× "

rasyonel sayılarda çarpma ve bölme işlemi konu anlatımı

" arama sonuçları

ygs matematik rasyonel sayılar konu anlatımı

  rasyonel sayılar   a. tanım a ve b tam sayı, b ¹ 0 olmak üzere,  şeklinde ifade edilen sayılara rasyonel sayı denir. •    •    b. kesir bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya bir kaçını göstermeye yarıyan sayılarakesir denir.   c. kesir çeşitleri 1. basit kesir işaretine bakılmaksızın payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir.   aşağıdaki sayı doğrusunda koyu ve kalın çizgi ile gösterilen noktalara karşılık gelen sayılar basit kesirdir.  pozitif basit k...

çarpanlara ayırma konu anlatımı ve özellikleri

nereden geldik: tüm dersler - matematik konu anlatım - çarpanlara ayırma konu anlatımı çarpanlara ayırma, çarpanlara ayırmanın özellikleri (1) ile ilgili konu anlatımlar (matematik dersi ile ilgili konu anlatımlar)     bir polinom ifadenin daha düşük dereceli ifadelerin çarpım şeklinde yazılmasına çarpanlara ayrıma denir çarpanlara ayırma denir.           çarpanlara ayırma rasyonel ifadelerin sadeleşmesine ve denklem çözümlerinin çok kullanıldığı bir işlemdir.çarpanlara ayırmada ilk adım çarpanların toplama üzerinde dağılma özelliğinden faydalanarak eboç (en büyük ort...

matematik tam sayılar konu anlatımı ve test

sıfırın sağındaki sayılar pozitif tam sayılar, sıfırın solundaki sayılar negatif tam sayılardır.pozitif tam sayılar,negatif tam sayılar ve sıfır sayısının birleşmesi sonucu tam sayılar kümesi oluşur. artı işareti olan pozitif sayılar (1,3,45,78,...), eksi işareti olan negatif sayılar(-2,-9,-34,-345,...) ve sıfırında dahil olduğu z sembolü ile gösterilen sayılardır(....-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,...) tam sayılar denince sayının önünde artı yada eksi işareti varmı diye bakacaz. artı işareti yoksada artıdır.  bugün manisa'da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece (-2) denizaltı deniz seviyesinin 75 metre altındadır (-75) thy uçağı şuan yerden 200 metre yüksektedir (+200) ali'nin karı 15 ytl (+15) ayşe'nin zarar...

8. sınıf matematik doğal sayılar ve tam sayılar konu anlatımı

ı. doğal sayılar a. tanımlar rakam : sayıları yazmaya yarayan sembollere denir. sayı : rakamların çokluk belirten ifadesine denir. abc sayısı a, b, c rakamlarından oluşmuştur.   her rakam bir sayıdır. fakat bazı sayılar rakam değildir.   sayma sayıları s = {1, 2, 3, 4, ... , n , ...} kümesinin her bir elemanına sayma sayısı denir.   doğal sayılar n ={0, 1, 2, 3, 4, ... , n , ...} kümesinin her bir elemanına doğal sayı denir.   roma rakamları 1- ı 2- ıı 3- ııı 4- ıv 5- v 6- vı 7- vıı 8- vııı 9- ıx ...

10.sınıf polinomlar konu anlatımı

polinomlar konu anlatımı,polinomlarda toplama işlemi,polinomlarda çıkarma işlemi,polinomlarda bölme işlemi,polinom 10.sınıf soruları polinomlar   a. polinomlar olmak üzere,       p(x) = a0 + a1 × x + a2 × x2 + ... + an × xn biçimindeki ifadelere x değişkenine göre, düzenlenmiş reel kat sayılı polinom (çok terimli) denir. burada, a0, a1, a2, ... an reel sayılarına polinomun kat sayıları, a0, a1 × x , a2 × x2 , ... , an × xn ifadelerine polinomun terimleri denir. an × xn terimindeki an sayısına terimin kat sayısı, x in kuvveti olan n sayısına terimin derecesi denir. derecesi en büyük olan terimin dere...

7.sınıf tam sayılar konu anlatımı

tam sayılar nedir? sıfırın sağındaki sayılar pozitif tam sayılar, sıfırın solundaki sayılar negatif tam sayılardır.pozitif tam sayılar,negatif tam sayılar ve sıfır sayısının birleşmesi sonucu tam sayılar kümesi oluşur. artı işareti olan pozitif sayılar (1,3,45,78,...), eksi işareti olan negatif sayılar(-2,-9,-34,-345,...) ve sıfırında dahil olduğu z sembolü ile gösterilen sayılardır(....-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,...) tam sayılar denince sayının önünde artı yada eksi işareti varmı diye bakacaz. artı işareti yoksada artıdır.  bugün manisa'da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece (-2) denizaltı deniz seviyesinin 75 metre altındadır (-75) thy uçağı şuan yerden 200 metre yüksektedir (+200) ali'nin karı ...

doğal sayılar ve tam sayılar konu anlatımı

ı. doğal sayılar a. tanımlar rakam : sayıları yazmaya yarayan sembollere denir. sayı : rakamların çokluk belirten ifadesine denir. abc sayısı a, b, c rakamlarından oluşmuştur.   her rakam bir sayıdır. fakat bazı sayılar rakam değildir.   sayma sayıları s = {1, 2, 3, 4, ... , n , ...} kümesinin her bir elemanına sayma sayısı denir.   doğal sayılar n ={0, 1, 2, 3, 4, ... , n , ...} kümesinin her bir elemanına doğal sayı denir.   roma rakamları 1- ı 2- ıı 3- ııı 4- ıv 5- v 6- vı 7- vıı 8- vııı 9- ıx ...

polinomlar 10.sınıf konu anlatımı

polinomlar   a. polinomlar olmak üzere,       p(x) = a0 + a1 × x + a2 × x2 + ... + an × xn biçimindeki ifadelere x değişkenine göre, düzenlenmiş reel kat sayılı polinom (çok terimli) denir. burada, a0, a1, a2, ... an reel sayılarına polinomun kat sayıları, a0, a1 × x , a2 × x2 , ... , an × xn ifadelerine polinomun terimleri denir. an × xn terimindeki an sayısına terimin kat sayısı, x in kuvveti olan n sayısına terimin derecesi denir. derecesi en büyük olan terimin derecesine polinomun derecesi denir ve der[p(x)] ile gösterilir. derecesi en büyük olan terimin kat sayısına ise polinomun baş kat sayısı denir. polinomlar kat...

ondalık kesirler 6.sınıf konu anlatımı

 ondalık kesir nasıl yazılır? virgüllü olarak yazılabilen yada paydası 10 sayısının kuvvetleri şekline dönüştürülebilen sayılara ondalık kesir yada ondalık sayı denir. ondalıklı sayıyı kesir sayısı olarak yazmak için, sayının tamamı paya yazılır, virgülden sonra sağda kaç tane sayı varsa, kesrimizin paydasına  1 sayısının yanına  o kadar sıfır ilave  edilir yani payda 10 sayısının kuvvetleri şekline dönüştürülür.ondalıklı kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yaparken virgüller alt alta getirilir  daha sonra bildiğimiz toplama ve çıkarma işlemi yapılır. ondalıklı kesirlerde çarpma işlemi aynen yapılır virgüllerin sağında ka&c...

kesirler konu anlatımı

6.sınıf kesirler,kesirlerin okunuşu, birim kesir, eşit kesir, denk kesir, kesir çeşitleri, basit kesir, bileşik kesir, tamsayılı kesir,bileşik kesri tamsayılı kesre çevirme, tamsayılı kesri bileşik kesre çevirme, kesirlerde toplama işlemi, kesirlerde çıkarma işlemi, kesirlerde çarpma işlemi, kesirlerde bölme işlemi, kesirleri genişletme, kesirlerin karşılaştırılması ondalık kesir nasıl yazılır? virgüllü olarak yazılabilen yada paydası 10 sayısının kuvvetleri şekline dönüştürülebilen sayılara ondalık kesir yada ondalık sayı denir. ondalıklı sayıyı kesir sayısı olarak yazmak için, sayının tamamı paya yazılır, virgülden sonra sağda kaç tane sayı...

rasyonel sayılar konu anlatımı

rasyonel sayılar   a. tanım a ve b tam sayı, b ¹ 0 olmak üzere, şeklinde ifade edilen sayılara rasyonel sayı denir.       •   •   b. kesir bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya bir kaçını göstermeye yarıyan sayılara kesir denir. c. kesir çeşitleri 1. basit kesir işaretine bakılmaksızın payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir.   aşağıdaki sayı doğrusunda koyu ve kalın çizgi ile gösterilen noktalara karşılık gelen sayılar basit kesirdir. pozitif basit kesir ise,       ...

tam sayılar konu anlatımı - tam sayılar

tam sayılar nedir? sıfırın sağındaki sayılar pozitif tam sayılar, sıfırın solundaki sayılar negatif tam sayılardır.pozitif tam sayılar,negatif tam sayılar ve sıfır sayısının birleşmesi sonucu tam sayılar kümesi oluşur. artı işareti olan pozitif sayılar (1,3,45,78,...), eksi işareti olan negatif sayılar(-2,-9,-34,-345,...) ve sıfırında dahil olduğu z sembolü ile gösterilen sayılardır(....-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,...) tam sayılar denince sayının önünde artı yada eksi işareti varmı diye bakacaz. artı işareti yoksada artıdır.  bugün manisa'da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece (-2) denizaltı deniz seviyesinin 75 metre altındadır (-75) thy uçağı şuan yerden 200 metre yüksektedir (+200) ali'nin karı 15 ytl (+...

rasyonel sayılarda çarpma ve bölme işlemi

sınıf:7 ünite:2 konu:rasyonel sayılarda çarpma ve bölme işlemleri rasyonel sayılarda çarpma ve bölme işleminin geçen sene kesirlerde gördüğümüz çarpma işleminden pek farkı yok. anlama konusunda sıkıntınız olmayacaktır.bu yüzden içiniz rahat olsun. öncelikle tam sayılarda çarpma işlemini inceleyelim. kesirlerdeki çarpma işleminde olduğu gibi iki kesir çarpılmadan önce şunlara dikkat edilir. varsa tam sayılı kesirleri bileşik kesre çeviririz. paydası olmayan sayılar varsa.paydasına 1 yazılır. varsa sadeleştirme yapılır. ( sadeleştirme yapılırken dostlar birbiriyle sadeleştirilmez.ancak düşmanlar sadeleştirili...

karaköklü sayılarda çarpma işlemi

sınıf:8 ünite:2 konu: kareköklü sayılarda çarpma işlemi kareköklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemini önceden gördük. toplama ve çıkarma işleminde köklerin içindeki sayıların aynı olması gerekmekteydi. eğer aynı değilse kök içindeki fazlalıkları dışarı atarak, kök içlerini aynı yapmaya çalışıyorduk. kareköklü sayılardaki çarpma işleminde ise kök içlerinin aynı olma gibi bir şartı yok. tıpkı rasyonel sayılardaki dört işlem gibi düşünelim bunu ! rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yaparken paydalar eşitlenirdi fakat çarpma ve bölme işleminde eşitleme şart değildi. karek...

rasyonel sayılarda çarpma ve bölme işlemi video

konunun içeriği: 7.sınıf rasyonel sayılarda çarpma işlemi, rasyonel sayılarda bölme işlemi konu anlatım videosu. videoyu izleyebilmeniz için bilgisayarınızda flash player yüklü olmalıdır.         bu video da 7.sınıf matematik dersinin konularından biri olan rasyonel sayılarda çarpma işlemi ve rasyonel sayılarda bölme işlemi konu anlatımı bulunmaktadır. rasyonel sayılarla ilgili konu tekrarı yapabilirsiniz. önemli yerleri not etmenizi öneririz. ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !