× "

sölenterlerin genel özellikleri

" arama sonuçları

omurgasız hayvanlar nelerdir genel özellikleri

omurgasız hayvanlar • çoğunluğu sularda ve nemli bölgelerde yaşarlar. • hayvanların en basit bireylerini içerirler. karada yaşayanları deri ve trake solunumu yaparken sularda yaşayanları yüzey ve solungaç solunumu yaparlar. altı gruba ayrılarak incelenirler. 1. süngerler • en ilkel hayvan grubudur. • sularda bir yere tutunarak yaşarlar. • vücutlarında doku ve organ farklılaşması yoktur. • sudaki besin parçacıklarıyla beslenirler. • yumurta oluşumu ve tomurcuklanma ile çoğalırlar. 2. sölenterler • vücutlarında tam bir doku ve organ farklılaşması görülmez. • basit bir sindirim kanalı ve ağsı sinir yapılarını taşırlar. • sölenter...

hücre zarından madde geçişi

hücre zarından madde geçişi hücre zarının en önemli özelliği, canlı ve seçici – geçirgen olmasıdır.    pasif taşıma (enerji harcanmaz)difüzyon (yayılma) madde moleküllerinin çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru yayılmalarıdır. difüzyon sırasında enerji harcanmaz ve canlılık şart değildir. bazı durumlarda difüzyona uğrayacak madde bir taşıyıcı proteinle hücreye alınabilir. buna ise kolaylaştırılmış difüzyon denir. hücre zarı korundan geçebilecek maddeler; glikoz, gliserol, yağ asitleriamino asitler, elementler,su ve bazı inorganik bileşiklerdir.    osmoz (suyun difüzyonu)suyun seçici geçirgen bir zardan difüzyonuna denir. osmozda da enerji harcanmaz ve canlılık şart değildir. ancak seçici geçirgen zar bulunmak zorundadır.emme kuvveti: y...

kan

kan fizyolojisikan, hücrelerden ve “plasma “ adı verilen bir sıvıdan oluşmuştur. hücreler eritrositler (kırmızı kan hücreleri), lökositler (beyaz kan hücreleri) ve trombositlerdir. hücrelerin % 99’undan fazlasını eritrositler oluşturur. eritrositler kanın oksijen taşıyan hücreleridir.lökositler vucudu enfeksiyonlara ve kansere karşı koruyan hücrelerdir. trombositler ise kanın pıhtılaşmasında görev alırlar.eğer kan santrifüj edilirse, hücreler plazmadan ayrılır. hücreler daha ağır oldukları için dibe çökerken daha hafif olan plazma üstte kalır. kan, içi heparin ile sıvanmış “mikropipet” denilen küçük tüplerde santrifüj edilir. bu tüpün en alttaki kısmında eritrositler toplanır, bunun hemen üstünde ise çok ince bir tabaka halinde lökositler bulunur, en üstte ise...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !