× "

rollerin gerektirdiği hak ve sorumluluklar

" arama sonuçları

5. sınıf sosyal bilgiler 1. ünite haklarımı öğreniyorum konu anl

  5. sınıf sosyal bilgiler 1. ünite haklarımı öğreniyorum konu anlatımı, ders notları, kısa özet sosyal bilgiler 1. ünite   : haklarımı öğreniyorum konu özeti gruplar ve kurumların üyesiyim her canlı gibi insanlar da doğarlar, büyürler ve ölürler. insanlar yaşamları boyunca pek çok grubun içinde yer alırlar. içinde yer aldıkları gruplarda çeşitli roller ve sorumluluklar üstlenirler. insanların grup içinde üstlendikleri roller ve sorumlulukla onların bir kısım haklara sahip olmasını sağlar. bu haklardan yer almak isteyen herkesin rolünün gereği olan görevini yerine getirmesi gerekir. insanların içinde yer aldığı başlıc...

ailenin önemi ve ailedeki görevler

ailede ahlâkî görevler a) ailenin önemi diğer canlılardan farklı olarak insanlar tarih boyunca cinsel ihtiyaçlarını, bilinçli ve amaçlı olarak kurdukları aile düzeni ve disiplini içinde karşılayagelmişlerdir. nisâ sûresinin ilk âyetinde de işaret buyurulduğu üzere bu kurumun başta gelen amacı, sağlıklı nesiller yetiştirmek suretiyle insan soyunun devamına katkıda bulunmaktır. hz. peygamber de bu hususa vurgu yapmıştır (ibn mâce, "nikâh", 1). gerçi insanlar diğer canlılar gibi evlenmeden de çocuk sahibi olabilirler. ancak, insan yavrusunun bedensel ve ruhsal gelişiminin, annenin tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar uzun ve za...

aile

ailenin önemi diğer canlılardan farklı olarak insanlar tarih boyunca cinsel ihtiyaçlarını, bilinçli ve amaçlı olarak kurdukları aile düzeni ve disiplini içinde karşılayagelmişlerdir. nisâ sûresinin ilk âyetinde de işaret buyurulduğu üzere bu kurumun başta gelen amacı, sağlıklı nesiller yetiştirmek suretiyle insan soyunun devamına katkıda bulunmaktır. hz. peygamber de bu hususa vurgu yapmıştır (ibn mâce, "nikâh", 1). gerçi insanlar diğer canlılar gibi evlenmeden de çocuk sahibi olabilirler. ancak, insan yavrusunun bedensel ve ruhsal gelişiminin, annenin tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar uzun ve zahmetli bir bakımı gerektirmesi yanında, insanın bir kültür varlığı oluşu da aile kurumun...

ailede ahlâkî görevler

a) ailenin önemidiğer canlılardan farklı olarak insanlar tarih boyunca cinsel ihtiyaçlarını, bilinçli ve amaçlı olarak kurdukları aile düzeni ve disiplini içinde karşılayagelmişlerdir. nisâ sûresinin ilk âyetinde de işaret buyurulduğu üzere bu kurumun başta gelen amacı, sağlıklı nesiller yetiştirmek suretiyle insan soyunun devamına katkıda bulunmaktır. hz. peygamber de bu hususa vurgu yapmıştır (ibn mâce, "nikâh", 1).gerçi insanlar diğer canlılar gibi evlenmeden de çocuk sahibi olabilirler. ancak, insan yavrusunun bedensel ve ruhsal gelişiminin, annenin tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar uzun ve zahmetli bir bakımı gerektirmesi yanında, insanın bir kültür varlığı oluşu da aile kurumu...

felsefe-toplumsal yapı

toplumsal yapıtoplumsal yapı : toplum, üyeleri arasında iş birliği bulunan ve bu işbirliğini denetleyen kuralların bulunduğu; coğrafi bir yeri ve ortak kültür olan; çok ya da az ölçüde kurumlaşmış ilişkiler bütünüdür. toplumun görevleri (işlevleri) şunlardır :- neslin devamını sağlamak (biyolojik üretim)- yeni nesli eğitmek (toplumsallaştırma)- bireylere yaşamın anlamını ve amacını aşılamak- mal ve hizmetlerin üretimini ve dağılımını sağlamak- toplumda düzeni sağlayan kurallara sahip olmak ve bunları uygulamaktoplumsal yapı; içinde toplumsal ilişkilerin, toplumsal olayların meydana geldiği, toplumsal grupların, kurumların yer aldığı, nüfus ve yerleşim tarzının şekillendiği toplumsal varlıktır. kültürel (toplumsal) yapının temel öğeleri)toplumsal yapı, fizik ve kültürel yapı olmak üzere iki...

b) ailede ahlâkî görevler

a) ailenin önemi diğer canlılardan farklı olarak insanlar tarih boyunca cinsel ihtiyaçlarını, bilinçli ve amaçlı olarak kurdukları aile düzeni ve disiplini içinde karşılayagelmişlerdir. nisâ sûresinin ilk âyetinde de işaret buyurulduğu üzere bu kurumun başta gelen amacı, sağlıklı nesiller yetiştirmek suretiyle insan soyunun devamına katkıda bulunmaktır. hz. peygamber de bu hususa vurgu yapmıştır (ibn mâce, “nikâh”, 1). gerçi insanlar diğer canlılar gibi evlenmeden de çocuk sahibi olabilirler. ancak, insan yavrusunun bedensel ve ruhsal gelişiminin, annenin tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar uzun ve zahmetli bir bakımı gerektirmesi yanında, insanın bir kültür varlığı oluşu da aile kurumunu gerekli kılmıştır. zira inançlar, değerler, gelenek ve göreneklerle iyi alışkanlı...

ailede ahlâkî görevler

ailede ahlâkî görevler a) ailenin önemi diğer canlılardan farklı olarak insanlar tarih boyunca cinsel ihtiyaçlarını, bilinçli ve amaçlı olarak kurdukları aile düzeni ve disiplini içinde karşılayagelmişlerdir. nisâ sûresinin ilk âyetinde de işaret buyurulduğu üzere bu kurumun başta gelen amacı, sağlıklı nesiller yetiştirmek suretiyle insan soyunun devamına katkıda bulunmaktır. hz. peygamber de bu hususa vurgu yapmıştır (ibn mâce, “nikâh”, 1). gerçi insanlar diğer canlılar gibi evlenmeden de çocuk sahibi olabilirler. ancak, insan yavrusunun bedensel ve ruhsal gelişiminin, annenin tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar uzun ve zahmetli bir bakımı gerektirmesi yanında, insanın bir kültür varlığı oluşu da aile kurumunu gerekli kılmıştır. zira inançlar, değerler...

b) ailede ahlâkî görevler

sayfa:39/44 [ b) ailede ahlâkî görevler ] a) ailenin önemi diğer canlılardan farklı olarak insanlar tarih boyunca cinsel ihtiyaçlarını, bilinçli ve amaçlı olarak kurdukları aile düzeni ve disiplini içinde karşılayagelmişlerdir. nisâ sûresinin ilk âyetinde de işaret buyurulduğu üzere bu kurumun başta gelen amacı, sağlıklı nesiller yetiştirmek suretiyle insan soyunun devamına katkıda bulunmaktır. hz. peygamber de bu hususa vurgu yapmıştır (ibn mâce, “nikâh”, 1). gerçi insanlar diğer canlılar gibi evlenmeden de çocuk sahibi olabilirler. ancak, insan yavrusunun bedensel ve ruhsal gelişiminin, annenin tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar uzun ve zahmetli bir bakımı gerektirmesi yanında, insanın bir kültür varlığı oluşu da aile kurumunu gerekli kılmışt...

toplumsal yapı

toplumsal yapıtoplumsal yapı : toplum, üyeleri arasında iş birliği bulunan ve bu işbirliğini denetleyen kuralların bulunduğu; coğrafi bir yeri ve ortak kültür olan; çok ya da az ölçüde kurumlaşmış ilişkiler bütünüdür. toplumun görevleri (işlevleri) şunlardır :- neslin devamını sağlamak (biyolojik üretim)- yeni nesli eğitmek (toplumsallaştırma)- bireylere yaşamın anlamını ve amacını aşılamak- mal ve hizmetlerin üretimini ve dağılımını sağlamak- toplumda düzeni sağlayan kurallara sahip olmak ve bunları uygulamaktoplumsal yapı; içinde toplumsal ilişkilerin, toplumsal olayların meydana geldiği, toplumsal grupların, kurumların yer aldığı, nüfus ve yerleşim tarzının şekillendiği toplumsal varlıktır. kültürel (toplumsal) yapının temel öğeleri)toplumsal yapı, fizik ve kültürel yapı olmak üze...

modern türk askeri elitlerinin oluşumu ve ordu din, ideoloji ve

rd. doç. dr. d. ali arslan gaziosmanpaşa üniversitesi fen-edebiyat fakültesi, sosyoloji bölümü 1. giriş türk toplumu kökenleri doğuda olmasına rağmen, çağı yakalamayı kendine hedef edinmiş ve bu ideal doğrultusunda, çağdaş değerlerin temsilcisi konumundaki batılı toplumlarla modernleşme yarışı içine girmiş bir toplumdur. bu hedeflere yönelik olarak da oldukça önemli aşamalar kaydedildiği yadsınamaz bir gerçektir. yalnızca coğrafi açıdan değil, siyasi ve kültürel açıdan da türk toplumu, dünya ulusları arasında eşine az rastlanır bir konuma sahiptir. denilebilir ki türk toplumu yalnızca kıtaların değil hayatı algılayış biçimi, yaşam şekli, duygu, düşünce ve değerler bakımından doğu ile batının buluştuğu, kaynaştığı müstesn...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !