× "

sözlükte anlam

" arama sonuçları

mecaz anlamlar

  sözcüklerde anlam ilişkisi         dil bir milleti ayakta tutan, en büyük güçtür dil. insanları anlaştırır, küsleri barıştırır dil.   beşikte tatlı ninnim, okulda ilk hecem, dilimde söylediğim; en güzel türküdür dil. düşünüyor, hissediyorsam, anlıyor, anlatıyorsam; yazıyor, okuyorsam, anlamlı ve yücedir dil. ilknur mersin ( ilk üç soruyu şiire göre cevaplayınız.) 1.  şiire göre bir milleti ayakta tutan en büyük güç nedir?    ...

sözlükte anlam

a. anlam bakımından sözcükler 1. gerçek anlam (temel anlam) 2. yan anlam 3. mecaz anlam 4. deyim anlam 5. terim anlam 6. argo anlam 7. soyut anlam 8. somut anlam 9. genel ve özel anlam b. sözcükler arasındaki anlam ilişkileri 1. eş anlamlı sözcükler 2. yakın anlamlı sözcükler 3. zıt anlamlı sözcükler 4. eş sesli sözcükler 5. ikilemeler 6. yansımalar 7. atasözleri 8. dolaylama 9. anlam genişlemesi 10. anlam daralması 11. anlam iyileşmesi 12. anlam kötülemesi 13. güzel adlandırma sözcük (kelime) cümlenin anlamlı en küçük birimlerine ya da tek başına anlamı olmadığı hâlde cümle içinde anlam k...

somut şiir (1)... (bir sözlükte kitap adları-b.necatigil)

    şiirde somut ve soyut arayışlar üzerine bir deneme… filiz bedük (…) “somut şiir, ismini 1950’lerin başında almıştır. kapalı, uluslararası, taklitçi olmayan ve dilin maddesel özelliklerinden (kelimelerin sözel, işitsel ve görsel maddeselliğinden) doğan dil temelli bir sanat biçimidir. tek başına harflerin grafiksel biçimleri, bir kitap sayfasının beyaz boşlukları, harflerin birbirine karşı düzenlemeleri, okuma alışkanlıklarının değişimi, bir yüzey üzerinde harflerin ve kelimelerin beraber yaratabilecekleri olasılıklar, sözdizimi ve metaforun gözardı edilmesi, dilin maddesiyle dilin kurallarına karşı duran özgür bir oyun- bu, okuyucunun tamamen ...

sözcükte anlam -1-

sözcükte anlam -1- 1. “amaç” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?             a) erek                        b) istek                                   c) dilek                        d) umut 2. “berrak” kelimesinin karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? &n...

hÂkimiyet

  hâkimiyet   arapça'da "el-hukm" kelimesi sözlükte yargı ve yargıda bulunmak anlamındadır. kelime bütün kökleriyle, taraflar arasında ister anlaşmazlık bulunsun isterse bulunmasın belirli bir konunun gerçek değerinin anlaşılması için, bu konuda yetkili kabul edilen bir makama başvurma mânâsını ihtiva etmektedir: kur'ân-ı kerîm'de de -kelimenin bu anlamı göz önünde bulundurularak- kullanıldığı görülmektedir. bu kelimenin türkçe'de "egemenlik" anlamında kullanılan "hâkimiyet" şeklindeki söylenişi ise, hüküm koyma, ...

sözcükte anlam

<!-- /* font definitions */ @font-face {font-family:wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:"cambria math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073741899 0 0 159 0;} @font-face {font-family:calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:162; mso-generic-font-family:swiss; mso-f...

semantik nedir?

arkadaşlar semantik kelimesi sözlükte anlamları inceleyen bilim olarak geçmektedir. ve iki boyutta incelenir. felsefi ve mantıksal boyutunda kelimenin adlandırıması , yan anlamları, akla gelen ilk anlamı vb. başlıklar bulunur. ikinci boyutu olan dilbilimsel yaklaşımda ise kelimenin zaman içinde geçirdiği değişimler , dilin yapısı ve bunlar arasında ki bağlantılar ele alınır....

mecaz anlam

                                                 sözcükte anlam -1-1. “amaç” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?            a) erek                        b) istek                               ...

deyim, terim, atasözü, özdeyiş, mecaz anlam ne demektir? (örnekl

sözcüklerin gerçek ve mecaz anlamlarıbir sözcüğün sözlükte yazan anlamına, yani herkes tarafından bilinen anlamına gerçek anlam denir. bir kelimenin birden çok gerçek anlamı olabilir. bir sözcüğün gerçek anlamı dışında cümle içinde kazandığı geçici ve özel anlamına mecaz anlamı denir.örnek:     "ben bayat ekmek yemem."bayat = taze olmayan. (gerçek)"bu bayat konulardan artık bıktım."bayat = güncelliğini, önemini yitirmiş. (mecaz)"ormanda tilkiler vardır."tilki = bir hayvan. (gerçek)"sen onun ne tilki olduğunu bilmezsin."tilki = aldatıcı, kurnaz, düzenbaz. (mecaz)"gözüme toz kaçtı."göz = bir organ ismi. (ger&c...

sözlükte anlam

sözcükte anlam                                sözcükte anlam  özellikleri 1) gerçek (temel) anlam:            bir sözcüğün ilk ve asıl anlamına denir.yani bir sözcüğün söylendiği anda zihnimizde uyandırdığı ilk çağrışım gerçek anlamdır.   2) yan anlam:          bir sözcüğün gerçek anlamı yanında kullanımına bağlı olarak yeni anlamdır.   3) mecaz anlam:         bir sözcüğün gerçek anlamı dışında yepyeni bir anlamda kullanılmasıdır. * adamın tarladaki bütün ekinleri yandı. ( gerçek) * partide çekt...

sözlükte anlam

sözcükte anlam                                sözcükte anlam  özellikleri 1) gerçek (temel) anlam:            bir sözcüğün ilk ve asıl anlamına denir.yani bir sözcüğün söylendiği anda zihnimizde uyandırdığı ilk çağrışım gerçek anlamdır.   2) yan anlam:          bir sözcüğün gerçek anlamı yanında kullanımına bağlı olarak yeni anlamdır.   3) mecaz anlam:         bir sözcüğün gerçek anlamı dışında yepyeni bir anlamda kullanılmasıdır. * adamın tarladaki bütün ekinleri yandı. ( gerçek) * partide çek...

200.000'inci giriyi polat alemdar'ın girmesi sözlükte so

yıldızsözlük'te 200.000'inci giriyi kutlama hazırlıkları sürerken, alemdar'ın beklenmedik bir şekilde 200.000'inci giriyi girmesi yazarlar üzerinde soğuk duş etkisi yarattı.   polat alemdar 200.000'inci entryi girmesine neden bu kadar kızıldığına bir anlam veremedi....

hallucinant

şaşırtıcı ve olagan üstü anlamına gelir. blogun adının hallucinant olmasının özel bir sebebi yok. hatta ben bu kelimenin anlamını 5 dakika önce ögrendim. fransızcaymış kendisi. ben bu kelimeyi sözlükte en son anlamına bakılan kelimeler arasından özenle seçtim, kulaga hoş gelmesi bakımından. ne çıkarsa bahtıma hesabı....

laiklik sözlükte durduğu gibi durmaz!

  başörtüsü hurafeyse gazilik ve şehitlik ne? ibrahim paşalı - istanbul kriterleri sf.54   hurafeler bizim için ne anlam "taşıyor"? hurafeler, trenin rayları gibi sabit, yaygın ve genelde de "boş"turlar. genelde "boş" olan şeylere onca zahmet harcamak, bel bağlamak akıl kârı mıdır? trenin raylar üstünde gitmesi gibi, hakikatler de hurafelerin üstünde gider gelir. onlar sayesinde ihtiyaç duyduğumuz hakikatlere kavuşuruz. başörtüsü hurafeyse gazilik ve şehitlik başka bir şey midir? onların "taşıdığı" anlamı görmeden neyi görebiliriz ki? anadolu'ya ilk seferleri düzenleyen gaziler ve şehitler anılmadan türkiye'den bahsedilemez. ne ilginçtir ki "modern türkiye" de gazilik ve şehitlik üstüne kuruldu! iddia edildiği gibi laiklik üstüne kurulmadı. laiklik bu binanın temeli d...

çağın popüler sembolü "@" ne anlam a geliyor?"

      *biraz komik görünümlü, kuyruğu tepesinden dolaşan bu küçük 'a' harfi, internetle beraber günümüzde en çok kullanılan sembollerden biri olmuştur. sembolün gerçek orijini tam olarak bilinmemektedir. dünya üzerinde genel kabul görmüş ortak bir isminin olmaması da şaşırtıcıdır. işte @ sembolünün anlamı ve tarihten günümüze gelişi;   *     en çok kabul gören ismi ingilizce'deki 'at sign'dır. bu sembole almanlar 'at zeichen', ispanyollar 'arroba', fransızlar 'arobase', japonlar ise 'atto maak' adını vermişlerdir.   '@' sembolü birçok ülkede şekil olarak değişik hayvanlarla özdeşleştirilir. ınternet erişimi olan herkesin adres veya telefon numarasının bir çeşit karşılığı olan e-p...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !