× "

parenteral yol nedir

" arama sonuçları

besin zehirlenmesi nedir neler yapmalıyız

  yiyecek ve içeceklerin saklanması, hazırlanma ve sunulma aşamalarında uygun sağlık koşullarının olmaması, besin zehirlenmelerinin önemli bir sorun haline gelmesine yol açıyor. süt ve süt ürünleri, kremalı yiyecekler, tavuk mamülleri, mayonezli, yumurtalı yiyecekler, pişirilip uygun koşullarda saklanmayan etler, deniz ürünleri, bozulma riski en yüksek gıdalar arasında yer alıyor. akdeniz diyetinin vazgeçilmez unsurları olan meyve ve sebze ağırlıklı beslenmenin en sağlıklı beslenme biçimi olduğunda uzmanlar birleşiyorlar. fakat türkiye’de sebze ve meyve açısından bolluk ve çeşitliliğe rağmen besinlerin saklanması, pişirilmesi de büyük önem taşıyor. besinlerin h...

karaciğer yağlanması nedir?karaciğer yağlanmasının belirtileri v

karaciğer yağlanması toplumda çok sık rastlanan bir durum olup her 4-5 kişiden birinde görülür. kadın ve erkeklerde aynı sıklıkta görülür. yağlanmaya iltihap/yangı eşlik ederse bu durum önce karaciğer hücre harabiyetine (nekroz), sonra fibroza ve oradan da siroza ilerler. karaciğer yağlanması olan insanlar; eğer fazla kiloluysa mutlaka kilo vermeli ( en az kilosunun 'u), yağlı gıdalardan uzak kalmalı, bol meyve sebze tüketmeli ve düzenli egzersiz yapmalıdır. en önemlisi de mutlaka bu konuda uzman olan bir doktora başvurmalıdır. ülkemizde bu konuyu en iyi bile uzmanlık alanı iç hastalıkları uzmanları olup, bunlar içinden de özellikle bu konuda uzmanlaşmış gastroenteroloji uzmanlarıdır. ...

nekrotizan enterokolit nedir hakkında bilgi

yenidoğan nekrotizan enterokoliti, özellikle prematür bebeklerde görülen, sıklıkla ağır stres du­rumlarıyla beraber olan, barsağın ıskemik ülseras-yon ve inflamasyon halidir. barsakta yaygın ve tam kat nekroz, hemoraji ve perforasyon ile kendini gösterebilir. öncelikle terminal ileum ve sağ kolon etkilenir. hastalık hızlı bir seyir göstererek trans-vers ve inen kolon, apendiks, jejunum, mide ve tüm gastrointestinal sistemi kısa zamanda içine alabilir. kesin bir etiyolojik faktör olmamakla beraber, hastalığın patofizyolojisinin zayıf kardiak “output” neticesi oluşan hipoperfüzyon ve splenik vazo-konstriksiyona bağlı olduğuna inanılır. hipovole-mi ve bunun sonucu kanın kalp ve beyine gönderil­me ge...

ürtiker,kronik ürtiker nedir? ürtiker tedavisi,belirtileri

ürtiker ürtiker, ilaçlara, yiyeceklere, infeksiyonlara ve daha pek çok uyarana bağlı olarak gelişebilen ve sık karşılaşılan bir hastalıktır. halk arasında dabaz veya kurdeşen olarak bilinir. toplumdaki kişilerin %20'sinin, yaşamları boyunca en az bir kez ürtiker atağı geçirdiği saptanmıştır. altı haftadan kısa süren olgulara akut ürtiker, uzun sürenlere kronik ürtiker denir. akut ürtiker gençlerde daha sık, her iki cinste eşit olarak görülür; kronik ürtiker kadınlarda ve orta yaşta daha sıktır. etyoloji: ürtikerin başlıca nedenleri, ilaçlar (penisilin, aspirin, vb), yiyecekler (kuru yemişler, yumurta, balık, deniz kabukluları, çikolata, inek sütü, ...

hepatit nedir...?

hepatit nedir...?  hepatit karaciğerin iltihabıdır ve insan vücudunda bir çok olumsuz bulguya yol açar. hepatitlerin bazıları virüslere bağlı , bazıları da değildir. bazı toksik ilaçlar ve bağışıklık sistemi ( immün sistem ) bozukluklarıda karaciğer iltihabına neden olabilir. hepatitlerin en çok rastlanan türü, virütik olanlardır. "hepatit" terimi ile işte bu "viral hepatit"ler söylenmek istenmektedir. karaciğerin taze, alevli iltihabına "akut viral hepatit", 6 aydan fazla sürmesi haline ise "kronik viral hepatit" adı verilmektedir. her sarılık hepatit midir ? türkiye'de halk arasında, viral hepatitle, sarılık özdeşleştirilir ve her sarılık &q...

enteral ve parenteral beslenme

ıv beslenme solusyonları, parenteral beslenme, parenteral uygulama, paranteral yolla beslenme, kaşektik hastalarda insülin yapimi, parenteral yolla beslenme, total parenteral beslenme solüsyonu, enteral ve parenteral beslenme - enteral beslenme nedir - parenteral beslenme nedir beslenme yöntemleri, enteral parenteral beslenme protein - kalori malnutrisyonu gelişmiş hastalar da tedavinin amacı: protein katobolizmanın önlenmesi, vücut dokularının onarımının sağlanması, re habilitasyonun hızlandırılması, hastanede yatış süresinin kısaltılması, postoperatif gelişen enfeksiyöz komplikasyonların önlenmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasıdır. riskli hastalar belirlenir, ihtiyaçlar hesaplanır, verilme yolu seçilir ve günlük alım izle nir. oral yoldan beslenmesi mümkün ve gastrointestin...

enteral ve parenteral beslenme

beslenme yöntemleri, enteral parenteral beslenme protein - kalori malnutrisyonu gelişmiş hastalar da tedavinin amacı: protein katobolizmanın önlenmesi, vücut dokularının onarımının sağlanması, re habilitasyonun hızlandırılması, hastanede yatış süresinin kısaltılması, postoperatif gelişen enfeksiyöz komplikasyonların önlenmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasıdır. riskli hastalar belirlenir, ihtiyaçlar hesaplanır, verilme yolu seçilir ve günlük alım izle nir. oral yoldan beslenmesi mümkün ve gastrointestinal sistem fonksiyonları normal olan kişilerin enteral, diğerlerinin paranteral yolla tedavi amaçlı beslenmesi sağlanır. enteral beslenme nedir beslenme durumunun düzeltilmesi için ilk tercih...

besin zehirlenmesi nedir ve nasıl tedavi edilir belirtileri nele

  besin zehirlenmesi nedir: besin zehirlenmesi nedir ve nasıl tedavi edilir belirtileri nelerdir 29 mart 2010 pazartesi , kategori: diğer konular   yiyecek ve içeceklerin saklanması, hazırlanma ve sunulma aşamalarında uygun sağlık koşullarının olmaması, besin zehirlenmelerinin önemli bir sorun haline gelmesine yol açıyor. süt ve süt ürünleri, kremalı yiyecekler, tavuk mamülleri, mayonezli, yumurtalı yiyecekler, pişirilip uygun koşullarda saklanmayan etler, deniz ürünleri, bozulma riski en yüksek gıdalar arasında yer alıyor. akdeniz diyetinin vazgeçilmez unsurları olan meyve ve sebze ağırlıklı beslenmenin en sağlıklı beslenme biçimi olduğunda uzmanlar birleşiyorlar. fakat türkiye’d...

üroloji

andropoz -------------------------------------------------------------------------------- hazırlayan : prof. dr. hakan şatıroğlu gerçekte erkeklerde bu dönemde belirgin bir hormonal değişim olmaz, ancak 50‘li yaşlardan itibaren yaşa bağlı değişimler ve buna bağlı performans azalmaları ortaya çıkar. yaşa bağlı değişimler şunlardır; testislerde küçülme ve sertleşme ( testosteron azalmaz ) ereksiyonda güçlük, olduğunda uzama yavaş ve güçsüz meni çıkarma bu değişimleri etkileyen en önemli faktörler ise şöyle sıralanabilir ; vücut değişimleri, kas gücünde azalma, çabuk yorulma kalp-damar hastalıkları solunum sistemi hastalıkları şeker hastalığ...

böbrek yetmezliği nedir - böbrek yetmezliğinin nedenleri sonuçla

normal bir insanda her iki böbrekten toplam olarak ortalama 1 dakikada 120 ml kan süzülür.glomerülden süzülen bu süzüntüye ultrafiltrat denir. bu ultrafiltratın büyük bir kısmı böbrek tubuluslarından geri emilir. ultrafiltrat içinde eletrolitler, metabolik artıklar bulunur.böbrek yetmezliği; böbreğin görevlerini yapamaması ve fonksiyonlarını yitirmesi demektir. böbrek fonksiyonlarını yitirince artık maddeler ve fazla su vücutta kalır. bunlar toksik tesir gösterir (haberal, 1997).diğer  bir deyişle ultrafiltrat glomeruldaki filtrasyon mebranını geçen (kapiller çeper-bazal membran ve bowman kapsülü) kan demektir. gfr (glomeruler filtrasyon hızı) 1 dakikada 50 ml ...

hepatit nedir.

hepatit nedir...? hepatit karaciğerin iltihabıdır ve insan vücudunda bir çok olumsuz bulguya yol açar. hepatitlerin bazıları virüslere bağlı , bazıları da değildir. bazı toksik ilaçlar ve bağışıklık sistemi ( immün sistem ) bozukluklarıda karaciğer iltihabına neden olabilir. hepatitlerin en çok rastlanan türü, virütik olanlardır. "hepatit" terimi ile işte bu "viral hepatit"ler söylenmek istenmektedir. karaciğerin taze, alevli iltihabına "akut viral hepatit", 6 aydan fazla sürmesi haline ise "kronik viral hepatit" adı verilmektedir. her sarılık hepatit midir ?türkiye'de halk arasında, viral hepatitle, sarılık özdeşleştirilir ve her sarılık "viral hepatit" zannedilir. halbuki sarılık bir hastalık değil belirti...

zeytin yağı nedir - zeytin yağının faydaları nedir ?

tarih boyunca, değişik kültürlerde zeytin barışın ve umudun temsilcisi olmuştur ve bazılarınca zeytin ağacı ve meyvesi kutsal kabul edilmiştir. bu nedenle insan yaşamının ilgisini çok az şey zeytin kadar çekebilmiştir. geçmişi günümüzden 10 bin yıl öncesine dayanan zeytin, yunanlı sporculardan, azizlere ve ilk hekimlere kadar eski tarihin tanrı ve tanrıçaları tarafından kutsal sayılmak suretiyle birçok efsanenin de kaynağı olmuştur. adem ölümünden önce tanrıdan merhamet diledi ve bunun için oğlu şit' i görevlendirdi. şit cennet bahçesindeki iyilik ve kötülük ağacından üç tohum aldı ve babasının ağzına koydu. babası gömülünce tohumlar yeşerdi ve bu tohumlardan zeytin ağacı, sedir ağacı ve servi büyüdü.geçmişten günümüze kadar uzanan geleneklere baktığımızda zeytin ağacının yaprakları za...

zeytin yağı nedir - zeytin yağının faydaları nedir - zeytin yağı

tarih boyunca, değişik kültürlerde zeytin barışın ve umudun temsilcisi olmuştur ve bazılarınca zeytin ağacı ve meyvesi kutsal kabul edilmiştir. bu nedenle insan yaşamının ilgisini çok az şey zeytin kadar çekebilmiştir. geçmişi günümüzden 10 bin yıl öncesine dayanan zeytin, yunanlı sporculardan, azizlere ve ilk hekimlere kadar eski tarihin tanrı ve tanrıçaları tarafından kutsal sayılmak suretiyle birçok efsanenin de kaynağı olmuştur. adem ölümünden önce tanrıdan merhamet diledi ve bunun için oğlu şit' i görevlendirdi. şit cennet bahçesindeki iyilik ve kötülük ağacından üç tohum aldı ve babasının ağzına koydu. babası gömülünce tohumlar yeşerdi ve bu tohumlardan zeytin ağacı, sedir ağacı ve servi büyüdü.geçmişten günümüze kadar uzanan geleneklere baktığımızda zeytin ağacının ya...

aşı nedir? aşı çeşitleri nelerdir?

bağışıklama ve aşılar   uluslararası yolculuk ve sağlık hazırlayan:uzm. dr. kenan hızel gazi üniversitesi tıp fakültesi enfeksiyon hastalıkları anabilim dalı bağışıklama turistleri bağışıklamanın iki amacı vardır. bunlar; turisti gezi boyunca karşılaşabileceği enfeksiyonlardan korumak ve dönüşte taşıyabileceği yeni bir enfeksiyonu ülkeye sokmamaktır. yolculuk öncesi bağışıklamada genel kural olarak gezi tarihinden en az 10-14 gün önce aşıların tamamlanmış olması önerilmektedir. bu süre hem yeterli bağışıklığın ortaya çıkabilmesi hem de gelişebilecek yan etkilerin gözlenebilmesi açısından önemlidir.   1.rutin aşılar influenza-pnömokok influenza mevsimi aralık ayında başlayıp kış mevsimi boyunca sürmektedir. bağışıklamanın özellikle bu dönemden önce yapılmas...

hıv nedir ? nasıl bulaşır ?

hıv, aıds'e yol açan virüstür. hıv, ingilizce human ımmunodeficiency virus (bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan virüs) kelimelerinin kısaltmasıdır. kanında hıv virüsü bulunmayan kişilere "hıv negatif" denir. bu kişiler aynı zamanda anti-hıv testi (elısa testi negatif) kişilerdir. kanında hıv virüsü bulunan kişilere "hıv pozitif" veya "hıv enfeksiyonlu" denir. bu kişiler aynı zamanda kanında antikor bulunan seropozitif (anti-hıv testi=elısa testi pozitif) kişilerdir. hıv virüsü, bağışıklık sistemine zarar vererek hastalığa neden olur. vücudu mikroplardan koruyan bağışıklık sistemi çalışmadığında, mikroplar daha kolay hastalığa neden olabilir. bir aıds taşıyıcısı hastaymış gibi görünmeyebilir veya taşıyıcı kişi kendini hasta hissetmeyebilir, hıv virüsü taşıdığını bile bilmeye...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !