× "

pazarın büyüklüğü hedeflenen pazar payı

" arama sonuçları

pazar kavrami

  üretilen mal ve hizmetlerin, tüketicilerin tamamına hitap etmediği gerçeği mal ve hizmetlerin pazarlanması sırasında bazı kriterleri kullanarak pazardaki insanları mümkün olduğunca homojen sınıflara ayırma ihtiyacını doğurmaktadır. bu sayede amaçlarına daha etkili bir biçimde ulaşacaktır.   pazar dendiğinde alıcı ve satıcıların buluştuğu yer akla gelirken biz pazarı bir ihtiyacı olan bu ihtiyacı karşılama arzusu ve kaynakları olan tüketici top1ulu olarak tanımlıyoruz. bu tanıma göre toplumun tamamı aslında pazar olarak algılanabilir. halbuki elimizdeki kısıtlara göre bir işletme için pazar olan başka bir işletme için pazar olmayabilir. bir işletmenin hitap ettiği pazar başka bir işletmenin hita...

pazarlamada fiyat stratejileri

1- fiyat kavramıişletmeler; karlılık, sosyal sorumluluğu yerine getirme, hayatını devam ettirme gibi bir takım temel amaçlara sahiptirler. işletmelerin bu amaçlarını gerçekleştirebilmesi için, sunduğu mal ve hizmetlere bir bedel belirlemesi gereklidir, bu bedel fiyat olarak adlandırılır. başka bir tanıma göre “fiyat”, belirli bir ürün veya hizmetin faydasını belirli bir para tutarına eşitleyen bir sayıdır. bir diğer tanıma göre ise fiyat, kişilerin bir mal veya hizmete vermiş oldukları toplam değeri gösteren bir kavramdır.teorik olarak fiyat, pazarda alıcı ve satıcıların bir araya gelmeleri ve pazarlık yapmaları neticesinde oluşur. fiyat, 4 p olarak adlandırılan pazarlama karmasının da en önemli bileşenlerindendir. zira ...

pazar yönetimi

üretilen mal ve hizmetlerin, tüketicilerin tamamına hitap etmediği gerçeği mal ve hizmetlerin pazarlanması sırasında bazı kriterleri kullanarak pazardaki insanları mümkün olduğunca homojen sınıflara ayırma ihtiyacını doğurmaktadır. bu sayede amaçlarına daha etkili bir biçimde ulaşacaktır. pazar dendiğinde alıcı ve satıcıların buluştuğu yer akla gelirken biz pazarı bir ihtiyacı olan bu ihtiyacı karşılama arzusu ve kaynakları olan tüketici top1ulu olarak tanımlıyoruz. bu tanıma göre toplumun tamamı aslında pazar olarak algılanabilir. halbuki elimizdeki kısıtlara göre bir işletme için pazar olan başka bir işletme için pazar olmayabilir. bir işletmenin hitap ettiği pazar başka bir işletmenin hitap ettiği pazarla aynı olabilir yada çakışabilir. bu durumda aynı pazara mal yada hizmet...

pazar ölçümlemesi ilkeleri

pazar ölçümlemesi ilkeleri “iş hayatı herhangi bir başka meslekten çok daha fazla gelecek ile sürekli bir uğraştır; o sürekli bir hesaplama ve içgüdüsel bir basiret ya da öngörü egzersizidir.” henry l.luce “tahminleme ; bir arabayı arka pencereden bakan birinin gösterdiği yolu izleyerek gözü kapalıymış gibi sürmeye çalışmaktır.” anonim yukarıdaki iki güzel sözden de anlaşılacağı üzere , pazar ölçümlemesi ve tahminleme çok ciddi bir iştir.pazar ölçümü ya da pazar ölçümlemesi , pazar fırsatlarının değerlendirilmesindeki çeşitli aşamalara ,örneğin,pazar dilimlemesi,hedef pazar seçi...

pazar bölümleme

a.pazar bölümleme a.tüm pazar nasıl bölümlenir ?         tüm pazarı bölümlemede çeşitli etkenler göz önünde bulundurulur. bu etkenler, tüm pazarı oluşturan kişilerin, grupların ya da örgütlerin özellikleridir (yer, yaş, satın alma sıklığı, kullanış biçimi vb. )bölümlemede göze alınacak etken , satın alanların ihtiyaçlarıyla ya da mala mala karşı gösterdikleri davranışlarıyla ilgili olmalıdır. örneğin ; yaş, yer vb. ölçülebilir niteliklerdir ayrıca anket yoluyla niceliksel bilgiler ele geçirilebilir. ancak sayısal olmaya veriler de pazarı etkilediğinden göz önüne alınmalıdır ( sosyolojik, psikolojik davranışlar ).          örneğin tüm pazarın altı tüketiciden oluştuğunu varsayalım. eğer tüketi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !