× "

peygamberlere gelen mesajların ortak amacı

" arama sonuçları

insen berler

insanlar bir yerden bir yere neden göç ederler atatürk ve bilim ile ilgili kompozisyon lamarck ve darwin'in evrim hakkındaki teorileri ahi nedir? çiçeklerin üreme büyüme ve gelişmesi geçmişten günümüze iletişim araçları kronolojisi geçmişten günümüze iletişim araçları sıralaması haberleşme ile ilgili gelişmelerin kronolojik sıralaması kitle iletişim araçlarının kronolojik sıralaması tanzimat dönemindeki eski yeni çatışması nedir elektrik telefonsuz televizyon ve gazetesiz bir yaşam nasıl olurdu sağlık eğitim barınma gibi temel hakları kullanma görüşlerim nelerdir hamile bir kad...

fen ve kimya ödevlerim

  suyun donma derecesi ve hissedilir sıcaklık olgusu okulumuzu ve çevresini temiz tutmanın önemini anlatan bir slogan  trafikte trafik işaretlerine uymanın önemi nedir röntgen filmi yokken kırıklar nasıl anlaşılırdı trafikte trafik işaretlerine uymanın önemi kısaca sağlıklı bir çevremiz olması için okulda ne gibi çalışmalar yapabiliriz sağlıklı bir çevremiz olması için okulda neler yapabiliriz sağlıklı bir çevremiz olması için okulda neler yapmalıyız toplama işlemi günlük hayatta nerelerde kullanılır turistlere nasıl davranmalıyız turistlere nasıl davranmalıyız yazı turistlere nasıl davranmalıyız kompozisyon turistlere nasıl davr...

yeni din dersi ödevlerim

  tevekkül ile ilgili hutbe herman melville kitapları herman melville resimleri herman melville sözleri herman melville kimdir din dersi ateistlere allahın varlığını nasıl kanıtlarız tevekkülün dinimizdeki yeri nedir tevekkül nedir, doğru tevekkül nasıl olur tevekkül nedir sözlük anlamı tevekkül nedir kısaca doğru tevekkül anlayışı nasıl olmalıdır doğru tevekkül nasıl olmalı doğru tevekkül nasıl yapılır kadere iman ile allah'a iman arasındaki ilişki nedir tevhit kavramı anlamı tevhit kavramı ve özellikleri tevhit kavramı nedir tevhit kavramının anlamı nedir ilahi kitaplar hangileridir ilahi ...

dini ödevlerim ve sorularım

  türk dilinin önemi ile ilgili kompozisyon batıl inançlara örnek toplumda batıl inançlara örnek fil süresi ve anlamı fil süresi okunuşu ve anlamı fil süresi türkçe okunuşu fil süresi arapça okunuşu fil süresi sesli okunuşu fil süresi tecvitli okunuşu fil suresinin anlamı kitap okuma alışkanlığı kazanmanın önemi kompozisyon yasaların temel özellikleri nelerdir mucize ne demektir ve mucize göstermek niçin peygamberlere ait bir özelliktir mucize niçin peygamberlere ait bir özelliktir insanları birbirinden ayıran özellikleri nelerdir insanları birbirinden ayıran temel özellikle...

din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 6. sınıflar 1. dönem 1. yazıl

din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 6. sınıflar 1. dönem 1. yazılı sınavı soruları 3din kültürü ve ahlak bilgisi 2007/2008 eğitim-öğretim yılı, nilüfer koç ilköğretim okulu, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, 6.sınıflar, 1.dönem, 1.yazılı yoklama imtihanıdır. s o r u l a r a) aşağıdaki sorularda boşluk bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (30 puan) 1- yüce allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği, içinde allah’ın emir ve yasaklarının bulunduğu kitaplara .............................. denir. 2- ilk peygamber .............................. son peygamber ise .............................. dir. 3- müslümanların kutsal kitabı ...................

din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 6. sınıflar 1. dönem 1. yazıl

  din kültürü din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 6. sınıflar 1. dönem 1. yazılı sınavı soruları 3   2007/2008 eğitim-öğretim yılı, nilüfer koç ilköğretim okulu, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, 6.sınıflar, 1.dönem, 1.yazılı yoklama imtihanıdır. s o r u l a r a) aşağıdaki sorularda boşluk bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (30 puan) 1- yüce allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği, içinde allah’ın emir ve yasaklarının bulunduğu kitaplara ………………………… denir. 2- ilk peygamber ………………………&helli...

5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi değerlendirme soruları

5.sınıf 6.ünite değerlendirme soruları: • peygamber kime denir? • peygamberlere gelen mesajların ortak amacı nedir? belirtiniz. • allah hangi dönemlerde peygamberler göndermiştir? anlatınız. • peygamberlerin gönderiliş amacı nedir? açıklayınız. • peygamberlerin güvenilir olma niteliği hakkında bilgi veriniz. • ilk ve son peygamberlerin adlarını söyleyiniz. • allah mesajlarını niçin peygamberler aracılığıyla göndermiştir? açıklayınız. • insanlara peygamberlerden gelen mesajlar hangi konuları içermektedir? söyleyiniz. • peygamberler niçin insanlardan seçilmiştir? belirtiniz. • peygamberlerin nitelikleri nelerdir? sayınız. • hz. muhammed’in güvenirlilik niteliği hakkında bilgi veriniz. • kuranda adı geçen peygamberlerden on tanesinin...

5. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi değerlendirme soruları

5.sınıf 6.ünitedeğerlendirme soruları:• peygamber kime denir?• peygamberlere gelen mesajların ortak amacı nedir? belirtiniz.• allah hangi dönemlerde peygamberler göndermiştir? anlatınız.• peygamberlerin gönderiliş amacı nedir? açıklayınız.• peygamberlerin güvenilir olma niteliği hakkında bilgi veriniz.• ilk ve son peygamberlerin adlarını söyleyiniz.• allah mesajlarını niçin peygamberler aracılığıyla göndermiştir? açıklayınız.• insanlara peygamberlerden gelen mesajlar hangi konuları içermektedir? söyleyiniz.• peygamberler niçin insanlardan seçilmiştir? belirtiniz.• peygamberlerin nitelikleri nelerdir? sayınız.&b...

6.din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 6.sınıflar ünite konuları

  sınıf : 6 ünite : peygamberlere ve ilah&ıcirc; kitaplara inanç 1. peygamber ve peygamberlere iman 1.1. peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri 1.2. peygamberlerin nitelikleri 1.2.1. doğru olmak 1.2.2. güvenilir olmak 1.2.3. akıllı ve zeki olmak 1.2.4. günah işlemekten kaçınmak 1.2.5. allah'tan aldığı mesajları olduğu gibi insanlara bildirmek 1.3. kur'an'da adı geçen peygamberler 1.4. peygamberlere gelen mesajların ortak amacı 2. ilahî kitap ve ilahî kitaplara iman 2.1. allah niçin vahiy göndermiştir? 2.2. ilahî kitaplar 2.2.1. tevrat 2.2.2. zebur 2.2.3. incil 2.2.4. kur'an 3. asr suresi ve anlamı   ayet-hadis hazırlık ç...

en'âm suresi tefsir

zalimler kurtuluşa eremezler 21- allah hakkında yalan uydurarak o'na iftira edenden ya da o'nun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? hiç kuşkusuz zalimler kurtuluşa eremezler. 22- o gün onların tümünü bir yere toplarız da sonra allah'a ortak koşanlara "hani, nerede allah'ın ortakları olduklarını sandıklarınız?" diye sorarız. 23- sonra bu müşrikliklerinin "vallahi, ey rabbimiz, biz müşrik değildik " demelerinden başka bir akıbetleri olmaz. 24- kendileri aleyhinde nasıl yalan söylediklerini ve uydurma ilâhları tarafından nasıl yüzüstü bırakıldıklarını görüyor musun? bu ayetlerde müşrikler tutumlarının içyüzü ile yüzyüze getirilmeye devam ediliyor, davranışlarının ve eylemlerinin yüce allah'ın terazisindeki konumu kendilerine tanıtılıyor. bu yüz...

mâide suresi tefsir

islÂm'a inanmanın gereği bu kısa özetlemenin arkasından şimdi bu dersin ayetlerinin ayrıntılı açıklamasına geçiyoruz. okuyalım:   67- ey peygamber, rabbin tarafından sana indirilen mesajı duyur. eğer bunu yapmazsan o'nun elçisi olma görevini yerine getirmemiş olursun. allah seni insanlardan korur. allah kafirleri doğru yola iletmez. 68- de ki; "ey kitap ehli, sizler tevrat'a, incil'e ve rabbiniz tarafından size indirilen kur'an'a gereği gibi uymadıkça boşluktasınız, hiçbir temele dayanmış değilsiniz. " rabbin tarafından sana indirilen ayetler, onların çoğunun azgınlığını ve kâfirliğini arttıracaktır. o halde kâfirler için üzülme. 69- yahudilerden sabiilerden (yıldızlara tapanlardan) ve hristiyanlardan allah'a ve ahiret gününe inanarak iyi amel...

sebe sûresi tefsir

hz. süleyman'ın ayrıcalıkları 12- süleyman'ın buyruğuna da rüzgârı vermiştik. bu rüzgâr sabahleyin esince bir aylık uzaklığa gider ve akşamleyin de bir aylık mesafeyi aşarak geri gelirdi. onun için erimiş bakırı su gibi akıttık. rabb'inin izni ile yanında çalışan bazı cinleri de buyruğuna sunmuştuk. bu cinlerden buyruğumuzun dışına çıkanlara kızgın alevli ateşin azabını tattırırız. 13- onlar, süleyman'a, isteği uyarınca mabetler, heykeller, havuz gibi geniş çanaklar ve yerlerinden kımıldatılamaz koca kazanlar yaparlardı. ey davudoğulları, şükrediniz. kulların içinde şükredenler pek azdır. rüzgârın, hz. süleyman'ın buyruğuna sunulması konusunda yoğun rivayetler vardır. gerçi orjinal yahudi kaynakları bu konuya hiç değinmez, ama yahudi masallarının gölgesi b...

ankebut suresi - tefsir

büyüklenenlerin sonu 39- karun'u, firavun'u ve haman'ı yok ettik. musa onlara açık kanıtlar getirdi. fakat yeryüzünde büyüklük tasladılar, ama elimizden kurtulamadılar. karun, hz. musa'nın kavmi israiloğulları'na mensup biriydi. sahip bulunduğu servetle ve bilgiyle onlara karşı büyüklük taslamış, azgınlaşmıştı. kendisine iyilikte bulunmasını, dengeli hareket etmesini, alçak gönüllü olmasını, azgınlaşıp bozgunculuk yapmamasını öğütleyenlerin öğütlerini dinlememişti. firavun ise, acımasız bir zorbaydı. kötülüklerin en iğrencini, suçların en çirkinini işliyordu. insanları aşağılıyor, onları sınıflara bölüyordu. israiloğulları'nın erkeklerini zorbalıkla, zulümle öldürüyor, kadın1arını erkeksiz bırakmak suretiyle korkunç bir soykırım uyguluyordu. haman ise...

hicr

1- elif, lâm, ra; bunlar kitabın, kur'an'ın ayetleridir. " bu ve benzeri harfler kitabın özünü oluşturmaktadır. kur'an bunlardan meydana gelmektedir. herkesin günlük konuşmalarında kullandığı bu harfler, yüce ufuklara, erişilmez boyutlara, olağanüstü ahenge sahip ayetlerdir. kendi başlarına hiçbir anlam ifade etmeyen harflerdir, açık, net ve anlaşılır kur'an'ı meydana getiren... şu halde toplum bu olağanüstü kitabın ayetlerini inkâr ediyorsa, bu açık ve anlaşılır kur'an'ı yalan sayıyorsa, gün gelecek, vaktiyle sergilediği tutumdan farklı bir tutum sergilemiş olmayı arzulayacak, daha önce inanmış olmayı, doğru yola girmiş olmayı temenni edecektir. 2- gün gelecek, kâfirler "keşke vaktiyle müslüman olsaydık" diyeceklerdir. gün gelecek... ne var ki, te...

ibrâhim

1- elif, lâm, ra. bu kur'an, insanları rabblerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa çıkarasın, üstün iradeli ve övgüye lâyık allah'ın yoluna iletesin diye sana indirilmiş bir kitaptır. 2- o allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi o'nundur. uğrayacakları ağır azaptan ötürü vaygele kâfirlerin başına! (ibrahim suresi 52) 3- onlar ki, dünya hayatını ahirete tercih ederler, insanları allah yolundan alıkoyarlar ve bu yolu eğri göstermeye yeltenirler. işte onlar koyu bir sapıklık içindedirler. 4- biz bütün peygamberleri soydaşlarının dili ile gönderdik ki, onlara allah'ın buyruğunu açıkça anlatabilsinler. allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. o üstün iradelidir ve her işi yerindedir. elif, lâm, ra. bu kur'an, sana indirilmiş bir kitaptır...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !