× "

reddiyat ne demek

" arama sonuçları

büyük mükelleflerden stopaj iadesi hakkında açıklama

    büyük mükelleflerden stopaj iadesi hakkında açıklama   büyük mükellefler vergi dairesi, bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan stopaj iadesine ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. yapılan açıklamada iade ödemelerinin zamanı ve nasıl yapılacağı konuları başta olmak üzere çeşitli sorular yanıtlanıyor. ilgili açıklama aşağıdadır. sıkça sorulan sorular 6327 sayılı kanunun geçici 1′inci maddesi uyarınca yapılan bireysel emeklilik ve şahıs sigortaları geri ödemelerinden yapılan kesintilerin iadesine ilişkin olarak başkanlığımıza gerek telefon yoluyla şifahi olarak gerekse dilekçe ve e-mail yoluyla yazılı olarak yapılan başvuruların yoğunluğu ...

28 temmuz 1953 tarihli resmi gazete

28 temmuz 1953 tarihli resmi gazete sayı: 8469 amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun kanun no:6183 birinci kısım genel esaslar birinci bölüm kanunun şümulü, terimler, vazifeliler ve selahiyetliler kanunun şümulü madde 1 – devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur. türk ceza kanununun para cezalarının tahsil şekli ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri mahfuzdur. ta...

6183 sayılı amme alacaklarının tasil usulü hakkında kanun

 amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun (1)             kanun numarası           : 6183           kabul tarihi                 : 21/7/1953           yayımlandığı r.gazete : tarih : 28/7/1953   sayı : 8469     bu kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "yürürlükteki bazı kanunların mülga hükümleri külliyatı", cilt: 1      sayfa: 403 ...

vergi hataları ve düzeltme yolları...

vergi hataları ve düzeltme yolları 213 sayılı vergi usul kanunu’nun 116-126’ncı maddelerinde düzenlenmistir. kanun’un 116’ncı maddesinde; “vergi hatası vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden, haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır.” seklinde açıklanmaktadır. vergi usul kanunu vergi hatalarını “hesap hataları” ve “vergilendirme hataları” olmak üzere iki grupta ele almaktadır: 1- hesap hataları kanunun 117’nci maddesinde bu kapsamda üç çesit hesap hatasından söz edilmektedir. a- matrah hataları: vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fisi, ihbarname, tekalif cetveli* ve kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin, eksik veya fazla gösterilmis veya hesaplanmıs olmasıdır. b- vergi miktarında hata: vergi nispet ve tarifele...

şirketin vazgeçtiği alacaklar, 3 yıl boyunca özel hesapta izleni

şirketin vazgeçtiği alacaklar, 3 yıl boyunca özel hesapta izleniyor  bir firma alacaklı olduğu şirketle anlaşarak borcunda indirim yaptığı veya alacağından durumlarda belgelendirme gerekiyor. sulh anlaşmalarının notere tasdikiyle bu alacak 'değersiz alacak' haline dönüşüyor.soru: inşaat malzemeleri satan bir firmayız. bazı ürünleri almış olduğumuz firma ile aramızda mevcut cari hesap sözleşmesine göre biriken borç bakiyemiz üzerinde alacaklı firma yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda yüzde 25 oranında indirim sağladık. buna ait olarak aramızda bir protokol imzaladık. bu durumda söz konusu borç bakiyemiz yüzde 25 oranında azalmış oldu. buna göre kayıtlarımızı nasıl d&uu...

reddiyat tarama

22/02/07                  ...

fark sorgusu

    22/02/07                        burada hata yaptığınız şeyi sadece görebilirsiniz değişiklik yapamazsınız. programı açtığınızda karşınıza gelen ekrandan kasa işlemlerini oradan da fark sorgusuna tıklayınız. fark sorgusunda tahsilat miktarından daha fazla reddiyat miktarı yapılmışsa onu gösterir. ne kadar fazla ödendiği bakiye hanesinde gösterilir....

kasa durum raporu

  22/02/07                                                                     tahsilat toplamı şimdiye kadar yazdığınız tüm tahsilatların toplamını verir. reddiyat toplamı şimdiye kadar yazdığınız tüm reddiyatların toplamını verir. banka şu anda bankada olan parayı verir. kasa durumu şu anda kasada olan parayı verir. devri kontrol tuşuna tıkladığınızda yeni bir pencere gelecektir. ...

reddiyat

  22/02/07                               programı çalıştırdığınızda karşınıza gelen ekrandan kasa işlemlerini oradan da reddiyat ı açınız. reddiyat penceresinde no yu göreceksiniz. no şimdiye kadar yazdığınız tüm reddiyatları otomatik olarak numaralandırır. sizin yazmanız gerekmez. bul demektir. a fare ile tıkladığınızda gelen pencerede bak kısmından arayacağınız şeyi nerede arayacağınızı seçmelisiniz ve arayacağınız şeyi yazıp ara ya tıklamalısınız. tuşuna tıkladığınızda sayfa yazdırılır. reddiyat izleme de sadece şimdiye kadar yazdığınız reddiyatları görebilirsiniz ancak oradan değişiklik yapamazsını...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !