× "

pomak nedir

" arama sonuçları

pomaklar üzerine düşünceler-1-

hepimiz bir şekilde bu güne kadar pomaklar hakkında pek çok bilgiye ulaşmış ve okumuştur.bu yazılanlar zaman zaman zaman pomaklar meselesine samimi bir katkı çabası taşımaktadır. fakat çoğu zamanda  art niyetli, kışkırtıcı ve egemen-ulus milliyetçisi kişilerin zihniyetini yansıtmakta olduğunu görmemiş olamayız. bu iddialeri biliyoruz aslında,bulgardan daha bulgar, hellen’den daha yunanlı ve türkten daha türk olduğumuz türünden iddialar. fakat pomaklar meselesine bakarken iyi niyet yetersiz kalmakta ve yetmemektedir, ya da eski bir deyişle `cehenneme giden yol iyi niyet taşları ile döşenmiştir’ biraz kuman-kıpçak benzeştirmelerine kısaca değinmekte fayda olacağını düşünüyorum...

nasyonel sosyalizm nedir ?

nasyonel sosyalizm, ırkı temel alarak, ırk, millet ve toplumda sosyal ve ekonomik düzen gibi konularda çeşitli ölçüleri kabul eden ve bu konularda bazı düzenlemeler getiren bir ideolojidir. bu ideolojiye kısaca nazizm' de denir. nazizmin daha iyi anlaşılabilmesi için ırk, millet ve sosyo-ekonomik düzene bakışını tek tek incelemek şarttır. nazizmin: 1- ırklara bakışı - nasyonal sosyalizm, beyaz ırkın üstünlüğüne inanır. 2- millet ve milliyetçilik kavramına bakışı - bir insanın türk, alman, fransız vs. kabul edilmesi için önce beyaz ırktan gelmesi gerektiğine inanır. 3- ekonomi görüşü - nasyonel sosyalizm, sınıf ayrımı gözetmeden toplumun tamamının refahını hedefleyen ...

şeriat nedir ?

değerli kardeşlerim öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.bu haftaki mevzumuz şeriattır.öncelikle şeriat nedir ? sorusunu cevaplandirmaya çalışacağız daha sonra şeriat a dil uzatanların tezlerini inşaallah çürüteceğiz. sual- şeriat nedir ? el-cevap : şeriat 2 dir. birincisi : insanın amellerini,işlerini,hallerini ve davranışlarını tanzim eden yani düzenleyen ve sıfat-ı kelamdan gelen bildiğimiz şeriattır. yani insanın yaşantısını ve devletin işlerini tanzim eden nizamların,kuralların,kanunların mecmuasıdır. ikincisi: bütün alemin harekatını ve bütün varlıkların hayatını tanzim eden sıfat-ı iradeden gelen şeriat-ı kübrayı fıtriyedir.yani cenab-ı hakkın irade sıfatından gelen alemdeki bütün işlerin kanunlarıdır. misal vermek gerekirse ; yaz geldiğinde havaların ısınması,baha...

|10.sınıf coğrafya| mübadele göçleri nedir?

   1923'te imzalanan lozan antlaşması gereğince, türkiye'deki rumlarla, yunanistan'daki türklerin büyük bölümünün karşılıklı değiştirilmesi. osmanlı devleti'nin son zamanlarında meydana gelen kırım, doksanüç ve balkan harplerinden sonra, anadolu'ya kırım'dan, kafkaslardan ve balkanlardan pekçok müslüman-türk nüfus göç etti. öte yandan, tanzimat'tan sonra gayrimüslim tebaaya ve azınlıklara verilen imtiyazlar, özellikle rumların ekonomik bakımdan güçlenmesi neticesini ortaya çıkardı. bu sebeple, yunanistan'dan anadolu'ya göç oldu. rumlar özellikle istanbul'da, batı anadolu'da, trakya'da ve karadeniz kıyılarında yerleştiler. ekseriyeti şehirlerde oturan, ticaret ve sanatla meşgul olan rumlar, dış ticarette ve imalat sanayiin...

güreş nedir?

güreş nedir?       türklerin en eski sporlarından biridir. güreş sözcüğünün kökeni, özbek ve başkurt türklerinin "kures" sözcüğünden gelmektedir.        zorlu doğa koşulları ile mücadele eden ilk insanların çoğunda olduğu gibi türklerde de güreş, adeta günlük hayatın bir parça olmuştur.türkler ayrıca totem inanış ve göçebe yaşam biçiminin de etkileri ile, doğaya ve kuvvete düşkün kişiler olduklarından yakın mücadeleyi her zaman ön planda tutmuşlar, güçlerini topluma kanıtlamak amacıyla güreşe çok sık başvurmuşlardır. düğünlerde, ünlü kişilerin cenaze törenlerinde, ölüm yıldönümlerinde ve diğer özel günlerde at yarışları ve koşuların yanında güreş, çok önemli bir yer tutmuştur.         ...

adana türkistanlılar derneği röportajı

           1-      selamünaleyküm başkanım kendinizi ve adana türkistanlılar derneğini tanıtabilir misiniz? —adım bahattin dinçkurt 26 mart 2006 yılından itibaren adana türkistanlılar kültür ve yardımlaşma derneği başkanlığını yürütmekteyim. derneğimiz 1952 yılında türkistanlı dr. rasih özgen başkanlığında adana’nın seyhan ilçesinde kurulmuştur ama 1953 yılında adana’nın yüreğir ilçesine taşınmıştır 1998 yılından yılın dan itibaren de şu andaki ikamet adresinde faaliyetlerine devam ettirmektedir.   2-      türkistan’dan adana ve çevresine gelen ve derneğinizde üye olarak bulunan türkistanlıları türkistan’ın hangi yöresinden gelen insanlardan oluşmakt...

trakya ve balkanlarda bektaşilik

trakya ve balkanlarda bektaşilik   hazırlayan: refik engin (tekirdağ kılavuzlu köyü)   günümüzde trakya'da ehl-i beyte bağlı tarikatları ikiye ayırabiliriz : bunlardan biri balım sultan evveli bektaşi erkânına bağlı olan ocaklar ile balım sultan erkanına bağlı olanlardır. balım sultan evveli bektaşi erkanı uygulayan , trakya'daki ehli beyt tarikatları şunlardır: seyyid ali sultan erkanı uygulayan kızıl deli bektaşileri ve aynı tarikatın evladiye kolu olan , ali koç baba bektaşileridir. otman baba ve akyazılı sultan bektaşileri trakya'da babailer olarak bilinmektedirler. trakya ve balkanlarda hacı bektaşi veli sonrası bektaşiler: seyyid ali kızıldeli sultan yolu erkanına bağlı olan er oğulları. bu topluma verilen bu ad'a sadece mehmet eröz'ün alevilik ve be...

bal

  bal  nedir ? 1-balın tanımı balın tanımı : bal, türk gıda kodeksi 2000/39 sayılı bal tebliğinde "bal; bal arılarının çiçek nektarlarını, bitkilerin veya bitkiler üzerinde yaşayan bazı canlıların salgılarını topladıktan sonra, kendine özgü maddelerle karıştırarak değişikliğe uğratıp, bal peteklerine depoladıkları tatlı madde" olarak tanımlanmıştır. tanımından da anlaşılacağı üzere bal saf ve doğal olmalı, hiçbir katkı maddesi veya kalıntı içermemelidir. 2-balın sınıflandırılması... balın sınıflandırılması : maden .balın sınıflandırılması üretim ve pazarlama şekline ya da kaynağına göre yapılmaktadır. üretim ve pazarlama şekline göre bal; süzme ve petekli, elde edildiği kaynağa göre ise çiçek ve salgı balı olarak sınıflandırılabilir. çiçek balı; genellikle bitkileri...

pesna nedir?

pesna(pomakça türkü) nedir? bulgarcada şarkı, türkü anlamına gelen pesen sözcüğü, pomaklarca pesna, pesniya ya da pesne olarak kullanılır. pesna, bugün anadolu da yaşayan pomaklara kendilerine özgü müzik kültürünü temsil eden ve etnik kimlik duygusunu uyandıran başlıca tür olarak karşımıza çıkar.pomak göçmenlerin müziğinin, iki dikkat çekici özellik sergilediğini görebilmekteyiz. birincisi, bulgaristan'dan anadolu'ya taşınan müzik, bütünüyle sözel olup pesna olarak adlandırılır. ikincisi, sözleri, çoğun pomakça olmakla birlikte, türkçe olanlar da vardır.pesnaların büyük bölümünde sevda, kahramanlık ve tarihsel olaylar gibi konular işlenir. pesna(pesne) örnekleri sas maluma karay mayçinkusas maluma karay mayçinkunikaray nipududrivaynikaray nipududrivaysetneşteş pişman dastanişset...

pesna nedir?

pesna(pomakça türkü) nedir? bulgarcada şarkı, türkü anlamına gelen pesen sözcüğü, pomaklarca pesna, pesniya ya da pesne olarak kullanılır. pesna, bugün anadolu da yaşayan pomaklara kendilerine özgü müzik kültürünü temsil eden ve etnik kimlik duygusunu uyandıran başlıca tür olarak karşımıza çıkar.pomak göçmenlerin müziğinin, iki dikkat çekici özellik sergilediğini görebilmekteyiz. birincisi, bulgaristan'dan anadolu'ya taşınan müzik, bütünüyle sözel olup pesna olarak adlandırılır. ikincisi, sözleri, çoğun pomakça olmakla birlikte, türkçe olanlar da vardır.pesnaların büyük bölümünde sevda, kahramanlık ve tarihsel olaylar gibi konular işlenir. pesna(pesne) örnekleri sas maluma karay mayçinkusas maluma karay mayçinkunikaray nipududrivaynikaray nipududrivaysetneşteş pişman dastanişset...

sizden gelenler

birçuval pomakbeşpınar köyünden bir kaç pomak sırtlarında çuvallarıyla manisa'ya pazara inmişler. cumhuriyet hamamı civarında tekrar buluşmak üzere sözleşmişler. ayrılmışlar. pazarlandıktan sonra biri geri dönmüş arkadaşlarını bekliyormuş. gelen giden olmayınca telaşlanmış. oradaki bir marangoz esnafına sormuş. malum türkçe kıtlığından derdini ancak şöyle anlatabilmiş.demiş ki: "buradan bir çuval pomak geçti mi?" adam hem şaşırmış hem de durumu anlamış. hafifçe gülerek evet demiş işte şu kahvehaneye gittiler. seni bekliyorlar.ahmet canpolat türkçe bilmezpomak kadın türk kasaptan alışveriş yapmaya gider. malum pomak kadın türkçe bilmez bunu gören kasap dükkanının eşiğindeki yaşlı pomak adam ona dil konusunda yardımda bulunmak için içeriye girer. güya türkçe biliyorya başl...

anasayfa

          içindekiler *pomaklar kimlerdir?*yaykın köyü ve geçmiş tarihi hakkında bilgi*pomakların kültürü ve yaşam biçimleri fotoğraflar*bu bölümde arkadaşlarım ve pomakların fotoğrafını bulacaksınız...ancak şu anda yeterli miktarda fotoğraf yayınlanamamıştır.fotoğrafların bazıları hazırlanmaktadır...ilginize teşekkür ediyoruz...       ilanlar *tüm türkiyenin 18 mart çanakkale deniz zaferini kutlarız...*nevruz bayramınız kutlu olsun...       ...

pomaklar

pomaklar, balkanlarda pomakça konuşan müslümanlara denilmektedir.pomak sözcüğüne 1877-78;de balkanlar'dan gelen göçlerle rastlanmaktadır.pomakları dil, gelenek ve ırk bakımından türklerden çok slavlara yakın bulanlar vardır. pomakların, traklar olduğu savını da ortaya atanlar vardır.pomakların 11. yüzyılda rodoplara yerleştirilmiş kuman türklerinin torunları olabileceğide savlar arasında bulunmaktadır. bulgar yazarlardan bazıları ise, pomakların müslüman bulgarlar ya da bulgarca konuşan müslümanlar olabileceğini savunmaktadırlar.osmanlı 1385 de anadoluda çeşitli yörük türkmenlerini bu yörelere gönderir. bu göçlerle beraber yerli halk ve göçmenler birbirini kültürel olarak etkilemişlerdir. 1877-1878 deki savaştan sonra osmanlıya sığınan 700 bin göçmenin çoğunu rodop türkleri ile pomakla...

pomak

***pomak***       ünlü filozof hiedegger: dil insanların vatanıdır der. bu gerçekten hareketle herkese çok önemli bir çağrıda bulunmak isterim. hiç kimsenin bizleri vatansız bırakmasına göz yummayalım. bu insanlık vazifemizdir. gelin hep birlikte çok geç olmadan kimliğimizin ve namusumuzun sigortası olan dilimize var gücümüzle sahip çıkalım. atalarımızın dediği gibi kâmus, namustur. değerli okurlar! batı trakya müslüman türklerinin namusu türkçe dir. hiç kimsenin namusumuza el uzatmasına izin veremeyiz. bizlere yapılan çok adi bir insanlık ayıbıdır. nefrete, insan ve kültür düşmanlığına dur demek, geçit vermemek insanlık vazifemizdir. biz dil düşmanları değiliz. ama ucuz oyunlara gelecek kadar da cahil ve enayi de değiliz. milletimizi aptal yerine koyup hiç kim...

neden sosyalizm?? ( albert einstein )

eview"rgisinin ilk sayısında yayınlanan az tanınan bir denemesidi"neden sosyalizm" (albert einstein) ekonomik ve toplumsal konularda uzman olmayan birinin sosyalizm hakkında görüş bildirmesi doğru mudur?ben buna birkaç neden yüzünden evet diyorum. gelin, bu soruyu önce bilimsel bilgi açısından değerlendirelim. ilk bakışta astronomi ve ekonomi arasında önemli yöntemsel farklılıklar görülmeyebilir. her iki alanda da bilim adamları kısıtlı sayıdaki görüngülerin (fenomen) aralarındaki bağlantıları mümkün olduğu kadar anlaşılır yapmak için genel kabul görecek yasalar keşfetmeye çalşırlar fakat aslında yöntemsel farklar vardır. ekonomi alanında genel kabul gören yasaların keşfeldilmesini zorlaştıran gözlemlenecek ekonomik görüngülerin(fenomen) pek çok faktörden etkilenmeleri ve bu etkilerin tek ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !