× "

rutin olmayan problem örnekleri

" arama sonuçları

paralel evrenler

einstein’dan günümüze tüm bilimadamları ulaştığı nefes kesici teori ve olağandışı bir sonuca vardılar: yaşadığımız evrenin ilk ve tek evren olmadığı! 100 yıldan fazla bir zamandır bilim çevrelerinin aklından çıkmayan bir sırrın açığa çıkması ile uğraşmaktadır. belki de gizemli, saklı evrenler mevcuttur! 1920lerden beri çalışan fizikçiler, ilginç bir noktaya ulaştılar: onlar atom parçacıklarının mesela elektronların kesin yerini belirlerken, onların kesin ve tek bir lokasyona sahip olmadıkları! parçacıklar sadece bizim evrende değil, başka evrenlerde de olabilecekleri… sonsuz sayıda paralel evrenler mevcut ve hepsi birbirinden değişik. mesela bir evrende napolyon waterloo savaşını kazanırken, ...

öğrenme stilleri üzerinde çalışan araştırmacılar kimlerdir?

aynı sınıfı paylaşan öğrencilerin akademik açıdan “bir” ya da “benzer” özelliklere sahip olsa bile, öğrenme konusunda farklı özelliklere yani farklı öğrenme stillerine sahip oldukları araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. öğrenme stili kavramı, günümüz eğitim dünyasında özellikle de ülkemizde yeni yeni konuşulmakta olan bir konudur. fakat, bu tartışmalar daha çok akademik çevrelerde yapılmakta olup henüz okullara taşınabilmiş değildir.  bu çalışma,öğrenme stilleri konusunda a. a. kolb, a. gregorc ve dunn ve dunn’ un ayrı ayrı geliştirdikleri kuramları tanıtmayı ve aralarındaki benzerlikler ile farklılıkları incelemeyi amaçlamaktadır. &cce...

öğrenme stilleri üzerinde çalışan araştırmacılar kimlerdir?

aynı sınıfı paylaşan öğrencilerin akademik açıdan “bir” ya da “benzer” özelliklere sahip olsa bile, öğrenme konusunda farklı özelliklere yani farklı öğrenme stillerine sahip oldukları araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. öğrenme stili kavramı, günümüz eğitim dünyasında özellikle de ülkemizde yeni yeni konuşulmakta olan bir konudur. fakat, bu tartışmalar daha çok akademik çevrelerde yapılmakta olup henüz okullara taşınabilmiş değildir.  bu çalışma,öğrenme stilleri konusunda a. a. kolb, a. gregorc ve dunn ve dunn’ un ayrı ayrı geliştirdikleri kuramları tanıtmayı ve aralarındaki benzerlikler ile farklılıkları incelemeyi amaçlamaktadır. &cce...

ögrenme stilleri

üç öğrenme stili: kolb, gregorc ve dunn ve dunn öğrenme stili, bireylerin daha etkin ve verimli biçimde öğrenme biçimlerini ifade etmektedir. eğitimcilerin, gerek kendilerinin gerekse öğrencilerinin öğrenme stillerini bilmeleri nitelikli bir eğitim hizmeti sunabilmeleri açısından önemlidir. ülkemiz eğitim sisteminde toplu öğretim bir başka deyişle sınıf öğretimi egemendir. bu uygulama, sınıftaki tüm öğrencilerin düzeylerinin aynı olduğu sayıltısına dayanmaktadır. oysa, aynı sınıfı paylaşan öğrencilerin akademik açıdan “bir” ya da “benzer” özelliklere sahip olsa bile, öğrenme konusunda farklı özelliklere yani farklı öğrenme stillerine sa...

gebelik testi ne zaman uygulanır , doppler kacıncı hafrtada çeki

, hamilelikte amniyon sii testi , doğmamış çocuklarda zeka testi ka , amniyosentez kaçıncı haftada , hamilelikte zeka testi ne zaman y , üçlü tarama testi kaçıncı haftada , doppler testi kaçıncı haftada yap , zeka testi kaçıncı ayda yapılır , doğum öncesi tanı yöntemleri kız mı, erkek mi? büyükanne gibi sarı saçlı mı,büyükbaba gibi yeşil gözlümü olacak? babanın sesini mi annenin güzelliğini mialacak? en önemliside bebeğim sağlıklı olacak mı? yakın zamanlara dek bu sorular ancak bebek doğduktan sonracevaplanabilirdi. bugün ise doğum öncesi tanı yöntemleri ile döllenmedenaltı hafta sonrası gibi erken zamanlarda bile yanıtlanabilmektedir. doğu...

hamilelik döneminde uygulanan testler

hamilelikte zeka testi zorunlumu - hamilelikte zeka testi - ultrason nerde cektirebilirim - hamilelikte zeka testi yapilir mi? - hamilelikte uygulanacak testler - gebelik testi ne zaman uygulanır - doppler kacıncı hafrtada çekilir - hamilelikte amniyon sii testi - doğmamış çocuklarda zeka testi ka - amniyosentez kaçıncı haftada kız mı, erkek mi? büyükanne gibi sarı saçlı mı,büyükbaba gibi yeşil gözlümü olacak? babanın sesini mi annenin güzelliğini mialacak? en önemliside bebeğim sağlıklı olacak mı? yakın zamanlara dek bu sorular ancak bebek doğduktan sonracevaplanabilirdi. bugün ise doğum öncesi tanı yöntemleri ile döllenmedenaltı hafta sonrası gibi erken zamanlarda bile yanıtlanabilmektedir...

tüp bebek tedavisi ile ilgili soru ve cevaplar bölüm 4

asagidaki yazimizda tüp bebek tedavisinde merak ettiginiz tum sorulari ve bu sorularin cevaplarini bulabileceksiniz. sperm örneği evden veya dışarıdan getirilirse risk oluşur mu? örneğin verildiği andaki jel kıvamından sıvı duruma geçmesi vücut ısısında (37°) daha hızlı ve sağlıklı olmaktadır. sperm hareketliliği vücut ısısında gerçek değerini gösterdiği için en doğru değerlendirme dışarıda bekletilmemiş örneğe yapılabilmektedir. normal şartlarda merkezimizde hazırlanmış olan özel bir odada verilecek sperm örneği oda ısısında 20 dakika bekletildikten sonra değerlendirilmektedir. çok zorunlu hallerde örnek evden getirilecek ise koltuk altı veya avuçlar arasında, vücut ısısında tutulacak,...

altı ayakkabılı uygulama tekniği

                                        altı ayakkabılı uygulama tekniği        altı şapkalı düşünme yönteminin oluşturucusu olan  edward de bono bu tekniğin düşünme sürecinde işe yaradığını uygulama da işe yaramadığını fark etmiştir. bunun için altı ayakkabılı uygulama tekniğini oluşturmuştur. bu tekniğin işleyişi de altı şapkalı düşünme tekniğine benzemektedir. yani altı şapkalı düşünme yöntemi düşünmede; altı ayakkabılı uygulama tekniği uygulamada işe yaramaktadır. altı ayakkabılı uygulama tekniği:    ayakkabılar uygulamayı çağ...

hafizanizi güçlendirmek ıçin 8 adim

hayat aynı rutininde devam ediyor ve sıkılıyorsanız, yaşamı farklılaştırmanız ve beyninizi alışkanlıklarını bırakmaya zorlamanız gerekiyor. bu size hem zihinsel zindelik hem de rahatlamayla birlikte mutluluk getirecek. ailem.com’un verdiği ve okuduğunuzda basit gibi gelen, ancak uyguladığınızda ne kadar katı alışkanlıklara sahip olduğunuzu görmenizi sağlayacak önerileri mutlaka uygulayın. unutmayın hayata bir kere gelme şansınız var ve ilk önce kendinize dikkat edin: 1- vücudunuzu yeni davranışlara alıştırın. saçınızı tararken, dişlerinizi fırçalarken, kahvenizi karıştırırken ya da diğer günlük basit işleri yaparken sürekli kullandığınız elinizi değil diğer elinizi kullanın. 2- gözlerinizi kapatın ve odada yolunuzu duygularınızla ...

infertilite nedenleri

infertil çiftleri değerlendirmekteki amaç sebebi ortaya koyarak bu sebebe yönelik tedavi planı çizmek ve başarı şansları konusunda çifti bilgilendirmektir. infertil çiftlerin yaklaşık %30'unda sorun sadece kadın kaynaklı, %30'unda sadece erkek kaynaklı, %30'unda hem erkek, hem de kadın kaynaklı ve kalan %10'unda ise şu anki mevcut tetkiklerle sorunun ortaya konamadığı izah edilemeyen infertilite söz konusudur.infertilite nedenlerini araştırmada ilk ve çok önemli olan basamak çiftin birlikte gelmelerinin istendiği ilk görüşmedir. bu görüşme sırasında çiftlerin daha önceki sağlık problemleri, geçirdikleri operasyonlar, varsa daha önce yapılan infertilite takip ve tedavileri, varsa &oum...

yönetimde karar verme ve problem çözme

 sezgin uludüzyönetim biliminde, yönetici, kısaca karar veren kişi olarak da tanımlanır. yönetim hayatı, sürekli olarak karar vermekten ibarettir. yöneticinin varlığının nedeni de bu gerçektir.yönetimde genel olarak, üst düzeyde ilke kararları, stratejik ve politik kararlar verilir; orta kademelerde daha çok taktik kararlar alt kademelerde çoğunlukla teknik ve rutin kararlar verilir. diğer bir deyimle, üst kademelerde daha çok planlamaya yönelik, orta ve alt kademelerde ise uygulamaya yönelik kararlar verilir. yönetimde kritik karar verebilmek için, öncelikle yöneticilerin karar verme yetkisine ve yeteneğine sahip olması gereklidir.yönetimi etkileyen dış unsurlar, baskıla...

aspergerlinin handikapları ve program önerileri

asperger sendromu tanısına sahip çocuklar eğitimsel çevrede oldukça uğraştırıcıdırlar. tipik olarak sınıf arkadaşları tarafından tuhaf ve sıra dışı olarak değerlendirilirler. asperger sendromu tanısına sahip çocuklar eğitimsel çevrede oldukça uğraştırıcıdırlar. tipik olarak sınıf arkadaşları tarafından tuhaf ve sıra dışı olarak değerlendirilirler. sosyal ilişkilerdeki beceriksizlikleri bazen onların şamar oğlanı haline gelmelerine neden olabilir. sakarlık ve objelere anlaşılması güç olan takıntılı ilgi ilginç tavırlarına ektir. asperger sendromlu çocuklar insan ilişkilerini, kurallarını ve sosyal sohbeti anlamakta güçlük çekerler. saftırlar ve göze çarpıcı biçimde toplumsal anlayışta yetersizdirler. değişikliklerle başa çıkmadaki inatçı ve beceriksiz tavırları bu bireylerin kolaylıkla ge...

teacch yaklaşımı olmadan eğitim mümkün mü

ilk iki yazımda açıklamaya çalıştığım otizmin, bireylerin algılama, düşünme, öğrenme gibi bilişsel süreçlerini etkileyen nörogelişimsel bir bozukluk olduğunun 1970'li yılların sonuna doğru anlaşılmasıyla birlikte, eğitimciler bu özelliği dikkate alan programlar geliştirmeye çalışmışlardır. abd'nin north carolina üniversitesinden eric schopler ve arkadaşları da, otistik bireyi merkeze alan ve otizmi anlamaya çalışan bir eğitim programı olarak teacch (treatment and education of autistic and related communication handicapped children- otistik ve benzer iletişim güçlüğü olan çocuklar için eğitim programı) programını geliştirmişlerdir. 2005 yılında 40. yılına ulaşan ve yirmiden fazla ülkede uygulanan teacch programı, otistik bireylerin ortak dikkat problemleri, bütüne değil detaylara od...

çoklu zeka kuramı

çoklu zeka kuramı neye benzetilebilir diye düşünüldüğünde akla gelebilecek en iyi örneklerden biri dengeli beslenme olabilir. bu nedenle gardner'in çoklu zeka kuramı'na beslenmeyle bağlantısını kurarak başlayacağız. ergenlik çağındaki çocuklar "kaç türlü besin vardır?" sorusuna; dondurulmuş besinler, vakumlanmış besinler, paketlenmiş besinler... diye şaka yollu cevaplar vermektedir. günümüz dünyasında çokta haksız sayılmazlar. zira son derece rafine, doğallıktan uzak ve tek yönlü bir beslenme alışkanlığı giderek yaygınlaşmaktadır. karbonhidrat ya da protein ağırlıklı beslenme, vücutta istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. tek yönlü beslenen çocuklarda belirli hastalıklar ortaya çıkmaktadır. tek yönlü beslenme zeka açısından da söz konusu olabilmektedir. bilindiği gibi pia...

serbest konu::::otistik çocukların eğitiminde teacch yaklaşımı

otistik çocukların eğitiminde teacch yaklaşımı ilk iki yazımda açıklamaya çalıştığım otizmin, bireylerin algılama, düşünme, öğrenme gibi bilişsel süreçlerini etkileyen nörogelişimsel bir bozukluk olduğunun 1970'li yılların sonuna doğru anlaşılmasıyla birlikte, eğitimciler bu özelliği dikkate alan programlar geliştirmeye çalışmışlardır. abd'nin north carolina üniversitesinden eric schopler ve arkadaşları da, otistik bireyi merkeze alan ve otizmi anlamaya çalışan bir eğitim programı olarak teacch (treatment and education of autistic and related communication handicapped children- otistik ve benzer iletişim güçlüğü olan çocuklar için eğitim programı) programını geliştirmişlerdir. 2005 yılında 40. yılına ulaşan ve yirmiden fazla ülkede uygulanan teacch programı,...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !