× "

polimeraz zincir reaksiyonu ppt

" arama sonuçları
dna ikileşmesi nedir - dna'nın yapısı - dna replikasyonu

dna ikileşmesi nedir - dna'nın yapısı - dna replikasyonu

dna ikileşmesi dna ikileşmesi, replikasyon, dna çoğalması ya da dna sentezi, hücre bölünmesi öncesinde çift sarmalalı dna'nın kendini kopyalanması işlemidir. günümüzde yapılan araştırmalar sonucu, aynı tip hücrelerde dna'nın kimyasal özelliğinin ve toplam mktarının nesilden nesile değişmeden aktarıldığı bilinmektedir. buna göre dna'nın tüm özellikleri aynı ata hücreden gelen benzer hücrelerde aynı kalmak zorundadır. bu yüzden ister prokaryotik ister ökaryotik olsun her bir hücre mitoz bölünmeye hazırlanırken, dna'lar kural olarak tüm uzunlukları boyunca bir ucundan diğer ucuna doğru kendilerini ikiler. watson ve crick'in 1953'de yayı...

dna'nın kendini eşlemesi

dna replikasyonu watson ve crick, oğul dna molekülündeki zincirlerden birinin yeni sentezlendiğini ve diğerinin ana dna molekülünden geldiğini ileri sürdüler. yani dna molekülünden bir başka dna molekülünün sentezlenmesinde zincirlerin yarısı korunmakta ve diğer yarısı yeniden sentezlenmektedir. bu yüzden dna eşleşmesi olayı semikonservatiftir. matthew meselson ve franklin stahl tarafından bu hipotezi desteklemek amacıyla yapılan bir denemede azot kaynağı, olarak yalnız 15nh4c1 ihtiva eden bir ortamda e.coli birçok nesil üretilmiş, ardından bakteriler hemen normal azotlu (ı4n) bir ortama transfer edilmiştir. birbirini takip eden replikasyonlarda elde edilen dna'lardaki ı4n ve l5n dağılımı dansite gradie...

dna'nın kendini eşlemesi

dna replikasyonu watson ve crick, oğul dna molekülündeki zincirlerden birinin yeni sentezlendiğini ve diğerinin ana dna molekülünden geldiğini ileri sürdüler. yani dna molekülünden bir başka dna molekülünün sentezlenmesinde zincirlerin yarısı korunmakta ve diğer yarısı yeniden sentezlenmektedir. bu yüzden dna eşleşmesi olayı semikonservatiftir. matthew meselson ve franklin stahl tarafından bu hipotezi desteklemek amacıyla yapılan bir denemede azot kaynağı, olarak yalnız 15nh4c1 ihtiva eden bir ortamda e.coli birçok nesil üretilmiş, ardından bakteriler hemen normal azotlu (ı4n) bir ortama transfer edilmiştir. birbirini takip eden replikasyonlarda elde edilen dna'lardaki ı4n ve l5n dağılımı dansite gradie...

hayati göreve sahip dna enzimleri

  enzimler bir reaksiyona etki ettiklerinde, bir topu yokuştan aşağı yuvarlamakla, yokuş yukarı yuvarlamak arasındaki farka benzer bir etki oluşur. enzimler biyokimyasal reaksiyonları bin kat kadar hızlandırabilirler. (http://en.wikipedia.org/wiki/enzyme)  insan hücresinin içinde 3.500'den fazla enzim bulunmaktadır. bunlardan bir veya birkaç tanesinin eksik olması durumunda ise, hücre içi faaliyetler tamamen birbirine karışabilir. bunun sonucu da, hücrenin parçalanıp bozulması, diğer bir ifadeyle canlılığın sona ermesidir. (detaylı bilgi için bkz. harun yahya, hayat boyu çalışan mucize makine: enzim) dna enzimlerinin en önemli görevlerinden biri, dna molekülünün kopyalanmas...

rna polimeraz

rna polimeraz t. aquaticus rna polimerazı rna zincirini uzatması sırasındaki şematik görüntüsü. rna ve dna'nın aldığı şekiller daha belli olsun diye protein belli kısımları saydamlaştırılmıştır. sarı renkli gözterilen magnezyum iyonu enzimin aktif bölgesinde yer almaktadır. t. aquaticus rna polimerazı rna zincirini uzatması sırasındaki şematik görüntüsü. rna ve dna'nın aldığı şekiller daha belli olsun diye protein belli kısımları saydamlaştırılmıştır. sarı renkli gözterilen magnezyum iyonu enzimin aktif bölgesinde yer almaktadır. rna polimerazlar (kısaca rnap veya rnapol), bir dna veya rna molekülündeki bilgiyi rna molekülü olarak kopyalayan bir enzimler ailesidir. bir gende yer alan bi...

dna ikileşmesi

dna replikasyonu dikkatli ölçmeler sonucu elde edilen değerlerden aynı tip hücrelerde dna'nın hem kimyasal özelliğinin hem de toplam miktarının, dölden döle sabit kaldığım biliyo­ruz. demek ki dna'nın hem niceliği ve hem de niteliği,aynı ana hücreden meydana gelen benzer hücrelerde aynı kalmak zorundadır. bu nedenle hücre mitoz bölünmeye hazırlanırken dna bütün uzunluğu boyunca, bütün kromozomlarda bir uçun­dan diğer ucuna doğru kendini ikiler. bir dna molekülü replikasyon (ikileşme) yapa­cağı zaman dna molekülünün ikili sarmal dizilerim birbirine bağlayan zayıf hidrojen bağları bir fermuar gibi açılır. eğer molekülün bir uçunda...

yazı

dna vikipedi, özgür ansiklopedi git ve: kullan, ara dna çift sarmalının yapısı deoksiribonükleik asit (dna), tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir. dna'nın başlıca rolü bilginin uzun süreli saklanmasıdır. protein ve rna gibi hücrenin diğer bileşenlerinin inşası için gerekli olan bilgileri içermesinden dolayı dna bir kalıp, şablon veya reçeteye benzetilir. bu genetik bilgileri içeren dna parçaları gen olarak adlandırılır, ama başka dna dizilerinin yapısal işlevleri vardır, diğerleri ise bu genetik bilginin kullanılmasının düzenlenmesine yararlar. kimyasal olarak dna, nükleotit ol...

yazı

dna ikileşmesi, replikasyon, dna çoğalması ya da dna sentezi, hücre bölünmesi öncesinde çift sarmallı dna'nın kendini kopyalanması işlemidir.günümüzde yapılan araştırmalar sonucu, aynı tip hücrelerde dna'nın kimyasal özelliğinin ve toplam mktarının nesilden nesile değişmeden aktarıldığı bilinmektedir. buna göre dna'nın tüm özellikleri aynı ata hücreden gelen benzer hücrelerde aynı kalmak zorundadır. bu yüzden ister prokaryotik ister ökaryotik olsun her bir hücre mitoz bölünmeye hazırlanırken, dna'lar kural olarak tüm uzunlukları boyunca bir ucundan diğer ucuna doğru kendilerini ikiler.watson ve crick'in 1953'de yayımladıkları makaleleri, ikili sarmalın nasıl kendini eşleyeceği ...

yazı

üretim başlıyor: ilk sinyal  vücutta herhangi bir proteine ihtiyaç duyulduğu zaman bu ihtiyacı ifade eden bir mesaj, üretimi gerçekleştirecek olan hücrelerin çekirdeklerinde bulunan dna molekülüne ulaştırılır. burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta bulunmaktadır; vücutta herhangi bir protein ihtiyacı olduğunda yine protein olan bazı haberciler, nereye başvurmaları gerektiğini bilerek, tüm vücutta ilgili yeri bulabilmekte, ihtiyaç mesajını doğru yere doğru şekilde iletebilmektedirler. bu iletişimi sağlayan protein kendisine göre karanlık bir dehliz olan vücudun içinde kaybolmadan yolunu bularak, taşıdığı mesajı kaybetmeden ya da herhangi bir parçasına zarar vermeden...

dna ikileşmesi nedir - dna'nın yapısı - dna replikasyonu - ö

dna ikileşmesidna ikileşmesi, replikasyon, dna çoğalması ya da dna sentezi, hücre bölünmesi öncesinde çift sarmallı dna'nın kendini kopyalanması işlemidir.günümüzde yapılan araştırmalar sonucu, aynı tip hücrelerde dna'nın kimyasal özelliğinin ve toplam mktarının nesilden nesile değişmeden aktarıldığı bilinmektedir. buna göre dna'nın tüm özellikleri aynı ata hücreden gelen benzer hücrelerde aynı kalmak zorundadır. bu yüzden ister prokaryotik ister ökaryotik olsun her bir hücre mitoz bölünmeye hazırlanırken, dna'lar kural olarak tüm uzunlukları boyunca bir ucundan diğer ucuna doğru kendilerini ikiler.watson ve crick'in 1953'de yayımladıkları makaleleri, ikili sarmalın nasıl kendi...

yazı

hücredeki eşsiz üretim: protein sentezi canlıların yaşamlarını sürdürebilmelerinde hayati bir önemi olan proteinlerin, hücre içinde üretimleri için dünya üzerindeki hiçbir üretim sistemiyle kıyaslanamayacak komplekslikte ve düzende, kusursuz bir sistem bulunmaktadır. bu kompleks üretim sisteminde hiçbir hataya yer yoktur. herhangi bir aşamada meydana gelen bir aksaklık, hemen güvenlikli kontrol sistemi sayesinde düzeltilir. böylece canlının yaşamını sürdürmesini sağlayacak olan proteinler hiçbir aksama olmadan, tam gerektiği zamanda tam gereken yerde ve şekilde üretilir. protein üretiminin bir diğer mucizevi özelliği de çok yüksek bir hızda gerçekleşmesidir. örneğin 100 amino asit taşıyan bir protein molekülü, e. coli bakterisinin hücresi tarafından 5 saniyede sentezlenir. bu öylesine ...

polimeraz zincir reaksiyonu

polimeraz zincir reaksiyonu cemil ozan ceyhan ıtü moleküler biyoloji ve genetik kulübü tüm dünyada canlıları oluşturan genetik yapının çözülmesi, ortaya çıkarılan bu yapıdaki genlerin yerlerinin saptanması, işlevlerinin anlaşılması, ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar büyük bir hızla devam etmektedir. bu amaç doğrultusunda, belirlenen hedefe ulaşmayı kolaylaştıracak, hızlandıracak yöntemlerin geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. basit gibi görünmekle birlikte, geliştirilen bu yöntemlerin en önemlilerinden birisi polimeraz zincir reaksiyonu ("polymerase chain reaction", pcr)'dur. 1985 yılında amerika birleşik devletleri'nde bulunan cetus şirketine bağlı olarak çalışan henry a. erlich, kary mullis ve randall k. saiki tarafından geliştirilen metod nüklei...

protein üretimi

şekil 105: yeni bir protein üretilmesi gerektiğinde, kendileri de birer protein olan mesaj taşıyıcılar, vücudun ilgili hücrelerine protein talebiyle ilgili mesajı taşırlar. hücrelerdeki protein üretimi, allah'ın yarattığı mucizevi olaylardan bir tanesidir. her hücre, son derece gelişmiş, ileri bir teknoloji ve organizasyona sahip bir fabrika gibi çalışır. gözle görülmesi imkansız olan, ancak çok gelişmiş mikroskoplarla görülebilen bu mikro dünyada, olağanüstü olaylar meydana gelmektedir. şimdi, bu kusursuzca ve mükemmel bir verimle çalışan fabrikadaki protein üretiminin ana hatlarını kısaca inceleyelim:1. vücutta herhangi bir proteine ihtiyaç duyulduğu zaman bu ihtiyacı ifade eden bir mesaj, üretimi gerçekleştirecek olan hücrelerin çekirdeklerinde bulunan dna molekülüne ulaştırılır. bu...

pcr(polimeraz zincir reaksiyonu)

:: polımeraz zıncır reaksıyonu 7.8.1. gırıs ılk kez 1985'de bilim dünyasina sunuldugundan itibaren polimeraz zincir reaksiyonu (pcr); hem arastirmada hem de klinik laboratuarlarda tanida yeni bir çigir açmistir. abd'de cetus corporation'da çalisan henry a. erlich, kary mullis ve randall k. saiki tarafindan gelistirilmistir. metod basitçe tüpte nükleik asitlerin uygun kosullarda çogaltilmasidir.(science,1985:230,1350). bu bulusundan dolayi k.mullis, 1993 yili nobel kimya ödülüne hak kazanmistir. pcr, bir çesit "in vitro klonlama"dir. pcr, reaksiyonu dna'nin iki zincirinin yüksek isi ile birbirinden ayrilmasini (denatürasyon); daha sonra sentetik oligonükleotidlerin hedef dna'ya baglanmasini(hibridizasyonu); sonra zincirin uzamasini (polimerizasyonu) (çift iplikçikli...

polimeraz zincir reaksiyonu (pcr)

tüm dünyada canlıları oluşturan genetik yapının çözülmesi, ortaya çıkarılan bu yapıdaki genlerin yerlerinin saptanması, işlevlerinin anlaşılması, ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar büyük bir hızla devam etmektedir. bu amaç doğrultusunda, belirlenen hedefe ulaşmayı kolaylaştıracak, hızlandıracak yöntemlerin geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. basit gibi görünmekle birlikte, geliştirilen bu yöntemlerin en önemlilerinden birisi polimeraz zincir reaksiyonu ("polymerase chain reaction", pcr)'dur. 1985 yılında amerika birleşik devletleri'nde bulunan cetus şirketine bağlı olarak çalışan henry a. erlich, kary mullis ve randall k. saiki tarafından geliştirilen metod nükleik asitlerin canlı organizma içinde bulunmadan, uygun koşullar altında...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !