× "

sübhaneke okunuşu

" arama sonuçları
cuma suresi türkçe ,arapça okunuşu ve namazı

cuma suresi türkçe ,arapça okunuşu ve namazı

cuma suresi oku türkçe okunuşu yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-’aziyzilhakiymi huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sad...

kenzül arş duası,fazileti,türkçe okunuşu ve anlamı

peygamberimiz efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: ''-cebrail bana dedi ki: ''ey muhammed!kim ömründe bir kere bu duayı okursa,allahü teala onu,kıyamet günü'nde yüzü ayın ondördü gibi parlak olarak haşreder.hatta bütün insanlar onu bir peygamber veya melek sanırlar.ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz.ona hesapsız ve azapsız,üzerine binip cennete gitmesi için cennetten bir burak getirilir.sırat köprüsü'nden şimşek gibi geçer.onun günahı denizlerin suyundan,yağmurların damlasından,ağaçların yapraklarından,kumların adedinden,taşlardan daha fazla olsa bile,kendisine kabul olunmuş(nafile)hac ve bin umre sevabı yazılır. korkan kimse okursa,allah onu ko...

kenzül arş duası, okunuşu, anlam ve fazileti

kenzül arş duası, okunuşu, anlam ve fazileti

arkadaslar simdi sizlere çok önemli bir dua paylaşıyorum bilenleriniz çoktur biliyorum ancak bir hatırlatma ve belki bilmeyen bir kaç kardeşimiz için hayırlara vesile olmaktır amacım... bu yazıda türkçe, okunuşu arapçası ve videolu okunuşunu bulacaksınız...   kenzül arş duası ve fazileti ve türkçe okunuşu peygamberimiz hz. muhammed(s.a.v)den rivayet edilmiştir.şöyle buyuruyor…… -cebrail bana dediki:“ey muhammed,kim ömründe bir kere bu duayı okursa,allah´u teala onu,kıyamet gününde yüzü ayın ondördü gibi parlak haşreder. hatta bütün insanlar onu,bir peygamber veya melek sanırlar. ben ve sen onun kabrini...

evrad-ı-fethiyye'nin okunuşu

evradi fethiye seyyid şeyh ali hemadani kaddesallahu sirruhu hazretlerinin derledigi ve bizzat evliyalara sorup cevap aldigi ve cevabi bir cok evliyanin bu makamlara erismelerindeki hikmetin evradi fethiye zikrine devam etmekle oldugunu bu zikre devam edenlere hak kapilarinin acildigi ve her seyin okuyanin hükmüne ram oldugu evliya izamlarin rivayetleri ile sabittir   evrad-ı-fethiyye'nin okunuşu bismillah-ir-rahman-ir-rahiym lâ ilâh.e illâllahü adede habbâtihi.. lâ ilâhe iilallahü adede ha-yatihi.. lâ ilâhe illallahü adede hasatihi.. lâ ilâhe illallahü adede ke-limatihi.. lâ ilâhe illallahü adede halkihi.. lâ ilâhe illallahü zinete ar-şihi.. l...

namaz dualarının okunuşu - meali - latincesi - arapçası

es selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berakatuhu   namaz surelerinin okunuşu - arapçası - latincesi - meali    sübhaneke sübhânekellâhümme ve bi hamdik  ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük  (ve celle senâük*) ve lâ ilâhe ğayrük)  * ve celle senâük yalnızca cenaze namazlarında kullanılır. allah'ım! sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. seni daima böyle tenzih eder ve överim. senin adın mübarektir. varlığın her şeyden üstündür. senden başka ilah yoktur. ...

kenzül arş duasının fazileti ve arapça - türkçe okunuşu - manası

kenzül arş duasının fazileti ve arapça - türkçe okunuşu - manası... peygamberimiz hz. muhammed(s.a.v)den rivayet edilmistir.söyle buyuruyor...... -cebrail bana dediki:"ey muhammed,kim ömründe bir kere bu duayi okursa,allah´ü teala onu,kiyamet gününde yüzü ayin ondördü gibi parlak hasreder. hatta bütün insanlar onu,bir peygamber veya melek sanirlar. ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz. ona hesapsiz ve azapsiz,üzerine binip cennete girmesi icin cennetten bir burak getirilir. sirat köprüsünden simsek gibi gecer. onun günahi denizlerden suyundan,yagmurlarin damlasindan,agaclarin yapraklarindan,kumlarin adedinden,taslardan daha ...

sübhaneke duası

sübhâneke   sübhâneke namazlarda ayakta iken okunur. okunduğu yerler: 1- her namazın ilk rek’atinde, iftitâh tekbîrinden sonra, 2- ikindi namazının sünnetinde, üçüncü rek’ate kalkınca fâtiha'dan önce. 3- yatsı namazının ilk sünnetinde, üçüncü rek’ate kalkınca, fâtiha'dan önce, 4- terâvih namazı dört rek’atte bir selâm verilerek kılınıyorsa, üçüncü rek’ate kalkıldığı zaman, fâtiha'dan önce. 5- cenâze namazında, birinci tekbîrden sonra. okunuşu:   ...

“kenzül arş duası ve fazileti ve türkçe okunuşu”

kenzül arş duası ve fazileti ve türkçe okunuşu 1 kenzül arş duası kenzül arş duası ve fazileti ve türkçe okunuşu peygamberimiz hz. muhammed(s.a.v)den rivayet edilmiştir.şöyle buyuruyor…… -cebrail bana dediki:“ey muhammed,kim ömründe bir kere bu duayı okursa,allah´u teala onu,kıyamet gününde yüzü ayın ondördü gibi parlak haşreder. hatta bütün insanlar onu,bir peygamber veya melek sanırlar. ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz. ona hesapsız ve azapsız,üzerine binip cennete girmesi için cennetten bir burak getirilir. ...

sübhaneke

sübhaneke duası ...

2-bakara(1.kısım)arapçasının latin harfleriyle okunuşu

                 bakara süresi      1.  elif lam mim 2. zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn 3. ellezıne yü'minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun 4. velelzıne yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun 5. ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun 6. innellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'm...

3-al-i imran arapçasının latin harfleriyle okunuşu

ali imran süresi elif lam mim 2. allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum 3. nezzele aleykel kitabe bil hakkı müsaddikal lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incıl 4. min kablü hüdel lin nasi ve enzelel fürkan* innellezıne keferu bi ayatillahi lehüm azabün şedıd* vallahü azızün züntikam 5. innellahe la yahfa aleyhi şey'üm fil erdı ve la fis sema' 6. hüvellezı yüsavviruküm fil erhami keyfe yeşa'* la ilahe illa hüvel azızül hakım 7. hüvellezı enzele aleykel kitabe minhü ayatüm muhkematün h&u...

5-maide arapçasının latin harfleriyle okunuşu

maide süresi 1. ya eyyühellezıne amenu evfu bil ukud ühıllet leküm behımetül en'ami illa ma yütla aleyküm ğayra mühıllis saydi ve entüm hurum innellahe yahkümü ma yürıd 2. ya eyyühellezıne amenu la tühıllu şeairallahi ve leş şehral harame ve lel hedye ve lel kalaide ve la ammınel beytel harame yebteğune fadlem mir rabbihim ve rıdvana ve iza haleltüm fastadu ve la yecrimenneküm şeneanü kavmin en sadduküm anil mescidil harami en ta'tedu ve teavenu alel birri vet takva ve la teavenu alel ismi vel udvani vettekullah innellahe şedıdül ıkab 3. hurrimet aleykümül meytetü ved demü ve lahm&u...

sübhaneke suresi

subhaneke , subhaneke duası , subhaneke okunuşu , subhaneke anlamı , subhaneke suresi sübhaneke duası sübhaneke sübhaneke okunuşu sübhaanekellahümme ve bihamdik  ve tebâara kesmük ve teaalâaa ceddük  (ve celle senâaük * ) ve lâailahe gayrük)  sübhaneke anlamı allah'ım seni tenzih ve hamdinle tesbihederim. senin şanın yücedir, ve senden gayri hiçbir ilâh yoktur. sübhaneke namazda ukunuş yerleri namazlarda ayakta iken okunur. okunduğu yer: her namazın ilk rek’atinde, iftitâh tekbîrinden sonra. ikindi namazının sünnetinde, üçüncü rek’ate kalkınca fâtiha'dan önce. yatsı nama...

sübhaneke

subhaneke , subhaneke duası , subhaneke okunuşu , subhaneke anlamı , subhaneke suresi sübhaneke duası sübhaneke sübhaneke okunuşu sübhaanekellahümme ve bihamdik  ve tebâara kesmük ve teaalâaa ceddük  (ve celle senâaük * ) ve lâailahe gayrük)  sübhaneke anlamı allah'ım seni tenzih ve hamdinle tesbihederim. senin şanın yücedir, ve senden gayri hiçbir ilâh yoktur. sübhaneke namazda ukunuş yerleri namazlarda ayakta iken okunur. okunduğu yer: her namazın ilk rek’atinde, iftitâh tekbîrinden sonra. ikindi namazının sünnetinde, üçüncü rek’ate kalkınca fâtiha'dan önce. yatsı nama...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !