× "

pazarlama ders notları

" arama sonuçları

açıköğretim finansal yönetim ders notları sınav soruları

  finansal yönetim - açıköğretim, aöf, aof, 2010 ara-final-bütünleme ... sizlerden de ricamız aklınıza kalan soru ve cevapları açıköğretim 2010 final sınavı soru ve cevapları ... sabit finansal yönetim ders notları ara sınav 1-7. ... www.aofdestek.net/finansal-yonetim-f503/index.html - önbellek - benzer finansal yönetim ders notları ara sınav 1-7. ünite - açıköğretim ... 10 gönderi - 10 yazar - son gönderi: 1 ara 2009 finansal yönetim ders notları ara sınav 1-7. ... açıköğretim sına...

açıköğretim genel matematik ders notları sınav soruları

  açık öğretim fakültesi aöf dersleri sınavları soru bankaları ve ... açık öğretim fakültesi dersleri ve deneme sınavları ... tüm sınıflara ait toplam 2810 soru. flash animasyonlu konu anlatımları matematik ... www.sinavonline.net/aof/imece/aof_a_buyukbezirci_1.asp - önbellek - benzer açıköğretim (aof) 2008 arasınav genel matematik soru ve cevapları ... 10 gönderi - 7 yazar - son gönderi: 4 eki 2008 açıköğretim (aof) 2008 arasınav genel matematik soru ve cevapları 2008 1. ... açıkö...

sgk ders notları

özet   müşterilerin çevre konularına ilişkin duyarlılıkları ve kullandıkları ürünlerin çevreye olan etkileri hakkında bilgileri arttıkça, satın alma kararlarında çevreyi bir ölçüt olarak değerlendirme oranları da artacaktır. yeşil pazarlama, ürün ambalajından, son kullanımından sonra atık haline geldiği aşamaya kadar, yeşil kaliteyi içermesini öngörür ve bu amaçla, tüketicileri bilgilendirici işaret ve açıklamalara, ürün veya hizmeti sunum aşamasında öncelik verir. günümüzde pazarlama yöneticilerinin karşılaşabileceği önemli problemlerden biri tüketicilerin çevre dostu ürünlere talebi artark...

açıköğretim pazarlama yönetimi 3. sınıf ders notları

pazarlama yönetimi pazarlamanın özellikleri nelerdir: değişimi kolaylaştırması. insan ihtiyaçlarının doyurulmasına yönelik olması. değişken çevre koşullarında yapılması. insanlar ve örgütler tarafından yapılması. ihtiyaç nedir insanların bazı temel doygunluklarından yoksun olduklarını hissetmelerine ihtiyaç denir. pazarlama nedir tanımı kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun biçimde değişimi sağlamak üzere malların, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve uygulama sürecine pazarlama denir. satışla ilgili pazarlama eylemleri nelerdir : satış görevlilerini seçmek, işe almak, eğitmek, ödüllendirmek.reklamların etkisini ölçmek. reklam verilecek araçları seçmek ve reklamları yayınlatmak. reklam mesajları ve görüntüleri gelişti...

halkla ilişkiler ders notları 2.sınıf

aöf halkla ilişkiler yazarlığı: açıköğretim fakültesi halkla ilişkiler yazarlığı özet ders notlarıaöf halkla ilişkiler yazarlığı: açıköğretim fakültesi halkla ilişkiler yazarlığı özet ders notlarıhalkla ilişkiler yazarlığı ders notları07/09/200901. halkla ilişkiler yazarlığıhalkla ilişkiler yazarlığı nedir? hangi konuları kapsar?halkla ilişkiler yazarlığı, planlanmış hedeflere ulaşmak için belirlenmiş hedef kitleleri etkilemek ve ikna etmek amacıyla açık, anlaşılır ve gerçek verilere dayanan etkili mesaj oluşturma sürecidir. halkla ilişkiler yazarları çalıştıkları kuruluşları veya hizmet verdikleri müşterileri için basın bülteni, konuşma metni, reklam metni, yıllık, broşür, hab...

pazarlama ders notları

pazarlama ders notlarıpazarlamaya giriş uluslararası pazarlama perakendecilik ders notutüketici davranışları verimlilik reklamcılık franchisingpazarlama ve planlama pazarlama yönetimi sosyal pazarlama ekonomi sözlüğü not ders notları pdf formatındadır....

açıköğretim pazarlama yönetimi 3. sınıf ders notları ve konu anl

pazarlama yönetimi pazarlamanın özellikleri nelerdir: değişimi kolaylaştırması. insan ihtiyaçlarının doyurulmasına yönelik olması. değişken çevre koşullarında yapılması. insanlar ve örgütler tarafından yapılması. ihtiyaç nedir insanların bazı temel doygunluklarından yoksun olduklarını hissetmelerine ihtiyaç denir. pazarlama nedir tanımı kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun biçimde değişimi sağlamak üzere malların, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve uygulama sürecine pazarlama denir. satışla ilgili pazarlama eylemleri nelerdir : satış görevlilerini seçmek, işe almak, eğitmek, ödüllendirmek.re...

genel işletme işletme bilgi sistemi ders notları

genel işletme işletme bilgi sistemi ders notları  genel işletme işletme bilgi sistemi ders notlarıişletme ünite 15 işletme bilgi sistemi :girdi,süreçleme,çıktı,geribildirim,kontrol ve çevre ögelerinden oluşur. işletmelerin başlıca 3 işlevi yerine getirecek bilgiye sahip olmaları gerekir: 1- kişiler arası ilişkiler kurma işlevi 2- veri toplama,bilgiye dönüştürme,bilgiyi dağıtma 3- karar alma,uygulama,denetleme işletmelerin gereksinim duydukları bilgi türleri: stratejik yönetim bilgisi,denetim bilgisi,işlem bilgisi bilgi işleme:verileri,bilgiye dönüştüren işlemler dizisi. bilgi işleme süreci: kaydetme(toplanan verinin,ilgililerin ulaşabileceği ortamlara yazılması ) ,sınama(kaydedilen verinin doğruluğunun ar...

genel işletme üretim sistemleri ve yönetimi ders notları

genel işletme  üretim sistemleri ve yönetimi  ders notlarıgenel işletme  üretim sistemleri ve yönetimi  ders notlarıişletme ünite 13 üretim sistemleri ve yönetimi üretim:hammaddeleri ve diğer maddeleri ürüne dönüştürme ya da kısaca,fayda yaratma süreci. ürün:ham ve yardımcı maddelerin fiziksel değişikliği sonunda yaratılan fayda. fayda:mala dayalı hizmet.çıktı= f (girdi) mallar:genellikle somut varlıklar,hizmetler,tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayan ve depolanamayan soyut üretim çabaları. hizmet üretimi:üretici ile tüketici arasında birebir dolaysız ilişki kurmayı sağlayan sosyal bir eylem. üretim sisteminin temel öğeleri nelerdir? gir...

genel işletme pazarlama kanalları ve tutundurma ders notları

genel işletme pazarlama kanalları ve tutundurma ders notları genel işletme pazarlama kanalları ve tutundurma ders notları pazarlama kanalları ve tutundurma ürünlerin ,üreticiden alıcıya doğru geçtiği yollara pazarlama kanalları ya da dağıtım kanalları denir.dağıtım kanalları,ticari ilişkilerin,ürünlerin zilyetlik ve mülkiyetinin üreticiden nıhai tüketiciye geçişinin olanaklı kılınmasında sistemin etkili birimlerinden oluşur. 2 tür dağıtım kanalı vardır:bazı dağıtım kanallarında üretici ile alıcı arasında herhangi bir aracı yer almaz.dolaylı dağıtım kanalında ise,bunun aksine üretici ile tüketici arasında pazarlama aracıları yer alır. dağıtım:dolaylı,doğrudan işletmenin ürünlerinin tutundurulmasına,satışına ...

1.sınıf genel işletme kısa ders notları .genel işletme ders notl

1.sınıf genel işletme kısa ders notları . 1.sınıf genel işletme kısa ders notları .genel işletme "gün ışığı ve yağmur suyu" serbest mallar (ekonomik olmayan mallar) grubuna girer. işletmelerin geleneksel iki temel amacı kar elde etmek(kar sağlama) ve topluma hizmettir. işletmeler işlevlerine göre gruplandırıldığında, muhasebe ve ar-ge , destekleyici işlev arasında yer alır. yapılabilirlik (ön proje) projesi araştırmaları(fizibilite) arasında yer alanlar: ekonomik, teknik, finansal , yasal, örgütsel araştırma içinde yer alır. birbirinin aynı olan malları üreten ve pazarlayan işletmelerin birleşmesine yatay birleşme denir. ana etik sorunların ortaya çıktığı alanlar: çıkar çatışmaları, içtenlik ve doğruluktan sapma, iletişim, &o...

aof 1.sınıf genel işletme ders notları genel işletme ders notla

aof 1.sınıf genel işletme ders notları  genel işletme ders notları aof 1.sınıf genel işletme ders notları  genel işletme ders notları işletme kavramı işletme bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi ve sistemleştirilmesinin yanında, işletmelerin toplum içindeki yerini belirleme işlevini görür. ekonomik yaşamın ve ekonomik faaliyetlerin çıkış noktası insan gereksinme ve istekleridir. işletmelerin temel işlevi değişik boyutlardaki insan gereksinme ve isteklerinin giderilmesidir. gereksinmelerin değişimine ve gelişimine bağlı olarak işletmelerin ortaya koyduğu ürünler de yenilenir. insan gereksinmelerini giderme özelliğine sahip mal ve hizmetlere ekonomik mal ve hizmetler deni...

açıköğretim pazarlama yönetimi 3. sınıf ders notları ve konu anl

pazarlama yönetimi pazarlamanın özellikleri nelerdir: değişimi kolaylaştırması. insan ihtiyaçlarının doyurulmasına yönelik olması. değişken çevre koşullarında yapılması. insanlar ve örgütler tarafından yapılması. ihtiyaç nedir insanların bazı temel doygunluklarından yoksun olduklarını hissetmelerine ihtiyaç denir. pazarlama nedir tanımı kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun biçimde değişimi sağlamak üzere malların, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve satış çabalarını planlama ve uygulama sürecine pazarlama denir. satışla ilgili pazarlama eylemleri nelerdir : satış görevlilerini seçmek, işe almak, eğitmek, ödüllendirmek.re...

açıköğretim genel muhasebe ders notları ve konu anlatımı,işletme

işletme ve muhasebe • işletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç-gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de¤işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda mal ve/veya hizmetlere dönüştüren bir sistemdir. işletmeler, faaliyet konuları ve yaptıkları işler itibariyle; üretim işletmeleri, ticaret işletmeleri, tarım işletmeleri, madencilik işletmeleri, inşaat işletmeleri, eğitim ve sağlık işletmeleri, hizmet işletmeleri şeklinde ayrıma tabi tutulabilir. işletmeler mülkiyet bakımından; özel işletmeler, kamu işletmeleri ve karma işletmeler şeklinde sınıflandırılır. işletmelerin mal ve hizmet üretmek için yaptıkları işlevler genel olarak; üretim, pazarla...

genel işletme ders notları

genel işletme ders notları çokuluslu işletmeler uluslararası işletmecilik ve çokuluslu işletmeler son yıllarda globalleşme ile işletmecilik konularının vazgeçilmez bir parçası olmaya başladı. 2. dünya savaşı’ndan sonraki dönemde ekonomik ve sosyal gelişmelere paralel olarak işletmelerin ekonomik güçlerinin çok artması ve bazı ülkelerin gsmh’dan daha fazla satış hacmine ulaşmaları globalleşmenin başlangıcı olmuştur. çokuluslu işletmeler bugün artık, çeşitli ülkelerin vatandaşları gibi görülmekte, ülkelerin yasal, politik koşullarına uymakta ve vergi vermektedirler. çokuluslu işletmeleri etkileyen üç çevreden söz edebiliriz. bunlar ülke içi çevre, yabancı çevre ve uluslararası çevredir. çokuluslu işletmenin tanımında bazı ölçütler vardır. bunlar iki veya daha fazla ü...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !