× "

reklamların tüketiciler üzerinde nasıl etkileri vardır

" arama sonuçları

veri tabanı pazarlaması

doğrudan pazarlama ve doğrudan pazarlamada bir araç- veri tabanı pazarlaması melihşah leventoğlu 1. giriş günümüzde, sürekli değişim yaşayan iş dünyasının gereksinimlerinin doğal sonucu olarak, pazarlamanın öğeleri de sürekli yenilik ve değişiklik göstermektedir. pazar yapılarında, tüketici ihtiyaçlarında, pazarların yerleşim bölgelerinde, satışa sunulan ürün ve hizmet çeşitlerinde oluşan değişiklikler karşısında, doğal olarak pazarlama yöntemleri ile satış güçlerinin organizasyonlarında da değişikliklerin olması gerekmektedir. işte, bu dinamizmin bir sonucu olarak çağdaş pazarlama yöntemleri arasına doğrudan pazarlama da girmiştir ve bu pazarlama yöntemi her ge&cc...

siyasal pazarlama nedir?

siyasal pazarlama: siyasal pazarlama, bir adayın potansiyel seçmenlerine uygunluğunu, adayın en yüksek seviyedeki seçmen kitlesinin ve bu kitledeki her bir seçmenin tanımasını sağlamak, rakiplerle ve muhalefetle farkını yaratmak ve gerekli oy sayısını elde etmek için kullanılan tekniklerin tümü olarak tanımlanmaktadır.( akyol ve keresteci,2007,syf 29) philip kotler’in tanımına göre siyasal pazarlama, halk tarafından gerek duyulan program ve hizmetleri gerçekleştirmek ve kurumsal tanınma, destek kazanma amacıyla siyasal örgütlerce yürütülen faaliyetler olarak tanımlanır. tek ise siyasal pazarlamayı, bir kişinin siyasi partilerden aday gösterilmesi, atanması seçilmesi için ya da partileri...

tüketici hakları maddeleri-temel tüketici hakları ışığında tüket

temel tüketici hakları ışığında tüketicinin korunması1. amaç ve yöntem :bu çalışmanın amacı, tüketicinin korunması hukukuna hakim olan ilkelerin incelenerek konuyla ilgili olan kişilerin olaylara hangi gözle bakması ve yasaları nasıl yorumlaması gerektiği konusunda bir düşünce oluşturabilmektir. amaç, 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun’un maddelerinin ya da değişikliklerin teker teker incelenmesi değil uluslararası ortamda kabul edilen tüketicinin korunmasına ilişkin temel ilkelerin ışığında yasanın ruhunun ortaya konmasıdır. yasanın maddelerindeki eksikler ve olması gerekenlerden çok ‘yasanın yapılması değil uygulanması esastır ve uygulayacak olanlar da hukukçulardır’ gör&u...

televizyonun çocuklar üzerinde etkisi - televizyon ve çocuk geli

televizyonun çocuklar üzerindeki etkisi tv’nin çocukların hayatında yadsınamaz bir etkisi vardır. çocukların, haftada ortalama 18 saatlerini tv karşısında geçirdikleri bildirilmektedir,(kanada’da yapılan bir istatistik,2000). tv’nin bu etkisi birçok faktöre göre değişmektedir: tv karşısında geçirilen süre, yaş, kişilik, tv’nin yalnız mı ebeveynlerle mi birlikte seyredildiği, seyredilen materyalle ilgili ebeveynlerle fikir alışverişinde bulunup bulunmama gibi. tv’nin muhtemel olumsuz etkilerini en aza indirgemek için bu sihirli kutunun çocuklar üzerindeki etkisini anlamamız gerekmektedir. şiddet birçok araştırma, şiddet mesajları ile dolu içeriğin çocuk ve gençleri olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır. şiddet mesajları veren içerikle karşılaşan...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !