× "

rasyonel sayıların tarihçesi

" arama sonuçları

matematik tarihçesi

matematik tarihçesi tarihte matematiksel düşünce ölçme, borç, vergi, astronomi hesapları gibi pratik problemlere çözüm tekniklerinin geliştirilmesiyle başladı. eski yunan’da başlayan felsefeyle etkileşimi, matematiği genelleme ve soyut-lamalara götürdü.öte yandan bu genelleme ve soyutlamalar matematiğin kullanım alanını genişletti. matematik’te genelleme ve soyutlamalara çok rastlanır .birbirinden farklı görünen çok sayıda probleme tek bir prob-lemin özel durumları olarak bakılabilir . örneğin üçgenlerin alanlarını tek tek hesaplamaya çalışmaktansa problemi genelleyip üçgenin alan formülünü türe...

rasyonel sayılar konu anlatım

  sbs puanınızı hesaplamak için tıklayın matematik   ziyaretçi defteri ana sayfa 6.sınıf matematik 7.sınıf matematik 8.sınıf matematik matematik ders videoları konu anlatım videoları izle sbs ders çalışma proğramı sbs sınavı soru örnekleri sbs online deneme sınavı sbs puan hesaplama 6. sınıflar sbs matematik 7. sınıflar sbs matematik 8. sınıflar sbs matematik sbs soru tahminleri sbs rehberlik doğru tercih rehberlik planları matematik etkinlikleri matematik performans ve proje ödevleri matematik zümresi toplantı tutanağı matematik planla...

matematik tarihçesi

matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir.çok eskiden matematik, sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı.matematik de diğer bilim dalları gibi geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu birkaç cümleyle tanımlamak mümkün değil. matematik bir yönüyle resim ve müzik gibi bir sanattır.matematikçilerin büyük çoğunluğu onu bir sanat olarak icra ederler. matematik, başka bir yönüyle bir dildir.galileo galilei tabiat matematik dilinde yazılmıştır der.matematik başka bir yönüyle de satranç gibi entelektüel bir oyundur.kimi matematikçiler de ona bir oyun gözüyle bakarlar.[1]   ...

-->matematiğin tarihçesi

-->matematiğin tarihçesi

http://http://www.bing.com/images/search?q=matemati%c4%9fin+tarih%c3%a7esi&form=bıfd#focal=decd1ef288447876847f1aae9a544ede&furl=http%3a%2f%2fwww.ozelmatematikdersim.com%2fimages%2fresim%2fpi(1).png  matematik’in tarihçesi tarihte matematiksel düşünce ölçme, borç, vergi, astronomi hesapları gibi pratik problemlere çözüm tekniklerinin geliştirilmesiyle başladı. eski yunan’da başlayan felsefeyle etkileşimi, matematiği genelleme ve soyut-lamalara götürdü.öte yandan bu genelleme ve soyutlamalar matematiğin kullanım alanını genişletti. matematik’te genelleme ve soyutlamalara çok rastlanır .birbirinden farklı görünen çok sayıda probleme tek bir prob-lemin öz...

-->matematiğin tarihçesi

-->matematiğin tarihçesi

http://http://www.wallpaper.com/gallery/1   yandaki butona tıklayarak bu resmı indirebilirsiniz.... matematik’in tarihçesi tarihte matematiksel düşünce ölçme, borç, vergi, astronomi hesapları gibi pratik problemlere çözüm tekniklerinin geliştirilmesiyle başladı. eski yunan’da başlayan felsefeyle etkileşimi, matematiği genelleme ve soyut-lamalara götürdü.öte yandan bu genelleme ve soyutlamalar matematiğin kullanım alanını genişletti. matematik’te genelleme ve soyutlamalara çok rastlanır .birbirinden farklı görünen çok sayıda probleme tek bir prob-lemin özel durumları olarak bakılabilir . örneğin üçgenlerin alanlarını tek tek hesaplamaya &c...

kareköklü sayıların tarihçesi

karekök; pisagor döneminde pisagor tarikatı varmış . bunlar doğadaki herşeyin bir rasyonel sayıyla ifade edilebiliceklerini iddaa ediyorlarmış . birgün pisagor pisagor teoremini bulmuş . a2 + c2 = b2 demiş . pisagorun bir öğrencisi gelmiş demiş ki ; senin bu teoremin doğru ama ben sana bir üçgen çiziyim . bir kenarının uzunluğu 1cm diğer kenar uzunluğuda 1cm olsun demiş . sonunada eklemiş "bana hipotenüsü bul ." x2=2 gibi bir denklem olmuş . fakat doğada hiçbir rasyonel sayının karesi 2 değilmiş . alıntı ...

matematiğin tarihçesi

matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. çok eskiden, matematik sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. matematik de, diğer bilim dalları gibi, geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu bir kaç cümle ile tanımlamak mümkün değildir. şimdi söyleyeceklerim, matematiği tanımlamaktan çok, onun çeşitli yönlerini vurgulayan sözler olacaktır. matematik bir yönüyle, resim ve müzik gibi bir sanattır. matematikçilerin büyük çoğunluğu onu bir sanat olarak icra ederler. bu açıdan bakınca, yapılan bir işin, geliştirilen bir teorinin, matematik dışında şu ya da bu işe yaraması onları pek ilgilendirmez. onlar için öneml...

kareköklü sayıların kullanım alanları

pisagor döneminde pisagor tarikatı varmış . bunlar doğadaki herşeyin bir rasyonel sayıyla ifade edilebiliceklerini iddaa ediyorlarmış . birgün pisagor pisagor teoremini bulmuş . a2 + c2 = b2 demiş . pisagorun bir öğrencisi gelmiş demiş ki ;senin bu teoremin doğru ama ben sana bir üçgen çiziyim . bir kenarının uzunluğu 1cm diğer kenar uzunluğuda 1cm olsun demiş . sonunada eklemiş "bana hipotenüsü bul ." x2=2 gibi bir denklem olmuş . fakat doğada hiçbir rasyonel sayının karesi 2 değilmiş . bunun üzerinede kareköklü sayılar ortaya çıkmışgeometrinin tarihçesi bilim tarihi içinde matematiksel gelişmelerin yeri ve önemi çok büyüktür. matematiğin orjinini oluşturan iki temel alan vard...

matematiğin tarihçesi nedir?

tarihte  matematiksel  düşünce  ölçme, borç, vergi,  astronomi  hesapları  gibi  pratik problemlere  çözüm tekniklerinin  geliştirilmesiyle  başladı.         eski   yunan’da  başlayan  felsefeyle etkileşimi, matematiği genelleme ve soyut-lamalara götürdü.öte  yandan bu genelleme ve soyutlamalar matematiğin kullanım alanını genişletti. matematik’te genelleme ve soyutlamalara çok rastlanır .birbirinden   farklı  görünen   çok  sayıda  probleme  tek  bir  prob-lemin özel  durumları  olarak  bakılabilir . ö...

matematiğin tarihçesi

matematiğin tarihçesi   ortaçağislâm dünyası'nda başta aritmetik olmak üzere, matematiğin geometri, cebir ve trigonometri gibi dallarına önemli katkılarda bulunan matematikçiler yetişmiştir. ancak bu dönemde gerçekleşen gelişmelerden en önemlisi, geleneksel ebced rakamları'nın yerine hintlilerden öğrenilen hint rakamları'nın kullanılmaya başlanmasıdır.konumsal hint rakamları, 8. yüzyılda islâm dünyası'na girmiş ve hesaplama işlemini kolaylaştırdığı için matematik alanında büyük bir atılımın gerçekleştirilmesine neden olmuştur.daha önce arap alfabesinin harflerinden oluşan harf rakam sistemi kullanılıyordu ve bu sistemde sayılar, sabit değerler alan harflerle gösteriliyordu. örneğin için a harfi, 10 için y harfi ve 100 içinse k harfi kullanılıyordu ve dolayısıyla sis...

matematik'in tarihçesi nedir?

matematik’in           tarihçesi                                                                                               tarihte  matematiksel  düşünce  ölçme, borç, vergi,  astronomi  hesapları  gibi  pratik problemlere  çözüm teknikl...

matematiğin tarihçesi

matematiğin kısa tarihi  e-posta yazar prof. dr. ali ülger    bu konuşmada sizlere, matematiğin nasıl başladığı ve hangi aşamalardan geçerek günümüze geldiğini anlatmaya çalışacağım.  bir matematik tarihcisi olmadığımı, anlatacaklarımın okuduklarımın bir sentezi olduğunu, orjinal çalışmaları inceliyerek hazırlanmamış bir konuşma olduğunu belirtmek isterim.    matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. çok eskiden, matematik sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. matematik de, diğer bilim dalları gibi, geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu bir kaç cümle ile tanımlamak mümkün değildir. şimdi söyleyeceklerim, matematiği tanımlamaktan çok, onun  çeşitli yönlerini vurgulayan söz...

matematik ve tarihçesi

bu yazıda sizlere, matematiğin nasıl başladığı ve hangi aşamalardan geçerek günümüze geldiğini anlatmaya çalışacağım.  bir matematik tarihcisi olmadığımı, anlatacaklarımın okuduklarımın bir sentezi olduğunu, orjinal çalışmaları inceliyerek hazırlanmış bir konuşma olmadığını belirtmek isterim. giriş. matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. çok eskiden, matematik sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. matematik de, diğer bilim dalları gibi, geçen zaman içinde büyük bir gelişme gösterdi; artık onu bir kaç cümle ile tanımlamak mümkün değildir. şimdi söyleyeceklerim, matematiği tanımlamaktan çok, onun  çeşitli yönlerini vurgulayan sözler olacaktır. matematik bir yönüyle, resim ve müzik gibi bir sanattır. matematikçilerin büyük çoğunluğu onu bir sanat o...

matematiğin tarihçesi!!!

matematiğin başlangıcımatematik sözcüğü, ilk kez, m.ö. 550 civarında pisagor okulu üyeleri tarafından kullanılmıştır.yazılı literatüre girmesi, platon'la birlikte, m.ö. 380 civarında olmuştur. kelime manası "öğrenilmesi gereken şey", yani, bilgidir. bu tarihlerden önceki yıllarda, matematik kelimesi yerine, yer ölçümü manasına gelen, geometri ya da eski dillerde ona eşdeğer olan sözcükler kullanılıyordu.matematiğin nerede ve nasıl başladığı hakkında da kesin bir şey söylemek mümkün değildir. dayanak olarak yorum gerektiren arkeolojik bulguları değil de, yorum gerektirmeyecek kadar açık yazılı belgeleri alırsak, matematiğin m.ö. 3000-2000 yılları arasında mısır ve mezopotamya'da başladığını söyleyebiliriz.herodotos'a (m.ö. 485-415) göre matematik mısır'da başlamıştır....

matematiğin tarihçesi

matematiğin tarihçesi   matematik biliminin, m.ö. 600 yıllarına doğru yunanistan'da doğduğu söylenir; ancak bu iddia tamamıyla doğru değildir. en son araştırmalar, matematik kültürünün yeşerdiği merkezlerin, bu tarihten çok daha önce birbirinden ayrı bölgelerde var olduğunu ortaya koymuştur.en eski kültür merkezlerinin, ortadoğu'dakiler olduğu sanılır; yunanlılar, bu kültür merkezlerinin matematik bilgisinden kendi geleneklerine göre, hiç olmazsa kısmen, yararlandılar. diğer küçük merkezler ise, matematiğin ilerlemesine katkıda bulunamadan birer birer söndüler.kolomb öncesi matematikinka medeniyetinin matematik bilgilerini de kapsaması gerekir; elde hiç yazılı metin bulunmadığı için bu bilgiler yenilenememiştir.eski yazı bilginleri tarafından okunabil...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !