× "

paranazal sinüslerde mukozal kalınlaşma nedir

" arama sonuçları

paranazal

burun boşluğunun yanında, buruna komşu. paranazal korunma yöntemleri, paranazal nedenleri, paranazal tehşis, paranazal korunma yolları, paranazal başlangıcı, paranazal nedir, paranazal ilaçları, paranazal hapları, paranazal tedavisi, paranazal hastalığı, hakkında konulu uzmana başvurunuz.   p   r   s    ş    t   u   ü    v    y    z   • pakimenenjit • pachygyria • palilalia ...

kolesterol granülom (kist) nedir?

kolesterol granüloma sadece kulakta görülmez elbette. işte bulduğum bilgiler şöyle. kolesterol granüloma; sadece spesifik klinik ya da patolojik bir tanım olmayıp aynı zamanda değişik dokuların kolesterol kristallerine karşı verdiği reaksiyon olarak tanımlanır. kolesterol granüloma esas olarak histopatolojik bir terimdir. histolojik olarak; fibröz granülasyon, dokuya yerleşmiş hemosiderin yüklü makrofajlar, köpük hücreleri ve yabancı cisim dev hücrelerle çevrilmiş kolesterol kristalleri sonrasında oluşan yarıklar olarak tanımlanır. kolesterol granüloma; vücudun farklı bölgelerinde gelişebilir. en sık mastoid antrumda ve temporal kemiğin havalı hücrelerinde görül&u...

barotravma: basınç değişikliği travması

orta kulağın hava dolu boşlukları temporal (kulak kemiği)kemikteki pnömatizasyon(havalanma) derecesine göre 2.5ml ile 13 ml arasında çok farklı gaz hacmine sahiptir. orta kulaktaki hava, uçakta yükselirken genişler. basınç farkı 20 m bar’a ulaşınca tuba (öztaki borusu-kulakla boğaz arasındaki kanal) pasif olarak açılır ve genişleyen gazlar nazofarenks (bogazın üst bölümüne)’e geçer. alçalış sırasında durum farklıdır. çevre basıncın artmasına bağlı olarak orta kulakta bulunan gazın hacmi küçülür. bunun eşitlenmesi için nazofarenks’den orta kulağa hava gelmesi gerekir. ancak tuba’nın tek yönlü valf mekanizması gibi ç...

tat ve koku alamıyorsanız

<script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-3766105583256229"; /* gunesyaziust */ google_ad_slot = "0914346031"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> insanların koklama yeteneğinin çoğu hayvana nazaran çok zayıf olduğunu, sigara içenlerin zamanla anosmi yani koku körü olduğunu; kadınların erkeklere nazaran daha iyi koku aldığını, pek çok koku etkisi yaratan molekülü algılayamadığımızı, burnumuzda 5-6 milyon koku reseptörü bulunduğunu; oysa bir kedide bu rakamın 40 milyon, köpekt...

üst solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik kullanırken hassa

akut üst solunum yolu enfeksiyonları özellikle kış aylarında önemli bir işgücü ve zaman kaybı nedenidir küçük çocuklarda hastaneye başvuruların yarısı üst solunum yolları enfeksiyonları(üsye) nedeniyle olmaktadır okul öncesi dönemde her çocuk yılda yaklaşık 5-8 kez üsye geçirmektediretiler memorial polikliniği kulak burun boğaz bölümü uzmanları, “ üst solunum yolu enfeksiyonları ve antibiyotik kullanımı” hakkında bilgi verdibeslenme yetersizliği ve sigara dumanına maruz kalmak üst solunum yolları enfeksiyonlarının başlıca nedenlerindenakut solunum yolu enfeksiyonları, alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları olarak ikiye ayrılabilir gırtlak ve altındaki bölge alt solunum yolları olarak kabul edildiğinden, krup sendromları, akut bronşiyolit, akut bronşit ve zatürre akut alt solunum yolu enfek...

burun ve paranazal sinüs tümörleri

burun ve paranazal sinüs tümörleri burun ve paranazal sinüs tümörleri seyrek görülen tümörlerdir. seyrek görülmeleri ve semptomların inflamatuar hastalıkları taklit etmesi nedeniyle ileri evrelerde tanı konulur. bu nedenle tedaviye cevap vermeyen sinüzitlerde tümör olabileceği akla gelmelidir. osteomlar en sık görülen selim tümörlerdir. yassı epitel hücreli karsinomlar ise habis tümörlerden en sık görülenidir. semptomlar: sinonazal tümörlerin en sık görülen semptomları burun tıkanıklığı, epistaksis ve yüz ağrısıdır. tümör büyürse bazı ek semptomlar da ortaya çıkabilir. orbitaya bası ve invazyon sonucu proptozis, diplopi...

çocuklarda antibiyotik kullanımı

küçük çocuklarda hastaneye başvuruların yarısı üst solunum yolları enfeksiyonları(üsye) nedeniyle olmaktadır. okul öncesi dönemde her çocuk yılda yaklaşık 5-8 kez üsye geçirmektedir. etiler memorial polikliniği kulak burun boğaz bölümü`nden uz. dr. haldun şan “ üst solunum yolu enfeksiyonları ve antibiyotik kullanımı” hakkında bilgi verdi. beslenme yetersizliği ve sigara dumanına dikkat!akut solunum yolu enfeksiyonları, alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları olarak ikiye ayrılabilir. gırtlak ve altındaki bölge alt solunum yolları olarak kabul edildiğinden, krup sendromları, akut bronşiyolit, akut bronşit ve zatürre akut alt solunum yolu enfeksiyonları olarak sayılabilir. üst ...

hava yolu entübasyon

normal spontan solunum sırasında hava akciğerlere toraks boşluğunun genişlemesi ile girer, solunum kaslarının pasif olarak gevşemesi ve akciğer elastikiyetinin yardımıyla tekrar dışarı çıkar. akciğerde gaz değişimi bu şekilde sürdürülür. solunum fonksiyonu ile ilgili herhangi bir yapının hastalığı veya disfonksiyonu gaz değişiminin bozulmasına neden olur. böyle bir durumda hava yolu açıklığı ve ventilasyon yapay olarak sağlanır. bu nedenle hekimin hava yolu açıklığını sağlamakta yeterli bilgi ve deneyime sahip olması gerekir.hava yolu kontrolünde yöntemleracil hava yolu kontrolükardiyak ve respiratuar arrest, konvülsiyonlar, akut hava yolu obstrüksiyonu gibi acil durumlarda hava yolunun açılması tedavinin ilk bas...

sinüzit nedir?

sinüslerburun çevresindeki kemikler in içerisinde yer alan hava boşluklarına sinüs (paranazal sinüs) adı verilmektedir. yanak sinüsleri (maksiler sinüsler), alın sinüsleri (frontal sinüsler), gözler arasındaki sinüsler (ön ve arka etmoid sinüsler) ve kafa içi sinüsler (sfenoid sinüsler) olmak üzere beş çift sinüs mevcuttur (şekil 1). burnun içerisini döşeyen mukoza sinüslerin içini de döşer ve sinüslerin mukozasındaki salgı bezleri gün içerisinde 0,5-1 litre sümük (mukus) üretir. üretilen bu mukus mukoza üzerinde bulunan silia denilen mikroskobik kamçıların hareketleri ile sinüsleri burna bağlayan ostium de...

barotravma

derecesine göre 2.5ml ile 13 ml arasında çok farklı gaz hacmine sahiptir. orta kulaktaki hava, uçakta yükselirken genişler. basınç farkı 20 m bar’a ulaşınca tuba (öztaki borusu-kulakla boğaz arasındaki kanal) pasif olarak açılır ve genişleyen gazlar nazofarenks (bogazın üst bölümüne)’e geçer. alçalış sırasında durum farklıdır. çevre basıncın artmasına bağlı olarak orta kulakta bulunan gazın hacmi küçülür. bunun eşitlenmesi için nazofarenks’den orta kulağa hava gelmesi gerekir. ancak tuba’nın tek yönlü valf mekanizması gibi çalışması nedeniyle nazofarenks’den orta kulağa hava gönderilmesi pasif olarak geçekleşmez. bunun i...

burun ve paranazal sinüs neoplazmlar-sinüzit

  paranazal sinüsler ve burnun neoplazmları (sinonazal neoplazmlar), oldukça nadir olup solunum ve sindirim yolları tümörlerinin % 3 ünü,  tüm malignansilerin de % 1 ini oluştururlar. nadir görülmelerine karşılık hastalığın başlangıç semptom ve bulguları benign patolojilerden ve inflamatuvar hastalıklardan kolayca ayırt edilemediği için tanı ve tedavi açısından önem arz ederler. bu malignansiler özellikle beyaz ırkta 50-70 yaşlardaki erkeklerde daha sık olarak gözlenirler. erkek kadın oranı yaklaşık olarak 2/1 dir. başlangıç bulguları spesifik olmamakla birlikte kranial nöropatiler, yüzde şişlik ve epistaksis gibi hastalığı düşündürecek özel bulgular s...

lenfoma

lenfoma nedir? temel noktalarlenfoma, lenf sisteminden kaynaklanan kanserlerin ortak adıdır.anormal lenfositler çoğalıp lenf düğümlerinde toplanır ve şişmelerine yol açar; bu hücreler dalak ve kemik iliği gibi başka yerlerde de toplanabilir.lenfomanın belirtilerinin pek çoğuna bu şişlikler yol açar. başlıca iki tip lenfoma bulunur: hodgkin lenfoma ve non-hodgkin lenfomanon-hodgkin lenfoma, ayrıca, indolent ve agresif yapıda olmak üzere ikiye ayrılır. lenfoma, lenfatik sistemin beyaz kan hücreleri veya lenfositler olarak bilinen hücrelerini etkileyen bir hastalıktır. lenfomada, lenfositler kanserli hücreler şeklinde davranmaya başlar ve kontrolsüz şekilde büyüyüp çoğalırlar ve gerektiği şekilde ölmeyebilirler. bunun yüzünden, lenfoma sıklıkla bir kanser olarak tanımlanır...

ses kısıklığı « hastalıklar

sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. ikincisi vibratuar (titreşen) sistemdir ve bu görevi gırtlak üstlenir. son olarak da oluşturulan sesin anlaşılabilir bir konuşma şeklinde ifade edilmesini sağlayan rezonatör sistem görev alır.bu sistemi de farinks, dil, damak, dudaklar, burun ve paranazal sinüsler oluşturmaktadır. jeneratör sistemin oluşturduğu basınçlı hava, ses tellerinin orta hatta birleşip titreşmesine ve sesin oluşumuna neden olmaktadır. oluşan sesin şiddetini ses telleri altında akciğerler tarafından oluşturulan (subglottik) basıncın büyüklüğü belirlemektedir. bu basınç ne kadar yüksek ise sesin şiddeti de o kadar büyük olur.ses te...

barotravma: basinç değişikliği travmasi

barotravma: basınç değişikliği travması orta kulağın hava dolu boşlukları temporal (kulak kemiği)kemikteki pnömatizasyon(havalanma) derecesine göre 2.5ml ile 13 ml arasında çok farklı gaz hacmine sahiptir. orta kulaktaki hava, uçakta yükselirken genişler. basınç farkı 20 m bar'a ulaşınca tuba (öztaki borusu-kulakla boğaz arasındaki kanal) pasif olarak açılır ve genişleyen gazlar nazofarenks (bogazın üst bölümüne)'e geçer. alçalış sırasında durum farklıdır. çevre basıncın artmasına bağlı olarak orta kulakta bulunan gazın hacmi küçülür. bunun eşitlenmesi için nazofarenks'den orta kulağa hava gelmesi gerekir. ancak tuba'nın tek yönlü valf mekanizması gibi çalışması nedeniyle nazofarenks'den orta kulağa hava gönderilmesi pasif olarak geçekleşmez. bunun için mutlak...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !