× "

polisitemia vera tanı kriterleri

" arama sonuçları

polisitemi (polisitemia vera) polisitemia vera , kalp yetmezliğ

polısıtemı (polısıtemıa vera) kemik iliğinde aşırı kan hücresi üretimi sonucunda kan hücrelerinin sayısında (özellikle kırmızı kan hücreleri = eritrositler) anormal derecede artış meydana gelmesine verilen addır. polistemia vera doğumsal değildir, daha sonra gelişir. bir kemik iliği hastalığıdır. tüm kan hücrelerinde (eritrosit, lökosit, trombosit) aşırı üretim sözkonusudur. oldukça nadir görülen bir hastalıktır, sıklıkla erkeklerde gözlenir ve 40 yaş altında nadiren gözlenir. nedeni tam olarak bilinmemektedir. hastalık yavaş yavaş gelişir, genellikle 50-60 yaşlarından sonra akut myelojenik lösemiye dönüşebilir. kanın yoğunluğunda meydana gelen artış (akışkanlığının azalması) ve trombositlerin sayısında meydana gelen artış bir inme veya kalp krizi gelişmesine neden olabilir. baz...

akut myelositer lösemi

akut myelositer lösemi - löseminin etiyolojisi - lösemi epidemiyolojisi - aml lösemi aml malign myeloblastların ve diğer immature myelositer hücrelerin proliferasyonu ve normal kan hücrelerinin hasarlanmasıyla karekterize hematolojik malign bir hastalıktır. kemik iliğinin lösemik hücreler tarafından infiltrasyonu anemi, trombositopeni ve granülositopeniye neden olduğu için normal hematopoetik tabloda değişmeler meydana gelir. etiyoloji ve epidemiyoloji insan akut lösemisinin nedeni bilinmemektedir. etyolojide tek bir neden sorumlu olmaktan ziyade, birçok neden sorumlu tutulmaktadır. yüksek doz radyasyon, herediter faktörler, kimyasal maddeler, viruslar ve predispozan hematolojik hastalıklar akut löseminin husule gelmesinde rol oynarlar. herediter veya konjenital rahatsızlıklard...

hastalık türleri

pilonoidal sinus (sinus pilonoidalis) pilorik stenoz (mide cikisi tikanmasi) pityriasis rosea polisitemi (polisitemia vera) proktit sac biti sac dokulmesi (alopesi) saç dökülmesi 2 sagirlik (dogustan) sap hastaligi sarbon (anthrax) sarkoidoz sars : ciddi akut solunum yolu sendromu sasilik sedef hastaligi (psoriazis) ses aletleri ses telleri sorunlari sindirim problemleri akut sinüzit kronik sinüzit sinüzite bağli gelişebilecek sorunlar siroz sirt agrilari sitma (malarya) siyatik (siyatalji) solunum solunum yollari sosyal fobi ...

islamda kan aldırmak hakkında

kan aldırmak tıbbı nebevi ‘de kan aldırma işlemi alınan kanın bir başka hastaya verilmesi ile değil tamamen sağlık amaçlı olarak yapılmaktadır. kan aldırma işlemine hacamat denir. kan vücuttan çıktığında yerine plazma adı verilen bir vücut sıvısı geçecek ve kanın sulanması sağlanmış olacaktır. akışkanlık özelliği artan kanın aynı zamanda çevredeki , beyin ve karaciğerdeki dolaşımı da düzelmiş olacaktır.     kanın alınma şekilleri deri hafifçe bir neşter ile çizilir ve üzerine ağzı geniş bir cam kavanoz (eskiden bu işlem için boynuz kullanılırmış) kapatılarak emici gücün etkisi oluşturulur ve kirli kan vücutta...

hastalıklar ve tedavileri

çarpıntı cinsel soğukluk aybaşı kanaması yokluğu aybaşı kanamasının uzun sürmesi aybaşı kanamasının gecikmesi aybaşı kanaması azlığı aybaşı düzensizliği ayak terlemesi ayak çıbanı ayak burkulması ayak ağrıları ateş aşırı aybaşı kanaması astigmatlık astım arpacık arı sokması apandisit anus kaşıntısı anne sütünün azlığı altını ıslatmak alerji albüminüri akrep sokması ağrılı aybaşı hali ağrı ağız yaraları adale romatizması abse basur (hemoroid): nedenleri, belirtileri, tanısı ve tedavisi kan hasta...

akut myelositer losemi nedir

        l, akut myeloid m4 nedir, aml m5, aml m4 nedir, aml lösemi nedir, aml m1 nedir, akut lösemi akut myelositer lösemi aml malign myeloblastların ve diğer immature myelositer hücrelerin proliferasyonu ve normal kan hücrelerinin hasarlanmasıyla karekterize hematolojik malign bir hastalıktır. kemik iliğinin lösemik hücreler tarafından infiltrasyonu anemi, trombositopeni ve granülositopeniye neden olduğu için normal hematopoetik tabloda değişmeler meydana gelir. etiyoloji ve epidemiyoloji insan akut lösemisinin nedeni bilinmemektedir. etyolojide tek bir neden sorumlu olmaktan ziyade, birçok neden sorumlu tutulmaktadır. yüksek doz radyasyon, herediter faktö...

20. ulusal tıp bilimleri yarışması sınav soruları

20. ulusal tıp bilimleri yarışması sınav soruları     temel bilimler 1. canalis facialis hangi kemiktedir? a) os frontale b) os sphenoidale c) os temporale d) os maxilla e) os mandibula 2. boynu sağa doğru eğilmiş ve yüzü sola doğru bakar durumdaki bir kişide hangi kas felce uğramıştır? a) sağ m. scalenius posterior b) sağ m. digastricus arka karnı c) sol m. longus colli d) sol m. sternocleidomastoideus e) sağ m. splenius capitis 3. testis etrafındaki hangi tabaka karındaki fascia transversalis'in devamıdır? ...

hacamat'ın faydaları

 peygamberimiz (s.a.s)'in sağlıkla ilgili tavsiyelerinden ve bizzat tatbik ettiği sünnetlerindendir. hacamatın yani kan aldırmanın insan sağlığına birçok katkıda bulunduğu tıbbî bir gerçeğe dayanır. özellikle bazı deri hastalıklarının tedavisinde hacamatın faydası görülmüştür. iki omuz arasından, sırttan, başın arka tarafından yahut vücudun herhangi bir yerinden tedavi maksadıyla bardak, şişe veya boynuzla kan aldırma. hacamat, sebebi belli bir hastalığın tedavisi olmaktan ziyade kan fazlalığının vücutta meydana getirdiği rahatsızlıkları gidermek için kullanılan genel bir tedavi usûlüdür. eskiden yaygın olarak "hacamat bıçağı" veya "hacamat zembereği" denilen bir aletle tatbik edilen bu us&u...

hacamat

kan aldırmak tıbbı nebevi ‘de kan aldırma işlemi alınan kanın bir başka hastaya verilmesi ile değil tamamen sağlık amaçlı olarak yapılmaktadır. kan aldırma işlemine hacamat denir. kan vücuttan çıktığında yerine plazma adı verilen bir vücut sıvısı geçecek ve kanın sulanması sağlanmış olacaktır. akışkanlık özelliği artan kanın aynı zamanda çevredeki , beyin ve karaciğerdeki dolaşımı da düzelmiş olacaktır. http://www.saglik.belgeselgoruntuleri.com/?p=353kanın alınma şekillerideri hafifçe bir neşter ile çizilir ve üzerine ağzı geniş bir cam kavanoz      (eskiden bu işlem için boynuz kullanılırmış) kapatılarak emici gücün etkisi oluşturulur ve kirli kan vücuttan çıkarıl...

hacamat

kan aldırmak tıbbı nebevi ‘de kan aldırma işlemi alınan kanın bir başka hastaya verilmesi ile değil tamamen sağlık amaçlı olarak yapılmaktadır. kan aldırma işlemine hacamat denir. kan vücuttan çıktığında yerine plazma adı verilen bir vücut sıvısı geçecek ve kanın sulanması sağlanmış olacaktır. akışkanlık özelliği artan kanın aynı zamanda çevredeki , beyin ve karaciğerdeki dolaşımı da düzelmiş olacaktır.kanın alınma şekillerideri hafifçe bir neşter ile çizilir ve üzerine ağzı geniş bir cam kavanoz      (eskiden bu işlem için boynuz kullanılırmış) kapatılarak emici gücün etkisi oluşturulur ve kirli kan vücuttan çıkarılır. bu yöntem vücudun değişik yerlerine uygu...

kan aldırmak şifadır

kan aldırmak şifadır     peygamber efendimiz (s.a.v.) 14 asır önceden ümmetine hacamatı (kan aldırmayı) tavsiye ediyor ve bunun çeşitli hastalıklara faydalı olduğunu şu şekilde bildiriyor: �hacamat, bütün hastalıklara şifâdır. aman hacamat olun.� �tedavi olduğunuz şeylerin en hayırlısı hacamattır.� �tedavi olduğunuz şeyler arasında, şunlarda şifâ vardır: hacamat, bal şerbeti ve dağlama. lâkin ben dağlamayı sevmem.� �aç karnına hacamat daha iyidir. bunda şifâ ve bereket vardır. akıl ve hafızayı ziyade eder.� �baştan hacamat olmak, eğer sahibi niyet ederse, yedi derde şifâdır: cinnet, baş ağrısı, cüzzam, baras, uyuklama, diş ağrısı, baş dönmesi.� �sıcağın şiddetinde...

sağlık:tıbbi tahlil sonuçları

anemiler1 - anemili hastaya yaklaşım prof.dr. osman ilhan aütf, ibni sina hastanesi, iç hastalıkları abd, hematoloji bilim dalı, ankara anemi, hemoglobin (hb) miktarının hastanın yaş ve cinsiyetine göre normal kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. dünya sağlık örgütü kriterlerine göre erişkinlerde erkeklerde 13 g/dl'nin, kadınlarda 12 g/dl'nin altı anemi olarak kabul edilir. 6 ay ile 6 yaş arası çocuklarda 11 g/dl'nin, 6-14 yaşlarında ise 12 g/dl'nin altı anemidir. tablo-1'de normal kırmızı küre değerleri görülmektedir. tablo- 1: normal kırmızı küre değerleri kırmızı küre sayısı             erkek   5.5 1.0 x 1012 /l         kadın   4.8 1...

kemık iliği-kök hücre ile tedavisi olan hastalıklar

        kemik iliği / kök hücre nakli ile tedavi edilebilen hastalıklar   kemik iliği nakli çok çeşitli hastalıkların tedavisinde uygulanmaktadır; örneğin kan kanseri, başka kanser hastalıkları, kan hastalıkları, bağışıklık sistemi hastalıkları, metabolizma hastalıkları ve çeşitli kalıtsal hastalıklar gibi. aşağıda bu hastalıkların bir listesi verilmiştir. daha sonra bu hastalıklardan en sık görülenler hakkında kısaca bilgi verilecektir.   •akut lösemiler. akut bifenotipik lösemi. akut lenfoblastik lösemi. akut myelojenik lösemi. akut indiferansiye lösemi •kronik lösemiler. kronik lenfositik lösemi. kronik myelojenik lösemi. jüvenil kronik myelojenik lösemi. jüvenil myelomonositik lösemi •myelodisplastik sendromla...

yaşam için kesinlikle gerekli olan elementler

yaşayan hücreler içinde hemen tüm elementler bulunabilirse de, aslında, doğadaki 92 elementten yalnızca birkaçı organizmanın değişmeyen yapı öğeleridir (ya da metabolizmasında temel rol oynarlar).biyolojik önem taşıyan elmentlerin çoğunun atom ağırlıkları ve atom sayıları küçüktür.bunlardan karbon, karbon atomlarının oluşturduğu uzun zincirler ya da halkalar biçiminde, kendi başına görev yapar.bu zincir ve halkalar bazen, büyük ve karmaşık organik moleküllerin temel yapısıdır ve yalnızca yaşama özelliklerinden biri değil, aynı zamanda bir parçasıdır; öteki temel elementlerin çoğu, karbonla tepkimeye girerek, organik bileşiklerin bir bölümünü oluştururlar. yaşayan varlıkların hemen tüm organik bileşikleri, hücre içinde çok bol miktarlarda bulunan üç elementi (karbon, hidrojen ve oksijen) ...

...::::yaşam için kesinlikle gerekli olan elementler:::...

yaşam için kesinlikle gerekli olan elementler yaşayan hücreler içinde hemen tüm elementler bulunabilirse de, aslında, doğadaki 92 elementten yalnızca birkaçı organizmanın değişmeyen yapı öğeleridir (ya da metabolizmasında temel rol oynarlar).biyolojik önem taşıyan elmentlerin çoğunun atom ağırlıkları ve atom sayıları küçüktür.bunlardan karbon, karbon atomlarının oluşturduğu uzun zincirler ya da halkalar biçiminde, kendi başına görev yapar.bu zincir ve halkalar bazen, büyük ve karmaşık organik moleküllerin temel yapısıdır ve yalnızca yaşama özelliklerinden biri değil, aynı zamanda bir parçasıdır; öteki temel elementlerin çoğu, karbonla tepkimeye girerek, organik bileşiklerin bir bölümünü oluştururlar. yaşayan varlıkların hemen tüm organik bileşikleri, hücre içinde çok bol miktarlarda bu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !