× "

rüyada bekar kızın hamile olması

" arama sonuçları

rüya tabirleri ( m - 4 )

  m - 4   * mıknatıs taşı: rüyada birçok mıknatıs taşları görmek, haram ve menbaı çirkin mala delâlet eder. rüyada bir mıknatıs taşı aldığını veya ona malik olduğunu görmek, yine ele geçecek haram mal ile tâbir olunur. * mısır ehramları: bir kimsenin rüyada mısır ehramlarını görmesi, geçmiş milletlerin garip hal ve hareketlerine, tefekkür ve mevzeye delâlet eder. * mızrak: rüyada mızrak görmek, saltanat ve kuvvete delâlet eder. çünkü mızrak eski harp aletlerindendir. fakir bir adamın rüyada mızrak görmesi, zenginliğe zengin kimsenin görmesi de malının ve şöhretinin artmasına delâlet eder. cafer-i s&...

rüyada hamile olduğunu görmek

rüyada bir kadının kendini hamile olarak görmesi mala yorumlanır , bir erkeğin kendini hamile görmesi ise üzüntü ve kedere yorumlanır. rüyasında hamile olduğunu görenin malı artar. rüyasında karısının hamile olduğunu gören erkek dünya mallarından olan bir isteğinin yorumudur. rüyada hamilelik görmek hem erkek hemde kadın için hayra yorumlanır. bir başka rivayete göre ise kadının hamile olduğunu görmesi malının artmasına , övülmeye , şeref ve izzetinin artmasına işaret eder. bir erkeğin kendisini hamile olarak görmesi ; sakladığı bir sırdan ya da haberden dolayı üzüntü ve kedere işaret eder. bazı yorumculara göre ise hamilelik aşk ve muhabbete dalalet eder....

islami rüya tabirleri -s-

-s- saat: rüyada saat görmek, tatsız haberlere; saati ayarlamak hayatın gidişinin düzene sokulmasının elinizde olduğuna; saatin sesini duymak bir çağrıya işarettir. sabah: rüyada insanın sabah olduğunu görmesi, vaadini yerine getirmeye işarettir. saban: rüyada saban görmek, bolluk ve bereket işareti olarak kabul edilir. sağır: rüyada sağır olduğunuzun görülmesi hayra yorulmaz. sabun: rüyada sabun görmek, genç erkekler için ellerine geçecek malla yapacağı işlerde başarıya ulaşacağını gösterir. sabun kalıbını görmek, kederli ve tasalı kimseye manevi yardıma; sabunla elbisesini yıkadığını görmesi sıkıntılarından kurtulmasına işarettir. saç: insanın r...

bagtil ınanclara ınanmayin ama

türkmen ırımları (halk inançları)*yrd. doç.dr.durmuş tatlılıoğlu**giriştürkmenlerde ırımlara (halk inançlarına) inanmak, halkın hayatında önemli bir yer  tutmaktadır. türkmen halkının her davranışında ırımların tesiri vardır. ırım sözcüğü türkmence "ıdım", "edim", "gılım", halkın depdesturlarını (kültürünü) ve inançlarını ifade etmektedir.[1] bir milletin hayatında o milletin, milli varlığının, özünden bir şey kaybetmeksizin korunmasında ve geliştirilmesinde kültürün ve inançların önemli bir yeri vardır.türkmen halkı, dili, edebiyatı, tarihi, sanatı, folkloru, örf, adet ve ananeleri, dini inançları, duygu, düşünce ve idealleri ile diğe...

rüya tabirleri(d-e-f-g-h-ı-i-j)

 dua etmek, ruyada dua etmek, dua, dua etmek, ruya,dua etmek, ruyada duat etmek, dua, dua etmek, ruya, ruyada dua edenin duasının kabul olunacagı ruyasında baskasına dua ederken kendini görmek cok sevdigi bir tanıdıgının evlenecegine işarettir dag görmek, ruyada dag, ruyada dag gormek, dagda olmak,dag görmek, ruyada dag, ruyada dag gormek, dagda olmak, dağ görmek veya dağa tırmanmak, yükselip çok büyük başarılara imza atacağınızın işaretidir. itibar ve para sahibi olacak, herkesin takdirini daglamak, ruyada daglanmak, ruya tabirleri , daglanmak,daglamak, ruyada daglanmak, ruya tabirleri , daglanmak, göğüste görülen dağlanma halkın işlerini üzerine almaya, dağlanan yerden kan yahut irin çıkması yön...

halk adetleri

a-doğum Âdetleri doğum soyun devamı olması açısından her dinde, her gelenekte kutsal sayılır. bu kutsallığa binaen her kültürde bir takım doğum âdetleri ortaya çıkmıştır. bunlar dah doğum öncesinde başlar. altıpınar’da da anadolu’nun birçok yerinde olduğu gibi  erkek çocuk isteği yaygındır. bunun nedeni neslin erkek çocuk tarafında devam ettirildiği düşüncesidir.   türklerde erkek çocuk sahibi olma isteği eski bir gelenektir. boğaç han verdiği davette erkek evladı olan beyleri ak çadıra, kız evladı olanları kızıl çadıra, çocuğu olmayanları ise kara çadıra oturtur.   1-doğum öncesi Âdetler altıpınar’da hamile kadının yediklerinin içtiklerinin doğacak çocuğun şeklinde etkili olduğuna inanılır. örneğin kadın hamileliğinde tavuk eti yerse, çocuğun y...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !