× "

ppm hesaplama

" arama sonuçları

klor ve klor şoklaması hakkında pratik bilgiler

                      klor ve klor şoklaması bilgileri  havuz suyu berrak ve şeffaf olsa da bünyesinde hastalık ve enfeksiyonları, geçici bakteri ve virüsleri tutabilir.bu nedenle içindeki tüm mevcut mikro organizmaları yok etmek için su dezenfekte edilir. havuz suyunun dezenfeksiyonunda en yaygın olarak kullanılan kimyasal klordur .havuz suyuna klor ilave edildiğinde bir bölümü sudaki kirleri yok etmede kullanılır. faydalı klor olarak suda kalan miktar,rüzgar veya yüzücüler tarafından taşınan yeni kirlere karşı etkili olmaya hazırdır.faydalı dezenfektan serbest klorolarak adlandırılır.serbest klorun havu...

yüzme havuzları ile ilgili püf noktaları

1.çöktürücü uygulamasında , önce  suyun ph değerini ölçün ve 6,8-7,2 aralığında olmasına dikkat  edin.çöktürücü attıktan sonra en az 4 saat daha sistemi çalıştırın ve havuzu stop ettirerek sabaha kadar ( veya en az 8 saat ) dinlendirin.gereğinden fazla çöktürücü kullanımı havuz suyunun bulanmasına sebep olur. 2.şok klorlamanın etkili olabilmesi için ph  değerinin 7,0-7,4 aralığında olması gerekir. şoklama için günlük ortalama dozajın en az 4 katı veya  bağlı klor oranının 10 katı klor dozlayın 3.şoklamanın hemen ardından ölçüm yapmayın yanıltıcı sonuçlar alırsınız. şoklamadan sonra klor seviyesi ...

dirençlerin kullanılım amaçları ve hangi tipte dirençler vardır

  direnç nedir ? devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır. bu zorluklar elektronlaın geçişin etkileyen veya geciktiren kuvvetlerdir. işte bu kuvvetlere direnç denebilir. kısaca ω ohm ile gösterilir. başka bir değişle elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa direnç denir. “r” harfi ile sembollendirilir. birimi ise “w” ohm’dur. ohm kanunu kapalı bir elektrik devresinde direnç; devre gerilimi ile devreden geçen akımın bölümüne eşittir. elektrik, elektronik devrelerinde en yaygın olarak kullanılan devre elemanları dirençlerdir. direncin iki temel görevi vardır; akımı sınırlamak v...

dirençlerin kullanılım amaçları ve hangi tipte dirençler vardır

direnç nedir ? devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır. bu zorluklar elektronlaın geçişin etkileyen veya geciktiren kuvvetlerdir. işte bu kuvvetlere direnç denebilir. kısaca ω ohm ile gösterilir. başka bir değişle elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa direnç denir. “r” harfi ile sembollendirilir. birimi ise “w” ohm’dur. ohm kanunu kapalı bir elektrik devresinde direnç; devre gerilimi ile devreden geçen akımın bölümüne eşittir. elektrik, elektronik devrelerinde en yaygın olarak kullanılan devre elemanları dirençlerdir. direncin iki temel görevi vardır; akımı sınırlamak ve gerilimi b&...

su analizleri:

su analizleri:  su analizleri deneyinin amacı;değişik su örneklerinin geçici ve kalıcı sertliklerinin belirlenmesi ve sonuçların yorumlanmasıdır.bu amaca yönelik olarak üç farklı yöntem ile sertlik analizi yapılmıştır. hcl ile geçici sertlik tayininde, numune 0.1n hcl ile titre edilmiş ve harcanan hcl miktarından numunelerin geçici sertlik değerlerine geçilmiştir. sabunlaşma çözeltisi ile yapılan toplam sertlik tayininde, içerisine 40ml su konmuş hidratimetre şişesine sabun çözeltisinden damla damla ilave edilerek 1cm kalınlığında kalıcı köpük gözlenmeye çalışılmıştır. kalıcı köpüğün gözlendiği sırada hidratimetre büretinden okuma yapılmıştır...

temel kavramlar

           temel kavramlar  01. analitik kavramı    01.01. analitik işlemler    01.02. analiz için numunenin hazırlanması 02. çözeltiler 03. derişim    03.01. yüzde derişim    03.02. molarite    03.03. normalite   03.04. ppt (binde bir), ppm (milyonda bir) ve ppb (milyarda bir) hesaplamaları     03.05. mol kesri ve mol yüzdesi   03.06. molalite 01. analitik kavramı analitik kimya, bir maddenin bileşenlerinin ayrılması, tanınması ve miktarlarının bulunması işlemlerini içerir. analitik kimyada yapılan analizleri nitel analiz ve nicel analiz olarak iki gruba ayırabiliriz. nitel analiz (kalitatif), ör...

dirençlerin kullanılım amaçları ve hangi tipte dirençler vardır

direnç nedir ? devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır. bu zorluklar elektronlaın geçişin etkileyen veya geciktiren kuvvetlerdir. işte bu kuvvetlere direnç denebilir. kısaca ω ohm ile gösterilir. başka bir değişle elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa direnç denir. “r” harfi ile sembollendirilir. birimi ise “w” ohm’dur. ohm kanunu kapalı bir elektrik devresinde direnç; devre gerilimi ile devreden geçen akımın bölümüne eşittir. elektrik, elektronik devrelerinde en yaygın olarak kullanılan devre elemanları dirençlerdir. direncin iki temel görevi vardır; akımı sınırlamak ve gerilimi bölm...

büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim yönetmeliği biri

büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim yönetmeliğibirinci bölümamaç, kapsam, hukukî dayanak, yetki ve sorumluluk, yükümlülükamaçmadde 1 − bu yönetmeliğin amacı;a) büyük ölçekli (1/5000 ve daha büyük) mekânsal (coğrafî) bilgilerin ve haritalarınüretiminde ülke genelinde standardın sağlanmasını, üretimin tek elden izlenmesini ve sektördehizmet tekrarının önlenmesini,b) büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve haritalardaki konum bilgilerinin, türkiyeulusal temel gps ağı koordinat sistemine dayalı üç boyutlu kartezyen koordinatlar (x,y,z)veya grs80 elipsoidinde jeodezik koordinatlar (...

direnç nedir - direnç türleri ve kullanım alanları

direnç: elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa direnç denir. genel olarak "r" harfi ile sembollendirilir. bi- rimi ise "w" ohm' dur.aşağıdaki gibi çeşitli sembollerle gösterilir. ohm kanunu kapalı bir elektrik devresinde direnç ; devre gerilimi ile devreden geçen akımın bölümüne eşittir, kapalı bir elektrik devresinde gerilim; devre direnci ile devreden geçen akımın çarpımına eşittir, kapalı bir elektrik devresinde akım; devre gerilimi ile devre direncinin bölümüne eşittir,gibi üç şe- kilde ifade edilebilir. yeri gelmişken gerilim ve akımıda tanımlayalım: gerilim:bir elektrik devresinde, iki nokta arasındaki potansiyel farka gerilim denir.gerilim genellikle "u" harfi ile sembollendi...

direnç nedir ? direnç türleri ve kullanım alanları nelerdir?

direnç:elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa direnç denir. genel olarak "r" harfi ile sembollendirilir. bi-rimi ise "w" ohm' dur.aşağıdaki gibi çeşitli sembollerle gösterilir.   ohm kanunukapalı bir elektrik devresinde direnç ; devre gerilimi ile devreden geçen akımın bölümüne eşittir,kapalı bir elektrik devresinde gerilim; devre direnci ile devreden geçen akımın çarpımına eşittir,kapalı bir elektrik devresinde akım; devre gerilimi ile devre direncinin bölümüne eşittir,gibi üç şe-kilde ifade edilebilir.   yeri gelmişken gerilim ve akımıda tanımlayalım:gerilim:bir elektrik devresinde, iki nokta arasındaki potansiyel farka gerilim denir.gerilim genellikle "u" harfi ile sembollendirilir,fakat bazı kaynaklarda "e" olarak da gösterilebilir.birimi ise "v" volt'tur. ak...

vistasafe glutensiz unlar

merhaba  arkadaşlar vista safe glutensiz unların satışı      ithalatçı firma(yuva maya) tarafından satışa sunulmuştur.     internet üzerinden alabildiğiniz gibi banka hesabına da      (firmanın ) yatırıp alabilirsiniz bilgilerinize sunarım saygılarımla                                                    idris kaynarca    firmanın adres:                    &nb...

direnç nedir ? direnç türleri ve kullanım alanları

direnç: elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa direnç denir. genel olarak "r" harfi ile sembollendirilir. bi- rimi ise "w" ohm' dur.aşağıdaki gibi çeşitli sembollerle gösterilir. ohm kanunu kapalı bir elektrik devresinde direnç ; devre gerilimi ile devreden geçen akımın bölümüne eşittir, kapalı bir elektrik devresinde gerilim; devre direnci ile devreden geçen akımın çarpımına eşittir, kapalı bir elektrik devresinde akım; devre gerilimi ile devre direncinin bölümüne eşittir,gibi üç şe- kilde ifade edilebilir. yeri gelmişken gerilim ve akımıda tanımlayalım: gerilim:bir elektrik devresinde, iki nokta arasındaki potansiyel farka gerilim denir.gerilim genellikle "u" harfi ile sembollendirilir,fakat bazı kaynaklarda "e" olarak da gösterilebilir.birim...

evren ve dünya

küresel ısınmabirkaç yıl öncesine kadar küresel ısınma denildiği zaman, herkesin aklına ancak korku filmlerinde görülebilen türden korkunç sahneler geliyordu. gırtlağına kadar sulara gömülmüş özgürlük heykeli, veya tropik hastalıklardan kırılıp dökülen eskimolar, tümüyle suların altında kalmış bir venedik, kıyamet senaryolarının yalnızca birkaçı. ancak son yıllarda iklim değişikliklerine ilişkin bilgiler çoğaldıkça, küresel ısınma tehtidinin politik ve bilimsel önlemlerle savuşturulabileceği umudu doğdu. insanoğlunun yüreğine su serpen bilgiler özetle şunlar: fizik kurallarına göre güneş ışınları yeryüzü'ne düştüğü zaman, yeryüzü aynı miktarda enerjiyi uzay'a geri yansıtır. yeryüzü, bu bağlamda kızılötesi ışınları atmosfer içinden geçirir. burada molekül kümelerinin oluşturduğu bir...

küresel ısınma

birkaç yıl öncesine kadar küresel ısınma denildiği zaman, herkesin aklına ancak korku filmlerinde görülebilen türden korkunç sahneler geliyordu. gırtlağına kadar sulara gömülmüş özgürlük heykeli, veya tropik hastalıklardan kırılıp dökülen eskimolar, tümüyle suların altında kalmış bir venedik, kıyamet senaryolarının yalnızca birkaçı. ancak son yıllarda iklim değişikliklerine ilişkin bilgiler çoğaldıkça, küresel ısınma tehtidinin politik ve bilimsel önlemlerle savuşturulabileceği umudu doğdu. insanoğlunun yüreğine su serpen bilgiler özetle şunlar: fizik kurallarına göre güneş ışınları yeryüzü'ne düştüğü zaman, yeryüzü aynı miktarda enerjiyi uzay'a geri yansıtır. yeryüzü, bu bağlamda kızılötesi ışınları atmosfer içinden geçirir. burada molekül kümelerinin oluşturduğu bi...

gıda katkı maddeleri

gıda katkı maddeleri     pazartesi, 09 temmuz 2007 günümüzde 80 000 civarında kimyasal madde çeşitli amaçlar için kullanılmakta ve bu sayı her geçen yıl artmaktadır. 20. yüzyılın başında çoğu doğal kaynaklı olmak üzere bir kaç bin kimyasal madde kullanılmaktaydı. kimyasal maddelerin kullanımı özellikle 1940'lardan sonra hızla artmıştır. 1950 yılında 7 milyon ton/yıl olan dünya kimyasal madde üretimi 1985 yılında 250 milyon ton/yıl'a yükselmiştir. bugün bu rakam 400 milyon ton/yıl'a ulaşmıştır. kimyasal maddelerin yoğun ve nispeten kontrolsuz olarak kullanılmaya başlandığı yıllarda yapılan hatalardan insan sağlığı ve çevre zarar görmüştür. gerek kimyasal maddelerin her alanda yoğun olarak kullanılmaya başlanması gerekse kontrolsuz kullanımı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !