× "

r harfi nasıl söylenir

" arama sonuçları

d harfi ile başlayan deyimler

d- dağa çıkmak:hükümete, kanunlara karşı gelerek dağlara çekilmek, buralarda eşkıyalık etmek."düğünü basanlar dağa çıkmışlar." dağa kaldırmak: herhangi bir sebepten ötürü birini zorla dağa veya ıssız bir yere götürüp orada alıkoymak."eşkıyalar, karakol komutanının oğlunu dağa kaldırmışlar; ne istedikleri henüz belli değil." dağarcığına atmak: yeni bilgilerini, eski bilgilerine katmak; yeni bilgileri zihnine yerleştirmek."öğrendiği her yeni bilgiyi dağarcığına atmayı ihmal etmedi." dağdan gelip bağdakini kovmak: daha sonradan geldiği bir yere ya da karıştığı bir işte eskiden beri bulunan bir kişinin yerini almaya çalışmak."şu densize bak hele, dağdan g...

h harfi ile başlayan deyimler

- h - ha hoca ali, ha ali hoca:farklı gibi gösterilen iki şeyin, gerçekte hiçbir değişikliği yoktur, "ikisi de birdir" anlamında kullanılır. ha babam (ha): 1. devamlı olarak, hiç durmadan. 2. karşısındakinin çabasını, gayretini artırmak için kullanılır."ha babam ha, az kaldı, bitireceğiz işi." habbeyi kubbe yapmak: önemsiz, küçük bir şeyi büyütüp mesele çıkarmak."söyle ona, habbeyi kubbe yapıp durmasın, ne olmuş çocuk biraz geç kalmış da!" haber uçurmak: çabucak, gizlice haber göndermek."hemen haber uçurun köye, kaymakam bu gece misafir olacakmış!" ha bire: durmadan, arka arkaya, sürekli olarak, ara...

y harfi ile başlayan deyimler

y- ya allah deyip (atılmak): cenab-ı hak`a sığınarak (atılmak).”ya allah deyip düşmanın üzerine atıldı.” yabana atmak: önem vermemek, önemsiz görüp dikkate almamak, üzerinde durmamak.”babanın sözlerini sakın yabana atayım deme.” yabancılık çekmek: bir iş ya da çevrede yabancı olmaktan dolayı ortaya çıkan zorlukların etkisinde kalmak.”ona hiç yabancılık çektirmedi.” ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli: “bu işi mutlaka yapmalısın, başka yolu yok, aksi taktirde burada kalamazsın.” anlamında kullanılır. ya devlet başa, ya kuzgun leşe: “giriştiğim iş beni ya büyük bir varlığa ve mevkiye ulaştıracak ya da ma...

nasıl,neden,vücut,rûh,kod,sır-1

turk'lukten istifa eden son osmanli seyhulislami mustafa sabri efendi, vakfi ve dusundurdukleri: (ahmet dursun notu:bu yazıda son şeyhülislam denmesine rağmen tbmm saltanatı 1 kasım 1922'de kaldırmış olduğundan son şeyhülislam medeni mehmet nuri efendi dir.) http://ahmetdursun374.blogcu.com/turk-turklukten-istifa-eden-seyhulislam/1327692 -------- bu mitingler üzerine fetva makamı şeyhülislam mustafa sabri efendi,idam edilen boğazlıyan kaymakamı yarbay kemal bey'in yargılanması ve mahkeme kararının kanunlara uygun olduğu fetvasını çıkardı. http://ahmetdursun374.blogcu.com/osmanlinin-ergenekon-ceteleri/7389394 -------------- alttaki yazı;sahte tarih:şeyh sait,vahdettin ve ingilizler.. başlıklı yazıya yapılan yorumdan alıntıdır. http:/...

güzel konuşma teknikleri - nasıl güzel konuşulur - diksiyon ders

güzel ve etkili konuşmada diksiyon (söyleniş-telaffuz-pronounciation) yani seslerin doğru çıkarılması son derece önemlidir. fonetik bilgisi seslerin çıkarılışını inceler. diksiyon ise buna ek olarak daha geniş bir kapsamda, ses organlarının doğru sesleri çıkarabilecek şekilde eğitilmeleri üzerinde odaklanır. bu yönüyle diksiyon önemli ölçüde fonetiğe dayanır. ancak biz bu bölümde konunun fonetik yönü üzerinde ayrıntılı durmayacağız.türkiye'de seslerin çıkarılmasında yörelere göre farklılık vardır. ancak güzel seslendirmede daha çok istanbul ağzı esas alınır. seslerin gerektiği gibi çıkarılabilmesi için ses aletlerinin- gırtlaktan başlayarak dil, ...

ata sözleri ve açıklamaları (b harfi)

ata sözleri ve açıklamaları (b harfi)baba koruk (ekşi elma, erik) yer, oğlunun dişi kamaşır.bir babanın yaptığı kötü iş, sürekli tekrarladığı uygunsuz hareketler her nedense aileye yüklenmeye çalışılır. toplum içinde de bunun sıkıntısını en çok, çocuk çeker; en çok o, güç duruma düşer.baba malı tez tükenir, evlât gerek kazana.çoklukla insanlar bir emek vererek kazanmadıkları malın değerini pek bilmezler, meğer ki bu baba malı ola. babadan kalan mal, mülk ya da para hazır olduğu, değeri de pek bilinmediği için kolay ve çabuk harcanır; tez biter. bu bakımdan babadan kalan mirasa güvenip çalışmamak, bir kazanç yolu tutmamak son derece sakıncalıdır....

n harfi ile başlıyan atasözleri açıklama n harfi atasözleri

namaza meyli olmayanın kulağı ezanda olmaz.müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyurulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak yüce allah`a edilen bir ibadettir namaz. buna salât da denir. namaza çağrı işareti de ezandır. namazı gerçekten kendine bir görev bilmiş olanlar, onun vaktini dört gözle beklerler ve onun çağrı işareti olan ezana da kulak verirler. namaz ve ezan arasındaki bu ilişkiden hareketle, atasözü şu anlamı vermek için söylenir: kişi bir işin esasıyla ilgileniyor ve ona karşı istek duyuyorsa, o şeyin ayrıntılarıyla da ilgilenir; istemiyor ve ilgilenmiyorsa ayrıntılarıyla da uğraşmaz.ne doğrarsan aşına, o çıka...

edebiyat terimleri sözlüğü i-r

ibda yaşanılan dönemin sanat anlayışı içinde olağanüstü bir eser yaratma. örneğin fuzûlî’nin leyla vü mecnun’u, şeyh galib’in hüsn-ü aşk’ı birer ibda kabul edilir. ibda eser verebilenlere mübdi, ibdakâr, eserleri de bedia olarak adlandırılır. ibhambir edebi eserde isteyerek ve bilinçli olarak yapılan kapalılıktır. sanatçı, sözün anlamını hemen anlaşılmayacak şekilde kapalı tutarak, okuyucusunu düşündürmeyi amaçlar. sanatçının istemeden, bilinçsiz olarak yaptığı kapalılığa ise "te’kid" adı verilir. örnek: nasıl istersen öyle dinle, bakın: dalların zirvesindeyiz ancak yarı yoldan ziyade yerden uzak yarı yoldan ziyade mâha y...

h harfi - deyimler sözlüğü

ha hoca ali, ha ali hoca: farklı gibi gösterilen iki şeyin, gerçekte hiçbir değişikliği yoktur, "ikisi de birdir" anlamında kullanılır.ha babam (ha): 1. devamlı olarak, hiç durmadan. 2. karşısındakinin çabasını, gayretini artırmak için kullanılır."ha babam ha, az kaldı, bitireceğiz işi."habbeyi kubbe yapmak: önemsiz, küçük bir şeyi büyütüp mesele çıkarmak."söyle ona, habbeyi kubbe yapıp durmasın, ne olmuş çocuk biraz geç kalmış da!"haber uçurmak: çabucak, gizlice haber göndermek."hemen haber uçurun köye, kaymakam bu gece misafir olacakmış!"ha bire: durmadan, arka arkaya, sürekli olarak, ara vermeden."tarlada bir adam ha bire çalışıyordu."hacet kalmamak: gereği olmamak, lüzumu kalmamak."seni çağırmaya hacet kalmadı."hacı ağa: özellikle büyük kentlerde gereksiz yere çok para harcayan, taşral...

y harfi (1. bölüm) - deyimler sözlüğü

ya allah deyip (atılmak): cenab-ı hak`a sığınarak (atılmak)."ya allah deyip düşmanın üzerine atıldı."yabana atmak: önem vermemek, önemsiz görüp dikkate almamak, üzerinde durmamak."babanın sözlerini sakın yabana atayım deme."yabancılık çekmek: bir iş ya da çevrede yabancı olmaktan dolayı ortaya çıkan zorlukların etkisinde kalmak."ona hiç yabancılık çektirmedi."ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli: "bu işi mutlaka yapmalısın, başka yolu yok, aksi taktirde burada kalamazsın." anlamında kullanılır.ya devlet başa, ya kuzgun leşe: "giriştiğim iş beni ya büyük bir varlığa ve mevkiye ulaştıracak ya da mahvedecek, batıracak" anlamında söylenir.yad eller: 1. baba ocağından uzak yerler, gurbet. 2. yabancı kimseler, yabancılar."yiğidim yad ellerde kalmasın, dönsün geri rabbim."yâd etmek: anmak...

namaz nasıl kılınır?

!!!!!!namaz nasıl kılınır!!!!!!!!. namaz nasıl kılınır? bilindiği gibi namazlar farz, vacib, sünnet ve müstahab kısımlarına ayrılmakta ve ikişer, üçer, dörder rekatlı bulunmaktadır. bu namazlar daha önce yazdığımız üzere farzlarına, vaciblerine, sünnetlerine ve adabına riayet edilerek şöyle kılınır: 1) sabah namazı sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için: "niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya", diye niyet edilir. hemen eller yukarıya kaldırılıp "allahu ekber" diye tekbir alınır. ondan sonra eller bağlanır ve "sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve tealâ ceddüke ve la ilahe gayrük" okunur. arkasından "eûzübillahimineşşeytani'r-racim bismillahirrahmanirrahim" diyerek eûzü besmele çekilip fatiha suresi okunur sonra "amîn" denir ve bir mikdar dah...

namaz nasıl kılınır?

!!!!!!namaz nasıl kılınır!!!!!!!!. namaz nasıl kılınır? bilindiği gibi namazlar farz, vacib, sünnet ve müstahab kısımlarına ayrılmakta ve ikişer, üçer, dörder rekatlı bulunmaktadır. bu namazlar daha önce yazdığımız üzere farzlarına, vaciblerine, sünnetlerine ve adabına riayet edilerek şöyle kılınır: 1) sabah namazı sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için: "niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya", diye niyet edilir. hemen eller yukarıya kaldırılıp "allahu ekber" diye tekbir alınır. ondan sonra eller bağlanır ve "sübhaneke allahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve tealâ ceddüke ve la ilahe gayrük" okunur. arkasından "eûzübillahimineşşeytani'r-racim bismillahirrahmanirrahim" diyerek eûzü besmele çekilip fatiha suresi okunur sonra "amîn" denir ve bir mikdar dah...

atasözleri l m n harfi

lâfla peynir gemisi yürümez.yalnız konuşarak, yaparım ederim diyerek bir yere varılmaz ve hiçbir iş gerçekleştirilemez. atıp tutmaktan ziyade harekete geçip uygulamak ve çalışmak lâzımdır.lâf torbaya girmez.ağızdan söz bir kez çıktı mı artık onu gizlemek mümkün değildir. çünkü onu herkesin duyması kaçınılmazdır. bu sebeple söz ağızdan çıkmadan önce iyice düşünmeli, nereye varıp varmayacağı hesaplanmalı ondan sonra sarf edilmelidir.lâtife lâtif gerek.şaka yaparken bile kaba, kırıcı olmamak, incelikten ayrılmamak gerektir.leyleğin ömrü laklakla geçer.aylak, işsiz-güçsüz, bir iş yapmak istemeyen kişi zamanını boş ve anlamsız konuşmalarla geçirir. çene çalmaktan başka bir işe yaramayan bu kimselerle bir arada bulunarak zaman harcamaktan kaçınmak bir zorunluluktur.lodosun gözü yaşlı olur.güneyd...

atasözleri b harfi

baba koruk (ekşi elma, erik) yer, oğlunun dişi kamaşır.bir babanın yaptığı kötü iş, sürekli tekrarladığı uygunsuz hareketler her nedense aileye yüklenmeye çalışılır. toplum içinde de bunun sıkıntısını en çok, çocuk çeker; en çok o, güç duruma düşer.baba malı tez tükenir, evlât gerek kazana.çoklukla insanlar bir emek vererek kazanmadıkları malın değerini pek bilmezler, meğer ki bu baba malı ola. babadan kalan mal, mülk ya da para hazır olduğu, değeri de pek bilinmediği için kolay ve çabuk harcanır; tez biter. bu bakımdan babadan kalan mirasa güvenip çalışmamak, bir kazanç yolu tutmamak son derece sakıncalıdır. kişilik sahibi olan kimse ise baba malına güvenmez, alın teri dökerek kazanmaya çalışır, kazandığının değerini de bilir, ona sahip çıkar, dolayısıyla onu dikkatle harcar.baca eğri de ...

hadislerin değişmeden bize ulaştığına nasıl emin olabiliriz ?

hadislerin değişmeden bize ulaştığına nasıl emin olabiliriz ?   bu konuda ilk önlemi efendimiz (asm) “kim benim üzerime yalan uydurursa, cehennemdeki yerini hazırlasın”(1) sözleri ile bizzat kendisi almış ve sahabenin bu konuda hassas davranmasına sebep olmuştur. bundan dolayı sahabeler hadis nakli konusunda fazlasıyla itina gösterirlerdi. örneğin hz. ali efendimiz (ra): “ben, size rasûlullah (sav) efendimiz’den bir şey söylerken, (öyle dikkat eder, öyle söylerim ki,) gökten yere düş (üp parça parça olmak) benim için, o’nun üzerine yalan söylemekten daha kolaydır” buyururlardı.(2) sahabeler, kur’ân’ın ve âyetlerin muhafazasından sonra, en ziyade hz. peygamberin (asm) sözlerinin ve fiillerinin muhafazasına, özellikle d...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !