× "

parankimal kalsifikasyon nedir

" arama sonuçları

akut pyelonefrit nedir

böbrek pelvisini ve parankimini tutan enfeksiyöz ve enflamatuar bir hastalıktır. en sık etkenler e. coli, proteus ve klebsiella türleridir. en sık asandan, nadiren hematojen yolla böbreğe ulaşırlar. lenfojen ve direkt yayılımlar çok enderdir. böbrek büyük, ödemlidir. subkapsüler ve kortikal minik abse odakları vardır. toplayıcı sistem mukozası eksüda ile kaplanmıştır. akut pyelonefrit, kadınlarda daha sık görülür. predispozan faktörler arasında üriner sistem anomalileri, obstrüksiyonlar, üriner sistem taşları, diabet ve hiperürisemi gibi :-):-):-):-)bolik bozukluklar, gebelik, ağrı kesici ilaç alışkanlığı ve üriner sistemdeki yabancı cisimler (kateter, stent gibi) sayılabil...

slikosis hastalığı

silikosis, pnömokonyozlar başlığı altında toplanan akciğerin toz hastalıklarından en hızlı seyredip ve fatal olanlarından biridir. solunabilir büyüklükteki (0,5-5 µm çaplı) silis partiküllerinin inhalasyonuyla oluşan, çoğunlukla radyografiyle saptanabilen bir akciğer hastalığıdır. en tipik görünümü basit silikosis ve progresif masif fibrosisdir (klasik silikosis). diğer radyografik görünümleri silikoproteinosis ya da akut silikosisdir. klinik olarak da kronik, akselere ve akut olmak üzere üç ayrı formu vardır. kronik formda akciğer belirtileri, toza sunuk(maruz) kalmanın başlangıcından en erken 15 yıl sonra ortaya çıkar. akselere silikosisde bu süre 5-15 yıldır. akut formda ise silikosis birkaç ay içerisinde gelişir ve kristal silikaya aşırı yoğun sunukluk söz konusudur. silikosis ilk o...

silikozis nedir?

dr. ibrahim akkurtdoç.; ssk ankara meslek hastalıkları hastanesi göğüs hast.silikosis, pnömokonyozlar başlığı altında toplanan akciğerin toz hastalıklarından en hızlı seyredip ve fatal olanlarından biridir. solunabilir büyüklükteki (0,5-5 µm çaplı) silis partiküllerinin inhalasyonuyla oluşan, çoğunlukla radyografiyle saptanabilen bir akciğer hastalığıdır. en tipik görünümü basit silikosis ve progresif masif fibrosisdir (klasik silikosis). diğer radyografik görünümleri silikoproteinosis ya da akut silikosisdir. klinik olarak da kronik, akselere ve akut olmak üzere üç ayrı formu vardır. kronik formda akciğer belirtileri, toza sunuk(maruz) kalmanın başlangıcından en erken 15 yıl s...

slikosis

silikosis, pnömokonyozlar başlığı altında toplanan akciğerin toz hastalıklarından en hızlı seyredip ve fatal olanlarından biridir. solunabilir büyüklükteki (0,5-5 µm çaplı) silis partiküllerinin inhalasyonuyla oluşan, çoğunlukla radyografiyle saptanabilen bir akciğer hastalığıdır. en tipik görünümü basit silikosis ve progresif masif fibrosisdir (klasik silikosis). diğer radyografik görünümleri silikoproteinosis ya da akut silikosisdir. klinik olarak da kronik, akselere ve akut olmak üzere üç ayrı formu vardır. kronik formda akciğer belirtileri, toza sunuk(maruz) kalmanın başlangıcından en erken 15 yıl sonra ortaya çıkar. akselere silikosisde bu süre 5-15 yıldır....

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !