× "

ribat dergisi

" arama sonuçları

islâm’da genç demek, islâm’a hizmet eden insan demektir

  doğruhaber gazetesi  dogruhabergazetesi.com    islâmiyet büyük ölçüde gençlerin omuzlarında yükselmiştir. islâm’da genç demek, islâm’a hizmet eden insan demektir, diyen yazar mustafa çelik,  gençliğin önemini ve müslüman gençlere düşen görevleri doğruhaber’e anlattı. mehmet demir / şanlıurfa gençliğin içinde bulunduğu durumu, islam’ın gençliğe verdiği önemi, gençlerin yapması gerekenleri ve gençliğin nasıl bir cevher olduğunu kur’an ve sünnet ışığında yazar mustafa çelik ile konuştuk. gelecek aydınlık günlerin gençler eliyle olacağın...

hadi bakalım; sandık mı yoksa umre mi önemli ?

zaman gazetesi'ndeki haberi yorumsuz aktarıyoruz: “türkiye'nin sevilen kanaat önderlerinden abdullah büyük hocaefendi, referandumu ülkenin geleceği için çok önemsiyor. "muhterem fethullah gülen hocaefendi'nin 'imkan olsa mezardakilere bile oy kullandırılmalı.' sözüne canı gönülden katılıyorum." diyen büyük'e göre, her vatandaşın 12 eylül'de sandığa gitmesi ve 'evet' demesi gerekli. evet oylarının türkiye'nin dünya devleti olması yolundaki engelleri kaldıracağını belirten büyük, vatandaşlara, "12 eylül günü, umre için bile olsa sandık başına gitmemek, evet dememek büyük veb...

ribat dergisi

31 eki 2009 ribat dergisi 28'inci kuruluş yıl dönümünü okurlarıyla kutladı. ribat dergisi tarafından organize edilen "okurlarıyla 28. yıl buluşma 2 şub 2010 ribat dergisi şubat sayısı çıktı. ihlâs ve samimiyet konusunu ele alan derginin bu sayısı abdullah büyük imzalı gönüllerin fethi başlıklı 31 mar 2010 ribat dergisi nisan sayısı, “kutlu doğum özel sayısı” olarak kitapçı ribat dergisi bu sayısında yazarlarının sudan izlenimlerini ribat dergisi editör. ribat dergisi -editör. saygıdeğer okuyucularımız. öfke toplumu olduk, patlamaya hazır bomba gibiyiz. elbette bunun sebepleri derin. ribat : öncelikle bizimle bu söyleşiyi gerçekleştirme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyoruz ilk olarak bize gençliği tanımlar mısınız? ...

bir hedefin varmı ?...

başarının anahtarını söyle özetliyebiliriz: sevgi, ilgi, bilgi.bir şeyi severseniz ilgi duyarsınız. ilgi duyuncada onunla uğraşa uğraşa üzerinde bilgi sahibi olursunuz. başarılı olmak, insana mutluluk verir. başarı, hataları silen en büyük silgidir. kendimize önce bir hedef belirlemeliyiz. hedef belirlendikten sonra yapacağımız en önemli iş; azimle, sabırla, inatla, bilerek, severek çalışmaktır. yapacağımız, yaptığımız işin önemini bilmeli ve gerekenleri en güzel şekilde yerine getirmeli, üşenmemeli, ertelememeli ve vazgeçmemelidir. işte canlı örnek: ibn-i hacer askalânî, bin küsür sene önçe yaşamış, ciltlerce eser bırakmış büyük bir islam alimidir. k&...

ceberrutlar sofrasında afganistan

ceberrutlar sofrasında afganistan kasım 2001, ribat dergisi afganistan'ın ekonomik yönden son derece yetersiz olduğu artık herkes tarafından bilinmektedir. bu ülke geçmişinde de kendisini hedef alanlara ekonomik yönden herhangi bir şey kazandırmamıştır. aksine, özellikle son dönemde bu ülkeye müdahale eden dış güçler kendilerini savaş ortamının içinde bulduklarından, savaşın getirdiği ağır ekonomik yükü de üstlenmek zorunda kalmışlardır. buna rağmen afganistan sürekli, son dönemlerde öne çıkan ceberrutların büyük ölçüde önemsediği, stratejik politikalarında hedefe yerleştirdikleri bir ülke olmuştur. bugünlerde de silah yönünden dünyanın en güçlüsü ve en ileri savaş teknolojisine sahip bir ülke olarak tanınan abd, new york ve vaşington şehirlerinde gerçekleştirilen uçaklı saldırıları ...

gözden uzak bir islam beldesi: somali

gözden uzak bir islâm beldesi: somali şubat 2007, ribat dergisi islâm dünyasının muhtelif bölgelerinde yaşanan hareketlilikler bazı önemli gelişmelerin gölgede kalmasına sebep oluyor. geçtiğimiz ay içinde de yine emperyalist abd'nin yönlendirmesiyle ve askeri desteğiyle gözlerden biraz uzakta görünen ama gönüllerden asla uzak olmayan önemli bir islâm ülkesi işgal edildi. biz bu işgal olayı öncesi ve sonrasında yazdığımız muhtelif yazılarla okuyucularımızı bilgilendirmeye, hadiselerin arka planı ve boyutları hakkında kendilerine fikir vermeye çalıştık. ancak ribat'ın bu ayki sayısında bize ayrılan bölümde hadiseyi biraz daha geniş boyutuyla ele almak istedik. ilk hicret toprağı somali, ilk hicret toprağıdır. bilindiği üzere mü'minler mekke'de müşriklerin şiddetli zulümle...

ailenin 24 saatinin akış seyri

ailenin 24 saatinin akış seyri selman yiğit • sabahın seherinde müşterek olarak teheccü-de kalmak (müzzemmil suresi),• sabah namazına hazırlık ve cemaatle namaz kılmak,• günün akış seyri ile alakalı müşterek istekle-rin tespiti,• ibadet yapmaya güç katmak için sabah kah-valtısı yapmak( üç hak),• iç ve dış hizmetlerin taksimine saygılı olarak göreve başlamak,• alış-verişte zaman israfını önlemek için prog-ramlı hareket etmek,• ev hanımının dinini öğrenmesine yönelik çalışma yapmak,• kadının anne ve babasının ziyaret etmesini, kocasının desteklemesi,• çocukların okuluna giderek eğitim çarkının nasıl döndüğünü takip,• hasta ziyareti, cenaze taziyeleri ve kabir ziya-retlerini icra etmek,• imkanlar nispetinde isl...

"aile "bir ayettir

"aile "bir ayettir selman yiğit kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de o’nun varlığının ayetlerindendir. doğrusu bunda, iyi düşünen bir toplum için ibretler vardır.” rum / 21aile, kur’an-ı kerimin 70 adet suresinde 241 ayetle açıklanan çok önemli bir konudur.kulluk kitabımız örnek ailelerden bahsetmiştir:- al-i musa : musa ailesi,- al-i ibrahim : ibrahim ailesi,- al-i imran : imran ailesi,- al-i yakub : yakub ailesi,- al-i davud : davut ailesi gibi.tüm bu model ailelerin karşınında olan zıt bir aile daha vardır. o da firavun ailesidir:“ (bunların gidişatı ) tıpkı firavun ailesi ( al-i firavun) ve onlardan öncekilerin gidişatı gibidir. allah’ın ayetlerini inkar etmişlerdi de allah onla...

aile hayataımızın doğru ve yanlışlarını öğrenmek istermisiniz?

aile hayataımızın doğru ve yanlışlarını öğrenmek istermisiniz? selman yiğit aile hayataımızın doğru ve yanlşışlarını öğrenmek istermisiniz?günümüzde görsel yayınlar öne çıkınca, okumaya olan rağbet kısmen azaldı. bu acı gerçekten hareket ederek, ribat'ın orta sahife-sindeki yazılarımızı kolay okunur hale getirme ihtiyacını hissettik. konu ve mesajları bazen maddeler halinde ve bazen de rakamsal ifade-lerle sunmak istiyoruz. bu sayımızda ise aile hayatımızın iniş çıkışlarından, doğru ve yanlış-larından kısa kısa örnekler verip, siz okurla-rımızı düşünmeye davet edeceğiz. çalışmak bizden, başarıya ulaştırmak rabbimizdendir.aile hayatındabazı önemli meseleler 1) hiçbir insan sıkıntıyı tek başına gideremez.2) derdini döken, konuşan insan rahatlar.3) insan konuşarak zihin...

aile saadetinin ip uçları

aile saadetinin ip uçları abdullah büyük sevgili ve saygıdeğer okuyucularımız. bu sayıda okuyacağınız yazımız - mesajımız, belki bundan önce bir-kaç defa okuduğunuz yazılara benzer yönleri vardır. ri-bat'ın değişik sahifelerinde, hassaten orta sahifesinde, ai-le ile alâkalı birçok yazıyı görmek mümkün. ancak, der-gimiz ribat, yeni yayın döneminde okuyucularımıza, “aile mektebi” isimli eseri hediye olarak vereceğinden ve dergimizin de ilk sayısının temel konusu aile olduğun-dan, önemine binaen bu yazıyı tekrar olarak değil, pekiş-tirme, takviye niyeti ile okumanızı önemle rica ediyorum.rica ediyorum, çünkü bu yazı, şimdiye kadar kale-me aldığımız tüm yazıların merkezi durumundadır. aile-nin temelini, temel varlığını, kur'an ve sünnet ışığında ele almakta...

en güçlü genç

en güçlü genç ilker çakır sadece görünenlere bakarsanız görünmeyenleri göremezsiniz. ilÂhÎ sınırları hesaba kat-madan yapılan gözlem, zifiri karanlıkta el yordamıyla bir şey aramaktan fark-sızdır. kÂinÂtın sahibi gözü mÂddÎ Âlemi görmek için, gönlü de ötelere uzanan sır perdesini aralamak için yaratmıstır. baktığı halde göremeyenlere "bakar kör" diyoruz da, yüce kudrete inandığı halde her zerrede o'nu te-mâşâ edemeyenlere neden kör diyemiyoruz? nice gözleri görmeyenler vardır ki, gönül ayna-sından yansıttıkları ışığın gücüyle ötelere vâkıftırlar. insanın gönül gözü yüce kudrete yöneldiği derece-de pak ve berrak olacaktır. insan, yüreğindeki ışık müvacehesince pörsümez Âlemle ir-tibata geçecektir. sonsuz nur sahibinin şefkat ve merhameti bütün evreni kuşatır da insan yi...

aile hayatımızda önemli olan iki husus: hukûkî ve ahlâkî vazifel

aile hayatımızda önemli olan iki husus: hukûkî ve ahlâkî vazifelerimiz. selman yiğit 1. aile ortamında sorumluluk eşit, roller ve görevler farklıdır.2. aile ortamına hâkim olan konu ise ikidir:a) hukukî müeyyideler - esaslar,b) ahlâkî prensipler.3. hukûkî müeyyidelerin ihmal ve ihlâli kadıyı(mahkemeyi) ilgilendirir-ken; ahlâkî prensiplerin ihlâlinde na-sihat, ikaz esas alınmalıdır.4. aile hayatının yönetiminde bere-ketin hâsıl olması için itaat söz konu-sudur. kadın itaat eden, erkek itaat olunandır. "saliha kadınlar itaatkâr-dır." (4 nisa, 34)5. erkek, evin reisi yani başkanı ol-masına rağmen bilmelidir ki, bu baş-kanlığın ve idareciliğin başarısı, aile fertlerinin kalbine hükmettiği takdir-de gerçekleşir.6. “hanımına hizmet etmek (koca için) büyük günahlarının ke...

linklerimiz

linklerimiz         linklerimiz bölümündeki linklerin içeriklerinden sorumlu olmadığımızı belirtiyoruz. ıslamî içerikli sayfalar: www.rahmet.org www.cavityalcin.org www.gezginler.net www.nuris.com www.enfal.de www.sümeyyediyari.com www.sevde.de www.ezan.gen.tr www.urungu38.tr.cx www.birdamla.net ¤ alperen 2000¤ basörtüsüne özgülük sayfasi¤ birikim net¤ cevap¤ dar'ul erkam¤ dolunay doguyor¤ ehad¤ egitim sayfasi¤ erkam net¤ fecir net¤ galu bela¤ gökyüzü depremleri¤ gölge sultanlar¤ gülbahcesi¤ gülistan¤ gülgenc¤ hasbahce¤ hicaz 2000¤ hizmet-net¤ huzura sörf¤ huzura dogru¤ ılahiyet club¤ ılim net - ıslam ılimlerinde rehber¤ ınanca saygi sayfasi¤ ınanca saygi - düsünceye özgürlük¤ ınciler¤ ınkilap¤ ıslam'a davet sayfasi¤ ısl...

mezhepler arasindaki farkliligin sebepleri nelerdir?

sadece fer-i meselelerde olan farkliligin bazi sebeplerini su sekilde siralamak mümkündür: a. ayetlerden kaynaklanan farkliliklar: bazi ayetlerde kelimelerin mecazi veya hakiki manada kullanilip kullanilmadiginin farkli anlasilmasi  bir kelimenin birden fazla manaya gelmesi  ayette bir tahsisin olmamasi. yani yapilacak ise bir sinirlamanin getirilmemesi  emir ve nehiy ifadelerinin gerçek manada kullanilip kullanilmadigi hususu  ayetlerdeki meselelerin net bir sekilde ortaya konmamasinin hikmeti kullarin akillarini kullanmaya tesvik için olabilecegi gibi rabbimizin kullarina karsi kesin ve zorlayici bir çizgi çizmek yerine biraz esneklik birakmak suretiyle rahmet ve merhametli olusu da olabilir.  b. hadislerden kaynaklanan farkliliklar: lügat...

mezhepler nasil ve ne zaman dogmustur?

peygamberimiz (s.a.v.) hayatta iken herhangi bir mezhebe ve müctehide ihtiyaç duyulmuyordu. çünkü peygamberimiz dogrudan meseleleri ve ilgili hükümleri asil kaynagindan, yani vahy'den aliyordu. dünya islerinde peygamberimizin (s.a.v.) bazen kendi görüsünü ortaya koydugu vakidir. yani bazi hususlarda kendileri içtihad ederlerdi. ancak dini konularda buna gerek duyulmaz, cebrail'in vahiy indirmesi beklenirdi. ashab devrinde de içtihada gerek görülmedigi gibi, mezheblere lüzum hissedilmemistir. ashab'dan biri karsisina çikan bir mesele hakkinda kendinde bir çözüm bulamadiginda, onu arkadaslarina sorar, dogruyu ögrenip öylece cevap verir veya meseleyi çözerdi. ancak ashab-i kiram fethedilen ıslam ülkelerine dagilip her biri gittigi ülkede ıslami yayarken ancak kendi bildikle...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !