× "

rahimin geride olması

" arama sonuçları

fatiha tefsiri

  hamd alemlerin rabbi allah’adır. bu sure doğrudan doğruya insana hitap ile başlamamıştır. allah öncelikle kendisini tanıtmıştır.böylece kendisinin nasıl takdir edilmesi gereğine dikkat çekmektedir.buna göre insanlar allah’ı hangi vasıf ve sıfatla ama alemlerinin içinde algılama ve böylece kendi alemlerini imar etmeleri gerektiği üzerinde durulmaktadır. o zaman kadar olan allah tasavuru insanlarda da gereği gibi değil..zira o insanlar allah’ı ya göklerin ilahı ya da vicdanlarda hapsolmuş belirli zamanlarda anılan olarak pratikte kabul etmişler iken  veya  bazı konularda rabb bazı konularda  rabb olarak kabul edilmeyen olarak adeta kendi alemlerinin misafiri gibi de görmekte idiler. oy...

adım adım tüp bebek

35 yaşını geçmiş çiftler ve bazı hastalıkları olanlar, korunmadıkları halde hamilelik oluşmuyorsa altı ay, daha gençler ise bir yıl bekleyip doktora başvurmalı günümüzde çevremizde çocuk sahibi olamayan çiftlere daha sık rastlar olduk. bunda, artık kadınların çalışıp annelik yaşını ertelemesinin de payı var. kadın-erkek kısırlığı, tedavileri ve tüp bebek konusuna, cerrahpaşa tıp fakültesi kadın hastalıkları ve doğum anabilim dalı öğretim üyesi prof. dr. ismail çepni’nin verdiği bilgilerle başlıyoruz. ne zaman bir çift kısırlık şüphesiyle hekime başvurmalı? bir yıl boyunca uygun sıklıkta birlikte olan (haftada iki-üç kez) ve bir doğum kontrol yön...

nisa.suresi ayetleri tefsiri

  kuran'ı kerim tefsiri (elmalılı muhammed hamdi yazır)     4-nisa: bu sûre de birçok şer'î hükümleri ve teklifleri kapsamaktadır. baş tarafında allah'ın hakları, bütün insanlığın kardeşliği, çocuklara, kadınlara, yetimlere acıma, şefkat gösterme ve haklarının verilmesi, mallarının korunması, evlenme ve miras gibi hususlarla ilgili emirler ve hükümler ile başlamış, sûrenin sonu da bu konularla bitmiştir. orta kısmında da aile terbiyesinden başlaması lazım gelen temizlik, namaz, cihad, amirlere itaat gibi emirleri ve yükümlülükleri kapsamıştır. bütün bunlar, insanın yaratılışı ile ilgili ve ...

rahmin ters durması (retrovert uterus)

rahmin ters durması (retrovert uterus) halk arasında rahimin ters olması olarak bilinen durum tıp dilinde retrovert uterus olarak tanımlanır. bir kız bebek doğduğunda uterusu (rahim) belirli bir pozisyondadır ve normalde bu pozisyon ölene dek değişmez. rahim öne doğru (antevert) ya da arkaya doğru (retrovert) olabilir. antevert uteruslara daha sık rastlanmaktadır. kadınların %70-85'inde rahim öne doğru dururken geri kalanlarda arkaya doğrudur. uterusun öne ya da arkaya doğru olması patolojik bir bulgu değil normal anatominin bir varyasyonudur. tıpkı sağ eli ya da sol eli kullanmak gibi veya saç, göz rengindeki farklılıklar gibi bu anatomik duruş da normaldir. nedenleri rahimin retrovert olması normal bir anatomik durum olmakla birlikte ba...

adım adım tüp bebek

adım adım tüp bebek

adım adım tüp bebek 35 yaşını geçmiş çiftler ve bazı hastalıkları olanlar, korunmadıkları halde hamilelik oluşmuyorsa altı ay, daha gençler ise bir yıl bekleyip doktora başvurmalı günümüzde çevremizde çocuk sahibi olamayan çiftlere daha sık rastlar olduk. bunda, artık kadınların çalışıp annelik yaşını ertelemesinin de payı var. kadın-erkek kısırlığı, tedavileri ve tüp bebek konusuna, cerrahpaşa tıp fakültesi kadın hastalıkları ve doğum anabilim dalı öğretim üyesi prof. dr. ismail çepni’nin verdiği bilgilerle başlıyoruz. ne zaman bir çift kısırlık şüphesiyle hekime başvurmalı? bir yıl boyunca uygun sıklıkta birlikte olan (haftada iki-üç kez) ve ...

adım adım tüp bebek

35 yaşını geçmiş çiftler ve bazı hastalıkları olanlar, korunmadıkları halde hamilelik oluşmuyorsa altı ay, daha gençler ise bir yıl bekleyip doktora başvurmalıgünümüzde çevremizde çocuk sahibi olamayan çiftlere daha sık rastlar olduk. bunda, artık kadınların çalışıp annelik yaşını ertelemesinin de payı var. kadın-erkek kısırlığı, tedavileri ve tüp bebek konusuna, cerrahpaşa tıp fakültesi kadın hastalıkları ve doğum anabilim dalı öğretim üyesi prof. dr. ismail çepni’nin verdiği bilgilerle başlıyoruz. ne zaman bir çift kısırlık şüphesiyle hekime başvurmalı?bir yıl boyunca uygun sıklıkta birlikte olan (haftada iki-üç kez) ve bir doğum kontrol yöntemi kullanmadığı halde çocuğu olmayan çiftler hekime başvurmalı.bu süre herkes için aynı mı?bir yıllık süreyi, bilinen bir problemi olmayan genç çi...

(4.bÓlÚm)Ólúm son degil...

ruh, akıl, düşünce, duygular, benlik, zaman, mekan.var olma... ne, nasıl, niçin ?...varlığı sorgularken, “ne ve nasıl” sorularından ziyade “niçin” sorusuna getirilecek doğru ve makul izahat önem taşır. çünkü hayatı, salt yaşamak ve olan bitene katlan‐mak gibisinden güdük bir tarif olmaktan çıkaracak olan budur.şeytani bir ihmal, ya “niçin” sorusunu sormaktan alıkor, ya da niçin sorusuna karşılık olarak, varlık âle‐minde hiçbir canlı veya nesnenin varoluşuna yakışmaya‐cak bir tarif ile tatmin sağlayıp, basit bir sebep‐sonuç ilişkisini içinden çıkılamayacak hale getirir.günümüzün yaşam örgüsünde, her şeyin bir asıl, bir de sunulan görüntüsü vardır. hemen herkes suniliğin farkındadır ama, kendi nefsine bu sunulan içerisindekaybolma iznini hiç çekinmeden verir. böylelikle, anlamını yitirmiş bu...

tüp bebek

tüp bebek ( mikroenjeksiyon )geçmişte spermin yada embriyonun laparoskopi eşliğinde tüplerin içine verilmesi (gıft/zıft) gibi teknikler uygulanırdı. artık modern tıp, yardımcı üreme teknikleri, tüp bebek (ıvf) ve mikroenjeksiyonu (ıcsı) tercih ediyor. tedavinin aşamaları:görüşmeilk görüşmede ıvf doktorunuz sizfen detaylı bir sağlık öyküsü alır, daha önce yapılmış tüm tetkik ve tedavilerinizi inceler. gerekli gördüğü taktirde ek tetkikler isteyebilir, genetik ya da başka bölümlerden konsültasyon isteyebilir. daha sonra bazal bir ultrason incelemesiyle rahim ve yumurtalıkların durumu hakkında bilgi sahibi olur. bu inceleme sonunda herhangi bir patoloji saptanırsa buna yönelik ted...

hafta hafta gebelik

hafta hafta gebelikhamileliği planlıyor ya da şu an hamile iseniz sizi kutluyoruz! tebrikler! çoçuğun büyümesi ve gelişmesi, sizdeki değişiklikleri en iyi anlayabilme yöntemi işi başından itibaren sıkı tutarak bilgi edinmektir.bu konuda bilgi alabileceğiniz pek çok kitap, dergi ve web sayfaları bulabilirsiniz. gerçekten heyacan verici bir serüvenin başındasınız. bu heyecanlı yolculuğun aşamalarını buradaki sayfaları çevirdikçe birlikte göreceğiz,sayfaları çevirirken aklınıza takılan her soruda biz burada olacağız.gebelik haftalarına göre anne ve bebekıki adetin (mens kanamasinin) ortasına yakın bir tarihte yumurtaliktan atılan yumurtanın erkeğin spermleri ile döllenmesi sonucu gebelik oluşmakla birlikte, ge...

ganimet ve fey nitelikli kazançlar toplumun tümünün olmayınca ar

    bu hususta hemen hatırlamamız gereken ayet ise, haşır–7. ayettir. bu ayet kolay kazancın türü ne olursa olsun, ister fey, ister enfal, isterse ganimet cinsinden olsun toplumun tümünün iştirak halindeki hazinesine aktarılmaz ise, servet, sermaye, mülk ve nimetler az sayıda kişilerin ellerinde birikir ve onların arasında gidip gelir. çoğunluğun mağdur, mazlum, muhtaç, mahrum olması ve köleliğin, uşaklığın, insanın insana kulluğunun devamı ve araf–157 ayetin inkâr edilmiş olması için başka koşumlu arıyorsunuz? halkçı ve kamucu ekonomi politikle savaşan antikollektivistler nimete nankörlük eden ve bütün ümmet ve milletleri başlayıcı olarak gelmiş olan araf–157 ayeti...

anne-baba olma arzusu

soru: inanan insanların anne-baba olma konusundaki ısrarlı istekleri doğru mudur? çocuklarının olmaması eşlerin hata ve günahlarından dolayı mıdır? çocuk talebinde hangi esaslara dikkat edilmelidir?cevap: mü’minler nazarında aile, toplumun en hayatî bir parçası ve milletin de ilk nüvesidir. dolayısıyla o, ne bir kuluçka makinesi ne de cismânî arzuların tatmin vasıtasıdır. aile, kutsal bir müessesedir; kutsiyetinin en belirgin çizgisi de nikahtır. islam, “nikah” adı altındaki meşrû birleşmeyi sağlam bir milletin temeli ve esası kabul etmiştir. bununla beraber, maksatsız, gayesiz ve gelişigüzel evlilikler meşrû sınırları zorlayacağından dolayı, yüce dinimiz, nikahı da bir kısım gaye ve hedeflere bağlamıştır.ihtiyaç ölçüsünde talepizdivacın en önemli hedeflerinden biri, alla...

luteal faz yetmezliği

    adet düzensizliği - luteal faz yetmezliği         alışılandan  daha fazla veya daha sık adet kanaması ya da beklenen kanamanın olmayışı kadınlarda çok büyük ruhsal sıkıntılara yol açmaktadır.düzenli adet görebilmek için vücuttaki birçok hormonun sağlıklı bir denge içinde olması gerekmektedir. - normalde 28 günde bir adet görmesi gereken bir kadın, 14. günden sonra (yumurtlama günü) 28 günü tamamlamadan tekrar adet görüyorsa luteal faz yetmezliği durumu ile karşı karşıya demektir. luteal faz (periyoyodun ikinci dönemi); adet döngüsünde yumurtlama olduktan sonra diğer adetin başlamasına kadar geçen süredir. adetin ikinci döneminin kısa sürmesi sık görülen, zor farkedilen fakat tedavisi kolay bir durumdur. rahimin içini döşeyen dokunun...

kırık testi

anne-baba olma arzusu soru: inanan insanların anne-baba olma konusundaki ısrarlı istekleri doğru mudur? çocuklarının olmaması eşlerin hata ve günahlarından dolayı mıdır? çocuk talebinde hangi esaslara dikkat edilmelidir? cevap: mü’minler nazarında aile, toplumun en hayatî bir parçası ve milletin de ilk nüvesidir. dolayısıyla o, ne bir kuluçka makinesi ne de cismânî arzuların tatmin vasıtasıdır. aile, kutsal bir müessesedir; kutsiyetinin en belirgin çizgisi de nikahtır. islam, “nikah” adı altındaki meşrû birleşmeyi sağlam bir milletin temeli ve esası kabul etmiştir. bununla beraber, maksatsız, gayesiz ve gelişigüzel evlilikler meşrû sınırları zorlayacağından dolayı, yüce dinimiz, nikahı da bir kısım gaye ve hedeflere bağlamıştır. ihtiyaç ölçüsünde talep izdivacın en ön...

pap smear testi

pap smear testi vücut dokularının yenilenmesi nedeniyle kaçınılmaz olarak yüzeylerden hücreler dökülmektedir. bu dökülen hücrelerin toplanıp özel işlemlerden geçirildikten sonra mikroskop altında incelenmesine sitolojik inceleme denir. bu işlemin en etkili uygulandığı alan rahim ağzından yani serviksten alınan örneklerdir. servikal hücrelerin bu şekilde toplanması işlemine smear adı verilir.ilk kez 1930'lu yıllarda yunan doktor george papanicolaou tarafından tanımlandığı için onun ismine ithafen pap smear ya da pap test olarak da adlandırılır. smear testi rahim ağzının kötü huylu (habis, malign) veya kötü huylu bir hastalığa dönüşme potansiyeli olan (premalign) değişikliklerini saptamak amacıyla yapılan bir tarama testidir. tarama testleri hastalık bulguları taşım...

hamilelik döneminde aylık gelişim

         ''hamilelik döneminde aylık gelişim   ''birinci ayhamileliğe merhaba dediğiniz,hayatınızın en heyecanlı ve özel deneyimlerinizin başlangıcına hoş geldiniz . zor ama benzersiz bir duyguyu yaşamaya karar verdiniz.   sizdeki değişiklikler :- periyodik adetinizi olmadınız ve sabah bulantınız başlamış olabilir. bunlar genellikle hamileliğin ilk belirtileridir. adetinizin ilk olarak olmadığı şu dönemde yaklaşık 2 haftalık hamilesiniz demektir.bulantı, kusmanın yanında tükrük salgısında artış olabilir. - plasenta oluşmuş ve hormon yapmaya başlamıştır. plasenta , bebeğinizin beslenmesini ve gelişmesini sağlayacak kordondur. bebek gelişirken,bebeğinizi koruma görevi olan amniyotik sıvı da oluşmaya başl...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !