× "

rusların dini inancı

" arama sonuçları
turan  halklarından türklerin  tarihi (1)

turan halklarından türklerin tarihi (1)

turan halklarından olan türkler, ural-altay dil ailesinin altay koluna mensuptur.türk  tarihini  islam öncesi  ve  sonrası diye ikiye ayırabiliriz...sadece sınıflandırma açısından türk milletinin dört bin yılı aşan bir tarihe sahip olması, "türk" adının nereden ve ne anlama geldiği konusunda tarih ve dil araştırmacılarını, en eski kaynaklarda araştırmalar yapmaya yöneltmiştir. bu amaçla, heredot tarihinden başlanarak tevrat, çin, hint, iran (pers) kaynakları ve ön asya çivi yazılı metinler incelenmiştir. ancak, bu kaynaklara dayanılarak yapılan çeşitli görüşler, günümüzde geçerliliğini kaybetmiştir. türk" adının ne anlama geldiği ...

kureşan aşireti ve “gandi“ kemalin “türkmenleşmesi“7

kureşan aşireti ve “gandi“ kemalin “türkmenleşmesi“7   . yine, "ekrâdı dimili“ şeklindeki adlandırma da bu terimlerin yerleşik olup olmama ile ilgili olarak kullanılmadıklarını ortaya koyuyor. çünkü “dimilî“ bir yer ya da yerleşim durumu ile ilgili bir terim değil. bu terim kırmancca (zazaca) konuşan kürtler için kullanılan ve etnik kimliği ifade eden adlardan biridir. buradaki anlamı “dımıli kürtleri“ demektir. prof. ünal ın kitabında yer alan gruplardan "ekrâdı dimili, ekrâdı disimlü“ (dımıli kürtleri, dersim kürtleri) kırmancca (zazaca) konuşurlarken geriye kalanlardan “ekradı millili&ldquo...

ermeni sorunu

giriş asya ve avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan türkiye, karadeniz’i akdeniz’e bağlayan boğazları, ortaasya, kafkasya ve ortadoğu’daki doğal enerji kaynaklarının kesiştiği noktadaki jeopolitik konumuyla bütün dünyanın dikkatini çekmektedir. geçmişte osmanlı devleti, bugün de türkiye, bu jeopolitik ve jeostratejik konumundan dolayı çeşitli entrikaların çevrildiği bir alan olmuştur. osmanlı devletini parçalayarak tarih sahnesinden silmek isteyen sömürgeci devletler, bu entrikalarında yüzlerce yıldır türklerle dostça yaşayan ermenileri kullanmışlardır. tarihte olduğu gibi günümüzde de, ermeni toplumu üzerinden siyasi ve ekono...

edebiyat kitabı sayfa 12-53 arası cevapları

ekoyay 10.sınıf türk edebiyatı cevapları                   ekoyay türk edebiyatı 10.sınıf cevapları  (sayfa 12-53 arası cevaplardır.) sayfa 12 göktürk yazıtları edebi mi tarihi mi bir metin midir? soru 1) orhun kitabeleri ya da göktürk yazıtları edebi bir metindir..dil, yabancı etkilerden uzak ve yalın bir türkçe'dir. yazıtlarda yer yer gerçekçi tarih dili, yer yer eleştiri cümleleri, yer yer de güçlü bir söylev dili kullanılmıştır. yazıtlarda aliterasyonlu (ses tekrarına dayalı) bir söyleyiş vardır. ayrıca hükümdar bilge kağan’ın ağzın...

ekoyay yayınları 10. sınıf türk edebiyatı kitabı cevabı

ekoyay yayınları 10. sınıf türk edebiyatı kitabı cevabı //form tags to omit in ns6+: var omitformtags=["input", "textarea", "select"] omitformtags=omitformtags.join("|") function disableselect(e){ if (omitformtags.indexof(e.target.tagname.tolowercase ())==-1) return false } function reenable(){ return true } if (typeof document.onselectstart!="undefined") document.onselectstart=new function ("return false") else{ document.onmousedown=disableselect document.onmouseup=reenable }   sayfa 12 göktürk yazıtları edebi mi tarihi mi bir metin midir? soru 1) orhun kitabeleri ya da göktürk yazıtları edebi bir metindir..dil, yabancı etkilerden uzak ve yalın bir türkçe’dir. yazıtlarda yer ...

türk dünyası ve tarihi

türk dünyası ve tarihi

türk dünyası     a. türklerin islâmiyeti kabulü ve islâm devletlerindeki hizmetleri ilk türk arap ilişkileri  hz. osman zamanında kafkasya'ya yönelen is­lâm orduları hazar türkleri tarafından durdurulmuştur. maveraünnehir bölgesini alan emeviler, orta as­ya'ya girmek istediklerinde türgişler tarafından engel­lenmiştir. abbasiler iktidara geçtiklerinde türgişler yıkılış sü­recine girmişti. uygurlar ise henüz yeni kurulmuş­tu. uy­gurlar çin'e karşı durabilecek güçte değildi.    talas savaşı  (...

türk dünyası ve tarihi

türk dünyası ve tarihi

  türk dünyası     a. türklerin islâmiyeti kabulü ve islâm devletlerindeki hizmetleri ilk türk arap ilişkileri  hz. osman zamanında kafkasya'ya yönelen is­lâm orduları hazar türkleri tarafından durdurulmuştur. maveraünnehir bölgesini alan emeviler, orta as­ya'ya girmek istediklerinde türgişler tarafından engel­lenmiştir. abbasiler iktidara geçtiklerinde türgişler yıkılış sü­recine girmişti. uygurlar ise henüz yeni kurulmuş­tu. uy­gurlar &cce...

ermeni isyanları ve osmanlılar prof. dr. justin mccarthy *

ermeni isyanları ve osmanlılarprof. dr. justin mccarthy *-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         osmanlı vilayetleri türklerle ermeniler arasında çatışma kaçınılmaz değildi. bu iki halkın birbiriyle dost olması gerekirdi. birinci dünya savaşı başlamadan önce ermenilerle türkler 800 yıl birarada yaşamıştı. anadolu ve rumeli ermenileri yaklaşık 400 yıldan beri osmanlı tebasıydılar. bu yüzyıllar içinde bazı sorunlar oldu. bu sorunları yaratanlar esas itibariyle osmanlı imparatorluğu’na saldıran ve neticede onu yıkanlardı. ermeniler osmanlı yönetimi altında her...

ermeni meselesi (1)

ermeni meselesi nasıl ortaya çıktı,girişasya ve avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan türkiye, karadeniz’i akdeniz’e bağlayan boğazları, ortaasya, kafkasya ve ortadoğu’daki doğal enerji kaynaklarının kesiştiği noktadaki jeopolitik konumuyla bütün dünyanın dikkatini çekmektedir.geçmişte osmanlı devleti, bugün de türkiye, bu jeopolitik ve jeostratejik konumundan dolayı çeşitli entrikaların çevrildiği bir alan olmuştur. osmanlı devletini parçalayarak tarih sahnesinden silmek isteyen sömürgeci devletler, bu entrikalarında yüzlerce yıldır türklerle dostça yaşayan ermenileri kullanmışlardır.tarihte olduğu gibi günümüzde de, ermeni toplumu üzer...

tüm yönleriyle ermeni meselesi 1

girişasya ve avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan türkiye, karadeniz’i akdeniz’e bağlayan boğazları, ortaasya, kafkasya ve ortadoğu’daki doğal enerji kaynaklarının kesiştiği noktadaki jeopolitik konumuyla bütün dünyanın dikkatini çekmektedir.geçmişte osmanlı devleti, bugün de türkiye, bu jeopolitik ve jeostratejik konumundan dolayı çeşitli entrikaların çevrildiği bir alan olmuştur. osmanlı devletini parçalayarak tarih sahnesinden silmek isteyen sömürgeci devletler, bu entrikalarında yüzlerce yıldır türklerle dostça yaşayan ermenileri kullanmışlardır.tarihte olduğu gibi günümüzde de, ermeni toplumu üzerinden siyasi ve ekonomik çıkar sağl...

ortodoks rahibi nasıl müslüman oldu?

ortodoks rahibi nasıl müslüman oldu? 'tek din 'islam'dır'  vladislav sohin yıllarca ortodoks rahipliği yaptı. ancak o sürekli hakikatı aradı. sonucunda ise isa (a.s)'ın getirmiş olduğu 'tevhid inancı'nın, islam'da yaşadığını gördü.-vladislav, neden hayatınızı ortodoks kilisesine adadınız, ve sonrasında da sizi hristiyanlıkta hayal kırıklığına uğratan ne oldu?-ben mabede bilinçli bir şekilde geldim. çocuklukta ise 'haç suyuna' salınmıştım. dinle, insanların neden allah'a inanması, rusya'nın neden ortodoks olması meseleleri ile ilgilenmeye başladım. doğal olarak da bunun sonucunda ilahiyat eğitimi almağa karar verdim. dini okuldan mezun olduktan sonra din akademisinde de eğitimimi devam ettirdim ve oradan da mezun oldum. dini okuldaki ...

vladislav sohin: 'tek din 'islam'dır'

'tek din 'islam'dır'  vladislav sohin yıllarca ortodoks rahipliği yaptı. ancak o sürekli hakikatı aradı. sonucunda ise isa (a.s)'ın getirmiş olduğu 'tevhid inancı'nın, islam'da yaşadığını gördü.-vladislav, neden hayatınızı ortodoks kilisesine adadınız, ve sonrasında da sizi hristiyanlıkta hayal kırıklığına uğratan ne oldu?-ben mabede bilinçli bir şekilde geldim. çocuklukta ise 'haç suyuna' salınmıştım. dinle, insanların neden allah'a inanması, rusya'nın neden ortodoks olması meseleleri ile ilgilenmeye başladım. doğal olarak da bunun sonucunda ilahiyat eğitimi almağa karar verdim. dini okuldan mezun olduktan sonra din akademisinde de eğitimimi devam ettirdim ve oradan da mezun oldum. dini okuldaki hocaların diliyle söylersek, laik çevrede...

ermeni meselesi (1)

ermeni meselesigirişasya ve avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan türkiye, karadeniz’i akdeniz’e bağlayan boğazları, ortaasya, kafkasya ve ortadoğu’daki doğal enerji kaynaklarının kesiştiği noktadaki jeopolitik konumuyla bütün dünyanın dikkatini çekmektedir.geçmişte osmanlı devleti, bugün de türkiye, bu jeopolitik ve jeostratejik konumundan dolayı çeşitli entrikaların çevrildiği bir alan olmuştur. osmanlı devletini parçalayarak tarih sahnesinden silmek isteyen sömürgeci devletler, bu entrikalarında yüzlerce yıldır türklerle dostça yaşayan ermenileri kullanmışlardır.tarihte olduğu gibi günümüzde de, ermeni toplumu üzerinden siyasi ve ekonomik &c...

hazarlar ve karaylar

istek,öneri ve şikayetleriniz   dünyada halen hazar adı ile anılan bir millet veya topluluk mevcut değildir. isa sonrası vı-xı. yüzyıllar arasında yaşadıkları ve büyük bir devlet kurdukları kesinlikle bilinen hazarların, hiçbir iz ve eser bırakmadan tarih sahnesinden silinmiş olması mantıken mümkün görülemez. dolayısıyla onların devamı ve mirasçıları sayılabilecek bir topluluğun dünyada var olması gerekir. bu varis topluluğu öncelikle eski hazar devleti sınırları içinde aramak gerekir. yapılan araştırmalar sonunda eski hazar devleti sınırları içinde hazarların bakiyyesi sayılabilecek bir topluluk tespit edilmiştir ki, bu topluluk "karaylar" veya "karaim türkleri" dir.       karaylar son zamanlara kadar çoğunlukla kırım ve kaf...

rusların roman yazarı tolstoy'un peygamberimiz (s.a.v) ̵

yazarlar: tarih'den bir damla   ünlü rus yazar tolstoy’un, ölümünden bir yıl önce hz. muhammed’in (s.a.s.) hadislerini derlediği bir risalesi olduğu ortaya çıktı. tolstoy’un eseri, rus halkında islama ilgi uyandırmaması için komünizm döneminde gizlenmiş. ‘muhammed her zaman evangelizmin (hıristiyanların) üstüne çıkıyor. o insanı allah saymıyor ve kendini de allah ile bir tutmuyor. müslümanların allah’tan başka ilahı yoktur ve muhammed o’nun peygamberidir. burada hiçbir muamma ve sır yoktur.” bu sözler tanınmış rus yazar lev nikolayeviç tolstoy’a ait.sadece rusça konuşulan ülkelerde değil dünya edebiyatında da büyük saygınlığa sahip tolstoy’un yıllardır gizlenen risalesi türkiye’de de ilk kez &#...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !