× "

prizmaya benzeyen eşyalar

" arama sonuçları

prizmalar ve hesapları-lise konu anlatım

prizmalar kesiti üçgen şeklinde olan saydam ortamlara ışık prizması denir. bu prizmada a açısına tepe açısı ya da kıran açı denir. bu açının karşısındaki kenara da taban denir. ışık prizmalarda kırılma kanunlarına uygun olarak kırılır. şekilde cam prizmaya gelen ışın normale yaklaşarak kırılır. camdan havaya gelen ışın için q açısının sınır açısına göre kıyaslanmasıyla üç farklı yol izleyebileceği görülür. tam yansımalı prizmalar: kesiti ikizkenar dik üçgen şeklinde olan camdan yapılmış prizmalara tam yansımalı prizmalar denir. çünkü bu üçgenin açıları 45°, 45° ve 90° dir. camdan havaya geçişte sınır açısı 42° olduğ...

dik prizmalar, matematik dik prizmalar

dik prizmalar ve dik prizma çeşitleriprizma nedir?birbirine eşit ve paralel iki düzlemin köşelerinin birleşmesi sonucu elde edilen cisme prizma denir.dik prizma nedir?tabanları herhangi bir çokgensel bölge,yan yüzleri dikdörtgensel bölge olan cisimlere dik prizma denir.dik prizmalarda tabanları birleştiren yanal ayrıtlar tabanlara diktir.tabanları düzgün çokgensel bölge olan dik prizmalara düzgün dik prizmalar denir.prizmalar tabanlarına göre isimlendirilir.üçgen prizma,kare prizma,dikdörtgenler prizması,altıgen prizma,beşgen prizma gibi...dik prizmaların özellikleri1) tabanları birbirine eş ve paraleldir.2) yan yüzleri dikdörtgensel bölgelerdir.3) herbir kö...

dik prizmalar, matematik dersi

dik prizmalar ve dik prizma çeşitleriprizma nedir?birbirine eşit ve paralel iki düzlemin köşelerinin birleşmesi sonucu elde edilen cisme prizma denir.dik prizma nedir?tabanları herhangi bir çokgensel bölge,yan yüzleri dikdörtgensel bölge olan cisimlere dik prizma denir.dik prizmalarda tabanları birleştiren yanal ayrıtlar tabanlara diktir.tabanları düzgün çokgensel bölge olan dik prizmalara düzgün dik prizmalar denir.prizmalar tabanlarına göre isimlendirilir.üçgen prizma,kare prizma,dikdörtgenler prizması,altıgen prizma,beşgen prizma gibi...dik prizmaların özellikleri1) tabanları birbirine eş ve paraleldir.2) yan yüzleri dikdörtgensel bölgelerdir.3) herbir kö...

ışığın kırılması

ışığın kırılması ışık ışınları saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken ışınların bir kısmı yansıyarak geldiği ortama dönerken bir kısmı da ikinci ortama, doğrultusu ve hızı değişerek geçer. ışığın ikinci ortama geçerken doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması denir.   kırılma kanunları gelen ışın, normal ve kırılan ve kırılan ışın aynı düzlemdedir. ışık ışınları, az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır. ışık ışınları, çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortam geçerken normalden uzaklaşarak kırılır. iki ortamı birbirinden ayıran yüzeye dik gelen ışınlar kırılmaya uğramadan bir ortamdan diğerine geçer.   ş...

beyaz ışık, ışık prizmasında renklere ayrılırsa ışığın komşu ışı

beyaz ışık demeti bir prizmaya gönderildiğinde ışığın şekildeki gibi doğrultuları farklı altı renge ayrıldığı görülür. bu ışınlar beyaz bir ekran üzerine düşürülürse şekildeki gibi sırasıyla kırmı zı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerinden oluşan bir şerit oluşur. buna görünür ışık spektrumu (tayfı) denir. ekran üzerinde oluşan bu altı renk temel renk olup tekrar bir prizmadan geçirilirlerse artık farklı bir renge ayrılmadıkları fakat doğrultularının değiştiği görülür. fiekilde görüldüğü gibi ışık demeti prizma içinden geçerken kırmızı en az, mor ise en fazla sapar yani kırılır. ana renkler güneş ışığında bulunan kırmızı, yeşil, mavi renklerine ışığın ana re...

beyaz ışık, ışık prizmasında renklere ayrılırsa ışığın komşu ışı

beyaz ışık demeti bir prizmaya gönderildiğinde ışığın şekildeki gibi doğrultuları farklı altı renge ayrıldığı görülür. bu ışınlar beyaz bir ekran üzerine düşürülürse şekildeki gibi sırasıyla kırmı zı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renklerinden oluşan bir şerit oluşur. buna görünür ışık spektrumu (tayfı) denir. ekran üzerinde oluşan bu altı renk temel renk olup tekrar bir prizmadan geçirilirlerse artık farklı bir renge ayrılmadıkları fakat doğrultularının değiştiği görülür. fiekilde görüldüğü gibi ışık demeti prizma içinden geçerken kırmızı en az, mor ise en fazla sapar yani kırılır. ana renkler güneş ışığında bulunan kırmızı, yeşil, mavi renklerine ışığın ana re...

optik konu anlatımı(lise 1 fizik)

optik ışık nedir? ışığı yaptığı davranışlarla tanırız. ışık saydam ortamlarda yayılır. ışık foton denilen taneciklerden oluşur. fotonların belirli bir dalga boyu vardır. bazı fiziksel olaylarda tanecik, bazılarında dalga yapılı özelliği gösterir. belirli enerjileri vardır. ışık kaynakları hangi ortamda olursa olsun, gece ve gündüz kendiliğinden ışık yayarak görülebilen cisimlere ışık kaynağı denir. ışık kaynakları, yapılarına göre, sıcak (akkor) ışık kaynakları ve soğuk (akkor olmayan) ışık kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır. üzerine düşen ışığı geçirip geçirmemelerine göre, maddeler üç kısımda incelenir. üzerlerine düşen ...

8. sınıf türkçe - atatürk'ün eğitim savaşı metni

dik prizmalar tabanları birbirine eş herhangi bir çokgen ve yan yüzeyleri taban düzlemlerine dik birer dikdörtgen olan cisimlere dik prizmalar denir. prizmalar taban şekillerine göre adlandırılırlar. örneğin kare dik prizma, üçgen dik prizma gibi. dik prizmanın özellikleri 1) alt ve üst tabanları eş ve paraleldir. 2) yan yüzeyleri dikdörtgenlerden oluşmuştur. 3) yan ayrıtları aynı zamanda dik prizmaların yüksekliğidir. 4) bir dik prizmanın yanal alanı, taban çevresi ile yüksekliğin çarpımına eşittir. 5) bir dik prizmanın tüm alanı, yanal alanı ile iki taban alanının topl***** eşittir. 6) bir dik prizmanın hacmi, taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir. 7) bir dik prizmanın; k...

dik prizmanın özellikleri - prizma çeşitleri - 8. sınıf matemat

dik prizmalar tabanları birbirine eş herhangi bir çokgen ve yan yüzeyleri taban düzlemlerine dik birer dikdörtgen olan cisimlere dik prizmalar denir. prizmalar taban şekillerine göre adlandırılırlar. örneğin kare dik prizma, üçgen dik prizma gibi. dik prizmanın özellikleri 1) alt ve üst tabanları eş ve paraleldir. 2) yan yüzeyleri dikdörtgenlerden oluşmuştur. 3) yan ayrıtları aynı zamanda dik prizmaların yüksekliğidir. 4) bir dik prizmanın yanal alanı, taban çevresi ile yüksekliğin çarpımına eşittir. 5) bir dik prizmanın tüm alanı, yanal alanı ile iki taban alanının topl***** eşittir. 6) bir dik prizmanın hacmi, taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir. 7) bir dik prizmanın; k...

dik prizmanın özellikleri - prizma çeşitleri - 8. sınıf matemat

dik prizmalar tabanları birbirine eş herhangi bir çokgen ve yan yüzeyleri taban düzlemlerine dik birer dikdörtgen olan cisimlere dik prizmalar denir. prizmalar taban şekillerine göre adlandırılırlar. örneğin kare dik prizma, üçgen dik prizma gibi. dik prizmanın özellikleri 1) alt ve üst tabanları eş ve paraleldir. 2) yan yüzeyleri dikdörtgenlerden oluşmuştur. 3) yan ayrıtları aynı zamanda dik prizmaların yüksekliğidir. 4) bir dik prizmanın yanal alanı, taban çevresi ile yüksekliğin çarpımına eşittir. 5) bir dik prizmanın tüm alanı, yanal alanı ile iki taban alanının topl***** eşittir. 6) bir dik prizmanın hacmi, taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir. 7) bir dik prizmanın; k...

dik prizmanın özellikleri - prizma çeşitleri - 8. sınıf matemat

dik prizmalartabanları birbirine eş herhangi bir çokgen ve yan yüzeyleri taban düzlemlerine dik birer dikdörtgen olan cisimlere dik prizmalar denir. prizmalar taban şekillerine göre adlandırılırlar. örneğin kare dik prizma, üçgen dik prizma gibi.dik prizmanın özellikleri 1) alt ve üst tabanları eş ve paraleldir.2) yan yüzeyleri dikdörtgenlerden oluşmuştur.3) yan ayrıtları aynı zamanda dik prizmaların yüksekliğidir.4) bir dik prizmanın yanal alanı, taban çevresi ile yüksekliğin çarpımına eşittir.5) bir dik prizmanın tüm alanı, yanal alanı ile iki taban alanının topl***** eşittir.6) bir dik prizmanın hacmi, taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir.7) bir dik prizmanın; köşe sayı...

optik

ışık nedir?        ışığı yaptığı davranışlarla tanırız. ışık saydam ortamlarda yayılır. ışık foton denilen taneciklerden oluşur. fotonların belirli bir dalga boyu vardır. bazı fiziksel olaylarda tanecik, bazılarında dalga yapılı özelliği gösterir. belirli enerjileri vardır.   ışık kaynakları             hangi ortamda olursa olsun, gece ve gündüz kendiliğinden ışık yayarak görülebilen cisimlere ışık kaynağı denir. ışık kaynakları, yapılarına göre, sıcak (akkor) ışık kaynakları ve soğuk (akkor olmayan) ışık kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır.           üzerine düşen ışığı geçirip geçirmemelerine göre, maddeler üç kısımda incelenir. üzerlerine düşen ışığı...

|11.sınıf fizik| merceklerde yakınsama nedir?

merceklerde yakınsama gözlük camı olarak kullanılan merceklerin bir ölçüsü vardır. buna yakınsama denir. gözlük numaraları, gözlük camının odak uzaklığı ile ilgilidir. gözlük numaraları bilimde diyoptri olarak adlandırılır. diyoptri ise merceğin yakınsamasının birimidir. bir merceğin yakınsaması o merceğin metre cinsinden odak uçaklığının tersi alınarak bulunur. bunun formülü; ince kenarlı merceklerin odak uzaklıkları pozitif (+), kalın kenarlı merceklerin odak uzaklığı negatif (–) olarak hesaplanır.   optik-2özel durumlar ayna formülleri kullanılarak özel konumlu cisimlerin görüntülerinin yerleri tespit edilir.1. cisim çukur aynanın merkezinden f, ay...

optik 2

optik özel durumlar ayna formülleri kullanılarak özel konumlu cisimlerin görüntülerinin yerleri tespit edilir. 1. cisim çukur aynanın merkezinden f, aynadan 3f kadar uzaklıkta ise, görüntü odakla merkezin tam ortasında; yani aynadan 3f/2 kadar uzaklıkta olur. görüntünün boyu cismin boyunun yarısı kadar olur. 2. cisim çukur aynadan 3f/2 kadar uzaklıkta ise, görüntü aynadan 3f kadar uzaklıkta ve boyu cismin boyunun iki katı olur. 3. şekildeki gibi cisim çukur ayna ile odağın tam ortasında; yani aynadan f/2 kadar uzakta ise zahirî görüntü f kadar uzakta olur ve boyu cismin boyunun iki katı olur. ...

prizmaya

gercektende  onum arkam sagım solum ebe sobe.. kardeşim eleştirin iyi guzelde bu şiirin ardındada yazan insan var insan.. bu kadar ustume gelmeyin.. bır cocugun su fışkırtan plastik tabancasına bakıp su fışkırttığı kız arkadaşına bakıp aha ılerde terorıst olacak bu bebe diye fikir yurutebılırmıyız.. katıl adayı bu dıyebılırmıyız cocuk onu buyukler dunyasında gunlerdır ızledıgı televızyondan etkılenerek yapıyordur belkı .. belkı en sevdıgı dızı anasının dızı dıbı degılde kurtlar vadısıdır belkı.. beşiğine yatırdığı sindi bebeyı odanın bir köşesine koyup dışarı çıkan unutup bırakıp gıden bir kız cocugunu camii önüne terk ettiği çocuklu cocuk anneyle bir tutabılırmıyız.. ınanın demagocı yapma gıbı art nıyetım yok demek ıstedıgım su ıdıkı. cocuklar buyuklere oykunerek hareket ed...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !