× "

rasyonalizm ve empirizm karşılaştırılması

" arama sonuçları

rasyonalizm nedir - rasyonalist filozoflar

  rasyonalizm nedir? "doğru ve genel geçer bilgi elde edilebilir. böyle bir bilginin kaynağı akıldır, düşünmedir." tezini savunun görüşe, akılcılık (rasyonalizm) adı verilir. bu görüşe göre, akıl yoluyla belirlenmiş zorunlu, kesin, genel geçer bilgi örneği matematik ve mantıktır.   sokrates (m.ö. 469-399)   ilk rasyonalist düşünürdür. sahip olduğu görüşlere ilişkin hiçbir yazılı eser bırakmamıştır. onun görüşleri öğrencisi olan platon'un kitaplarından öğrenilmiştir. sokrates'e göre bilgilerimiz doğuştandır. bunu kanıtlamak için hiç matematik bilgisi olmayan bir köleye, y...

rasyonalizm

rasyonalizm nedir?nn"doğru ve genel geçer bilgi elde edilebilir. böyle bir bilginin kaynağı akıldır, düşünmedir." tezini savunun görüşe, akılcılık (rasyonalizm) adı verilir. bu görüşe göre, akıl yoluyla belirlenmiş zorunlu, kesin, genel geçer bilgi örneği matematik ve mantıktır.nnsokrates (m.ö. 469-399)nnilk rasyonalist düşünürdür. sahip olduğu görüşlere ilişkin hiçbir yazılı eser bırakmamıştır. onun görüşleri öğrencisi olan platon'un kitaplarından öğrenilmiştir. sokrates'e göre bilgilerimiz doğuştandır. bunu kanıtlamak için hiç matematik bilgisi olmayan bir köleye, yönelttiği sorularla bir geometri öğretemez, ancak onda doğuştan bulunan bilgi ve düşüncelerini uyandırabilir.nnonun bu yöntemine diyalektik (soru-cevap) sanatı denir. bu yöntem üç aşamadan oluşur: soru sorma, ironi (alay etme)...

bilgi felsefesinde rasyonalizm

"doğru ve genel geçer bilgi elde edilebilir. böyle bir bilginin kaynağı akıldır, düşünmedir." tezini savunun görüşe, akılcılık (rasyonalizm) adı verilir. bu görüşe göre, akıl yoluyla belirlenmiş zorunlu, kesin, genel geçer bilgi örneği matematik ve mantıktır. sokrates (m.ö. 469-399) ilk rasyonalist düşünürdür. sahip olduğu görüşlere ilişkin hiçbir yazılı eser bırakmamıştır. onun görüşleri öğrencisi olan platon'un kitaplarından öğrenilmiştir. sokrates'e göre bilgilerimiz doğuştandır. bunu kanıtlamak için hiç matematik bilgisi olmayan bir köleye, yönelttiği sorularla bir geometri öğretemez, ancak onda do...

doğru bilginin imkanı / rasyonalizm

2. doğru bilginin imkanı        "doğru bilginin imkansızlığı" problemini incelerken sofistlerle septiklerin görüşlerini açıklamış ve bilimin ba­şarıları karşısında septisizmin felsefi sistem olarak varlığını sürdüremediğine değinmiştik. şimdi de doğru bilginin mümkün olduğundan yana olan çeşitli öğretileri (rasyonalizm, empirizm, kritisizm, pozitivizm, analitik felsefe, entüisyonizm, pragmatizm, fenomenoloji) gözden geçireceğiz. a. rasyonalizm (akılcılık)         "rasyonalizmin (akılcılık, usçuluk felsefedeki anlamı günlük dildeki anlamından farklıdır. günlük dilde akıl­cılık; somut gerç...

17.yüzyıl felsefesi nedir?

17. yüzyıl felsefesi nedir? 17. yüzyıl felsefesi, rönesans'ın etkisiyle ortaya çıkan gelişmelere dayanarak, yeni çağ düşüncesinin temellerini atmak üzere ortaya çıkan felsefe eğilimidir. rönesans'ın ortaya koyduğu düşünsel gelişmeleri ve belirsiz kavram içeriklerini kullanan 17. yüzyıl düşünürleri, felsefi formüllerini tam bir sağlamlık ve kesinlik içinde ortaya koyma arayışı içinde olmuşlar ve ortaya koydukları çalışmalarla sistematik felsefeyi yeni bir derinlikle temellendirmişlerdir. aydınlanma çağı düşüncesinin ilkeleri ve temel kavramları büyük ölçüde 17. yüzyıl felsefesinde hazırlanmıştır. 17. ...

rasyonalizm nedir?

rasyonalizm: (genel geçerli doğru bilgi vardır ve kaynağı akıldır) rasyonalizm; felsefede dogmatik bir akılcılık olarak tanımlanırken;günlük dilde,önyargılardan ve duygusal saplantılardan arınmış bir akıl yürütme olarak tanımlanır. rasyonalizme göre;” genel-geçer bir bilgi vardır ve kaynağı akıl ve düşünmedir. akıl doğuştandır. ”ilkçağdan günümüze kadar başlıca rasyonalistler şunlardır.sokrates,platon,aris toteles,farabi,descartes,hegel . sokrates: sokrates’e göre;”insan bilgisi doğuştan gelir.” atina sokaklarında dolaşarak,her konuyu tartışır,halka değer yargılarına körü körüne inanmanın yanlışlığını göstermeye çalışır.bunu yaparken d...

parmenides kimdir hayatı ve felsefesi

parmenides kimdir hayatı ve felsefesi

parmenides parmenides parmanides, doğa filozoflarından sayılmakla birlikte, antik yunan felsefesinde rasyonalizm geleneğinin ilk filozoflarından biridir. m.ö. 600 ile m.ö. 500'lerde yaşadığı ve yalnızca düşünür olarak değil yasakoyucu ve devlet adamı olarak da rol oynadığı sanılmaktadır.parmenides'e göre, evrende değişen hiçbir şey yoktur. gerçeklik, yani varlık, mutlak anlamda bir'dir, kalıcıdır, süreklidir, yaratılmamıştır, yok edilemez; o ezeli ve ebedidir; onda hareket ve değişme yoktur. felsefesi [değiştir] mantık diyalektik'in ilk kullanıcılarındadır.felsefi görüşlerinde anaximenes, xenophanes ve pythagorasçilar'ın etkileri olduğu görül&...

rasyonalizm (akılcılık)

duyularımız ve algılarımız bizi yanıltmaktadır."suya batırılan bir çubuk kırık olarak algılanır." "soğuk elimizi sıcak suya soktuğumuzda ılık olarak algılanır."duyular belli bir zaman ve mekan aralığındaki bilgileri verir.genel geçer doğru bilginin kaynağı akıldır.çünkü akılla elde edilen blgiler hiç bir zaman değişim göstermezler."su 100 derecede kaynar "  "üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir." önermesini bize veren akıldır.rasyonalizm özünde mantık ve matemetik gbi bilgileri barındırır....

rasyonalizm

"doğru ve genel geçer bilgi elde edilebilir. böyle bir bilginin kaynağı akıldır, düşünmedir." tezini savunun görüşe, akılcılık (rasyonalizm) adı verilir. bu görüşe göre, akıl yoluyla belirlenmiş zorunlu, kesin, genel geçer bilgi örneği matematik ve mantıktır.sokrates (m.ö. 469-399)ilk rasyonalist düşünürdür. sahip olduğu görüşlere ilişkin hiçbir yazılı eser bırakmamıştır. onun görüşleri öğrencisi olan platon'un kitaplarından öğrenilmiştir. sokrates'e göre bilgilerimiz doğuştandır. bunu kanıtlamak için hiç matematik bilgisi olmayan bir köleye, yönelttiği sorularla bir geometri öğretemez, ancak onda doğuştan bulunan bilgi ve düşüncelerini uyandırabilir.onun bu yöntemine diyalektik (soru-cevap) sanatı denir. bu yöntem üç aşamadan oluşur: soru sorma, ironi (alay etme), mayotik (doğurtm...

rasyonalizm nedir?

rasyonalizm nedir? "doğru ve genel geçer bilgi elde edilebilir. böyle bir bilginin kaynağı akıldır, düşünmedir." tezini savunun görüşe, akılcılık (rasyonalizm) adı verilir. bu görüşe göre, akıl yoluyla belirlenmiş zorunlu, kesin, genel geçer bilgi örneği matematik ve mantıktır.sokrates (m.ö. 469-399)ilk rasyonalist düşünürdür. sahip olduğu görüşlere ilişkin hiçbir yazılı eser bırakmamıştır. onun görüşleri öğrencisi olan platon'un kitaplarından öğrenilmiştir. sokrates'e göre bilgilerimiz doğuştandır. bunu kanıtlamak için hiç matematik bilgisi olmayan bir köleye, yönelttiği sorularla bir geometri öğretemez, ancak onda doğuştan bulunan bilgi ve düşüncelerini uyandırabilir.onun bu yöntemine diyalektik (soru-cevap) sanatı denir. bu yöntem üç aşamadan oluşur: soru sorma, ironi (alay etm...

rasyonalizm nedir?

rasyonalizm nedir? "doğru ve genel geçer bilgi elde edilebilir. böyle bir bilginin kaynağı akıldır, düşünmedir." tezini savunun görüşe, akılcılık (rasyonalizm) adı verilir. bu görüşe göre, akıl yoluyla belirlenmiş zorunlu, kesin, genel geçer bilgi örneği matematik ve mantıktır.sokrates (m.ö. 469-399)ilk rasyonalist düşünürdür. sahip olduğu görüşlere ilişkin hiçbir yazılı eser bırakmamıştır. onun görüşleri öğrencisi olan platon'un kitaplarından öğrenilmiştir. sokrates'e göre bilgilerimiz doğuştandır. bunu kanıtlamak için hiç matematik bilgisi olmayan bir köleye, yönelttiği sorularla bir geometri öğretemez, ancak onda doğuştan bulunan bilgi ve düşüncelerini uyandırabilir.onun bu yöntemine diyalektik (soru-cevap) sanatı denir. bu yöntem üç aşamadan oluşur: soru sorma, ironi (alay etm...

rasyonalizm nedir?

rasyonalizm nedir? "doğru ve genel geçer bilgi elde edilebilir. böyle bir bilginin kaynağı akıldır, düşünmedir." tezini savunun görüşe, akılcılık (rasyonalizm) adı verilir. bu görüşe göre, akıl yoluyla belirlenmiş zorunlu, kesin, genel geçer bilgi örneği matematik ve mantıktır.sokrates (m.ö. 469-399)ilk rasyonalist düşünürdür. sahip olduğu görüşlere ilişkin hiçbir yazılı eser bırakmamıştır. onun görüşleri öğrencisi olan platon'un kitaplarından öğrenilmiştir. sokrates'e göre bilgilerimiz doğuştandır. bunu kanıtlamak için hiç matematik bilgisi olmayan bir köleye, yönelttiği sorularla bir geometri öğretemez, ancak onda doğuştan bulunan bilgi ve düşüncelerini uyandırabilir.onun bu yöntemine diyalektik (soru-cevap) sanatı denir. bu yöntem üç aşamadan oluşur: soru sorma, iro...

felsefi görüşler yazı dizisi-2-

materyalizmidealizm, nasıl ki insanlığın bilgisizliğinden doğmuş ise, materyalizm de bilgisizliğe ve belirsizliğe karşı bilimler tarafından açılmış olan savaştan doğmuştur. materyalist felsefeye karşı mücadele yürütenlerin ve bu öğretinin yirmi yüzyıldan beri gelişme göstermediğini söyleyenlerin iddialarının tersine, materyalizm tarihi, bu felsefenin her zaman canlı ve her zaman hareket halinde bir felsefe olduğunu bize göstermektedir.zamanla, bilimler, doğa bilinmeyenleri konusunda, idealist filozofların dogmalarını yıkan ve bunlarla çelişki halinde bulunan kesin açıklamalar getirdikçe, felsefeyle bilimler arasında bir anlaşmazlık baş gösterdi. bilimlerle felsefe arasındaki ayrılık kaçınılmaz hale geldi.fakat, bilimlerle birlikte ortaya çıkan ve bilimlere sıkıca bağlı ve bağımlı...

rasyonalizm nedir

aklı bilgini temel kaynağı ve sınanabilirlik ölçüsü olarak kabul eden akım. bilginin duyu verilerine dayalı deneylerden kaynaklandığını ileri süren (ampirizm) deneycilik karşıtıdır. dünyanın akılsal bir düzen içerisinde bir bütün olduğu, parçaların mantıksal zorunlulukla birbirine bağlı olduğunu, dolayısıyla da yapısının doğrudan kavranabilir olduğu görüşüne dayanır. başlıca esir kaynağı matematiktir. rasyonalizm, akla dayanır ve akıl dışı olan her şeye karşı koyar. rasyonalizm bütün insanlarda doğuştan değişmez bir akıl bulunduğunu bu aklın da özsel, tümel, deney dışı gerçeklik taşıdığını ileri sürer. rasyonalizm en açık biçimiyle bilgi felsefesinde dile getirilir. buna göre bazı bilgilerin kaynağı apriori ya da deney öncesi ussal sezgileridir. bilgi bu sezgilerin anlık tarafından kavranm...

bertrand russell'dan...

  insan rasyonel olabilir mi?     kendimi hep bir rasyonalist olarak düşünürüm; ve bana göre bir rasyonalist,insanların rasyonel olmasını isteyen kişidir. rasyonellik günümüzde birtakımsert eleştirilere uğramış bulunuyor; öyle ki, ne anlama geldiğinin bilinmesi,bilinmesi durumunda da insanların elde edebilecekleri bir şey olup olmadığınıkestirmek zordur. rasyonelliği tanımlama sorununun biri teorik, öteki depratik olmak üzere iki yönü vardır: rasyonel düşünce nedir? rasyoneldavranış nasıldır? faydacılık (pragmatizm) kanıların irrasyonel olduğunu,psikanaliz de davranışların irrasyonel olduğunu vurgular.bu iki yaklaşım çoğu kimseyi, düşünce ve davranışların olumlu bir şekildeuyum gösterecekleri ideal bir rasyonelliğin var olmadığı görüşüne yöneltmiştir.bu da şöyle bir so...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !