× "

rüyada çalıştığını görmek

" arama sonuçları

rüyada kadın görmek

rüyada kadın þimam cafer sadık (a.s): rüyada kadın görmenin altı tabiri vardır: 1-mutluluk ve murat 2-dünya 3-iş, meslek 4-bolluk 5-kıtlık ve darlık 6-zenginlik. þibn-i sîrîn: genç kız görmek; erkekler için mutluluk ve murada… yaşlı kadın görmek; dünya ve dünya uğraşına… neşeli kadınlar görmek; kadınların güzelliğine, çirkinliğine, şişmanlığına ve zayıflığına göre iyiye veya kötüye… güzel ve bakımlı kadın görmek; nimet konusunda bolluğa… çirkin ve zayıf kadın görmek; darlık veya kıtlığa… mutlu ve süslü kadın görmek; murada...

rüyada çalışmak görmek, rüyada çalıştığını görmek ne demek

  rüyada çalışmak görmek, rüyada çalıştığını görmek ne demek bir kimse rüyada iyi bir iş istemeye çalıştığını görse, muradına kavuşur. bir başkasını çalıştırarak, kendisinin sadece ona gözcülük ettiğini gören, hükümete verdiği büyük bir projesine olumlu cevap alır. rüyada bir odaya kapanıp masa başında kalemle veya cetvelle resim yaparak veya yazı yazarak çalıştığını görmek, ömrünün uzun olacağına ve yaşadığı sürece sıkıntı yüzü görmeyeceğine delalet eder. bir bahçede ekin işleriyle veya bir fabrika veya atölyede bedenen çalıştığını görmek, sağlık, zenginlik ve bolluğa işarettir. rüyada &cc...

rüyada ayak görmek

rüyada ayak görmek rüyada ayak görmek, ana, baba, rızık, hayvan, para ve yolculukla tabir olunur. danyal (a.s) demiştir ki: bir ayağının kınlmış veya kesilmiş olduğunu görenin yarı malı gider, yahut ana babasından biri vefat eder. iki ayağının birden kesilmiş veya kırılmış olduğunu gören ya yolculuğa çıkar, ya malını kaybeder veya kendisi ölür. ayaklarının demirden veya bakırdan olduğunu görenin ömrü ve parası çok olur. ayaklarının camdan olduğunu görenin ömrü kısa ve malı az olur. bir kimsenin ayaklarını sıkıp bağladığını görmek bağlayan tanınmış biri ise, ondan veya bilmediği kimseler tarafından hayır ve menfaat görmeğe delâlet eder. rüyasında bir aya...

sel: rüyada sel görmek

rüyada şiddetli yağmurdan sonra sel geldiğini görmek, bazı üzüntülere ve şiddete delâlet eder. bir kimsenin rüyada sel içinden yüzerek karaya çıktığını görmesi, zulümden kurtulmağa ve selâmete delalet eder. rüyada yağmurdan meydana gelen seli görmek, rüya sahibine isabet edecek eziyet ve hastalığa işarettir. cafer-i sadık (r.a) demiştirki: rüyada sel görmek, dört vech ile tâbir olunur: a) büyük ve çetin bir düşman, b) zalim ve cebbar melik, c) muzaffer asker, d) şiddetli fitne. rüyada selin temiz ve suyunun tatlı olduğunu, halkın ondan istifade ettiğini görmek, birbirini takip eden hayırlı rızıklara ve nimetlere delâlet ...

okul, rüyada okul görmek

rüyada okul görmek bilgi ile yorumlanır. bir okulda okuduğunu görmek, yakında başlayacağı yeni bir iş için gerekli bilgiyi almaya çalıştığına işarettir. okulda sınıf arkadaşları arasında ders çalıştığını görmek işinde başarılı olacağına ve halkın takdirini kazanacağına delalet eder.    ...

kandil ,rüyada kandil görmek

rüyada görülen yanan kandil ve mum, hamile kadın hakkında, alim olacak bir çocuk doğurmasına işarettir.   hasta rüyada kandilinin söndüğünü görse ölür.   bir kimse rüyada yanan kandil veya mumunu ıslah edip düzeltse ve ışığının fazlalaştığını görse, eğer hastası varsa iyileşir.   ışığı zay ıf ve az olan küçük kandil, hamile kadın için doğumun zor olmasına yorumlanır.   bazı yorumcular yanan kandil ve mum, gizli şeylerin açığa çıkmasıdır, dediler.   bir kimse rüyada kendi evinin kandilini güzel ve ışıklı olarak görse, o evin işlerini gören kimsenin hali düzgün olur.   evinin...

rüyada tilki görmek

rüyada  tilki görmek þallame meclisî: tilki; vefasız ve hilekâr kimseye… tilki yakalamak veya birinin size tilki verdiğini görmek; hilekâr bir kadınla karşılaşacağınıza… tilki sütü içmek; hastaysanız iyileşeceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine, üzgünseniz sevineceğinize… tilki eti yemek; mal elde edeceğinize işarettir. þibn-i sîrîn: tilki hilekâr, gaddar ve bozguncu kimseye veya akrabalarınızdan yalancı bir kadına… tilkiyle boğuştuğunuzu görmek; akrabalarınızla bir sorun yaşayacağınıza… bir tilkinin size cinsellikle yaklaştığını ve sizi tahrik etmeye çalıştığını görmek; az da olsa size ilgi duy...

rüyada kadın görmek

rüyada kadın þimam cafer sadık (a.s): rüyada kadın görmenin altı tabiri vardır: 1-mutluluk ve murat 2-dünya 3-iş, meslek 4-bolluk 5-kıtlık ve darlık 6-zenginlik. þibn-i sîrîn: genç kız görmek; erkekler için mutluluk ve murada… yaşlı kadın görmek; dünya ve dünya uğraşına… neşeli kadınlar görmek; kadınların güzelliğine, çirkinliğine, şişmanlığına ve zayıflığına göre iyiye veya kötüye… güzel ve bakımlı kadın görmek; nimet konusunda bolluğa… çirkin ve zayıf kadın görmek; darlık veya kıtlığa… mutlu ve süslü kadın görmek; murada… asık suratlı, ç...

ırgat ,rüyada ırgat görmek

rüyada ırgat gibi çalıştığınızı görmek, büyük bir sıkıntı içinde bulunduğunuza işarettir. bir binada veya tarlada çalışan bir ırgat görmek, bir felaketin üzerinizde dolaştığına; su gibi herhangi bir ikramda bulunduğunu görmek yakında refaha çıkacağına ve sevineceğine delildir. rüyada evinizde veya tarlanızda, yahut bahçenizde ırgat çalıştırdığınızı veya bir yerde kendinizin çalıştığını görmek, yakında kendi başınıza bir iş kuracağınıza, bir tanıdık vasıtasıyla bir şirket veya kuruma girerek orada oldukça önemli bir görev alacağınıza, maddi durumunuzun oldukça iyi bir hale geleceğine işarettir. bir kimsenin rüyada ırgat gibi çalıştığını görmesi, sıkıntılı ve üzüntülü bir hayata delâlet eder. rüyada herhangi bir işte çalışan bir ırgatın alnına birikmiş terini sildiğini görmek ve ona bir şey ...

fil dişi ,rüyada fildişi görmek

rüyasında fildişi gören hayra ve bolluğa kavuşur. rüyasında fildişi bir biblo gören, teşebbüs ettiği bir işten çok para kazanır. kendisini fildişi yontarak bir biblo yapmaya çalıştığını görmek, o işten çok para kazanacağına; bir ormanda fildişi aradığını görmek, ticaret için bir yere gideceğine veya bir memuriyet almak için başvuruda bulunacağına; ormanda aradığı fildişini bulduğunu görmek, arzularına kavuşacağına delalet eder....

dershane ,rüyada dershane görmek

rüyada bir dershanede bulunduğunuzu görmek, dünya ve ahiretinizin mükemmel olduğuna ve üzüntülerinizin yok olacağına işarettir. dershanede ders çalıştığını gören, ferahlığa ve sevince ulaşır. keder ve sıkıntıdan kurtulur. rüyada görülen dershane, üzüntü, keder, sıkıntı ve mihnete delâleteder. çünkü talebe mihnetle çalışarak ders geçer. bazı kere de dershane görmek,dünya ve ahiret mâmurluğuna alâmettir. bir kimsenin rüyada dershanede çalıştığını görmesi, ferah, sürür ve sevince delâlet eder....

çıra ,rüyada çıra görmek

rüyada çıra yakmak, bir dostunuzla aranızın açılmasına yorulur. birisine çıra vermek, kazanca ve bundan başkalarının da istifade etmesine olanak tanımaya işarettir. çıra söndürmek, yapılan bir işin başarıyla sonuçlanmasını ifade eder. çırayı yere bırakmak, mal kaybıyla yorumlanır. rüyada çıra görmek hasrete yorumlanır. rüyada çıra yakarak etrafını aydınlattığını görmek, uzaktan bir sevdiğinin geleceğine; çıranın söndüğünü görmek, hastalığa; çıra ile bir ateş yakmaya çalıştığını görmek, uzakta, gurbette bulunan birisinden bir haber alacağına işarettir. bazılarına göre: rüyada çıra görmek acı ile yorumlanır. rüyasında bir ateşi tutuşturmak için çıra yaktığını görmek, yakınlarının birinin hastalığı veya ölümü üzerine acı çektiğine delalet eder. çıra görmek hayırlıdır, rüyasında çıray ı herhan...

çalışmak ,rüyada çalıştığını görmek

bir kimse rüyada iyi bir iş istemeye çalıştığını görse, muradına kavuşur. bir başkasını çalıştırarak, kendisinin sadece ona gözcülük ettiğini gören, hükümete verdiği büyük bir projesine olumlu cevap alır. rüyada bir odaya kapanıp masa başında kalemle veya cetvelle resim yaparak veya yazı yazarak çalıştığını görmek, ömrünün uzun olacağına ve yaşadığı sürece sıkıntı yüzü görmeyeceğine delalet eder. bir bahçede ekin işleriyle veya bir fabrika veya atölyede bedenen çalıştığını görmek, sağlık, zenginlik ve bolluğa işarettir. bir kimsenin rüyada iyi bir işde çalıştığını görmesi, muradına nailolacağına işarettir. rüyada dede olduğunu görmek, uzun ömre ve çalışma hayatındatalihin açıklığına delâlet eder.yine rüyada dede görmek, çalışmak ile tâbir olunur. dedesinin öldüğünü göreninçalışma ve gayret...

banka ,rüyada banka görmek

rüyada bankaya para yatırmak, hayır ve berekete yorulur. bankadan para çekmek, elden para çıkacağına; banka görmek ise gelirinizin emniyette bulunmasına işarettir. rüyada bankaya para yatırdığını görmek, işlerde başarıya, para çektiğinigörmek de başarısızlığa delâlet eder. bankada memur olarak çalıştığını görmek,akıbetin karanlık olduğuna delâlet eder. çünkü banka faiz müessesesidir....

ayak ,rüyada ayak görmek

rüyada ayak görmek kişinin servetinin devamlı olmasına, iyi iş yapmaya delalet eder. ayaklarda görülen kıl, rüya sahibinin borcunun artmasına; ayaklar kişinin bineğine ve malına delalet eder. rüyada fazla bir ayağının olduğunu gören kimsenin, geçimi fazlalaşır. ayağının güzelliği rüya sahibinin din ve dünyasının güzelliğine delalet eder. günahkar bir kimsenin ayağının güzel olduğunu görmesi, tövbe etmesine; kafir için de müslüman olmasına ve arzu ettiği şeyin akıbetinin güzel olmasına işaret eder. bir ayağının kırıldığını gören, ya mal kaybına uğrar, veya bir yakınını yitirir. iki ayağının birden kırıldığını veya kesildiğini gören büyük bir kayba uğrar. ay aklarının demirden veya madenden olduğunu gören uzun ömürlü ve zengin olur. ayaklarının camdan olduğunu gören, zayıf olur ve çabuk kayb...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !