× "

revize 01 deprem ne demek

" arama sonuçları

tmmob

tmmob gıda mühendisleri odası basın toplantısı 22 aralık 2011/ niza park otel ----&---- petek ataman (gıda mühendisleri odası yönetim kurulu başkanı)- değerli basın mensubu arkadaşlarımız; hoş geldiniz. değerli hocalarımız, akademisyenlerimiz, meslek temsilcileri; sizlere de hoş geldiniz diyoruz. bugün burada çok farklı disiplinlerden, çok farklı mesleklerden bilim insanlarıyla birlikteyiz, çünkü çok ciddi bir rahatsızlığımız var. gıda güvenliği konusunda yaratılan bilgi kirliliği, tüketiciye iletilen yalan-yanlış bilgiler artık canımızı yakar noktaya geldi. gıda güvenliği, insan sağlığı için son derece önemli bir konu. tüketiciler ne derece doğru bilgilenirlerse, o kadar sağlıklı bir t...

türkiyede inşaat mühendisliği

türkiye’de inşaat mühendisliği bu yazı, türkiye’deki inşaat mühendisliği hakkında bilgisi olmayanlara yönelik olarak, oldukça basit anlatımla hazırlanmıştır. önce inşaat nedir onu anlatmakla işe başlayalım. bir inşaat yapalım incek’te arsamız var. üzerine 4 katlı, bodrumlu dershane binası yapmak istiyoruz. önce belediye’den ruhsat almamız gerekir. belediye ruhsat için proje yani tasarımını ister. bunun için de mimara gideriz. mimar  mal sahibinin isteklerine göre arsanın otoparkıyla, bahçesiyle yerleşimini, binanın kavram ve işlevsel tasarımlarını ve çizimlerini yapar, buna mimari proje denir. mimar bununla “eser” sahibi olarak kabul edilir. daha ...

evrim dini

teoriyi din haline getiren bilim adamlarının hikayesi bugün batı medyasına dikkatli bir gözle bakıldığında, sık sık darwin'in evrim teorisini konu edinen haberlere rastlamak mümkündür. büyük medya kuruluşları, ünlü ve "saygın" dergiler, periyodik bir biçimde bu teoriyi gündeme getirirler. kullandıkları üsluba bakıldığında ise, bu teorinin, tartışmaya yer bırakmayacak bir biçimde ispatlanmış mutlak bir gerçek olduğu izlenimi uyanır. en çok kullanıkları haber şablonu ise; evrim zincirindeki "kayıp halka"nın bulunan yeni bir fosil ile tamamlandığı şeklindedir. özellikle de dünyanın herhangi bir ucunda bulunan bir kafatası, bu haberlere göre, insanın "maymunsu...

türkıye açısından nükleer enerjı

 türkiye açısından nükleer enerjinin yeribugün fisyon reaksiyonuna (çekirdek bölünmesi olayına) dayalı nükleer enerji, klasik enerji teknolojileri arasında yer almaktadır. nükleer santralların reaktör ünitelerinde, nükleer fisyon reaksiyonu güvenli biçimde denetim altına alınmış olarak gerçekleştirilmektedir. bir nükleer elektrik santralının reaktörü, uranyum gibi fisyona uygun maddelerden oluşan nükleer yakıtın, çekirdek bölünmesi sonucu açığa çıkan nükleer enerjisini, sürekli-güverıli ve kontrollü biçimde ısı enerjisine dönüştüren bölümüdür.reaktörden elde olunan ısı enerjisi ile buhar...

yapı denetimi kanunu ve bina taraması

yapı denetimi kanunu ve bina taramasıyapı denetimi kanunu ve bina taraması semih s. tezcan t.c. boğaziçi üniversitesi m cv – 392 mühendislik fakültesi inşaat mühendisliğiprof. dr. semih s. tezcan boğaziçi üniversitesi öğretim üyesi 1. giriş yapı denetimi konusunda, trt habervizyon programında, tijen hanımın, bayındırlık bakanlığı yapı dairesi başkanı ile yaptığı söyleşinin ne kadar yürekler acısı olduğunu dile getiren dipl. ıng. ibrahim leylek’in 4/3/2007 tarihli mektubu ilişiktedir ( ek 1 ). türkiye’de maalesef yapı denetim işi çok başarısız ve yetersiz olarak sürdürülmektedir. kocaeli depreminden hemen sonra güzel bir kanun (khk-595, kanun hükmünde kararname ) çık...

değişimi yönetirsek güçleniriz”

birçok üniversitede ders veren ve sigorta sektörüyle ilgili kitapları yayınlanan dr. g. şebnem uralcan, doktora tezi olarak araştırmaya başladığı ve büyük ilgi duyduğu sektörde pek çok başarılı çalışmaya imza attı. küreselleşmeyle birlikte türk sigorta sektörünün değişim içine girdiğini söyleyen uralcan, “değişimi yönetirsek güçleniriz” dedi. dr.g. şebnem uralcan, marmara üniversitesi’nde okurken doktora tezi olarak ‘sigorta yatırımları’ konusunu seçmesiyle kendini sektörün içinde bulan bir akademisyen. “sigortacılığın işlevlerini ben bile doktora yaparken anladım ve zamanla yaşayarak hayata geçirebildim” diyen uralcan, sigortacılık bilincinin ilköğretim okulundan itibaren verilmesinin zorunluluk olduğunu düşünüyor. pek çok üniversitede ders veren...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !