× "

pomakça küfürler

" arama sonuçları

pomakça’nın yapısı ve tarihçesi

pomaklar osmanlı döneminde 15. yüzyıldan itibaren müslümanlaşmış balkanlı bir topluluktur. pomak tanımı önceleri lofça, plevne ve teteven yöresinde bulgarca konuşan müslümanları tanımlamak için ortaya çıkmıştır. ancak pomak tanımı rodoplar yöresindeki ahren müslümanlara, makedonyadaki torbeşlere ve arnavutluk ve kosovadaki goran’lara da yaygınlaştırılmıştır. ancak biz pomakça dediğimizde orta rodoplar, pirin ve batı trakyada konuşulan pomak şivelerini kastediyoruz. pomakça bulgarca ve makedoncaya yakın bir dildir. bulgarların bütün gayretlerine rağmen pomakça uluslararası ortamda bulgarca yada bulgarcanın şiveleri değil, hint-avrupa kökenli bir slav dili olarak kabul...

pomakça, bulgarca, türkçe sözlük -z-

z za (za): için, -ye,-ya, hakkında za kak: neden, niçin za oti: çünkü za tèbe: senin için, sana za vrut: herkes için za vse (za postoyanno): sürekli olarak zabarávem (bt): unutmak zabàrem / zabaryam (zabravyam): unutmak zabataçvam (zabataçvam): batırmak, iflas etmek zabàva (zabava): gecikme zabàvem, zabàve (zabavyam, zabavya): gecikmek, yavaşlamak zabavenu (zabaveno): gecikmiş, yavaş zabayhùtvam sa (zabazganyam): fırlatmak, atmak, beyhude atmak, boşuna atmak (beyhude kelimesinden) zabazganem, zabazganyam (zahvırlyam): fırlatmaya başlamak zabela (zaprıjka): kızarma, kızarıklık zabela, zabele (maznina, zaprıjka): pişmeye başlamak zabélen...

pomakça-bulgarca-türkçe -r-

r ra (ey, ti): ey, sen rábata (bt)(rabota): çalışma raboş, rabuş: bir sözleşmenin yazıldığı tahta parçası ràbuta (rabota): iş ràbutan, rabutna, rabutnu, ç: rabutni (raboten, rabotna, rabotno): işe mahsus, işe ait ràbutem (rabotya): çalışmak rabutnu (trudolyubiv): çalışkan ràça (iskam): istemek raçinka, raçinki  (ç) (rıçinki, rıçiçki (ç)) : elceğiz ràdam sa, rudiye sa (rajdam se, rodya se): doğmak, sebep olmak, yaratılmak, bitmek, yetişmek ràdam, rudiye (rajdam, rodya): doğurmak, yavrulamak, meyva vermek, sebep olmak, yaratmak radan: bak rudan rádanie, rátsdanie (bt): doğum radivo: bak radyo radva...

pomakça-bulgarca-türkçe sözlük -o,ö-

o obadya /ubade: po. çağırmak, bg. çağırmak, telefon etmek obarnik, obırnik (palaçnika): akıtma gözlemesinin kalın biçimi obaryam / ubàrem (tropam, hlopam): tepinmek, zıplamak, hoplama obçuhnal (poizsıhnal, izprıhnal): ? obdaryam / obdàrem: hediye vermek obhapvam /obhàpem: ısırıvermek obigrava: bak ubigrava obihod (hodene na bebe): bebek için ziyarete gitmek obikarva: bak ubikarva obimàgam (opitvam da se ubedya): ikna etmeye çalışmak obinisat (raznasyat, razmyatat): elden ele taşımak, birbirine iletmek obisleda (sledva neolıçno): ? obiştaram (biya): dövmek, ince değnek ile cezalandırmak, sopa atmak obitrosva / ubitrôsa (obistryam): aramak obividat (vodyat se)...

pomakça-bulgarca-türkçe sözlük -n-

n na (na): “al !” anlamında  na (na): -ye, -ya, üzerine, üstünde na enkas (na şega): şakadan, bak zayenkas na kistermô: yana yatmış, yana oturmuş, yan basmış na panagòm (bt):  eğri şekilde, uygun olmayan nabàhtam (nabıhtam): bak. naboahtam nabarbalôkan (napit): içki, içecek nabesneyè sa (nabesnyavam se, nabesneya se): kudurmak, köpürmek, çok kızmak nabıyta (nabiya): kakmak, çakmak nabilîjam, nabilija (nablijavam, nablija): yaklaşmak nabîram sa, naberè sa (nabiram se, nabera se): toplanmak nabîram, naberè (nabiram, nabera): toplamak, koparmak nablîzu (nablizo): yakında nabohtam, nabohta / naboahtam, naboahta (nabıhta...

pomakça-bulgarca-türkçe sözlük -m-

m ma (me): beni maalçiştinka (tsareviçen koçan): mısır koçanı maalka: mısır koçanı, bak mahalka  macar (brava, reze): kapı kilit mandalı macarovi, majarovi: pomak soy ismi macùn: macun màça: bak moaçem maçkano patato: patates püresi, soğan ve kırmızı biberle kızartılmış soslu madan, madèn (mina): maden magàre (magare): 1- eşek, 2- odun kesmek için alta konulan kütük, 3- şöminede odun kurutmaya yarar metal bölüm magàrense (magarentse): eşekçik, (sokolovtsi ve progled köylerinde) küçük kabak. magarîsa (magaritsa): dişi eşek magdanos (magdanoz): maydanoz magie, magio: bak magöa magiosam, ma...

pomakça-bulgarca-türkçe sözlük -d-

d dà (da): po. “olur, peki”, bg. “evet” dà béşe (da béşe): olsaydı dabànca (pistolet): tabanca dabevi: pomak soy ismi dabika, dıbika (dıb): meşe dagma: ? dàh (planina): dağ dahódem (bt): gelmek dakáravom bálno (bt): üzüntü çekmek daktór (bt): doktor dalèçe (daleçe): uzak dalgo, dalgoa (vılna): dalga dalî (dali): acaba dàm (pokriv): dam, çatı, hayvan ahırı dàma (dama): dama damat (bt): domates damazlok (razplod, pokolenie): damızlık damgo, damgoa (beleg): damga damgosvam (belyazvam): damgalamak damilyava mi, dumiléva mi (jal mi e, mıçno mi e): - için üzül&u...

pomakça-bulgarca-türkçe sözlük -c-

       c ca balvém (şte povırna): atacağım, fırlatacağım. şte kelimesinin ca şeklinde olduğu şive. caba (bezplatno): caba, ücretsiz verilen ilave şey cabala (vryava): yaygara, telaş, karışıklık cacik (tarator): cacık cadîye, cadiyka (e) (veşter, veştitsa(d)): cadı  cafovi: pomak soy ismi caga, cega (golyam trion): iki kollu büyük destere cahil, cahilin (neznaeşt, neopiten): cahil cahrufci: pomak soy ismi cakufci: pomak soy ismi cam, ceam (cam, prozorets): cam, pencere   cam, pencera (prozorets): pencere, cam camadan (camadan): camadan cambaz, cambazin (e), cambazka (d), cambazi (ç): cambaz camcîye (e), camciyka (d), camcii (ç) (camci...

pomakça - bulgarca - türkçe sözlük -b-

b bàba (bàba): nine, yaşlı kadın babacàn, babacean (baştinski): babacan babaçko (mnogo edro): çok iri babanka (edır): iri, babayiğit, kocaman babayît (yunak, hrabrets): babayiğit babintsi (babintsi): babyaklılar babitsa dni (babitsa dni): yaşlılar günleri, martenitsa dilek tutma töreninin yapıldığı mart ayının son üç günü bàbitsa, bàbisa (babitsa): ninecik, yaşlı kadıncık babski (babeşko, starçesko): ninelik, yaşlılara uygun babu, boba (başta): baba babul (vızglavnitsa): yastık babulka (buboleçka): böcek, bak: bobulka babustar (dyado): dede babuşka (): şifalı bir bitki türü babuta (): mısır unu eklenmiş ekmek türü bacàk / ...

pomakça - bulgarca - türkçe sözlük -a-

a a li?: öyle mi? aba (kaka): abla abà, aboa (aba): aba abacîye (e), abaciyka (d), abacii (ç) (abaciya): abacı abdés, aptés (aptes): abdest abe ! (abe !): abe ! abibe: öa. habibe  abihóşdom (bt) (obhojdam): gezmek, seyahat etmek, yolculuk etmek abiyskavom (bt) (poseştavam): aramak, àbla, àblo (kàka): abla abre ():  a bre! àcaba, àceba, àjeba (vsıştnost): acaba acamalık (neopitennost):  acemilik acayîp, aceyîp (stranen, strahotno): acaip acelé, ajelé, ajelá (bırzo, bırzina): acele aceliyuvi: pomak soy ismi acemîye (e), acemiyka (d) (acemiya- acemiyka): acemi  acemiyski, -a, -u (acemiyski, -a, -o): ace...

pomashka gramatik(pomakça gramatik )-5-

sorular / pıtane / questıons (nereye gidiyorsun?) (where do you go?)               kade varvish? eve gidiyorum/to home                                            virya duma/virya kadi duma (nereye gideceksin?) (where will you go?)             kade sa odish? eve gideceğim/to home                             &n...

pomashka gramatik(pomakça gramatik )-4-

                   singular/plural   tekil-çoğul     tekil    /   singular çoğul  / plural mumiche / girl /          kız mumicheta darvo / tree /              ağaç darvota ovtsa/ oftsa / sheep / koyun ovtse/oftse momche / boy /          oğlan momcheta zvezda / star /             yıldız zvezdi krusha / pear /           &nb...

pomakça gramatik (pomashka gramatik ) -3-

   aze imam puşka yaz imam pushka benim tüfeğim var ti imash pishtov ti imash pishtov senin tabancan var toy ima nuje [eril] toy ima noj   nojuvi   onun bıçağı var   bicaklar tya ima trandafel(ka)   tya ima trindafil [dişil]     onun karanfili var to ima zabi [nötr/eşya/hayvan] onun dişleri var niye imame kışti bizim evlerimiz var viye imate duşi sizin kalbiniz [hayatınız] vardır tiye imot tiya imat vyara onların itikadi/ kanaati vardır meni/mene ma terat beni ariyorlar tebe to ne parliça na tebi ni ti priliyaga na tebi ni miyaza o sana yakışmıyor/benzemiyor sana yakismiyor sana benzemiyor tuga, tugava kuga siga/i dayma nadvichar  ...

pomakça gramatik (pomashka gramatik ) -2-

2.bazı zaman kalıpları   türkçe/         english pomashki-a yarın             tomarrow utra-zaran bugün           today denas                              dün               yesterday ofchera akşam           evening/night vechar yıl                ...

pomakça gramatik (pomashka gramatik ) -1-

1.bazı pomakça soru kalıpları   türkçe/english pomakça/ pomashki-a ne ?             what?      kakvo nasıl ?         how?      kak niçin ?        why?      zashto nerede ?     where?      kade nereden ?   from where?      otkade nereye ?     where?      nahkade nezaman?   what time?      kuga kim?            who?  &nb...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !