× "

rüyada zina yapanı görmek

" arama sonuçları

şeytanın kalbe giriş yolları-2

o şeytan hakkında şöyle hüküm verilmiştir: kim onu dost edinirse, 'muhakkak bu o kimseyi saptırır ve cehennem azabına götürür!(hac/4) ameliyle şeytana yardım eden bir kimse şeytanın yardımcılarından ve dostlarındandır, diliyle allah'ı zikretse bile... eğer "mutlak bir şekilde 'zikir şaytanı kovar' diye bir hadîs vârid olmuştur" dersen, bu takdirde şeriatın umumî ahkâmının çoğunun din âlimlerinin naklettikleri birtakım şartlarla ilgili olduğunu anlayamamışsın demektir! bu bakımdan nefsine bak! çünkü işitmek, gözle görmek gibi değildir. düşün! senin zikrin ve ibadetinin zirvesi namazdır. namazda olduğun zaman kalbini murâkabe et! bak şeytan onu nasıl ...

şeytan'ın kalbe giriş yolları

kalbin misali, bir kalenin misaline benzer. şeytan, kaleye girmek isteyen bir düşmandır. onu kuşatıp sahip olmak ister. kaleyi düşmandan korumak ancak kapılarını, giriş noktalarını ve kalede açılan delikleri korumak ve oralarda nöbet beklemek sûretiyle mümkündür. kalenin kapılarını bilmeyen bir kimse, o kapıların nöbetçiliğini yapamaz. bu bakımdan kalbi, şeytanın vesveselerinden korumak farzdır. hem de her mükellef kulun üzerine farz-ı ayındır. insanın, sayesinde farza yetiştiği şey de farzdır. şeytanı defetmeye insanoğlu ancak onun giriş noktalarını bilmekle muktedir olabilir. bu bakımdan onun giriş noktalarının bilinmesi farzdır. şeytanın giriş noktaları ve kapıları kulun sıfatlarıdır. bu sıfatlar pek çoktur. fakat b...

rüyada zina

zina ettiğini görmek hainliğe yahut hırsızlık yapmaya; tanınmayan fahişeyi görmek hayra; tanınan bir fahişe ile zina etmek haram mala, hainlik ve hırsızlık yapmaya; güzel bir kadınla zina etmek malını muhafazaya almaya, tanıdığı birinin hanımıyla zina yaaptığını görmek, o kimsenin malından bir şey almaya, salih, dindar ve alim olarak bilinen ve öylede olan kimselerin zina yaptığını görmek yahut duymak, o kimselerin ilim öğrenmek için birine müracaat etmelerine ve ondan istifade görmelerine, zina ettiğini görmek bazen hacca gitmeye, bir erkekle kadını birlikte görmek, eşinin kendisinden bir şey istemesine, genç bir kadınla oynaştığını görmek, görünmez bir yerde malını yitirmeye; eğer kendine had vurulmuş (ce...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !