× "

periyodik cetvelde 3a grubu

" arama sonuçları
atom ve periyodik tablo

atom ve periyodik tablo

  atom ve periyodik tablo   •  atom ve yapısı elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir.   atom numarası bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü şeklinde ifade edilebilir. atom numarası = proton sayısı = çekirdek yükü kütle numarası = proton sayısı + nötron sayısı eşitliği yazılabilir. nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ...

periyodik cetvelde yer bulma

periyodik cetvelde nasıl yer bulunur periyodik cetvelde yer bulma hakkında bilgi periyodik cetvelde yer bulma yer bulma yüksüz haldeki(nötr) elektron sayısına göre bulunur. iyon haldeki elektron sayısına göre değil. elektron dağılımı yöntemi *yüksüz halde elektron dağılımı yapılır. (yüksüz hale dikkat edin) *en büyük enerji seviyesi(orbital sayısı) periyodu verir. *değerlik elektron sayısı genellikle grup numarasını verir. (değerlik elektron sayısı 2,8,8,18,18,32,32 hesabına göre bulunur) *değerlik orbitali s veya p ile bitmişse a grubu, d ile bitmişse b grubu olur. ...

periyodik sistemde 1,2,7,8.gruplardaki elementlerin özellikleri

  1 a grubu elementleri ve özellikleri 1 a grubunda yer alan h,li,na,k,rb,cs ve fr elementleri alkali metalleri oluştururlar. sodyum ve potasyum doğada en çok bulunan alkali metaldir ve çeşitli bileşikleri halinde bulunur.  alkali metallerin genel özellikleri  1- alkali metaller değerlik tabakalarında tek elektronu kolayca kaybederek +1 yüklü iyonlar oluştururlar;bu nedenle kuvvetli indirgendirler.  2- birkaç istisna dışında bileşikleri iyoniktir.  3- metalik özellikleri gerği parlaktırlar;fakat diğer metallerin aksine,bıçakla kesilebilecek kadar yumşaktırlar.  4- aleve tutulduklarında çeşitli renkler oluştururlar;li,na ve k tuzu çözeltisine batırılmış bir pl...

periyodik sistem 1,2,7 ve 8.gruplardaki elementlerin özellikleri

1 a grubu elementleri ve özellikleri 1 a grubunda yer alan h,li,na,k,rb,cs ve fr elementleri alkali metalleri oluştururlar. sodyum ve potasyum doğada en çok bulunan alkali metaldir ve çeşitli bileşikleri halinde bulunur. alkali metallerin genel özellikleri 1- alkali metaller değerlik tabakalarında tek elektronu kolayca kaybederek +1 yüklü iyonlar oluştururlar;bu nedenle kuvvetli indirgendirler. 2- birkaç istisna dışında bileşikleri iyoniktir. 3- metalik özellikleri gerği parlaktırlar;fakat diğer metallerin aksine,bıçakla kesilebilecek kadar yumşaktırlar. 4- aleve tutulduklarında çeşitli renkler oluştururlar;li,na ve k tuzu çözeltisine batırılmış bir platin tel,alevi sırasıyla kırmızı,sarı ve menekşe reng...

periyodik sistemde 1,2,7,8.gruplardaki elementlerin özellikleri

  1 a grubu elementleri ve özellikleri 1 a grubunda yer alan h,li,na,k,rb,cs ve fr elementleri alkali metalleri oluştururlar. sodyum ve potasyum doğada en çok bulunan alkali metaldir ve çeşitli bileşikleri halinde bulunur. alkali metallerin genel özellikleri 1- alkali metaller değerlik tabakalarında tek elektronu kolayca kaybederek +1 yüklü iyonlar oluştururlar;bu nedenle kuvvetli indirgendirler. 2- birkaç istisna dışında bileşikleri iyoniktir. 3- metalik özellikleri gerği parlaktırlar;fakat diğer metallerin aksine,bıçakla kesilebilecek kadar yumşaktırlar. 4- aleve tutulduklarında çeşitli renkler oluştururlar;li,na ve k tuzu çözeltisine batırılmış bir platin tel,alevi sırasıyla ...

periyodik sistemde 1,2,7,8.gruplardaki elementlerin özellikleri

1 a grubu elementleri ve özellikleri 1 a grubunda yer alan h,li,na,k,rb,cs ve fr elementleri alkali metalleri oluştururlar. sodyum ve potasyum doğada en çok bulunan alkali metaldir ve çeşitli bileşikleri halinde bulunur. alkali metallerin genel özellikleri 1- alkali metaller değerlik tabakalarında tek elektronu kolayca kaybederek +1 yüklü iyonlar oluştururlar;bu nedenle kuvvetli indirgendirler. 2- birkaç istisna dışında bileşikleri iyoniktir. 3- metalik özellikleri gerği parlaktırlar;fakat diğer metallerin aksine,bıçakla kesilebilecek kadar yumşaktırlar. 4- aleve tutulduklarında çeşitli renkler oluştururlar;li,na ve k tuzu çözeltisine batırılmış bir platin tel,alevi sırasıyla kırmızı,sarı ve me...

periyodik sistemde 1,2,7 ve 8.gruplardaki elementlerin özellikle

1 a grubu elementleri ve özellikleri 1 a grubunda yer alan h,li,na,k,rb,cs ve fr elementleri alkali metalleri oluştururlar. sodyum ve potasyum doğada en çok bulunan alkali metaldir ve çeşitli bileşikleri halinde bulunur. alkali metallerin genel özellikleri 1- alkali metaller değerlik tabakalarında tek elektronu kolayca kaybederek +1 yüklü iyonlar oluştururlar;bu nedenle kuvvetli indirgendirler. 2- birkaç istisna dışında bileşikleri iyoniktir. 3- metalik özellikleri gerği parlaktırlar;fakat diğer metallerin aksine,bıçakla kesilebilecek kadar yumşaktırlar. 4- aleve tutulduklarında çeşitli renkler oluştururlar;li,na ve k tuzu çözeltisine batırılmış bir platin tel,alevi sırasıyla kırmızı,sarı ve me...

1a ve 2a grup elementlerinin özellikleri

1 a grubu elementleri ve özellikleri 1 a grubunda yer alan h,li,na,k,rb,cs ve fr elementleri alkali metalleri oluştururlar. sodyum ve potasyum doğada en çok bulunan alkali metaldir ve çeşitli bileşikleri halinde bulunur. alkali metallerin genel özellikleri 1- alkali metaller değerlik tabakalarında tek elektronu kolayca kaybederek +1 yüklü iyonlar oluştururlar;bu nedenle kuvvetli indirgendirler. 2- birkaç istisna dışında bileşikleri iyoniktir. 3- metalik özellikleri gerği parlaktırlar;fakat diğer metallerin aksine,bıçakla kesilebilecek kadar yumşaktırlar. 4- aleve tutulduklarında çeşitli renkler oluştururlar;li,na ve k tuzu çözeltisine batırılmış bir platin tel,alevi sırasıyla kırmızı,sarı ve...

periyodik cetvel grupları

periyodik cetvelin grupları vikipedi, özgür ansiklopedi periyodik tabloda yer alan elementler, gösterdikleri belirli ortak özelliklere göre gruplar halinde incelenirler. her dikey sütun bir gruptur. aynı grupta bulunan elementler benzer özellikler gösterir. periyodik tabloda 8 tane a, 8 tane de b grubu vardır. a grubu elementlerine baş grup elementleri de denir. bazı grupların özel adları şöyledir: 1a grubu - alkali metaller denir, hidrojen hariç hepsi metaldir. 2a grubu - toprak alkali metalleri denir, hepsi metaldir. 3a grubu - toprak metalleri olarak adlandırılır. 7a grubu - halojenler olarak adlandırılır. 8a grubu - soygazlar bu grupta yer alır. b grubu elementlerinin tamamı me...

8a grubu elementlerin özellikleri

asal gazlar:soy gazlarla eş anlamlı olan, he (helyum), ne (neon), ar (argon), kr (kripton), xe (ksenon) ve rn (radon) elementlerini içine alan periyodik sistemin 8. grubu elementleri. hepsi de tek atomlu gazlar halinde bulunan bu elementler, kararlı elektron düzenine sahip oldukları için elektron alış-verişi yapmazlar ve başka elementlerle bileşme eğilimi göstermezler. bu nedenle bu gazlara asal gaz ya da soy gaz adı verilmiştir. soy gaz atomlarının birbirleriyle de bileşmedikleri için tek atomlu moleküller meydana getirirler. son yıllarda soy gazların, katılma ürünü türünden bazı bileşikler yaptıkları anlaşılmıştır. ancak bu bileşikler çok sebatsızdır. kolayca bozulurlar soy gazlar açığa çıkarlar. 8a gurubu ...

8a grubu elementlerin özellikleri

asal gazlar:soy gazlarla eş anlamlı olan, he (helyum), ne (neon), ar (argon), kr (kripton), xe (ksenon) ve rn (radon) elementlerini içine alan periyodik sistemin 8. grubu elementleri. hepsi de tek atomlu gazlar halinde bulunan bu elementler, kararlı elektron düzenine sahip oldukları için elektron alış-verişi yapmazlar ve başka elementlerle bileşme eğilimi göstermezler. bu nedenle bu gazlara asal gaz ya da soy gaz adı verilmiştir. soy gaz atomlarının birbirleriyle de bileşmedikleri için tek atomlu moleküller meydana getirirler. son yıllarda soy gazların, katılma ürünü türünden bazı bileşikler yaptıkları anlaşılmıştır. ancak bu bileşikler çok sebatsızdır. kolayca bozulurlar soy gazlar açığa çıkarlar. 8a gurubu ...

öss hazırlık kimya k-35 test soruları (periyodik cetvelle ilgili

öss hazırlık kimya k-35 test soruları (periyodik cetvelle ilgili)   1.bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? a.atom ağırlığı   b.atom numarası   c.değerliği  d.kimyasal özellikleri    e.fiziksel özellikleri   (1982-öss)   2. x+3   iyonunda 28 elektron bulunana x elementinin periyodik sistemdeki yeri neresidir?        periyot            grup a.        3.                ııa b.        4. &...

atom ve periyodik tablo

atom ve periyodik tablo • atom ve yapısı elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir.   atom numarası bir elementin atomunda bulunan proton sayısıdır. protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü şeklinde ifade edilebilir. atom numarası = proton sayısı = çekirdek yükü kütle numarası = proton sayısı + nötron sayısı eşitliği yazılabilir. nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. iyon (+) veya (–) yüklü ya da gruplarına iyon denir. elektron verirse (+...

periyodik cetvel ve özellikleri

                      periyodik cetvel                                 ve                    periyodik özellikler            eskiden beri bilim adamları bazı elementlerin benzer özellikler göstermeleri nedeniyle,bunları gruplandırmanın uygun olacağı düşüncesiyle bir çok çalışmalar yapmışlardır.1896 yılında dimitri mendeleev(mendelyef)adlı rus bilgin o g&uum...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !