× "

parlak ve mat maddeler

" arama sonuçları
elementler ve sembolleri

elementler ve sembolleri

saf madde: kendisinden başka madde bulundur-mayan maddelere denir. element: içerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. yani elementlerin yapı yaşı atom-lardır. bileşik: en az iki farklı cins elementin belirli oranlarda bir araya gelerek, oluşturdukları yeni özellikteki maddeye denir. yani bileşiklerin yapı taşı moleküldür. molekül: iki veya daha çok atomun bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarıdır. elementler : aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklık aynıdır. fakat bir elementin atomları ile başka bir e...

elementler ve sembolleri-7.sınıf

elementler ve sembolleri-7.sınıf

  saf madde: kendisinden başka madde bulundur-mayan maddelere denir. element: içerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. yani elementlerin yapı yaşı atom-lardır. bileşik: en az iki farklı cins elementin belirli oranlarda bir araya gelerek, oluşturdukları yeni özellikteki maddeye denir. yani bileşiklerin yapı taşı moleküldür. molekül: iki veya daha çok atomun bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarıdır. elementler : aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklık aynıdır. fakat bir elementin atomları ile başka...

elementler ve sembolleri ( konu anlatım)

elementler ve sembolleri ( konu anlatım)

    saf madde: kendisinden başka madde bulundur-mayan maddelere denir. element: içerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. yani elementlerin yapı yaşı atom-lardır. bileşik: en az iki farklı cins elementin belirli oranlarda bir araya gelerek, oluşturdukları yeni özellikteki maddeye denir. yani bileşiklerin yapı taşı moleküldür. molekül: iki veya daha çok atomun bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarıdır.     elementler : aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükle...

maddenin yapısı ve özellikleri-periyodik sistem(konu özeti)

maddenin yapısı ve özellikleri-periyodik sistem(konu özeti)

p e r i y o t l a r     c e t v e l i periyotlar   cetveli        elementlerin sembolleriyle gösterildiği  ve özellikleri hakkında bilgi veren cetveldir periyotlar cetveli ilk defa dimitri mendelev  tarafından yapılmıştır(elementleri atom ağırlıkları=kütlelerine göre düzenlemiştir  )         periyotlar cetveli yatay ve düşey sıralardan oluşmuştur p  e  r  i  y  o  t        periyotlar cetvelindeki  yatay sıralardır      elementler  atom numarası en küçük ten en büyüğe  doğru ( soldan – sağa ) ...

>elementler ve sembolleri<

  konu dosyalar deneyler testler flash sunumlar bulmacalar resimler kavram haritası diğer google_protectandrun("ads_core.google_render_ad", google_handleerror, google_render_ad); allowtransparency="" frameborder="0" height="90" id="google_ads_frame2" marginheight="0" marginwidth="0" name="google_ads_frame" scrolling="no" src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2806471379576218&output=html&h=90&slotname=1901728878&w=728&lmt=1296493047&flash=10.1.102.64&url=http%3a%2f%2fwww.fenokulu.net%2fportal%2fsayfa.php%3fgit%3dkonukategorileri%26sayfa%3dkonubasliklistesi%26baslikid%3d39%26konuıd%3d423&dt=129649...

elementler ve sembolleri

  elementler ve sembolleri ( konu anlatım)   saf madde: kendisinden başka madde bulundur-mayan maddelere denir. element: içerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. yani elementlerin yapı yaşı atom-lardır. bileşik: en az iki farklı cins elementin belirli oranlarda bir araya gelerek, oluşturdukları yeni özellikteki maddeye denir. yani bileşiklerin yapı taşı moleküldür. molekül: iki veya daha çok atomun bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarıdır.   elementler : aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. ...

elementler ve sembolleri

elementler : aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklık aynıdır. fakat bir elementin atomları ile başka bir elementin atomlarının büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklıkları farklıdır. aynı elementten yapılan farklı maddeler de aynı cins atomlardan oluşurlar. elementi oluşturan atomların birbirine olan uzaklığı elementin katı, sıvı ve gaz haline göre değişebilir. canlı ve cansız varlıkların tamamı elementlerden oluşurlar.  elementlerin özellikleri : 1- en küçük yapı birimleri atomlardır. 2- aynı cins atom...

elementler ve sembolleri

elementler : aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklık aynıdır. fakat bir elementin atomları ile başka bir elementin atomlarının büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklıkları farklıdır. aynı elementten yapılan farklı maddeler de aynı cins atomlardan oluşurlar. elementi oluşturan atomların birbirine olan uzaklığı elementin katı, sıvı ve gaz haline göre değişebilir. canlı ve cansız varlıkların tamamı elementlerden oluşurlar.  elementlerin özellikleri : 1- en küçük yapı birimleri atomlardır. 2- aynı cins atom...

elementler ve sembolleri

    saf madde: kendisinden başka madde bulundur-mayan maddelere denir. element: içerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. yani elementlerin yapı yaşı atom-lardır. bileşik: en az iki farklı cins elementin belirli oranlarda bir araya gelerek, oluşturdukları yeni özellikteki maddeye denir. yani bileşiklerin yapı taşı moleküldür. molekül: iki veya daha çok atomun bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarıdır. elementler : aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklık aynıdır. fakat bir elementin a...

maddeleri niteleyen özellikler nelerdir?? saydam ve opak maddele

maddeleri niteleyen özellikler nelerdir??maddeleri saydam-opak, sert-yumuşak, parlak-mat, esnek-berk, suyu çeken-suyu çekmeyen, suda batan-suda yüzen, pürüzlü-pürüzsüz, renk ve koku gibi özelliklerine göre niteleriz.saydam ve opak maddeler:su, cam, hava gibi ışığı geçiren maddelere saydam; metal, tahta, taş gibi ışığı geçirmeyen maddelere de opak maddeler denir. saydam maddeler çeşitli renklerde olabilir.sert ve yumuşak maddeler:bazı maddeler sert, bazıları yumuşaktır. tahtaya çakılan çivi sert, tahta çiviye göre yumuşaktır. tahtayı kesen testere demiri kesemez. o halde demir tahtadan serttir.taş parçasına parmağımızı bastırırsak şekli değişmez, oysa bir sünger par&cce...

makyaj ve püf noktaları

makyajfondöten       fondöten, yüzünüze pürüzsüzlük sağlar ve onu makyaja hazırlar. düzgün görünümlü bir ten ve makyajda başarılı bir sonuç için fondöten seçimi çok önemlidir kullandığınız fondötenin yapısı ve rengi cildinizin tipine ve rengine uygun olmalıdır; cilt renginizden daha 1. kompakt fontöen dışında tüm fondötenleri sürerken parmak uclarınızı kullanın.elin ısısı fondötenin akıcılığını artırdığı için hem cilde yedirmek daha kolay olur hemde dayanıklığı artırdığı artar. en önemlisi daha doğal görünüm sağlar.2. fondöteni alnınıza, burnunuza, yanaklarınıza ve çenenize be...

elementler ve sembolleri ( konu anlatım)

elementler ve sembolleri ( konu anlatım) saf madde: kendisinden başka madde bulundur-mayan maddelere denir.element: içerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. yani elementlerin yapı yaşı atom-lardır.bileşik: en az iki farklı cins elementin belirli oranlarda bir araya gelerek, oluşturdukları yeni özellikteki maddeye denir. yani bileşiklerin yapı taşı moleküldür.molekül: iki veya daha çok atomun bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarıdır. elementler :aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir.bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklık aynıdır. fakat bir elementin atomları ile baş...

madde ve elementlerin yapısı

madde ve elementlermaddelerin sınıflandırılması madde: madde nedir? maddenin özelliklerinden bahsedilecek. kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. madde üç halde bulunur: katı, sıvı ve gaz.maddenin özellikleriortak özellikler bütün maddelerde bulunan özeliktir. kütle ve hacim ayırt edici özelliklerbir maddeyi diğer maddeler den ayırt etmeyi sağlar. özkütle ,özısı, çözünürlük, erime ve kaynama noktası,genleşme, esneklik,iletkenlikmaddelerin sınıflandırılması• katı (toprak,taş,odun• sıvı (su,zeytinyağı, alkol)• gaz (hava,hidrojen,oksijen)katı hali:katı halde,• madde belirli bir şekle ve hacme sahiptir.• maddeyi oluşturan tanecikler birbirine çok...

elementler ve sembolleri ( konu anlatım)

saf madde: kendisinden başka madde bulundur-mayan maddelere denir.element: içerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. yani elementlerin yapı yaşı atom-lardır.bileşik: en az iki farklı cins elementin belirli oranlarda bir araya gelerek, oluşturdukları yeni özellikteki maddeye denir. yani bileşiklerin yapı taşı moleküldür.molekül: iki veya daha çok atomun bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarıdır.elementler :aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir.bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklık aynıdır. fakat bir elementin atomları ile başka bir elementin atomlarının büyük...

elementler ve sembolleri ( konu anlatım)

saf madde: kendisinden başka madde bulundur-mayan maddelere denir.element: içerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. yani elementlerin yapı yaşı atom-lardır.bileşik: en az iki farklı cins elementin belirli oranlarda bir araya gelerek, oluşturdukları yeni özellikteki maddeye denir. yani bileşiklerin yapı taşı moleküldür.molekül: iki veya daha çok atomun bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarıdır. elementler :aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir.bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklık aynıdır. fakat bir elementin atomları ile başka bir elementin atomlarının büy&uu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !