× "

rusça türkçe konuşma cümleleri

" arama sonuçları

anadilimiz türkçe ile ilgili söylenmiş güzel sözler özlü sözler

  türkçem, ses bayrağım ~ fazıl hüsnü dağlarca ~ -türkçe; ağzımızda, anamızın dili gibi helâl ve güzel olmalı ~ yahya kemal beyatlı ~ -bizim dilimiz, bir imparatorluk dilidir her dil imparatorluk dili olamaz çünkü her millet imparatorluk kuramaz ~ nihad sami banarlı ~ -gönlü ve sözü bir olmayan kişinin yüz dili bile olsa, o gene dilsiz sayılır ~ mevlâna ~ -kamusa (sözlüğe) uzanan el, namusa uzanmıştır ~ cemil meriç ~ -dilini kaybeden bir millet, herşeyini kaybetmiş demektir ~ peyami safa ~ -bir ülkenin kanunlarının çiğnenmesinden sonra en büyük suç, dilinin çiğnenmesidir ~ walter lanoor ~ -millet, edebiyatı...

rusça hazır cümleler

rusça vedalaşma ruya013 24 mayıs 2009, 02:44:41 gönderen: ruya rusça temel cümleler ruya012 24 mayıs 2009, 02:43:45 gönderen: ruya rusça telefonda konuşma ruya011 24 mayıs 2009, 02:42:26 gönderen: ruya rusçada selamlamalar ruya011 24 mayıs 2009, 02:39:48 gönderen: ruya rusçada ilk ihtiyaç cümleleri ruya09 24 mayıs 2009, 02:38:30 gönderen: ruya rusça atasözleri ve anlamları ruya011 24 mayıs 2009, 02:36:32 gönderen: ruya rusça türkçe iltifat ve aşk cümleleri ruya128 24 mayıs 2009, 02:35:32 gönderen: ruya anlaşılma ruya08 24 mayıs 2009, 02:32:13 gönderen: ruya ...

rusça hazır cümleler

rusça vedalaşma ruya07 24 mayıs 2009, 02:44:41 gönderen: ruya rusça temel cümleler ruya05 24 mayıs 2009, 02:43:45 gönderen: ruya rusça telefonda konuşma ruya09 24 mayıs 2009, 02:42:26 gönderen: ruya rusçada selamlamalar ruya08 24 mayıs 2009, 02:39:48 gönderen: ruya rusçada ilk ihtiyaç cümleleri ruya06 24 mayıs 2009, 02:38:30 gönderen: ruya rusça atasözleri ve anlamları ruya08 24 mayıs 2009, 02:36:32 gönderen: ruya rusça türkçe iltifat ve aşk cümleleri ruya16 24 mayıs 2009, 02:35:32 gönderen: ruya anlaşılma ruya06 24 mayıs 2009, 02:32:13 gönderen: ruya ...

rusça türkçe konuşma cümleleri

tanışma merhaba !Здравствуйтеselam !П риветgünaydın.Д оброе утроiyi günler.Д обрый деньiyi akşamlar.Д обрый вечерhoş geldiniz !Добро пожаловатьnasılsın ?К ак дела ?nasılsın ?Как поживаешь ?nasılsınız ?Как поживаете ...

türkçe hakkındaki görüşlerim - johan vandewalle

"...anadili türkçe olan bir kişinin kısa cümlelerle düşündüğü, konuşma anında ise bu kısa cümleleri çeşitli yollarla birbirine bağlayarak karmaşık yapılar kurduğu görüşündeyim. bu "cümle bağlama eğilimi" bazı konuşurlarda zayıf, bazılarında ise adeta bir hastalık derecesinde güçlü olabilir. bu son durumda ortaya çıkan dilsel yapılar, insan zihninin üstün olanaklarını en güzel şekilde yansıtıyor. farklı dil gruplarına ait birçok dili incelediğim halde şimdiye kadar hiçbir dilde beni türkçe’deki karmaşık cümle yapıları kadar büyüleyen bir yapıya rastlamadığımı söyleyebilirim. biraz duygusal olmama izin verirseniz, bazen kendime "keşke chomsky de gençliğinde türkçe öğrenmiş olsaydı... ", diyorum. eminim o zaman çağdaş dilbilim ingilizce’ye göre değil, türkçe’ye göre şekillen...

osmanlıca içerisindeki farsça unsurlar

osmanlıca içerisindeki farsça unsurlar, farsçanın kelime türetme yolları, farsça ekler, farsça kelime çeşitleri, farsça mastarlar, farsça isim tamlamaları, osmanlıca osmanlıca batı türkçesinin ikinci devri olup 15. asrın sonlarından 20. asrın başlarına kadar devam etmiş olan yazı dilidir. dört asırdan fazla bir ömrü olan osmanlıca, şüphesiz hep ayni kalmamış, baştan ve sondan geçiş devirlerinde ve ortada, hudutları kesin olarak çizilemeyen birbirine geçmiş çeşitli iç merhâleleri olmuştur. fakat iç ve dış bakımından esas vasıfları itibariyle osmanlıca ismi altında bu ismin çok iyi ifade ettiği bir bütünlük gösterir. türkçe bakımından, osmanlıca’da aşağı yukarı mühim hiçbir değişiklik olmamış, eski anadolu türkçe’sinden sonra günümüze kadar türkçe’nin başlıca ...

vurgu ve tonlama

vurgu ve tonlamavurgu: konuşurken veya bir parçayı okurken, bazı heceleri veya kelime gruplarını üztüne basarak söyleriz veya okuruz. bu söyleyiş özelliğine vurgu denir.kelimelerde vurgu: türkçe kelimelerde genellikle hafif bir vurgu vardır. genelde kelimelerin son hecesinde görülür. yalnız yer isimlerinde vurgu ilk veya orta hecededir: ankara - izmit - tokat - sakarya gibi.örnek: yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla.kelimelere ek eklendiğinde, vurgu son heceden bu eke geçer: du - va - rı, du - va - ra, du - var - da...kelimelerde vurgu alan ve almayan eklerkelime türeten ekler vurgu alır. gözlük, gözlükçü, güzellik, kömürcüiyelik ekleri vurguyu kendine çeker: kitabım, kitabın, kitabı, kitabımız, kitabınız, kitaplarısoru eki olan "mi" vurgulu söylenmez. bu kitap senin ki?cümle...

türk dilleri ailesi

turki dilleri ailesi, doğu avrupa'dan sibirya ve batı çin'e kadar uzanan bir alanda anadili olarak 155 milyon kişi tarafından, ikinci dil olarak konuşanlar da sayılırsa 180 milyon kişi tarafından konuşulan, çoğu birbirlerine çok yakın olan 40 dilden oluşan bir dil ailesidir. türk dilleri altay dilleri ailesine aittir. en çok konuşulan türk dili, türkiye türkçesi'dir. ...turki dilleri ailesi, doğu avrupa'dan bkz. avrupa ...detaylı bilgi için linke tıklayınız.sibirya ve batı rusya federasyonunun, ural dağlarından pasifik okyanusuna kadar uzanan topraklarına verilen isim. sibirya, kazakistan cumhûriyeti ve orta asya’yı meydana getiren diğer cumhûriyetleri de ihtivâ eder. yaklaşık olarak 13 milyon km2 lik bir yüzölçüme sâhiptir. sibirya bölgesinde 30 milyon ins...

türk dilleri ailesi

turki dilleri ailesi, doğu avrupa'dan sibirya ve batı çin'e kadar uzanan bir alanda anadili olarak 155 milyon kişi tarafından, ikinci dil olarak konuşanlar da sayılırsa 180 milyon kişi tarafından konuşulan, çoğu birbirlerine çok yakın olan 40 dilden oluşan bir dil ailesidir. türk dilleri altay dilleri ailesine aittir. en çok konuşulan türk dili, türkiye türkçesi'dir. ...turki dilleri ailesi, doğu avrupa'dan bkz. avrupa ...detaylı bilgi için linke tıklayınız.sibirya ve batı rusya federasyonunun, ural dağlarından pasifik okyanusuna kadar uzanan topraklarına verilen isim. sibirya, kazakistan cumhûriyeti ve orta asya’yı meydana getiren diğer cumhûriyetleri de ihtivâ eder. yaklaşık olarak 13 milyon km2 lik bir yüzölçüme sâhiptir. sibirya bölgesinde 30 milyon insan yaşar. k...

türk dilleri ailesi

çuvaşça, yakutça, tuvaca, hakasça, altayca, kırgızca, kazakça vb. gibi türkçe (türkiye türkçesi) ile akraba ya da kardeş olan ve uzak geçmişteki bir ana dilden, "ana türk dili"nden türemiş bulunan dillere dünya türk dilbilimi çevrelerinde, genellikle, "türk dilleri" (ing. turkic languages, alm. türkische sprachen, rus. tyurkskiye yazıki, vb.) adı verilir. türk dilbilimi verilerine ve modern dilbiliminde uygulanan ölçütlere göre türk dillerinin çoğu için yerinde ve uygun olan bu ad bizde hacettepe üniversitesi'nce de benimsenmiş ve bu diller "türk yazı dilleri" adıyla programa girmiştir.[1] ancak, "türk dilleri" adı bizde, ya doğru ve uygun bulunmadığı ya da sakıncalı sayıldığı için, genellikle, kabul edilmemekte ve. kullanılmamaktadır. türk dil kurumu yayınlarında, önceleri "türk lehçe...

türk dilleri ailesi

çuvaşça, yakutça, tuvaca, hakasça, altayca, kırgızca, kazakça vb. gibi türkçe (türkiye türkçesi) ile akraba ya da kardeş olan ve uzak geçmişteki bir ana dilden, "ana türk dili"nden türemiş bulunan dillere dünya türk dilbilimi çevrelerinde, genellikle, "türk dilleri" (ing. turkic languages, alm. türkische sprachen, rus. tyurkskiye yazıki, vb.) adı verilir. türk dilbilimi verilerine ve modern dilbiliminde uygulanan ölçütlere göre türk dillerinin çoğu için yerinde ve uygun olan bu ad bizde hacettepe üniversitesi'nce de benimsenmiş ve bu diller "türk yazı dilleri" adıyla programa girmiştir.[1] ancak, "türk dilleri" adı bizde, ya doğru ve uygun bulunmadığı ya da sakıncalı sayıldığı için, genellikle, kabul edilmemekte ve. kullanılmamaktadır. türk dil kurumu yayınlarında, önceleri "türk lehçe...

vurgu ve tonlama

vurgu ve tonlamavurgu: konuşurken veya bir parçayı okurken, bazı heceleri veya kelime gruplarını üztüne basarak söyleriz veya okuruz. bu söyleyiş özelliğine vurgu denir.kelimelerde vurgu: türkçe kelimelerde genellikle hafif bir vurgu vardır. genelde kelimelerin son hecesinde görülür. yalnız yer isimlerinde vurgu ilk veya orta hecededir: ankara - izmit - tokat - sakarya gibi.örnek: yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla.kelimelere ek eklendiğinde, vurgu son heceden bu eke geçer: du - va - rı, du - va - ra, du - var - da...kelimelerde vurgu alan ve almayan eklerkelime türeten ekler vurgu alır. gözlük, gözlükçü, güzellik, kömürcüiyelik ekleri vurguyu kendine çeker: kitabım, kitabın, kitabı, kitabımız, kitabınız, kitaplarısoru eki olan "mi" vurgulu söylenmez. bu kitap senin ki?cümlelerde v...

türkçe hakkındaki görüşlerim (johan vandewalle)

türkçe hakkındaki görüşlerim (johan vandewalle) "...anadili türkçe olan bir kişinin kısa cümlelerle düşündüğü, konuşma anında ise bu kısa cümleleri çeşitli yollarla birbirine bağlayarak karmaşık yapılar kurduğu görüşündeyim. bu "cümle bağlama eğilimi" bazı konuşurlarda zayıf, bazılarında ise adeta bir hastalık derecesinde güçlü olabilir. bu son durumda ortaya çıkan dilsel yapılar, insan zihninin üstün olanaklarını en güzel şekilde yansıtıyor. farklı dil gruplarına ait birçok dili incelediğim halde şimdiye kadar hiçbir dilde beni türkçe’deki karmaşık cümle yapıları kadar büyüleyen bir yapıya rastlamadığımı söyleyebilirim. biraz duygusal olmama izin verirseniz, bazen kendime "keşke chomsky de gençliğinde türkçe öğrenmiş olsaydı... ", diyorum. eminim o zaman çağda...

türkçe hakkındaki görüşlerim - johan vandewalle

"...anadili türkçe olan bir kişinin kısa cümlelerle düşündüğü, konuşma anında ise bu kısa cümleleri çeşitli yollarla birbirine bağlayarak karmaşık yapılar kurduğu görüşündeyim. bu "cümle bağlama eğilimi" bazı konuşurlarda zayıf, bazılarında ise adeta bir hastalık derecesinde güçlü olabilir. bu son durumda ortaya çıkan dilsel yapılar, insan zihninin üstün olanaklarını en güzel şekilde yansıtıyor. farklı dil gruplarına ait birçok dili incelediğim halde şimdiye kadar hiçbir dilde beni türkçe’deki karmaşık cümle yapıları kadar büyüleyen bir yapıya rastlamadığımı söyleyebilirim. biraz duygusal olmama izin verirseniz, bazen kendime "keşke chomsky de gençliğinde türkçe öğrenmiş olsaydı... ", diyorum. eminim o zaman çağdaş dilbilim ingilizce’ye göre değil, türkçe’ye göre ...

türk dilleri ailesi

türk dilleri ailesi       türk dillerinin (   ) dünyadaki diğer dil ailelerinin arasındaki yeri. türk dilleri ailesi olarak doğu avrupa'dan sibirya ve çin'in batısına kadar uzanan bir alanda ana dil olarak 155 milyon kişi [kaynak belirtilmeli] tarafından, ikinci dil olarak konuşanlar da sayılırsa 180 milyon kişi [kaynak belirtilmeli] tarafından konuşulan, birbirleri ile çok yakın akraba olan ve 40 dilden oluşan bir dil ailesi tanımlanır. türk dilleri altay dilleri ailesine aittir. en çok konuşulan türk dili, türkiye türkçesi'dir. türk dillerinde büyük ve küçük ses uyumu vardır, yazımda sözcükler son ekler alarak uzarlar ve cümle yapısı özne-nesne-fiil sırasıyla oluşturulur. yüzyıllar boyunca türk dillerini konuşan halklar göçebe hay...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !