× "

risalei nur annelik ve şefkat

" arama sonuçları

risalei nur evlilik ile ilgili bölümler yazılar

“içinizden, kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp; aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, o’nun varlığının belgelerindendir. bunlarda, düşünen kavim için dersler vardır.” (rum suresi-21) “evet insan, bir refikaya veya bir refike muhtaçtır ki, tarafeyn, aralarında, hayatlarına lazım olan şeyleri muavenet suretiyle yapabilsinler. ve rahmetten neş’et eden muhabbet iktizasıyla, yekdiğerinin zahmetlerini tahfif etsinler. ve gamlı, kederli zamanlarını, ferah ve sürura tebdil edebilsinler. zaten dünyada insanların tam ünsiyeti, ancak refikasıyla olur.” ..... “hem, refika-i hayatını, rahmet-i ilahiyenin munis, latif bir hediyesi olduğu cihetiyle sev ve muhabbet et. fakat çabuk ...

risalei nur külliyatında sigara

                risalei nur külliyatında sigara   üstad hazretlerinin risale-i nur'da - geçici bir süre dahi olsa - sigara içtiği ve tütün tabağı taşıdığı telmihen ifade edilmiştir. on altıncı mektub'taki "eski said, sigara ile beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbet-i dünyeviye-i siyasiyeyi terk etti" ifadesinde de bu manayı açıkça görmekteyiz. kanaatimizce, üstadımızın sigara içmesini iki maddede özetlemek mümkündür. 1- üstad hazretlerinin bu asrın müceddidi olduğu, çoğu âlimlerce kabul edilmiştir. bu nedenle asrın müceddidi olan üstadımız, hakkında...

iman açıklaması olarak risalei nur risale i nur oku

(1955 yılında ingiltere'nin birmingham şehrinde dünyaya geldi. 1975 yılında islam'la şereflendi. yüksek tahsilini durham üniversitesinde tamamladı. arapça ve farsça üzerine ihtisas yaptı. daha sonra, iran'da safeviler döneminde siyasi ve dini hareketler konusunda doktora yaptı. on yıldan fazla bir süredir risale-i nur üzerinde çalışmaktadır.)biz müslümanların batıya neler sunabileceği, ingiltere'de doğup büyümüş birisi olarak bana sık sık sorulur. buna cevap vermeden önce, kendim bir soru sormak isterim: biz allah'a inandığımız için mi müslümanız, yoksa müslüman olduğumuz için mi allah'a inanıyoruz?bu soru, on yıl kadar önce, rusya'nın afganistan'ı işgalini protesto ...

risalei nurdan özlü szöler

"nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez. öyle ise, nefsimden başlarım." (sözler)"evet allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürurla doludur." (lemalar)"insan, acz ve fakrını anlamakla tam müslüman ve abd (kul) olur." (sözler)"güzel gören, güzel düşünür. güzel düşünen, hayatından lezzet alır." (mektubat)"şu gördüğün büyük âleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, nur-u muhammedî (a.s.m.) o kitabın kâtibinin kaleminin mürekkebidir." (mesnevi-i nuriye)"düşmanının düşmanı, düşman kaldıkça dosttur; düşmanın dostu, dost kaldıkça düşmandır." (hutbe-i şa...

risalei nurdaki hurafeler

hurafe merkezli nurculuk dininin başucu kitabırisale-i nur’daki hurafelerhilmi polat (ilahiyatçı)said-i nursi; 3 aylık kısa bir ilim tahsiliyle nasıl “allame-i cihan” olup ulaşılmaz bir makama çıkmıştır?   şuâlar, 542, onbeşinci şua’da geçen; “evet o zât (said nursî) daha hal-i sabavette iken ve hiç tahsil yapmadan zevahiri kurtarmak üzere üç aylık bir tahsil müddeti içinde ulûm-u evvelîn ve âhîrine ve ledünniyat ve hakaik-ı eşyaya ve esrar-ı kâinata ve hikmet-i ilâhiyeye vâris kılınmıştır ki, şimdiye kadar böyle mazhariyet-i ulyâya kimse nail olmamıştır. ”           &n...

risalei nurdaki şirk sözler

 risale-i nur’un şefaatçı kabul edilmesişuâlar, onüçüncü şua’da geçen;…bütün arkadaşlar lâ ilâhe illallah zikrine devam ediyorduk. zelzele bütün şiddetiyle devam etmekteydi. o sırada hatırımıza geldi, risale-i nur’u aşkla ve bir saikle üç-beş defa şefaatçi ederek  cenab-ı hak’tan halâs ettik.(bu apaçık şirk değil midir?) elhamdulillah derhal sakin oldu…risalei nur’un darda kalanlara ve günahkârlara yardım etmesi   “darda kalmış kişi dua ettiği za­man onun yar­dımına kim yetişiyor da sıkıntıyı gideriyor ve sizi yeryüzü­nün hâkimleri ya­pıyor? allah ile be­raber başka...

risalei nurdan özet hikayeler

bediüzzamandan kısa hikayelerkurtaran duabediüzzaman kastamonu sürgünündeydi 1936 dan itibaren altı yıl orada kalmış ve her faninin dayanamayacağı çileler ve işkenceler içinde yaşamıştı. özellikle avni doğan isimli vali hem kendisine hem de o ecdat yadigarı şehre ıstırap veriyordu.yol ve park yapmak bahanesiyle çok değerli tarihi eser yerle bir ediliyordu. mezarlıklar camiler derahlar tekkeler yani bütün bir tarih düşmanca yok ediliyordu.asil ve mubarek bir hanedanın oğlu hilmi bey bu olanları önleyebilmek için çok uğraşıyordu.ama etkili zatlara laf anlatmak imkansızdı.tahrip etmekte kararlıydılar.hilmi bey sonunda valiyi öldürmeye kara vermişti.silah temin etti plan yaptı.artık bu iş için...

risalei nuru yeni okumaya başlayan birisi ...

risalei nuru yeni okumaya başlayan birisi şüphesiz kolay kolay anlayamaz.risalei nuru yeni okuyan veya beş altı defa okuyan kişilerin anlama teknikleri nelerdir? külliyatı beş defa deviren biri bundan sonra nasıl okumalı yavaş mı mütaala ederek mi yoksa düz mü okumalı? değerli kardeşimiz;risale-i nur, kur'an-ı kerimin harika bir tefsiridir. böyle kıymetli bir eserden istifade etmek büyük bir nimettir, bir ayrıcalıktır. okurken şu gibi esaslara dikkat edilse, istifade çok daha fazla olur diye düşünmekteyiz:• başkalarına anlatmak için değil, kendi nefsimize hitap ederek okumak. • az da olsa her gün okumak. • küçük sözler, 23. söz, haşir risalesi gibi daha kolay anlaşılabilen risalel...

risalei nur kulliyatı tamamı

buradan indir:http://www.4shared.com/file/59294412/b324655e/risalei_nur_kulliyat.html...

risalei nur sesli dinle

mesaj ekledefter oku ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !