× "

rayiç bedeli kim belirler

" arama sonuçları

ilmihal dini bilgiler

bugün tedavülde bulunan kağıt para dinen para sayılır mı? 22 may 2008 islâm iktisadına göre ekonomik değeri olan şeyler dört çeşittir. a) altın ve gümüşten basılan paralar. bunlar yalnız satış bedeli olur. b) hem satış bedeli, hem de satılan mal olabilenler. misli mallar bu gruba girer. buğday, arpa, pirinç, demir, çimento gibi hacim veya ağırlık ölçüsü ile alınıp satılan standart şeyler bu niteliktedir. c) elbise, hayvan, arsa, ev, daire, dükkân gibi kıyemî olan şeyler. bunlar yalnız satılan mal olabilir. standart olmadıkları için zimmet borcu yapılamazlar. bu yüzden satış bedeli olarak belirlenmeye de elverişli değildirler...

türk borçlar kanunu tasarısı (madde 401-500) imarhukukçusu cafer

b. fazla çalışma ücreti madde 401- işveren, fazla çalışma için işçiye normal çalışma ücretini en az yüzde elli fazlasıyla ödemekle yükümlüdür. işveren, işçinin rızasıyla fazla çalışma ücreti yerine, uygun bir zamanda fazla çalışmayla orantılı olarak izin verebilir.   c. işin sonucundan pay alma madde 402- sözleşmeyle işçiye ücretle birlikte üretilenden, cirodan veya kârdan belli bir pay verilmesi kararlaştırılmışsa, hesap dönemi sonunda bu pay, yasal hükümler veya genellikle kabul edilmiş ticarî esaslar göz önünde tutularak belirlenir. işçiye belli bir pay verilmesi kararlaştırılan hâllerde, payın hesaplanmasında uyuşulamazsa işveren, işçiye veya onun yerine, birlikte kararlaştırdıkları ya da hâkimin atadığı bilirkişiye bilgi vermek ve bilginin dayanağını oluşturan işletmeyle ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !