× "

plöritik ağrı nedir

" arama sonuçları

akciger enfeksiyonlari pnomoni pnomokok

akciğer enfeksiyonlarıpnömoni ve pnömokok nedir, kökenli pnömonipnömokok pnömonisi (streptococcus pneumoniae)akciğer parenkimasının iltihabına pnömoni veya pnömonitis denil­mektedir. pnömonitis pnömoniyle aynı anlama gelmekle beraber daha çok segment pnömonileri için veya yamalı intizamsız pnömoniler için kullanılır.toplum kökenli pnömoniler tüm pnömonilerin en sık izlenilenidir. pnömokok pnömonileri toplum kökenli pnömonilerin %80'nini ve nosokomial pnömonilerin %10'unu kapsamaktadır.bakteri pnömonileri tüm pnömoniler içinde en sık görülenidir ve pnö­mokok pnömonisi aşağıda yazıldığı gibi bakteri pnömonilerinin...

f.m.f. (ailevi akdeniz ateşi) hastalığı

tanım.ateş, peritonit, sinovit, plörit ve nadiren perikardit ve menenjiti de içeren, serosit ve tekrarlayan kısa inflamatuar ataklar ile karakterize bir hastalıktır.   kalıtım.kalıtsal bir hastalık olan fmf’in kalıtım tablosu aşağıdaki gibidir. otozomal resesif geçişli kalıtsal bir hastalık olan fmf için literatürlerde otozomal dominant geçişli fmf vakaları da bildirilmektedir.   tablo. fmf genkart hastalık kalıtım gen krm. lokus protein fmf o.r.   mefv (10 ekzon) 16p13.3 ...

tüberküloz testi nedir - verem - sağlık bilgisi

vücudunuz işlevsel açıdan normal olduğunda, bakteri ve virüs gibi hastalık yapan mikroplara karşı çoğu zaman güçlü bir tepki gösterir. ilk temastan sonra, bağışıklık sistemi genellikle mikrobun özelliklerini "hatırlar", böylece aynı tip bir mikropla tekrar karşılaştığında daha hızlı tepki verebilir. bazen, hastalığa yol açan mikroba ilişkin bu tür bir "hafıza"nın bulunup bulunmadığını görmek için test yapılması mümkündür; böylece kişinin daha önce mikropla karşılaşıp, bağışıklık sisteminde bir tepki geliştirip geliştirmediği anlaşılabilir. jama'da yayımlanan bir makalede, tüberküloza yol açan bakterilerle temas sonrası oluşan bağışıklık sisteminin "hafıza"sını sınayan yöntemlerin etkililiği ele alınmıştır tüberkülin testinde, mycobacterium tuberculosis'den (tüberkülo...

tüberküloz (verem)

tanım:halen tüm dünyada sorun oluşturmayı sürdüren ve bilinen en eski infeksiyon hastalıklarındandan biridir. akciger ve akciger dışı pek çok sistemi tutabilir. klinik bulgular: en çok akcigeri tutar. kişinin immün sistemi ile basilin etkileşimine göre farklı klinik tablolar ortaya çıkabilir. infekte kişilerin sadece %5-10'unda klinik hastalık gelişir. primer infeksiyon genellikle sessiz seyreder ve sadece ppd pozitifligi saptanabilir. bazen özellikle de çocuklarda ateş, kuru öksürük, dispne ve plöritik agrı saptabilir. fizik incelemede akcigerde ral alınabilir.akciger grafisinde çogunlukla tek taraflı hilar lenfadenopati (%15 bilateral), kavitesiz infiltrasyon görülebilir. daha sonra kalsifikasyon oluşabilir. eritema nodozum, steril poliartrit ve konjunktivit eşlik...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !