× "

rakamlı sözler

" arama sonuçları

rüya tabirleri (s harfi)

…rüya tabirleri… (s harfi) saat rüyada saat görmek, kötü haberler almaya işaret eder.; saati ayarlamak yaşamın gidişinin düzene girmesinin gerektiğine yorumlanır. saatin sesini duymak bir çağrıya yorumlanır. rüyada masa veya duvar saatinin çalışması bir, aile yaşamının iyi olacağına işaret eder. kol saati veya cep saati özel işlerinizin karışık olduğuna yorulur. saatin durması yada doğru çalışmaması, bir takım problemler çıkacağına yorumlanır.   sabah rüyada insanın sabah olduğunu görmesi, adaklarını, verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğine yorumlanır.   saban rüyada saban görmek, zenginlik ve refah olarak yorumlanır..   sabun rüyada sabun görmek, genç erkekler için ele para geçmesi ve işlerinde başarılı olacağına yorumlanır. sabun kalıbını görm...

rüya tabirleri (s harfi)

…rüya tabirleri… (s harfi) saat rüyada saat görmek, kötü haberler almaya işaret eder.; saati ayarlamak yaşamın gidişinin düzene girmesinin gerektiğine yorumlanır. saatin sesini duymak bir çağrıya yorumlanır. rüyada masa veya duvar saatinin çalışması bir, aile yaşamının iyi olacağına işaret eder. kol saati veya cep saati özel işlerinizin karışık olduğuna yorulur. saatin durması yada doğru çalışmaması, bir takım problemler çıkacağına yorumlanır.   sabah rüyada insanın sabah olduğunu görmesi, adaklarını, verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğine yorumlanır.   saban rüyada saban görmek, zenginlik ve refah olarak yorumlanır..   sabun rüyada sabun görmek, genç erkekler için ele para geçmesi ve işlerinde başarılı olacağına yorumlanır. sabun kalıbını görm...

rüya tabirleri sayfa (5)

sakal : rüyada sakal görmek, çevrenizdekilerin saygısını kazanacak işler yapacaksınız demektir.sakalınızı kestiğinizi görmek, tüm sıkıntılarınızdan ve dertlerinizden kurtulacaksınız demektir. sakatlık : rüyada sakatlandığını gören insan bazı konularda çözüm yolu bulamayacak demektir. sakız : rüyada sakız görmek çok zor ve bin bir uğraşla kazanılacak bir paraya yorumlanır. sakız çiğnemek bir dedikoduya işarettir. sakızın üstüne yapışması iyi değildir; bir insanın huzurunuzu kaçıracağını işaret eder. sakızı ateşe atmak, bir mal yüzünden başınızın belaya gireceğine yorumlanır. sakız görmek gereksiz laflar etmek ve dedikodu yapmak anlamındadır. sakız bulmak veya almak, kötü b...

rüya tabirleri s harfi rüya tabirleri

…rüya tabirleri…(s harfi) saatrüyada saat görmek, kötü haberler almaya işaret eder.; saati ayarlamak yaşamın gidişinin düzene girmesinin gerektiğine yorumlanır. saatin sesini duymak bir çağrıya yorumlanır. rüyada masa veya duvar saatinin çalışması bir, aile yaşamının iyi olacağına işaret eder. kol saati veya cep saati özel işlerinizin karışık olduğuna yorulur. saatin durması yada doğru çalışmaması, bir takım problemler çıkacağına yorumlanır. sabahrüyada insanın sabah olduğunu görmesi, adaklarını, verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğine yorumlanır. sabanrüyada saban görmek, zenginlik ve refah olarak yorumlanır.. sabunrüyada sabun görmek, genç e...

rüya tabirleri sözlüğü (5)

rafrüyada raf görmek, yaşamınızın düzgün bir şekilde devam edeceğine ve çok güzel günler geçireceğinize yorumlanır. boş raflar, kötü şansın ve üzüntünün haberidir. rafların dolu olması ise muradınıza ereceğinizi haber verir.rahiberüyada rahibe görmek, dünya nimetlerinden çekilmeniz gerektiğine ve düzgün bir yaşantı sürmeniz gerektiğine yorumlanır. sevgilinizden ayrılma olasılığınız da olabilir demektir.rahiprüyayı görmek kadınsa, hamile kalacağına; erkekse, işlerinde başarılı olacaksınız demektir. rüyada rahip görmek, iyi bir haberin alınacağına yorumlanır.rakamrüyada rakam gören kişinin işleri açılacak, çok para kazanacak demektir.rakır...

noktalama işaretleri

duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretleri kullanılır. noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak işaretleri, ayraç ve kesme ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir. nokta ( . ) 1. cümlenin sonuna konur: türk dil kurumu, 1932 yılında kurulmuştur. saatler geçtikçe yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu. (reşat nuri güntekin) 2. bazı kısaltmaların sonuna konur: alb. (albay), dr...

nesimi’nin “mest” redifli gazelinin şerhi

nesimi’nin “mest” redifli gazelinin şerhi  uğur soldan  islâmî türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan seyyid imâdü’d-din nesîmî hakkında bildiklerimiz bugün bile yeterli düzeye ulaşmış değildir. edebiyat tarihimizin önemli kaynakları olan tezkirelerde nesîmî’ye âit bir iki satır bilgi bulunmaktadır. diğer kaynaklarda verilen bilgiler ise yazarların nesîmî’ye karşı hislerinden öte bir şey değildir, dolayısıyla bu kaynaklar, şairin nerede doğduğunu, nerelerde yaşadığını ve hangi tarihte nasıl öldüğünü kesin olarak bilmemize imkân sağlamıyor. hayatının dönüm noktasını teşkil eden olaylar olarak nitelendiri...

kalbin hep çocuk kalsın

çocuk gözlerimdeki karadeniz,kasabamızın payına düştüğü kıyılarda,deniz olmanın çok daha ötesinde bir değere sahipti benim için.başkalarının sıradan bir doğa olayı olarak algıladığı her bir devinimi,içinde taşıdığı yüce ruhun türlü tepkisel ifadeleriydi aslında.bu gizi yalnızca ben mi çözmüştüm?kahkahası,öfkesi ve hırslarıyla,o da tıpkı bizler gibiydi işte;ve hatta bir çoğumuzdan daha duygulu... ilk ne zaman,nasıl başladığını şimdi anımsayamadığım dostluğumuzu,çok uzun yıllar sürdürmüştük onunla.sevgiyle maviye boyadığımız yeryüzüne dürüstlüğü ve güveni serpiştirirdik.kimi zaman birbirimize kırılsak ta,yeniden sarılıp öp&uu...

ruya tabirleri sözlüğü 6

saatrüyada saat görmek, kötü haberler almaya işaret eder.; saati ayarlamak yaşamın gidişinin düzene girmesinin gerektiğine yorumlanır. saatin sesini duymak bir çağrıya yorumlanır. rüyada masa veya duvar saatinin çalışması bir, aile yaşamının iyi olacağına işaret eder. kol saati veya cep saati özel işlerinizin karışık olduğuna yorulur. saatin durması yada doğru çalışmaması, bir takım problemler çıkacağına yorumlanır.sabahrüyada insanın sabah olduğunu görmesi, adaklarını, verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğine yorumlanır.sabanrüyada saban görmek, zenginlik ve refah olarak yorumlanır..sabunrüyada sabun görmek, genç erkekler için ele para geçmesi ve işlerinde başarılı olacağına yorumlanır. sabun kalıbını görmek, sıkıntılı ve üzüntülü kimseye yardımda bulunacağına işarettir. sabunla bir ş...

matematiğin tarihçesi

matematiğin tarihçesi   ortaçağislâm dünyası'nda başta aritmetik olmak üzere, matematiğin geometri, cebir ve trigonometri gibi dallarına önemli katkılarda bulunan matematikçiler yetişmiştir. ancak bu dönemde gerçekleşen gelişmelerden en önemlisi, geleneksel ebced rakamları'nın yerine hintlilerden öğrenilen hint rakamları'nın kullanılmaya başlanmasıdır.konumsal hint rakamları, 8. yüzyılda islâm dünyası'na girmiş ve hesaplama işlemini kolaylaştırdığı için matematik alanında büyük bir atılımın gerçekleştirilmesine neden olmuştur.daha önce arap alfabesinin harflerinden oluşan harf rakam sistemi kullanılıyordu ve bu sistemde sayılar, sabit değerler alan harflerle gösteriliyordu. örneğin için a harfi, 10 için y harfi ve 100 içinse k harfi kullanılıyordu ve dolayısıyla sis...

aşk haritası

birbirinizi gerçekten sevip sevmediğinizi anlamak için ipuçlarına ihtiyacınız var. işte biz de bu ipuçlarını araştırdık. biliyoruz aşk bağlarınız kuvvetli ama siz yine de emin olun! 1- "seni seviyorum. sensiz duramıyorum" demeye doymuyorsanız. 2- en bakımsız halinizi görmesine bile aldırmıyorsanız. onunla rahatsanız. 3- o sizin en bakımsız halinize bile bayılıyorsa. sizi her halinizle seviyorsa... 4- en sarhoş olduğu zamanlarda bile, asla size eski sevgilisinin adıyla hitap etmiyorsa. 5- eski sevgilinizi gördüğünüzde içiniz kıpır kıpır olmuyorsa. 6- iş seyahatine çıktığında ondan haber alamadığınızda, sinirlenmek yerine, başına birşey gelmesinden endişe ediyorsanız. 7- gazetenin 3. sayfasını okurken gördüğünüz kötü haberler sizi çok etkiliyorsa ve "ya o da böyle bir kaza geçirirse" diye dü...

yazım (imlâ) kuralları

düzeltme işaretidüzeltme işaretinin kullanılacağı yerler aşağıda gösterilmiştir:1. yazılışları bir, anlamları ve okunuşları ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için, okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine konur: adem (yokluk), âdem (insan); adet (sayı), âdet (gelenek, alışkanlık); alem (bayrak), âlem (dünya, evren); alim (her şeyi bilen), âlim (bilgin); aşık (eklem kemiği), âşık (vurgun, tutkun); hakim (hikmet sahibi), hâkim (yargıç); hal (pazar yeri), hâl (durum, vaziyet); hala (babanın kız kardeşi), hâlâ (henüz); şura (şu yer), şûra (danışma kurulu).uyarı : katil (< katl = öldürme) ve kadir (< kadr = değer) kelimeleriyle karışma olasılığı olduğu hâlde katil...

rüya tabirleri (s - ş -t - u)

saatrüyada saat görmek, kötü haberler almaya işaret eder.; saati ayarlamak yaşamın gidişinin düzene girmesinin gerektiğine yorumlanır. saatin sesini duymak bir çağrıya yorumlanır. rüyada masa veya duvar saatinin çalışması bir, aile yaşamının iyi olacağına işaret eder. kol saati veya cep saati özel işlerinizin karışık olduğuna yorulur. saatin durması yada doğru çalışmaması, bir takım problemler çıkacağına yorumlanır.sabahrüyada insanın sabah olduğunu görmesi, adaklarını, verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğine yorumlanır.sabanrüyada saban görmek, zenginlik ve refah olarak yorumlanır..sabunrüyada sabun görmek, genç erkekler için ele para geçmesi ve işlerinde başarılı olacağına yorumlanır. sabun kalıbını görmek, sıkıntılı ve üzüntülü kimseye yardımda bulunacağına işarettir. sabunla bir ş...

tdk başkanı halûk akalın: yabancı dilde eğitim yanlış bir uygula

tdk başkanı halûk akalın: yabancı dilde eğitim yanlış bir uygulamadır (5. bölüm)   taner ünal: sayın başkan, biraz da türk dil kurumunun çalışma alanlarını, amacını, görevlerini, yaptığı çalışmaları bizlere anlatabilir misiniz?   prof. dr. şükrü halûk akalın: büyük bir memnuniyetle… ulu önder atatürk'ün kutlu eliyle ve onun koruyucu genel başkanlığı altında 12 temmuz 1932 günü kurulmuş olan türk dil kurumu, çağdaş türkiye cumhuriyeti'nin en önemli kültür kurumlarından biridir. dilin uluslaşmadaki önemini büyük bir ileri görüşlülük ve bilimsel yetkinlikle ortaya koyan atatürk, türk dilinin öz güzelliğini ortaya çıkarmak ve türkçeyi yeryüzündeki diller arasında lâyık olduğu yere getirmek amacıyla da türk dil kurumunun kuruluşuna...

araştırmalarda likert yanılgıları

                                   araştırmalarda      likert   yanılgıları     bu yazıda, ilk bakışta bazılarınca önemsiz görülebilen bir “yanlış sözcük seçimi” nin hangi zincirleme yanlışlara  neden olduğundan yola çıkılarak, sözcük-anlam-anlama-yazma ilişkilerinin oluşturduğu araştırma yanılgıları sergilenecektir. özensiz sözcük seçimiyle başlayan çala kalem yazım, anlamaya değil ezberlemeye , anlamadan yazmaya giden yanlışlar, araştırma sonuçlarını çarpıtmakta, araştırma tüketicilerini yanıltacak sonuçlar üretmektedir.   yabancı dildeki bir...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !