× "

sözcükler

" arama sonuçları

iletişim kopukluğu: sözcükler yüzünden kopan iletişim

insanları hayvanlardan ayıran en önemli şeylerden biri dilidir. onun için “insan konuşan hayvandır.” benzetilmesi yapılmıştır. bir atasözümüz vardır. “hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa anlaşır.” aynı dili konuşmak, anlaşmak için yeterli değildir. aynı sözlükten konuşmak, sözlükteki sözcükleri aynı anlamda kullanarak konuşmak önemlidir.n�niletişim dediğimiz şey; duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. yazı konusu iletişim; duygu, düşünce ve bilgilerimizi başkalarına aktarırken kullandığımız sözcükler nedeniyle kopan iletişimdir.n�nsözcükler iletişimimizi sağladığı gibi iletişimimizi sakatlayan bir unsur haline de gelebilir. sözcükler düşüncelerimizin yapı taşlarıdır. sözcüklerle düşünürüz. sözcüğü oluşmayan bir şeyi düşünmekte zorluk çekeriz. ...

sözcükler arası anlam ilişkileri

eş sesli sözcükler: yazılışları aynı olup, anlamları farklı olan sözcüklere; eş sesli sözcükler denir. örneğin; al, at, koy, yol, sol, sal, sağ, yaz, gelin gibi sözcükler eş sesli sözcüklerdir. eş anlamlı sözcükler: yazılışları farklı olup, anlamları aynı olan sözcüklere; eş anlamlı sözcükler denir.    sözcükeş      anlamıevkonutalkırmızıöğrencitalebeeşekmerkeptambütünokulmektepneşelisevinçliayakkabıpabuçcevapyanıtbaşkafacılızzayıfadet sayıgezmek dolaşmak hatıraanıhediyearmağan nesil kuşaklider önderkolay basitöğretmen muallimçehresurat      karşıt (zıt) anlamlı sözcükler: yazı...

türkçe eş anlamlı sözcükler (anlamdaş sözcükler), alfabetik list

eş anlamlı sözcükler (anlamdaş sözcükler)sesleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş, anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir. türkçede söz­cükler arasında eş anlamlılıktan çok, yakın anlamlılık vardır. bu nedenle türkçede eş anlamlı sözcüklerin sayısı çok azdır. türkçedeki eş anlamlılık, yabancı kökenli sözcüklerden kaynaklanır. eş anlamlı söz­cüklere bakıldığında genellikle bunlardan birinin türkçe, öbürünün yabancı kökenli sözcük olduğu görülür:bir sözcüğün eş anlamlısını cümledeki kul­lanımı belirler.örneğin:“çektiğimiz sıkıntının nedeni sevg...

türkçe eş anlamlı sözcükler (anlamdaş sözcükler), alfabetik list

eş anlamlı sözcükler (anlamdaş sözcükler)sesleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş, anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir. türkçede söz­cükler arasında eş anlamlılıktan çok, yakın anlamlılık vardır. bu nedenle türkçede eş anlamlı sözcüklerin sayısı çok azdır. türkçedeki eş anlamlılık, yabancı kökenli sözcüklerden kaynaklanır. eş anlamlı söz­cüklere bakıldığında genellikle bunlardan birinin türkçe, öbürünün yabancı kökenli sözcük olduğu görülür:bir sözcüğün eş anlamlısını cümledeki kul­lanımı belirler.örneğin:“çektiğimiz sıkıntının nedeni sevg...

türkçe eş anlamlı sözcükler (anlamdaş sözcükler), alfabetik list

eş anlamlı sözcükler (anlamdaş sözcükler)sesleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş, anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir. türkçede söz­cükler arasında eş anlamlılıktan çok, yakın anlamlılık vardır. bu nedenle türkçede eş anlamlı sözcüklerin sayısı çok azdır. türkçedeki eş anlamlılık, yabancı kökenli sözcüklerden kaynaklanır. eş anlamlı söz­cüklere bakıldığında genellikle bunlardan birinin türkçe, öbürünün yabancı kökenli sözcük olduğu görülür:bir sözcüğün eş anlamlısını cümledeki kul­lanımı belirler.örneğin:“çektiğimiz sıkıntının nedeni sevg...

basit, türemiş, birleşik sözcükler ile ilgili konu anlatım

basit, türemiş, birleşik sözcükler ile ilgili konu anlatım <<<basit, türemiş, birleşik sözcükler ile ilgili konu anlatım basit, türemiş, bileşik sözcüklerinin ortaya çıkmasının nedeni anlatma endişesidir.     basit (yalın) (kök)yapım eki almamış olan sözcükler uyarı: çekim ekleri yeni sözcükler yapmadıkları için basit sözcükler çekim eki alsalar da kök durumundadırlar.    örn:                ses          ,     ses – i – miz - i       &nb...

batı kökenli sözcükler sözlüğü batı kökenli sözcükler sözlük

batı kökenli sözcükler sözlüğübatı kökenli sözcükler sözlüğü,batı kökenli sözcükler sözlüğü,batı kökenli sözcükler sözlüğü,batı kökenli sözcükler sözlüğü,batı kökenli sözcükler sözlüğü,batı kökenli sözcükler sözlüğü,batı kökenli sözcükler sözlüğü,batı kökenli sözcükler sözlüğü...

öztürkçe ile birleşik sözcükler üzerine notlar tahir balcı öztür

öztürkçe ile birleşik sözcükler üzerine notlar (tahir balcı)  1) hasan eren “eski dilci” kavramını öz türkçe akımı ve atatürk’ün “türk dil kurumu” yanlıları için; “yeni dilci”leriyse şimdiki “türk dil kurumu” yanlıları anlamında kullanmaktadır.2) doğan aksan, devrimi sonucunda 25.000 kadar yeni sözcüğün benimsenmiş olduğunu, kuruluş biçimi tartışılan sözcük sayısının 50′yi aşmadığını, bu oranın ise % 0,5 olduğunu belirtmektedir. türk dili’yle ilgili birçok şey yazılıyor. yazılanların çoğu “eski dilciler” ile “yeni dilciler” arasındaki bir tartışı niteliğinde. ör...

ekler ve yapısına göre sözcükler

ekler ve yapısına göre sözcükler sözcüklere eklenerek onlara yeni anlam kazandıran veya onların cümle içerisindeki görevlerini değiştiren söz parçacıklarına ek denir. not: ekler; * sözcüklere eklenirken büukna uyarlar. * ünsüzlerin benzeşmesi ve sertleşmesi kurallarına uyarlar. genel olarak ekler iki ana kısma ayrılı: 1. çekim ekleri 2. yapım ekleri 1. çekim ekleri ve basit yapılı sözcükler: eklendiği sözcüğün cümle içerisindeki görevini değiştiren eklere çekim ekleri denir. çekim eki alan sözcüklere basit yapılı sözcükler denir. çekim ekleri ve basit yapılı sözcüklere örnekler: a) çoğul ekl...

yapıları yönünden sözcükler :

yapıları yönünden sözcükler : basit sözcükler : herhangi bir yapım eki almamış ya da bir sözcükle birleşmemiş olan sözcüklere yapıları yönünden basit sözcük denir.örnek :             kuşların kanadına yazdım aşkımı.kuş -   lar   -  ın            kanat -       ı         -        n          -       a         yaz -     dı     ...

türkçeye giren yabancı sözcükler ve otel adları

türkçeye giren yabancı sözcükler ve otel adları (yrd.doç.dr. bedri aydoğan) türkçenin son yıllardaki en büyük sorunu, bünyesine aldığı yabancı sözcüklerdir. yeni  binyılın başında sayıları inanılmayacak kadar artan bu sözcüklerin bir kısmı kimi zorunluluklar nedeniyle dile girmektedir. bu nedenle onların kabullenilmesi, memnuniyet ifadesi değil, zorunluluğun getirdiği bir katlanış olarak değerlendirilmelidir. diller arasında bir alış veriş olduğu da yine çoğunluğun kabul ettiği bir görüştür. diller birbirinden sözcük alır ve verirler. bu yolla da yabancı sözcükler, birbiriyle ilişki içinde bulunan dillere girmektedirler. ancak sözünü ettiğimiz alış verişte  bir sınır, bir ölçü olmalıdır. yüzlerce  sözcük engel tanımadan dil...

öztürkçe ile birleşik sözcükler üzerine notlar

öztürkçe ile birleşik sözcükler üzerine notlar (tahir balcı)   1) hasan eren “eski dilci” kavramını  öz türkçe akımı ve atatürk’ün “türk dil kurumu” yanlıları için; “yeni dilci”leriyse şimdiki “türk dil kurumu” yanlıları anlamında kullanmaktadır. 2) doğan aksan, devrimi sonucunda 25.000 kadar yeni sözcüğün benimsenmiş olduğunu, kuruluş biçimi tartışılan sözcük sayısının 50'yi aşmadığını, bu oranın ise % 0,5 olduğunu belirtmektedir.            türk dili’yle ilgili birçok şey yazılıyor. yazılanların çoğu “eski dilciler” ile “yeni dilciler” arasındaki bir tartışı niteliğinde. örnek olarak hasan ere...

öztürkçe ile birleşik sözcükler üzerine notlar - (tahir balcı)

öztürkçe ile birleşik sözcükler üzerine notlar (tahir balcı)   1) hasan eren “eski dilci” kavramını  öz türkçe akımı ve atatürk’ün “türk dil kurumu” yanlıları için; “yeni dilci”leriyse şimdiki “türk dil kurumu” yanlıları anlamında kullanmaktadır. 2) doğan aksan, devrimi sonucunda 25.000 kadar yeni sözcüğün benimsenmiş olduğunu, kuruluş biçimi tartışılan sözcük sayısının 50'yi aşmadığını, bu oranın ise % 0,5 olduğunu belirtmektedir.            türk dili’yle ilgili birçok şey yazılıyor. yazılanların çoğu “eski dilciler” ile “yeni dilciler” arasındaki bir tartışı niteliğinde. örnek olarak hasan ere...

türkçeye giren yabancı sözcükler ve otel adları (yrd.doç.dr. bed

türkçeye giren yabancı sözcükler ve otel adları (yrd.doç.dr. bedri aydoğan) türkçenin son yıllardaki en büyük sorunu, bünyesine aldığı yabancı sözcüklerdir. yeni  binyılın başında sayıları inanılmayacak kadar artan bu sözcüklerin bir kısmı kimi zorunluluklar nedeniyle dile girmektedir. bu nedenle onların kabullenilmesi, memnuniyet ifadesi değil, zorunluluğun getirdiği bir katlanış olarak değerlendirilmelidir. diller arasında bir alış veriş olduğu da yine çoğunluğun kabul ettiği bir görüştür. diller birbirinden sözcük alır ve verirler. bu yolla da yabancı sözcükler, birbiriyle ilişki içinde bulunan dillere girmektedirler. ancak sözünü ettiğimiz alış verişte  bir sınır, bir ölçü olmalıdır. yüzlerce  sözcük engel tanımadan d...

sözcükler arasındaki anlam ilişkileri / eş anlamlı (anlamdaş) sö

sözcükler arasındaki anlam ilişkileri eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler aynı varlığı, kavramı veya durumu ifade eden, yazılışları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcükler, eş anlamlı sözcüklerdir. eş anlamlı sözcükler, dilimize yabancı dillerden girmiş sözcüklerin bizdeki karşılıklarıyla kurdukları ilişkiden doğmuşlardır. kara – siyah / mektep – okul / talebe – öğrenci pay – hisse / doktor – hekim / barış – sulh okul – mektep / savaş – harp / star – yıldız anne – valide / amaç – gaye / ak – beyaz kırmızı – al / duygu – his / aş – yemek hız – sürat / hasret – özlem / ad – isim ün – şöhret / sözcük –...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !