× "

rakım

" arama sonuçları

11. sınıf edebiyat kitabı cevapları felatun bey'le rakım efendi

  felatun bey'le rakım efendi romanının incelemesi (özeti, olay örgüsü, teması, kişiler, zaman, mekan, bakış açısı) felatun bey ile rakım efendi (1875) (ahmet mithat efendi)    özet: mustafa meraki efendi'nin oğlu felatun bey, babası gibi giyime kuşama çok düşkün biridir. var­lıklı bir aailenin çocuğu olduğu için su gibi para har­car. ona göre batılılaşmak, lüks yaşamak, şık giyinmek ve eğlence yerlerinde gezip tozmaktır. felatun bey, yarım yamalak fransızcasıyla yabancı aileler arasında dolaşmaktan zevk almakta, belli bir iş tutmamakta, zamanı mağazaları dolaşmakla, el­bise provaları yaptırmakla, eş dost ziyaretleriyle ge­çirmektedir. babası &ou...

felatun bey ve <b>rakım</b> efendi/ahmet mithat efendi

felatun bey ve rakım efendi/ahmet mithat efendi

       romanlarında okurlarını hem eğlendirmeyi hem de eğitmeyi amaçlayan ahmed mithat efendi'nin amacına en çok ulaşan yapıtı felatun bey ile rakım efendi'dir. yazar, özyapıları birbirlerine bütünüyle zıt kahramanlarından rakım efendi'yi betimler ken örnek olarak kendisini almıştır. felatun bey, rakım efendi'nin "fotoğraf negatifi" gibidir. bu ikilinin yaşamlarına iki ingiliz kız kardeş ve aileleri girer ve ahmed mithat efendi'nin yazınımızın belki de ilk güldürü öğeleri içeren romanındaki olaylar böylece başlar.             ...

felatun bey'le rakım efendi romanının incelemesi

özet: mustafa meraki efendi'nin oğlu felatun bey, babası gibi giyime kuşama çok düşkün biridir. var­lıklı bir aailenin çocuğu olduğu için su gibi para har­car. ona göre batılılaşmak, lüks yaşamak, şık giyinmek ve eğlence yerlerinde gezip tozmaktır. felatun bey, yarım yamalak fransızcasıyla yabancı aileler arasında dolaşmaktan zevk almakta, belli bir iş tutmamakta, zamanı mağazaları dolaşmakla, el­bise provaları yaptırmakla, eş dost ziyaretleriyle ge­çirmektedir. babası ölünce büyük bir mirasa konar; ancak varını yoğunu tanıştığı bir italyan kadın oyuncuya yedirir. baba mirasını hepten tüketince, eski aile dostları yardımına koşar, ona istanbul dışında bir iş bulurlar. felatun bey, bü...

felatun bey ve rakım efendi - ahmed midhat efendi

ahmed midhat efendi'nin (ö. 1912) tanzimat'tan sonraki alafranga hayatı hicveden romanı. ahmed midhat'ın hikâye olarak tanıt­tığı letâif-i rivayet serisi dikkate alın­mazsa telif ettiği otuz iki romanı ara­sında yayın sırasına göre beşincisidir. rodos'ta sürgünde iken kaleme aldığı di­ğer kitapları gibi bu da imzasız olarak yayımlanmıştır. on bir bölümden mey­dana gelen roman tanzimat devri ikile­mini mizahî bir dille anlatır. konu, ese­re adını veren iki gencin hemen her ba­kımdan zıtlıkları üzerine kurulmuştur. felâtun bey alafranga yaşamaya me­raklı bir babanın evinde sathî bilgilerle yetişmiş, kıyafet, tavır ve ahlâkî davra­nışlarına kadar avru...

felatun bey ile rakım efendi roman tahlili ve incelemesi

  özet: mustafa meraki efendi'nin oğlu felatun bey, babası gibi giyime kuşama çok düşkün biridir. var­lıklı bir aailenin çocuğu olduğu için su gibi para har­car. ona göre batılılaşmak, lüks yaşamak, şık giyinmek ve eğlence yerlerinde gezip tozmaktır. felatun bey, yarım yamalak fransızcasıyla yabancı aileler arasında dolaşmaktan zevk almakta, belli bir iş tutmamakta, zamanı mağazaları dolaşmakla, el­bise provaları yaptırmakla, eş dost ziyaretleriyle ge­çirmektedir. babası ölünce büyük bir mirasa konar; ancak varını yoğunu tanıştığı bir italyan kadın oyuncuya yedirir. baba mirasını hepten tüketince, eski aile dostları yardımına koşar, ona istanbul dışında bir iş bulurlar. felatun b...

felatun bey'le rakım efendi ve sergüzeşt romanlarının tahlil

  felâtun bey ile rakım efendi    ı. olay örgüsü   romanın kahramanlarından felatun bey ile rakım efendi aynı yaşlarda, aynı derecede eğitim görmüş yakın iki arkadaştır. felatun bey isminden dolayı kendini çok bilgili, kültürlü biri olarak görür çevresine de böyle görünmeye çalışır. hararetli bir kitap toplayıcısıdır. yeni çıkan ilmi eserlerin hepsini üzerine adının ilk harflerini yazdırmak suretiyle ciltlettirip getirterek kitaplığına koyar. fakat o, aldığı kitapları hiçbir zaman açıp okumaz. kendileri büyük bir devlet dairesinde çalışmakla birlikte, buraya pek uğramayıp her geçen gün değer yargılarına...

felatun bey ve rakım efendi

ı. olay örgüsü romanın kahramanlarından felatun bey ile rakım efendi aynı yaşlarda, aynı derecede eğitim görmüş yakın iki arkadaştır. felatun bey isminden dolayı kendini çok bilgili, kültürlü biri olarak görür çevresine de böyle görünmeye çalışır. hararetli bir kitap toplayıcısıdır. yeni çıkan ilmi eserlerin hepsini üzerine adının ilk harflerini yazdırmak suretiyle ciltlettirip getirterek kitaplığına koyar. fakat o, aldığı kitapları hiçbir zaman açıp okumaz. kendileri büyük bir devlet dairesinde çalışmakla birlikte, buraya pek uğramayıp her geçen gün değer yargılarına biraz daha yabancılaşarak güzel fransız kadınlarıyla çıkarlara dayanan ...

felatun bey ile rakım efendi-roman özeti

felatun bey ile rakım efendi-roman özetimustafa meraki bey, beyoğlu civarında oturan 45 yaşllarında bir beydi. 27 yaşlarında felatun adlı bir oğlu,15 yaşlarında mihriban idi.mustafa meraki bey’in hanımı ilk gebeliğini 15 yaşında yaşadığı için diğer gebeliklerinde hep düşük yaptı. doktorlar ilgilenmediği için, iç ebelere kaldı. ebeler bez bağlayarak çocuğu düşürmediler ve çocuk düşürmediler. mustafa meraki bey’in hanımı lohusalık hastalığından öldü.mustafa meraki bey , çocuklu olduğu için evlenmedi. alafranga hayranı olduğu için kendine alafranga bir ev y yaptırdı. evde bakıcılığı rum bir kadın yapardı.mustafa meraki bey, felatun’u mektebe verdi. memur oldu, kaleme giderdi....

felatun bey ile rakım efendi, felatun bey, rakımefendi, roman, r

felatun bey ile rakım efendimustafa meraki bey, beyoğlu civarında oturan 45 yaşllarında bir beydi. 27 yaşlarında felatun adlı bir oğlu,15 yaşlarında mihriban idi.mustafa meraki bey’in hanımı ilk gebeliğini 15 yaşında yaşadığı için diğer gebeliklerinde hep düşük yaptı. doktorlar ilgilenmediği için, iç ebelere kaldı. ebeler bez bağlayarak çocuğu düşürmediler ve çocuk düşürmediler. mustafa meraki bey’in hanımı lohusalık hastalığından öldü.mustafa meraki bey , çocuklu olduğu için evlenmedi. alafranga hayranı olduğu için kendine alafranga bir ev y yaptırdı. evde bakıcılığı rum bir kadın yapardı.mustafa meraki bey, felatun’u mektebe verdi. memur oldu, kaleme giderdi. cuma günleri eş dost ziyareti, cumartesi cumanın yorgunluğunu atar, pazartesi alafranga yerlere gider...

felatun bey ile rakım efendi

felatun bey ile rakım efendimustafa meraki bey, beyoğlu civarında oturan 45 yaşllarında bir beydi. 27 yaşlarında felatun adlı bir oğlu,15 yaşlarında mihriban idi.mustafa meraki bey’in hanımı ilk gebeliğini 15 yaşında yaşadığı için diğer gebeliklerinde hep düşük yaptı. doktorlar ilgilenmediği için, iç ebelere kaldı. ebeler bez bağlayarak çocuğu düşürmediler ve çocuk düşürmediler. mustafa meraki bey’in hanımı lohusalık hastalığından öldü.mustafa meraki bey , çocuklu olduğu için evlenmedi. alafranga hayranı olduğu için kendine alafranga bir ev y yaptırdı. evde bakıcılığı rum bir kadın yapardı.mustafa meraki bey, felatun’u mektebe verdi. memur oldu, kaleme giderdi. cuma günleri eş dost ziyareti, cumartesi cumanın yorgunluğunu atar, pazartesi alafranga yerlere gid...

felatun bey ile rakım efendi - felatun bey, rakım efendi

mustafa meraki bey, beyoğlu civarında oturan 45 yaşllarında bir beydi. 27 yaşlarında felatun adlı bir oğlu,15 yaşlarında mihriban idi.mustafa meraki bey’in hanımı ilk gebeliğini 15 yaşında yaşadığı için diğer gebeliklerinde hep düşük yaptı. doktorlar ilgilenmediği için, iç ebelere kaldı. ebeler bez bağlayarak çocuğu düşürmediler ve çocuk düşürmediler. mustafa meraki bey’in hanımı lohusalık hastalığından öldü.mustafa meraki bey , çocuklu olduğu için evlenmedi. alafranga hayranı olduğu için kendine alafranga bir ev y yaptırdı. evde bakıcılığı rum bir kadın yapardı.mustafa meraki bey, felatun’u mektebe verdi. memur oldu, kaleme giderdi. cuma günleri eş dost ziyareti, cumartesi cumanın yorgunluğunu atar, pazartesi alafranga yerlere gider,pazarın yorgunluğunu pazar...

felatun bey ve rakım efendi romanına ait metinde temel çatışmayı

felatun bey ve rakım efendi romanına ait metinde temel çatışmayı ifade eden iki kavram nedir?cevap:zenginlik ve fakirlik çatışması ...

felatun bey ile rakım efendi

  ahmet midhat efendibeyaz balina yayınları; türkçe 194 s. 13 x 19 cm. istanbul, 2001 ısbn: 9758414496   romanın kahramanlarından felatun bey ile rakım efendi aynı yaşlarda, aynı derecede eğitim görmüş yakın iki arkadaşdır. felatun bey isminden dolayı kendini çok bilgili, kültürlü biri olarak görür. çevresine böyle görünmeye çalışır. hararetli bir kitap toplayıcısıdır. yeni çıkan ilmi eserlerin hepsini, üzerine adının ilk harflerini yazdırmak suretiyle, ciltlettirip, getirterek, kitaplığına koyar. fakat, o aldığı kitapları hiçbir zaman açıp okumaz. kendileri büyük bir devlet dairesinde çalışmakla birlikte, buraya pek uğramayıp, her geçen gün değer yargılarına biraz daha yabancılaşarak güzel fransız kadınlarıyla, çıkarlara dayanan kısa ömürlü aşklar yaşarken, kötü sonunu haz...

felatun bey ile rakım efendi

felatun bey ile rakım efendimustafa meraki bey, beyoğlu civarında oturan 45 yaşllarında bir beydi. 27 yaşlarında felatun adlı bir oğlu,15 yaşlarında mihriban idi.mustafa meraki bey’in hanımı ilk gebeliğini 15 yaşında yaşadığı için diğer gebeliklerinde hep düşük yaptı. doktorlar ilgilenmediği için, iç ebelere kaldı. ebeler bez bağlayarak çocuğu düşürmediler ve çocuk düşürmediler. mustafa meraki bey’in hanımı lohusalık hastalığından öldü.mustafa meraki bey , çocuklu olduğu için evlenmedi. alafranga hayranı olduğu için kendine alafranga bir ev y yaptırdı. evde bakıcılığı rum bir kadın yapardı.mustafa meraki bey, felatun’u mektebe verdi. memur oldu, kaleme giderdi. cuma günleri eş dost ziyareti, cumartesi cumanın yorgunluğunu atar, pazartesi alafranga yerlere gider,pazarın yo...

rakım sabit, nüfus hızla azalmakta

rakım sabit, nüfus hızla azalmakta frank miller'ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanan "günah şehri" kağıt üzerindeki estetiği beyazperdeye taşıyor. "günah şehri / sin city" iyilerin kötülerden daha kötü olduğu bir yer hayal edin. burada geçen film arka arkaya aralıksız cinayetlerden oluşsun. cinayetlerden önce işkence eksik kalmasın. yumruk ya da kurşun yiyen kurbandan fışkıran kan katilin yüzüne sıçrasın. bütün film siyah beyaz, kanın bir kısmı kırmızı olsun. "günah şehri"ne hoş geldiniz! rakım sabit, ama nüfus hızla azalmakta. frank miller'ın 1991'de yayımlanan "günah şehri" dizisinin üç kitabından robert rodriguez'in uyarladığı film, çizgi roman estetiğini beyazperdeye neredeyse birebir yansıtan bir çalışma. tadına doyulmaz siyah beyazın içine yer yer altın ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !