× "

ressamın özellikleri

" arama sonuçları

pilotvleri ndir

pilotun görevleri nelerdir polis nedir görevleri nelerdir peygamberlerin görevleri nelerdir proteinlerin görevleri nelerdir orman bakanlığının görevleri nelerdir orkestra şefinin görevleri nelerdir hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir ile ilgili kompozisyon omurilik görevleri nelerdir okul başkanının görevleri nelerdir okul aile birliğinin görevleri nelerdir hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir ne demek organlarımızın görevleri nelerdir hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir sözünün anlamı okul müdürünün görevleri nelerdir organellerin görevleri nelerdir hayatta en gerçek ...

bilgi türleri ve özellikleri (sanat,teknik dini)

 bilgi türleri: bilgi, araştıranın tutumuna, kullandığı yönte-me, konunun niteliğine göre değişik adlar alır. bunlar: “gündelik bilgi, dini bilgi, teknik bilgi, sanat bilgisi, bilimsel bilgi ve felsefi bilgi. a) gündelik bilgi (empirik bilgi) insanın, günlük yaşamında karşılaştığı prob-lemin çözümüne ilişkin denemelerden, problemin çözümüne ilişkin birkaç denemeden genellemelere ulaşması şeklinde ortaya çıkan bilgidir. örneğin, kekik suyunun mide ağrısına iyi gel-diği, papatya suyunun öksürüğe iyi geldiği şeklindeki bilgiler.  özellikleri: — özeldir. kişinin kendi deneyimleri olduğu için, diğer insanlar için ge...

allah nedir ?

hazreti muhammed (aleyhisselâm)’a “allâh nedir?” diye soranlara cevap bizzat “allâh” tarafından veriliyor kur’ân-ı kerîm’de, “ihlâs” sûresi’nde: “de ki, o allâh ahad’dır; allâh samed’dir; lem yelid ve lem yûled’dir; ve lem yekûn le hû küfuven, ahad’dır!” bilelim ki, ilâhiyat ile, din ile ilgili bütün konuların başlangıç noktasını “allâh nedir?” sorusunun cevabı oluşturur yukarıda anlatmaya çalıştığımız “ahad” olan “allâh”, gene hazreti muhammed (aleyhisselâm) tarafından bize ulaştırıldığına göre (kur'an-ı...

empresyonizm nedir - empresyonizmin özellikleri nelerdir

empresyonizm nedir - empresyonizmin özellikleri nelerdir dünya sanat tarihinde büyük bir yeri olan fransız ressamı claude monet (klod mone) aynı zamanda çok yaygın bir sanat ekolünün (okul-tarz ) kurulmasında da çıkış noktası sayılır. monet, güneşin deniz üzerindeki renklendirmelerini tasvir eden bir tablo yapmış ve buna "izlenim-intiba" anlamına "empresyon" adını vermişti. sonradan 1874 yılının mayıs ayında bu tablo bir paris galerisinde sergilendiği zaman, sergiyi gezen bir fransız gazeteci aynı kelimeyi sergiyle ilgili "genel bir deyim" halinde kullandı. aynı tarz çalışan sanatçılar "empresyonist" olarak tanımlandılar. deyim giderek yaygınlaştı ve sanatın başka kolları...

ışık ve gölge

      resimde ışık ve gölge  model, çizgi ile tesbit edildikten sonra işlenişi ışık-gölge ile sağlanır. böylece modelin hacim ve derinliği daha belirgin hale gelir. ışık kaynakları güneş, ay, yapay aydınlatma vasıtalarıdır. ışık kaynağı, eşyanın her tarafını aynı derecede aydınlatmaz. yüzü ışığa karşı ve yakın olan yerler de karanlıktır. ışık ve gölge arasında kalan kısımlar eşyanın esas rengini verir. ışığın aydınlatma derecesine genel olarak "ton" denir.  bir kaynaktan aydınlatılan varlıkların ışık ve gölge durumunu incelediğimizde başlıca dört değer görürüz.  1. ışıklı kısım (açık ton) ışığın eşya üzerine doğrudan doğruya geldiği en aydınlık...

çıplak maja ... çıplaklık-1

      yorumlamak için yorumokuyorum yorumlamadan önce filmler/yönetmenler (movies) şarkılar/hikayeler (songs) şiirler/şairler (poems) müzik dinle (listen to music) diğer tüm yazılar facebook: yorumokuyorum blogcu         çıplak maya çıplak maya ya da çıplak maja (ispanyolca: la maja desnuda), ispanyol ressam francisco de goya'nın 1790 ile 1800 yılları arasında tamamladığı tahmin edilen tablosudur. eser şu anda madrid'deki prado m&u...

edebiyat tarihi,sosyolojisi,edebi eser nedir

  edebiyat   duygu, düşünce, hayal… kısacası her şey.   ·          edebiyat bir sanat dalıdır ve malzemesi dil ve kelimelerdir. ·          bir sanat dalı olmasına rağmen edebiyat eserlerini inceleyen edebiyata da bilim dalı, yani edebiyat bilimi diyebiliriz. ·          edebiyat bilimi, sanat eserini birtakım ölçütler, bazı disiplinler, bir kısım metotlarla izah eder. ·          edebi eserin meydana getirilmesi öznel bir süreç, şahsi bir tercih iken, onun incelenmesi, disipline edil...

nuri abaç (yrd.doç.dr.özand gönülal)

nuri abaç 1926 yılında istanbul’da doğan nuri abaç’ın çalışmalarında resimsel bir kesişme ile karşılaşılmaktadır. bu kesişmenin temelinde anadolu kültürü ve gelenekleri yatmaktadır. kesişme, bu taban üzerinde türk kültürünün geleneksel resim tavrı ile batı resim anlayışı arasında gerçekleşmektedir. kompozisyonlarında seçtiği tema ile yer alan figürler tamamıyla anadolu kültürünü yansıtmaktadır. ancak resimsel dil açısından biri, minyatürlerdeki hacimsizlik ile batıda bosch’tan itibaren değişik süreçlerde karşımıza çıkan sürrealist (gerçek üstü) anlayışın belirlediği iki yol görülmektedir. abaç, resimle levy’nin atölyesinde tanışmıştır. 1944 yılında güzel sanatlar akademisine girmiş ancak mimarlık bölümünde eğitimini sürdürerek 1950 yılında mezun olmuştur. resim ve mimarlık çalışmal...

genovalı ressamlar (barok üslup)

dr özand gönülal cenova’lı ressamlar (barok üslup) özet italya’nın kuzey batısında, liguria bölgesinde bir liman kenti olan cenova (i.ö.218) romalılar döneminden itibaren önemli bir merkez olarak tarih içinde yer almıştır. cenova aynı zamanda italya’nın orta avrupa’ya açılan kapısı durumundadır. i.ö. 218 tarihinde kent niteliği kazanan cenova, tarih boyunca çeşitli yönetimlerin egemenliğine geçmiş ancak coğrafi konumunun sağladığı avantajlar ve liman kenti olmasının gereği olarak sahip olduğu gemi filoları nedeniyle ticari ve askeri bir merkez olarak varlığını sürdürmüştür. roma’da gelişen barok üslup, ana kaynağını dinsel yenileşmeden ve rönesans sanatçıları arasındaki klasiğe karşı gelişen tepkiden bulmuştur. michelangelo ile belirginleşen bu tepki sonrasında resimde, heykel...

empresyonizm nedir - empresyonizmin özellikleri nelerdir

dünya sanat tarihinde büyük bir yeri olan fransız ressamı claude monet (klod mone) aynı zamanda çok yaygın bir sanat ekolünün (okul-tarz ) kurulmasında da çıkış noktası sayılır. monet, güneşin deniz üzerindeki renklendirmelerini tasvir eden bir tablo yapmış ve buna "izlenim-intiba" anlamına "empresyon" adını vermişti. sonradan 1874 yılının mayıs ayında bu tablo bir paris galerisinde sergilendiği zaman, sergiyi gezen bir fransız gazeteci aynı kelimeyi sergiyle ilgili "genel bir deyim" halinde kullandı. aynı tarz çalışan sanatçılar "empresyonist" olarak tanımlandılar. deyim giderek yaygınlaştı ve sanatın başka kollarına, örneğin müzik dalına da geçti. empresyonist resim tarzının en önemli kişileri ve bu t&uu...

cumhuriyet dönemi türk edebiyatının genel özellikleri ve akımlar

cumhuriyet dönemi türk edebiyatının genel özellikleri  yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmış dildeki sadeleşme çalışmaları aralıksız olarak sürmüştür.edebiyatımız bu dönemde toplumcu bir karakter kazanmış gerçekçi bir anlayış güdülmüştür.cumhuriyet dönemi eselerlerinde öz türkçecilik anlayışının da etkisiyle genel olarak açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştıraruz ölçüsü bırakılmıştır. serbest ölçü ve hece ölçüsü kullanılmıştır.dilde sadeleşme hareketi başarıya ulaşmış ve istanbul türkçesi esas alınmaya başlanmıştır.anadolu, doğal güzellikleri, insanı, sosyal hayatı ve folkloruyla ede...

edebiyat teorileri -yansıtma kuramı - tarihsel eleştiri

  teori   teori nedir?   1. bir bilimsel kanundan önce tahmin, sayıltı, test, hipotez, varsayım, postulat vb. aşamaları içine alan ispat edilmemiş; ancak mantık sistemi içerisinde düşünülmüş belli bir konuda bilgileri disipline etmektir.   2. genellemedir: “her genelleme bir hatadır; bu bile.” “kelimenin matematiği teorinin can damarıdır.”   3. bilimsel kanundan sonra henüz verilerle aydınlatılamayan bilgiler teorilerle açıklanmaya çalışılır.   4. bir konu hakkında fikir yürütmedir.   5. teori, pratikte uygulamayı destekler, bilimsel yöntemleri de kullanır.   teori – kuram – nazariyat   tahmin, sayıltı, tez, hipotez, varsayım, postulat genelleme kanunlaşmış bir bilimsel kural pratik / uygulama = teori &n...

murathan mungan'ın hayatı

murathan mungan 21 nisan 1955’te ıstanbul’da doğdu. çocukluğu ve ilk gençlik yılları, memleketi olan mardin’de geçti. ankara üniversitesi dil ve tarih-coğrafya fakültesi tiyatro bölümü’nü bitirdi. aynı bölümde “master”ını tamamladı. ankara’da devlet tiyatroları’nda ve ıstanbul’da şehir tiyatroları’nda “dramaturg” olarak çalıştı. 1987’de günlük gazete olarak yayımlanan söz gazetesinde,“kültür-sanat sayfası” editörlüğü yaptı. 1988’ten beri serbest yazar olarak çalışmakta ve halen ıstanbul’da yaşamaktadır. 1991’de remzi kitabevi’ne “çilek” amblemli kırk kitaplık özel bir koleksiyon dizisi hazırlayarak bu diziyi yönetti. mungan, çeşitli dergi ve gazetelerde şiir...

cezanne

la maison du pendu (1873) hayatı ve çalışmaları [değiştir] cézanne aix-en-provence'da doğdu ve orada okula gitti. 1859-1861 arasında hukuk okurken resim dersleri aldı. cézanne aix-en-provence'da doğmuş ve orada okula gitmiştir. 1859-1861 arasında hukuk okurken resim dersleri almıştır.1861 yılında resim sanatını öğrenmek için paris'e, çocukluk arkadaşı emile zola'nın yanına gitmiştir. isviçre akademisi'nde ve louvre'da çalışmıştır. renoir, pissaro, sisley, guillaumin gibi sanatçılarla tanışmıştır. delacroix, courbet, manet'ye karşı hayranlık duymuştur. güzel sanatlar akademisi'nin giriş sınavlarında başarılı olamamış ve bu sebeplede aix'e geri dönmüştür. bütün zamanını resme ayırmıştır ve salon'a gönderdiği bütün tabloların geri...

"yüzlerin anadolusu"/evrenselokuyorum/tevfiktaş

yüzlerin anadolusuyüzlere bakın. fotoğraf albümlerine tıkıştırıp, evinizin duvarına asıp unuttuğunuz, ekranlarda ve gazetelerde bir an, bir gün görünüp kaybolacak yüzlere. sokakları dolduran yüzlere, reklamlardaki yüzlere bakın. yüzlerin içindeki yüzlere... sahnede, trende, kahvede, barda, fabrikada. yüzlerin kapısını açın; sabah akşam sizinle yaşayan ya da büyük kentlerin uzağındaki dağ köylerinden getirilmiş yüzlerin...böyle sözlerin söylendiği çok yerde, genellikle, ne kadar can alıcı, denir; ne güzel, ne anlamlı sözler... yalnız, anımsatıldığında herkesin kolayca soracağı, ama genellikle sorulmayan sorular var.yüzlere bakın. yüzlerin içindeki yüzlere...eğer yüzlere bakmanın –ki burada gizil olarak sözü edilen okumak, anlamak, çıkarımlara varmaktır– bir ya da birkaç kalıbı o...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !