× "

petrol nerede bulunur

" arama sonuçları

helyum gazının özellikleri ve nerede kullanılır

soy gazlar grubunda yer alan elementtir. hidrojen dışındaki tüm elementlerden daha hafif olan helyum, renksiz, kokusuz ve tadı olmayan bir elementtir. 2 proton ve 2 nötrondan oluşan çekirdeği alfa taneciğinden başka bir şey değildir. güneş ve yıldızların ana bileşenlerindendir. helyum hidrojenden sonra en hafif gazdır. başlıca helyum kaynağı doğal gazdır. ilk kez bulunduğunda güneş’teki yeni bir element olduğu düşünülerek 1868 yılında helyum ( güneşten gelen anlamında ) adı verildi. ramsey 1895 yılında aynı elementin uranyum filizleri çevresindeki doğal gazlar içinde de bulunduğunu saptandı. daha sonra yapılan araştırmalar havada 1/200000 oranında helyum bulunduğunu ortaya koydu. petrol kuyularından çıkartılan gazla...

madenler nerede çıkarılıyor nedir özellikleri nedir bilgiler mad

ülkemizde çıkarılan madenler aspest bakır barit boksit (aliminyum) bor civa çinko demir fosfat krom kurşun kükürt lületaşı manganez mermer oltu taşı tuz volfram zımpara taşı türkiye’deki enerji kaynakları doğalgaz güneş jeotermal enerji linyit petrol rüzgâr radyoaktif mineraller su taş kömürü türkiye’de çıkarılan madenler ve kullanım alanları dünya çapında ülkemizde önem taşıyan madenler bor mineralleri ve kromdur.  krom nedir krom nerelerde çıkarılır yatakları nerede bulunur hangi illerde vardır çok sert , çok iyi cilalanabilen ve paslanmayan bir maden olduğu için , madeni eşya yapımında büyük önem taşır dışarıya en &...

doağlgaz hayatımızın önemli bir yerinde

doğalgaz genellikle küçük, hafif gaz karbon zincirleri eriyik çıkarılan sıvıların yüzeyine, nerede karbon dioksit effervesces bir şişe soda uncapping benzer rezervuar basıncı azaltma uygulandı geldi beri petrol üreten bir yan ürün olarak elde edildi. istenmeyen doğalgaz aktif petrol alanlarının bertaraf bir sorundu. orada değilse doğalgaz arabaların yakın bir pazar son kullanıcıya yöneltilen olmadığından, neredeyse değersiz. 19. yüzyıl ve erken 20 yüzyıl gibi istenmeyen gaz genellikle petrol alanlar yakıldı. bugün, istenmeyen gaz (veya bir pazar olmadan telli gaz) sık sık petrol çıkarımı ile ilgili 'ekleme' kuyu ile rezervuar ya da olası bir pazar gelecek bekliyor iken özütleme oranları diğer ku...

bor nedir? bor nerede kullanılır?

periyodik tabloda b simgesiyle gösterilen, atom numarası 5, atom ağırlığı 10,81, yoğunluğu 2,84 gr/cm3, ergime noktası 2300 oc ve kaynama noktası 2550 oc olan, metalle ametal arası yarı iletken özelliklere sahip bir elementtir. genellikle doğada tek başına değil, başka elementlerle bileşikler halinde bulunur. tabiatta yaklaşık 230 çeşit bor minerali vardır. oksijenle bağ yapmaya yatkın olması sebebiyle pek çok değişik bor-oksijen bileşimi bulunmaktadır. bor-oksijen bileşimlerinin genel adı borattır. bu yüzyılın en önemli madenleri arasında yer alan bor rezervinin yarısından fazlası türkiye’de bulunuyor. bor, nükleer sanayiden uzay araçlarına, gübre sanayiinden ilaç sanayine, kimya sanayinden otomobil sanayine...

bor nerede kullanılır ?

periyodik tabloda b simgesiyle gösterilen, atom numarası 5, atom ağırlığı 10,81, yoğunluğu 2,84 gr/cm3, ergime noktası 2300 oc ve kaynama noktası 2550 oc olan, metalle ametal arası yarı iletken özelliklere sahip bir elementtir. genellikle doğada tek başına değil, başka elementlerle bileşikler halinde bulunur. tabiatta yaklaşık 230 çeşit bor minerali vardır. oksijenle bağ yapmaya yatkın olması sebebiyle pek çok değişik bor-oksijen bileşimi bulunmaktadır. bor-oksijen bileşimlerinin genel adı borattır. bu yüzyılın en önemli madenleri arasında yer alan bor rezervinin yarısından fazlası türkiye’de bulunuyor. bor, nükleer sanayiden uzay araçlarına, gübre sanayiinden ilaç sanayine, kimya sanayinden otomobil sanayine ...

gezegenimiz dünya (erkin yapıcı)

                      dünya’nın şekli neye benzer? 1)dünya’nın şekli   dünya’mızın şekline sınıfımıza getirdiğimiz küreden baktığımızda top gibi tam yuvarlak olmadığını görürüz.bu şekle ve uzaydan çekilen fotoğraflara baktığımızda dünya’mız alt ve üstten basık ortası hafif şişkin bir durumdadır.dünya’mızın bu biçimine geoit denir.dünya’mızı portakala ve geceleri gördüğümüz ay’a benzetebiliriz....

kara altın mabedi petrol 2

...sütün ortamında gazlar arasında bir sıvı belirdi mi,çekilir.sütünun yüksekliğinin-çıkışının,sütün üzerine başlangıçta yerleştirilen gazın durumunun,teknisyenler tarafından izlendiği,takip edildiği,unutulmamalıdır.sütün hangi yükseklikte olursa olsun,sütun üzerindeki maddenin bir bölümünü çekme,imkanı vardır.sütündaki gaz karışımı,farklı sıcaklarda,ve yüksekliklerde parça parça-kısım kısım,yoğunlaşıp,sırayla çekilir ki,böylece petrolün farklı kesitlerinin,ayrı haznelerde toplanma imkanı olur.petrolün buharlaştırılıp,yoğunlaştırılmasıyla-(yeniden sıvı olmasıyla),açığa çıkan,değişik kesitlerin ne oldukları belli...

hangi element nerede kullanılır?

1. hidrojen : ticari gübrelere azot bağlanmasında, katı ve sıvı yağların doyurulma işleminde (hidrojenasyon), metanol, amonyak ve hidroklorik asit gibi bileşiklerin eldesinde kullanılır. kaynak yapımında, hidrojen balonlarını şişirmede ve petrolün işlenmesinde kullanılmasının [logged]yanında, şimdilik daha çok roketlerde olmak üzere yakıt olarak da kullanılır. "hidrojen yakıt gözeleri", hidrojen gazından elektrik enerjisi eldesi için geliştirilmekte olan bir teknolojidir. çevre dostu hidrojen, doğal gaz ve benzine alternatif olarak kabul edilmesinin yanında, kimyasal işlemlerde, metalürjide ve rafinerilerde de kullanılabilecek niteliktedir. döteryum ve trityum izotopları da, nükleer fisyon ve füzyon işlemlerinde ku...

atom(nükleer )enerji

atom enerjisi (nükleer enerji) herhangi bir eylemi (hareketi) yapan yada yapmaya hazır olan kabiliyete enerji denir. kısaca “iş yapma yeteneği” olarak da tanımlanabilir. nükleer kelimesi latince’deki “nux” kelimesinden türeme “nucleus” dan gelir. sert kabuklu çekirdek (tohum) anlamındadır. atom kelimesi ise yunanca’da “bölünemez” anlamındadır. atom enerjisini veya nükleer enerjiyi, atom çekirdeğinin bölünmesi, parçalara ayrılması (ing: fision) veya iki atom çekirdeğinin birleşmesi, kaynaşması (ing: fusion) neticesinde açığa çıkan enerji olarak tanımlıyoruz. dünyada mevcut yaklaşık 440 civarındaki nükleer santral fisyon yani uranyum-235 atomunun çekirdeğinin bir nötron ile parçalanması neticesi ortaya çıkan enerjiyi elektriğe çeviren tesislerdir. füzyon enerjisi ile çalışan tesis hen...

atina da gezelim

kozmopolit şehir atinaatina, yunanistan'ın başkenti ve yaklaşık 4 milyon kişilik nüfusuyla en büyük şehridir. eski yunan medeniyetinin de merkeziydi. etrafı tepelerle çevrilidir ve yalnız batı kısmı açıktır. iskelesi olan pireye 7 kilometre uzaklıktadır.kozmopolit ve modern bir şehir olan atina, antik çağlarda da önemli bir ticaret ve kültür merkeziydi. ismi, koruyucusu olan savaş tanrıçası athena'dan gelmektedir. 1896 ve 2004 yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yapmıştır. atina, ibadete açık cami bulunmayan tek avrupa ülkesi başkentidir.bugünkü atina, eski şehrin küçük bir parçasından ibarettir. akropol denen iç kalesi bir tepenin üzerindedir.atina, eski çağlardan beri, ...

dünya’mızın yapısını tanıyalım-gezegenimiz dünya ve yapısı

bilim adamlarına göre evrenin oluşumu 15 milyar yıl önce gerçekleşmiştir. dünya’nın oluşumu da aşağıdaki gibi olduğu varsayılmaktadır;  • evrende bulunan maddeler patlamaya başladı. • bunun sonucunda evreni gaz ve toz bulutu kapladı.bu görüşe büyük patlama denilmektedir. • evreni dolduran gaz ve toz bulutları dağılarak soğudu. • çeşitli gazların bir araya gelmesiyle galaksi adı verilen gök adalar oluştu.bu oluşum patlamadan milyonlarca yıl sonra gerçekleşti. • yukarıda bahsettiğimiz soğuma sonucu gezegenler oluştu.bu gezegenlerden biri de dünya’mızdır.  dünya’mızın diğer bir adı da yerküre’dir.  1)dünya’mız...

bambu

bambu türkiye'de yetişir mi? kullanım alanları türleri ve yetiştiriciliği hakkındaki bilgilere bu blog yapım aşamasında olduğu için (şimdilik) aşağıda verilen blogdan ulaşabilirsiniz.saygılarımızla...http://www.bambufidanligi.blogspot.com ne yazık ki bambu fidanlığı sitemiz mahkeme kararıyla engellenmiştir.ancak bambu hakkında bilgilere ve siteye aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür. tüm bambu seerlere saygılarımla.lütfen kopyalayıp arama çubuğuna yapıştırınız, ya da tıklayınızhttp://www.thebackdoorproxy.com/index.php?q=ahr0cdovl2jhbwj1zmlkyw5sawdplmjsb2dzcg90lmnvbs8ymda3lzexl2jhbwj1lwzpzgfubc1iyw1ids1yzxnpbwxlcmkuahrtbcnsaw5rcw%3d%3d##links            optionsdisable get f...

eskimolar kimdir? nerede yaşarlar? (hakkında bilgi)

eskimolar grönland’ın arktik bölgesinde yaşayan grönland (kalaatdlit nunaat), atlantik okyanusu'nun kuzeyinde yer alan dünya'nın en büyük adasıdır (2 175 600 km). danimarka krallığı'na bağlı bir özerk yönetime sahipitir. nüfusu 54 600 (1988); başkenti nuuk (eski adı gothab;11 209; 1986). coğrafyadavis boğazı, baffin denizi, smiyh, kennedy ve robenson boğazları ile güneydoğuda izlanda'dan, kuzeydoğuda da svalbard'dan ayrılan ada; kuzeyden güneye doğru uzanan bir kitle durumundadır. kuzeyde morris jusup, güneyde farvel burnu halk. eskimolar, amerika kıtasının kuzey kıyılarında, grönland’da, labradar, halk bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna halk denir. hudson körfezi kıyılarında ve sibirya...

oil product

petrol. refineries particulary high demands are placed on vacuum systems used in this industrial area. exactly matching körting steam jet vacuum ejectors and körting surface condensers fulfil the highest requirements. a reliable design for optimum consumption figures can be guaranteed at all times because of our company's specially developed design software for these processes.     pumps vacuum technology refrigeration plants evaporation plants further products   design features of jet ejectors our ejectors are multi-purpose and can be used in many different application fields. these ejectors operate without a mechanical drive i.e., the pumping effect is generated by a liquid or gase...

pratik bilgiler

initad();     001.  imam-ı azamın iki talebesine ne ad verilir? imameyn 002.  tefhimül kur’an tefsirinin yazarı kimdir? mevdudi 003.  sabah olunca herkes neden farklı yönlere giderler? dünyanın dengesi bozulmasın diye 004.  hilafet hangi yılda kaldırıldı? 1924 005.  namazda iftidah tekbirinin hükmü nedir? farzdır 006.  kırgızistan’ın başkentinin adı nedir? bişkek 007.  ağzında bal olan arının kuyruğunda ne var? iğne 008.  miraç kandili hangi aydadır? recep 009.  405 yıl hiç durmadan kur’an okunan yer neresidir? topkapı sarayı, hırka-i saadet dairesi 010.  rüzgar eken ne biçer? fırtına biçer 011.  hz. musa (a.s.)’ın kayınpederi kimdir? hz. ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !