× "

rekabetçi competitive benchmarking

" arama sonuçları

tky - kıyaslama (benchmarking)

t.c. sakarya üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi işletme bölümü toplam kalite yönetimi kıyaslama (benchmarkıng) hazırlayan: ismail bozbay 2002-sakarya kıyaslama (benchmarkıng) günümüz işletmeciliğinde geleceği yönetme çerçevesinde fark ortaya koyan yaratıcı stratejiler ön plana çıkmaktadır. bu yaratıcı stratejilerin hedefi sektörde dolayısıyla da pazarda en iyi olabilmektir. işletmelerin en iyi yani lider olma çabaları çerçevesinde son yıllarda önemi giderek artan mükemmelliği arayış stratejisi de kıyaslama yaklaşımıdır. kıyaslama küçük büyük bütün şirketlerin konularında en iyi olabilmek için ken...

zirveyi hedefleme,yönetim

zirveyi hedefleme: daha iyi bir performans için rekabetçi kıyaslama * özetrekabetçi kıyaslamada (benchmarking) bir firmanın performansını, sınıfında en iyi olan bir işletmenin başarı seviyesine nasıl geldiğini araştırarak kendisinki ile ölçülmesidir. işletme fonksiyonları, mal üretme veya müşterilere hizmet vermek olarak gerçekleşebilir ve kıyaslamaya stratejilerin oluşturulması, faaliyetler veya yönetim destek fonksiyonları için başvurulabilir. müşteriler, pazar ve rekabet şartları hakkında bilgi toplamak için temel bir kaynaktır. benchmarking sürekli olan bir süreçtir ve kesinlikle bir başkasına aynen benzemeyi hedeflemez, aksine rekabet gücünü arttırmayı hedefler. bu ...

lojistik sözlügü

 "a" channel ("a" kanalı): başka bir yerde bulunmayan birinci kalite ürünleri taşıyan birincil satış kanalı.abandonment: (terk)(1) bir taşıyıcının izlediği güzergah/hattın tamamında veya bir kısmında hizmet vermeyi durdurma veya yükün veya geminin mülkiyetini veya kontrolu bırakma yönünde izin istemesi. motorlu araç veya demiryolu taşımacılığında ıcc'den onay alınması gerekir.( 2) yükleten veya gönderilen kuruluşun hasarlı yükü bırakması veya teslimatı kabul etmemesi.( 3) deniz sigortasında kısmen tahrip olmuş mal üzerindeki hakların sigortacıya bırakılması.( 4) tam ziya talebinde bulunmak üzere hasar gören veya zayi olan mal üzerindeki haklardan vazgeçme edimi.absolute liability: (mutlak sor...

stratejik planlama sürecindeki aksaklıklar ve çözüm önerileri

  dr.bilçin tak     sanatta olduğu gibi iş dünyasında da liderleri izleyicilerden, dehayı vasatlıktan ayıran şey, olabilecek olanı özgül şekilde düşleyebilme yeteneğidir. hamel, prahalad   kavramsal çerçeve: geleneksel stratejik planlama sistemi kendi içinde bazı varsayımlara dayanmaktadır. bu varsayımların geçerli olmadığı ortamlarda stratejik planlamadan beklenen yararlar elde edilememektedir. (wall, wall, 1995:10) bunlardan ilki geleneksel stratejik planlama sisteminin organizasyonun faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen değişimlerin planlama ekibinde yeralan üst yöneticil...

toplam kalite yönetimi nedir ? 9

    7.10 benchmarking uygulamaları 1.işletme içi (ınternal) benchmarking bu tür benchmarking genellikle çok uluslu şirketlerde , holdinglerde uygulanır . bu tür uygulamada gizlilik ve benzerlik sorunuyla karşılaşılmaz . uygulamalar örgüt içi rekabeti canlı tutar. kardeş kuruluşlar , bölümler , alt birimler arasında yüksek performanslı süreçlerin işleyişi örnek alınarak , sorunlu yerlerde geliştirme olanakları ortaya çıkarılmaktadır. 2.rekabetçi (competitive) benchmarking bu tür uygulama için karşılaştırılabilirlik esastır . rekabet avantajı sağlayacağı endişesi ile istenilen bilgilerin elde edilmesinde zorlanılabilir. bu karşılaştırmalarda potansiy...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !