× "

rüyada ekmek görmek

" arama sonuçları

yufka: rüyada yufka ekmek görmek

rüyada yufka ekmek görmek, geniş ve bol rızka ve helal kazanca delâlet eder. yufka ekmeği yediğini görmek de aynen böyle tâbir edilir. rüyada elinde bulunan yufka ekmekleri yediğini görmek, geçimin orta halli olmasına delâlet eder. rüyada elinde iki yufka ekmek olduğunu ve birbirinden bir diğerinden yediğini görmek, bir nikahla iki kız kardeşi bir arada tutmaya delâlet eder. rüyada yufka almak, sizin himayenizde olan bir kimsenin sizden aldığı cesaretle aleyhinizde bir harekete giriştiğine merhametinize sığınarak iyi niyetinizi kazanan bu kimsenin sizi haberiniz olmadan zarara soktuğuna, sizin iyi niyetinizi kötüye kullandığına ve bu hareketlerini daha ileriye götürmemesi iç...

rüyada hamur görmek nedir , rüyada etli hamur yogurmak

, rüyada hamur kızartmak , rüyada hamur yoğurmak , hamur gormek , rüyadahamurgörmek , rüyada hamur görmek , rüyada hamur ve ekmek görmek , rüyada ekmek hamur görme ne demek , işlerin kolaylaşmasına, pek yakında grülecek rahat ve bolluğa, mahkum kimsenin hürriyete kavuşmasına, hamile kadının doğumunun yaklaşmasına, hamurun mayalanarak taşması ticarette görülecek ziyade kara, ekşiyerek taşması zarar etmeye, hamur yoğurmak misaffir gelmesine; dar yerde hamur yağurmak haram işlemeye, rahat ve geniş ortamda hamur yoğurmak refaha yahut evlenmeye, arpa hamuru yoğurmak dinde takvaya, düşmana galip gelmeye yahut memuriyete, hamur yağuran kimseyi görmek insanların gönlünde yer etmeye, adil ve şefkatli y...

rüyada ekmek görmek

rüyada ekmek görmek hayırdır ve hayırla yorumlanır. rüyada ekmek görmek ; kısa süre içerisinde muradına ermeye ve evlenmeye , işlerinde başarılı olmaya , bol para kazanmaya ve berekete dalalet eder. rüyada ekmeğin kabuğunu görmek ; çok zor bir meseleyi çözüme kavuşturacağı anlamına gelmektedir.fırından daha taze bir ekmek çıktığını görmek ya da kokusunu almak ; çekilen para sıkıntısından kurtulacağı anlamına gelmektedir. rüyada çavdar ekmeği görmek ; bazı ruh sıkıntılarınızdan kurtulacağınız anlamına gelmektedir. rüyada arpa ekmeği görmek ; para durumlarında beklenmedik bir artış olacağı anlamına gelmektedir. rüyada yufka ekmeği görmek...

rüyada ekmek görmek

rüyada ekmek görmek     rüyada ekmeğin yorumu değişik şekilde yap ılır. beyaz ekmek, kolaylıkla gelen ve hazmı kolay olan rızka ve bol geçime yorumlanır. siyah ekmek, yaşay ış ve geçimde darlığa yorumlanır. acı ekmek, güçlükle geçinmektir.     ekmek eğer bal ve şeker gibi tatlı olursa, piyasanın pahalılığına yorumlanır. ekmeğin yorumca en mükemmeli, fırında kızartılmış olanıdır. ekmek, ilme dinin direği olduğundan islamiyete, bazen hayat ve hayatı idame ettiren mala yorumlanır. bazı kere yufka ekmek, terbiye edici anaya yorumlanır.     pak ve temiz undan yapılmış halis ekmek, güzel ve hoş geçime, halis ilime, güzel veya yakışıklı eşe yorumlanır....

rüyada tohum ekmek görmek

rüyada  tohum ekmek görmek þimam cafer sadık (a.s): rüyada tohum ekmenin dört tabiri vardır: 1-makam ve büyüklük 2-fesat 3-haram mal 4-ticarette kazanç. þibn-i sîrîn: tohum ekmek ve tekrar toplamak; şeref ve büyüklük kazanacağınıza… tohum ektiğiniz yerden bir şeyler yediğinizi görmek; önceki tabirden daha iyi bir tabirle karşılaşacağınıza… ektiğiniz tohumlardan bir ürün alamadığınızı görmek veya ürünün az ya da çok olduğunu bilmemek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir. þkirmanî: buğday ekmek; hayra… arpa ekmek; mala… mercimek, bakla, fasulye vb. bitkiler ekmek; &u...

rüyada ekmek görmek

rüyada ekmek þimam cafer sadık (a.s): rüyada ekmek görmenin dört tabiri vardır: 1-güzel geçim 2-helal mal 3-yöneticilik 4-hayır ve bereket. þallame meclisî: temiz, sağlıklı ve düzgün ekmek; mutluluğa… ekmek satın alıp eve götürdüğünüzü görmek; helal rızk elde edeceğinize ve malınızın artacağına… ekmek pişirmek; ailenizin nafakasını kısacağınıza… kirli ve sağlıksız ekmek; kötü geçime… arpa ekmeği; züht ve takvaya… bakla, mercimek ve nohut ekmeği; yoksulluğa… pirinç ekmeği; işlerinizin kötüye gideceğine işarettir. þmüellif: temiz ekmek görmek; ...

ekmek sepeti ,rüyada ekmek sepeti görmek

rüyada görülen ekmek sepeti, müjdedir. içinde beyaz üzün olan sepet görmek, akla gelmeyen yerden gelecek rızka yorumlanır. ekmek sepeti görmek, hem korkutucu hem de müjdeleyici kimseye yorumlanır. eğer sepetin içinde rağbet edilen bir şey varsa, müjde haberini getirene, eğer kötü şey varsa korkutucuya yorumlanır. bir kimsenin rüyada ekmek sepeti görmesi, müjde ve beşaret iletâbir olunur. rüyada içinde beyaz üzüm olan sepeti görmek, hatır ve hayâlegelmeyen yerden ulaşacak rızka delâlet eder. bazı kere sepet görmek, ciğerde olanbir hastalığa da işarettir. bazan de ekmek sepeti görmek, hem korkutucu hem demüjdeleyici bir adama alâmettir. eğer o sepetin içinde rağbet edilen bir nesne varsa,müjdeye, eğer kötü bir şey bulunuyorsa korkutucuya delâlet eder....

ekmekçi ,rüyada ekmekçiyi görmek

rüyada ekmekçiyi görmek korkudan emin olmaya ve geçimin genişliğine yorumlanır. bazen ekmekçi, çocuk ve sevgidir. ekmekçi, yumuşak, şefkatli ve adaletli bir kimsedir. rüyada görülen ekmekçi, ekmekten para almışsa, bir ihtiyaç için söylenen sözdür. ekmekçi olduğunu gören, büyük mala ve ucuzluğa erişir. parasını saymaksızın ekmekçiden ekmek aldığını gören kimseye büyük bir mal isabet eder ve bolluk içinde olur. ekmekçi şerefli ve mütevazi kimselere iyilik eden biridir. ekmekçi olmadığı halde rüyada ekmek pişirip halka dağıttığını gören kimse lider olur. ekmekçi, söz ve husumet sahibi kötülüğü tahrik eden bir kimseye de yorulur. çünkü onun sanatı ateş ile meydana gelir. bir kimsenin rüyada ekmeçiyi görmesi, korkudan emin olmaya ve geçimin genişliğine işarettir. bazı kere de ekmekçi rüyası, ço...

ekmek ,rüyada ekmek görmek

rüyada ekmeğin yorumu değişik şekilde yap ılır. beyaz ekmek, kolaylıkla gelen ve hazmı kolay olan rızka ve bol geçime yorumlanır. siyah ekmek, yaşay ış ve geçimde darlığa yorumlanır. acı ekmek, güçlükle geçinmektir. ekmek eğer bal ve şeker gibi tatlı olursa, piyasanın pahalılığına yorumlanır. ekmeğin yorumca en mükemmeli, fırında kızartılmış olanıdır. ekmek, ilme dinin direği olduğundan islamiyete, bazen hayat ve hayatı idame ettiren mala yorumlanır. bazı kere yufka ekmek, terbiye edici anaya yorumlanır. pak ve temiz undan yapılmış halis ekmek, güzel ve hoş geçime, halis ilime, güzel veya yakışıklı eşe yorumlanır. insanlara yahut zayıflara ekmek dağıttığını gören kimse talebeyse, ilimden muhtaç olduğu şeye sahip olur. bir kimse rüyada bir ölünün kendisine ekmek verdiğini görse, o kimseye ü...

börek ,rüyada börek görmek

rüyada görülen börek yağlı ve yumurtalı ise hayırlıdır. değilse bir dedikoduya kurban gitmeye işarettir. börek yapmak, hayırlı işe yorulur. yumuşak börek kolay kazanca, sert börek zor fakat bol kazanca yorulur. rüyada börek satmak, halka faydası dokunacak bir iş yapmaya yorulur. börek yediğini gören ayrı ayrı yerlerden hayır ve menfaat görür. undan yapılan herhangi bir şey, gerek yumuşak ve gerek katı olsun; hayır, nimet, menfaat, mal ve berekettir. çünkü ekmek ve benzeri gibi şeyler insana kuvvet verir ve hayatının devamına sebep olur. bir rivayete göre undan yapılan herşey ilim ve islam'a delalet eder. bu sebeple ekmek ve benzeri şeyler yemek hayırlıdır. rüyada börek görmek niyetle yorumlanır. börek yaptığını görmek, kazanç için çalıştığına; o börekten yediğini görmek, kazancını elde ede...

rüyada ekmek görmek

taze, yuşak yahut sıcak ekmek zahmetsiz helal kazanca ve bol nimete, katıksız ekmek yemek garip yaşamaya ve yalnız ölmeye, aşırı sıcak ekmek yemek gam ve kedere, esmer ekmek yahut mısır ekmeği geçim sıkıntısıyla beraber dinde kurtuluşa, pide ve yufka yemmek bol rızka yahut kısa ömre, arpa ekmeği takva ve kanaate, pirin unundan mamül ekmek işlerin durmasına ve sıkıntıya, mercimek ve bakla unundan yapılmış ekmek yoksulluk ve hüzne, birine ekmek vermek o sene bollok olacağına, ekmek aramak yolculuğa, aradığı ekmeği bulmak yolculuktan elde edilecek dünyalığa, birçok ekmeğe sahip olmak uzun ömre, dost ve ihvanın (din kardeşlerinin) artmasına ve bol rızka, birkaç ekmek bulduğunu görmek gam ve kederden kurtulmaya, bilinmeyen bir yerde yarım ekmek bulup bunu bir türlü yiyememek ecelin y...

rüyada ekmek görmek

taze, yuşak yahut sıcak ekmek zahmetsiz helal kazanca ve bol nimete, katıksız ekmek yemek garip yaşamaya ve yalnız ölmeye, aşırı sıcak ekmek yemek gam ve kedere, esmer ekmek yahut mısır ekmeği geçim sıkıntısıyla beraber dinde kurtuluşa, pide ve yufka yemmek bol rızka yahut kısa ömre, arpa ekmeği takva ve kanaate, pirin unundan mamül ekmek işlerin durmasına ve sıkıntıya, mercimek ve bakla unundan yapılmış ekmek yoksulluk ve hüzne, birine ekmek vermek o sene bollok olacağına, ekmek aramak yolculuğa, aradığı ekmeği bulmak yolculuktan elde edilecek dünyalığa, birçok ekmeğe sahip olmak uzun ömre, dost ve ihvanın (din kardeşlerinin) artmasına ve bol rızka, birkaç ekmek bulduğunu görmek gam ve kederden kurtulmaya, bilinmeyen bir yerde yarım ...

rüyada köpek görmek

zevk ve sefaya düşkün kimseye, insanın emredici nefsine, hal ve hareketi iyi olmayan alime, havlayan köpek şirret ve aşırı tamahkar insana, köpek ısırması yahut tırmalayamı düşmandan görülecek zarara yahut hastalanmaya, köpeğin elbisesini yırtması ahmak bir kimsenin yapacağı dedikoduya, köpek yavrusu sevimli bir çocuğa, ahmak bir kimsenin yitiğine, ev köpeği zalim bir düşmana, av köpeği elde edilecek menfaate, tazı, ehli için yöneticiliğe, diğerleri için güç ve varlık sahibi olmakla birlikte insanlıktan nasibi olmamaya, köpeği öldürmek düşmana galip gelmeye, köpeklerle birlikte havlamak maksadın haıl olmasına, av köpeklerinin ava çıkması, insanların birlikt...

rüyada ekmek görmek

rüyada ekmek görmek; taze, yuşak yahut sıcak ekmek zahmetsiz helal kazanca ve bol nimete, katıksız ekmek yemek garip yaşamaya ve yalnız ölmeye, aşırı sıcak ekmek yemek gam ve kedere, esmer ekmek yahut mısır ekmeği geçim sıkıntısıyla beraber dinde kurtuluşa işarettir.pide ve yufka yemmek bol rızka yahut kısa ömre, arpa ekmeği takva ve kanaate, pirin unundan mamül ekmek işlerin durmasına ve sıkıntıya, mercimek ve bakla unundan yapılmış ekmek yoksulluk ve hüzne, birine ekmek vermek o sene bollok olacağına, ekmek aramak yolculuğa, aradığı ekmeği bulmak yolculuktan elde edilecek dünyalığa, birçok ekmeğe sahip olmak uzun ömre, dost ve ihvanın (din kardeşlerinin) artmasına ve bol rızka, birkaç ekmek bulduğunu görmek gam ve kederden...

rüyada ekmek görmek

zengin ve hayatinizdan memnun olacaginiz anlamina gelir. firindan yeni cikmis ekmek görmek ya da kokusunu duymak, maddi sikintidan kurtulacaginiz anlamindadir. beyaz ekmek, kolaylikla meydana gelen ve hazmi kolay olan rizka ve bol gecime isarettir. siyah ekmek, yasayis ve gecimde darliga isarettir. bazilari, yufka denilen ekmegin her tanesi, kirk senelik ömürdür. bazilarida yufka ekmek, rüyayi görenin haline ve liyakatina göre, bin, yüz yahuton adetten ibaret olan birtakim mal biriktirmeye isarettir, dediler. aci ekmek, güclükle gecinmektir. ekmek eger bal ve seker gibi tatil olursa, piyasanin pahalihgina isarettir, bugdayin tabiri de böyledir. ekmek, ilme islamiyete, bazen hayat ve hayit idame eden mala isarettir. bazi kere yufka ekmek, anneye isaret eder. pak ve temiz undan yapilmis hal...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !