× "

süleymancıların iç yüzü

" arama sonuçları

hafıza tazelemek(arşivlerden-2)

hafıza tazelemek(arşivlerden-1) sahte madenler:osminyum,feomidyum http://ahmetdursun374.blogcu.com/sahte-madenler-osminyum-feomidyum/5298945 --------- feomidyum  http://ahmetdursun374.blogcu.com/sahte-madenler-kamuoyu-bu-gercekleri-bilmeli-dunya-icin-cokonemli-feomidyum-gercegi-ve-turkiye_868929.html ------- taridyum elementi? http://www.chip.com.tr/forum/taridyum-elementi_t121901_wp1.html#625514 http://www.lafmacun.org/bak/taridyum ----------- seçim sonuçları bilgisayarda nasıl değiştirildi? http://ahmetdursun374.blogcu.com/secim-secim-sonuclari-bilgisayarda-nasil-degistirildi/2801027 ------ ak darbe,füze kalkanı,afganistan http://ahmetdursun374.blogcu.com/bizzat-ak-darbe-fuze-kalkani-afganistan/3235357 --------- rusya:f&uum...

türk düşmanlarını tanıyalım

türk milletinin dış düşmanlarının çokluğu öteden beri bilinen bir gerçektir. fakat milletimizin düşmanları sadece sınırlarımız dışında değildir. bir de iç düşmanlarımız vardır. türk milletinin, içerideki düşmanları yeterli ölçüde tanıdığı söylenemez. onun içindir ki, iç düşman çok kere kuvvetinin üstünlüğü muhakkak bulunan dış düşmandan bile tehlikeli olmaktadır. atsız beğ’in mükemmel tespitini buraya eklemeliyiz, yılanın bile en tehlikelisi bulunduğu yerle aynı renkte olanıdır. iç düşmanlarımızın büyük kısmı son imparatorluğumuzdan bugünkü devletimize kalmış olan kötü yadigarlar, bir kısmı da sonradan i...

süleymancılığın iç yüzü

dinleri süleymancılıkimanları parahas huyları gaspmeslekleri de dilencilik olansüleymancıların içyüzüsüleymancıları allah-u teâlâ’nın dinden çıkardığını, islâm dini ile hiçbir ilgileri olmadığını Âyet-i kerime ve hadis-i şerif’lerle ispat ediyorum:allah-u teâlâ en’am sûre-i şerif’inin 159. Âyet-i kerime’sinde onları kulluğuna kabul etmediğini, resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- efendimiz’e haber veriyor:“fırka fırka olup dinlerini parça parça edenlerle senin hiçbir ilgin yoktur. onların işi allah’a kalmıştır. sonra o, yaptıklarını kendilerine haber verecektir.”yani “ben onlardan ilgimi kestim, sen de kes!” bunu kat’i olarak bildiriyor.resul-i ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- efendimiz de hadis-i şerif’le...

adil-i mutlak olan hazret-i allah’ı mahkemeye verip şikâye

adil-i mutlak olan hazret-i allah’ı mahkemeye verip şikâyet eden,hâlık-ı azimüşşan’ı mahlûkuna dâvâ eden, kıpkızıl küfrünü ilÂn edenlerin içyüzü   adil-i mutlak olan hazret-i allah’ı mahkemeye verip şikayet eden, hâlık-ı azimüşşan’ı mahlûkuna dâvâ eden, kelâmullah’ın haklarında verdiği hükmü inkâr edip beğenmeyen, Âyet-i kerime’leri numara numara mahkemeye veren kıpkızıl küfre kayan süleymancılar, fâizi helâl ilân ettikleri gibi, din-i islâm’ın haklarında verdiği hükme, itiraz ve inkâr ettiler. hazret-i allah ve resulü’ne alenen harp ilân ettiler. “yok eğer fâizi terketmezseniz, bunun allah’a ve peygamber’ine açılmış bir savaş olduğunu bilin.” (bakara: 279) hazret-i allah’ın haklarında verdiği hükümd...

dinleri süleymancılık, imanları para, has huyları gasp, meslekle

süleymancıları allah-u teâlâ’nın dinden çıkardığını, islâm dini ile hiçbir ilgileri olmadığını Âyet-i kerime ve hadis-i şerif’lerle ispat ediyorum: allah-u teâlâ en’am sûre-i şerif’inin 159. Âyet-i kerime’sinde onları kulluğuna kabul etmediğini, resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- efendimiz’e haber veriyor: “fırka fırka olup dinlerini parça parça edenlerle senin hiçbir ilgin yoktur. onların işi allah’a kalmıştır. sonra o, yaptıklarını kendilerine haber verecektir.” yani “ben onlardan ilgimi kestim, sen de kes!” bunu kat’i olarak bildiriyor. resul-i ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- efendimiz de hadis-i şerif’lerinde: “ayrılık yapan bizden değildir.” buyuruyorlar. (münâvi) allah-u teâlâ ku...

hakikatı görerek aralarından ayrıların ortak intibaları!...

süleymancılar fikir ve iddiâlarını Âyet-i kerime ve hadis-i şerif’le hiç ispat edemezler. kendilerine Âyet-i kerime ve hadis-i şerif okunduğu zaman asla kabul etmezler. hep hikâye ve hurafe anlatırlar. ağızlarından doğru bir söz çıkmaz. süleymancılık için her şeyi helâl sayarlar. “yalandan iftiradan korkmayın, biz şimdi deccalin ordusuyla harp halindeyiz, harp hiledir.” diyerek müslümanlar arasına nifak sokmaktadırlar. meydanı serbest bulmuşlar, atlarını oynatabilmek için her renge, her kılığa girerler. gittikleri ve yerleştikleri her yerde ikilik çıkartmışlar; imamla cemaati, cemaatle dernek üyelerini birbirine düşürmüşlerdir. kendilerini irfan ordusu, mehdinin askeri olarak görürler. yahudilerin, yahudi ırkından olmayanları dinlerine almayıp insan olarak kabul etmedi...

hakikat ile dalÂleti bilmemiz lÂzım!...

sual: “süleymancılar doğru yolda mıdır?” cevap: hayır. sual: “doğru yolda olmadıkları nasıl bilinir?” cevap: Âyet-i kerime ve hadis-i şerif’lerle. allah-u teâlâ Âyet-i kerime’sinde buyurur ki: “sizden hiçbir ücret istemeyenlere uyun. onlar doğru yoldadırlar.” (yâsin: 21) bütün peygamber aleyhimüsselâm efendilerimiz hakk’ı tebliğ ettikleri, hakikata çağırdıkları topluluklara: “sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. benim mükâfatım âlemlerin rabbine aittir.” demişlerdi. (şuarâ: 109) onlar topladıklarını zevk ve safâ yolunda süse ve lükse harcarlar. israf ise haramdır. Âyet-i kerime’de: “yiyin için, fakat israf etmeyin. çünkü allah israf edenleri sevmez.” buyuruluyor. (a’raf: 31) ta...

hazret-i allah’ın kelâmına inanmayıp hiçe sayanlar iyi bil

    hazret-i allah’ın kelâmına inanmayıp hiçe sayanlar iyi bilsinler ki, bunlar dinden çıkmışlardır. kendi nefis putuna dayanan ve bununla icraat edenler iyiden iyiye bilsinler ki, bunlar küfrünü ilân edenlerin ta kendileridir. çünkü allah’ın âyetleri okunduğu halde kılları kıpırdamıyor. halbuki allah-u teâlâ hazretleri Âyet-i kerime’sinde: “kendisine rabbinin âyetleri hatırlatılarak öğüt verildikten sonra, onlardan yüz çeviren kimseden daha zâlim kim olabilir? muhakkak biz suçlulardan öç alacağız.” buyuruyor. (secde: 22)   •   islâm’mış gibi görünüyorsunuz. ve fakat din-i islâm’a hainlik yapıyorsunuz. ya bu allah-u teâlâ’nın Âyet-i kerime’lerine bir bir cevap vereceksiniz. veya allah-u teâlâ’...

süleymancıların durumu

süleymancıların durumu allah-u teâlâ’nın hükümleri | süleymancıların lideri kemal kacar’ın hükümleri 1. allah-u teâlâ’nın dininde fâiz haramdır ve ilâhi bir hükümdür. “ey iman edenler! allah’tan korkunuz! eğer imanınızda gerçek iseniz, faizden arta kalanı bırakın almayın. yok eğer fâizi terketmezseniz, bunun allah’a ve peygamber’ine açılmış bir savaş olduğunu bilin. eğer fâiz almaktan tevbe ederseniz, ana paranız yine sizindir. böylece ne kimseye haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz.” (bakara: 278-279) 1. kemal kacar ise fâizin helâl olduğunu söylemiş, kendi dinine göre hüküm vermiş, Âyet-i kerime’leri inkâr etmiştir.   2. allah-u teâlâ’nın dininde ayrılık, senlik benlik...

refah dinine mensup mahmut efendinin mollalarına cevaptır

  her isim bir dindir: 26 mart 1996 salı günü akşamı cübbeli sarıklı beş kişi vakfa geldiler. yanlarında bir zât daha vardı. kendisinin izmit’li olduğunu, bu beş kişinin mahmud efendi’nin mollaları olduklarını söyledi. “bunlar refahçıdır, bunlar doğru yolda mıdırlar?” diye sordu. “hayır!” dedik, “her isim bir dindir” kitabını gösterdik ve bunların partilerinin bir din olduğunu açıklayan; “amma ne var ki, insanlar din hususunda kendi aralarında parçalara bölündüler, çeşitli kitaplara ayrıldılar. her bölük, her parti kendi tuttuğu yoldan memnundur, yanında bulunan (din veya kitapla) sevinmektedir.” (müminun: 53) Âyet-i kerime’sini gösterdik. bu allah-u teâlâ’nın hükmüdür. fakat bu Âyet-i kerime’y...

davet!...

ilÂhÎ görüş birliğine davet   “ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek allah'a mahsustur. işte benim rabbim olan allah budur. ben ancak o'na güvenirim ve yalnız o'na sığınırım.” (şûrâ sûresi, 10. Âyet-i kerime)   kardeşlik dini islâm: islâm dini kardeşlik dinidir. bize hakk’tan bir nur gelmiştir. bu nur kur’an-ı kerim’dir. bize kardeşliği, tesanüdü emreder: “müminler ancak kardeştirler.” (hucurat: 10) “iyilik ve takvâ üzerine yardımlaşınız, kötülük ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayınız.” (mâide: 2) müslümanlar ana-baba bir kardeş gibidirler. aralarındaki kardeşlik ebedî olup, âhirette de devam eder. şu halde kardeşlik icraatını yapmamız lâzımdır. mümin kardeşlerini allah için seven, onların...

türkçülük düşmanlarını tanıyalım ve bilelim

türk milletinin dış düşmanlarının çokluğu öteden beri bilinen bir gerçektir. fakat milletimizin düşmanları sadece sınırlarımız dışında değildir. bir de iç düşmanlarımız vardır. türk milletinin, içerideki düşmanları yeterli ölçüde tanıdığı söylenemez. onun içindir ki, iç düşman çok kere kuvvetinin üstünlüğü muhakkak bulunan dış düşmandan bile tehlikeli olmaktadır. atsız beğ’in mükemmel tespitini buraya eklemeliyiz, yılanın bile en tehlikelisi bulunduğu yerle aynı renkte olanıdır.   iç düşmanlarımızın büyük kısmı son imparatorluğumuzdan bugünkü devletimize kalmış olan kötü yadigarlar, bir kısmı da sonradan içimize girmiş tufeylilerdir. bu tipteki düşmanların, türk milletine ve türk milletinin sinir sisteminin merkezi durumundaki türkçülük fikrine düşman olmaları  tek bir ge...

organize suçlar ve fetullahçılar

türkiye’yi ortaçağın karanlıklarına, siyasal ümmetçilik batağına çekmeye çalışan din tâcirlerine, yabancı servis ajanlarına, kısaca türklük düşmanlarına lânet ve nefretle... “fethullahçı ihaneti”(1) başlıklı yazının hemen ardından başlayan gelişmeler, türkiye’deki ve a.b.d.’ndeki şeriatçı dayanışmanın boyutlarını da gözler önüne serdi. fethullahçısı, ışıkçısı, yeni asyacısı ile seriatçıların önemli bir bölümü, “ataları said-i kürdi ile hocaefendilerine (!) hakaret edildiği, dil uzatıldığı” gerekçesiyle ilk kez açık olarak maskelerini indirdiler ve gerçek yüzlerini ortaya koydular. görünen yüz, asla ve asla “türk”ün yüzü değildi!.. türk’e ve türklüğe de alenen saldıran bu iğrenç yüzü sahiplenenlerin sayısı -gerek basında ve ge...

28 şubat sürecine bir katkı: organize suçlar ve fethullahçılar

kırım dergisinde yayınlanan “fethullahçı ihaneti”(1) başlıklı yazının hemen ardından başlayan gelişmeler, türkiye’deki ve a.b.d.’ndeki şeriatçı dayanışmanın boyutlarını da gözler önüne serdi. fethullahçısı, ışıkçısı, yeni asyacısı ile seriatçıların önemli bir bölümü, “ataları said-i kürdi ile hocaefendilerine (!) hakaret edildiği, dil uzatıldığı” gerekçesiyle ilk kez açık olarak maskelerini indirdiler ve gerçek yüzlerini ortaya koydular. görünen yüz, asla ve asla “türk”ün yüzü değildi!.. türk’e ve türklüğe de alenen saldıran bu iğrenç yüzü sahiplenenlerin sayısı -gerek basında ve gerekse internette- hiç de az değildi. böylece, meşru müdafaa haklarını (!) kullandıklarını sanan bu müritler güruhu, şahsımın yanısıra atatürk ve gaspıralı ...

ne mutlu türküm diyene...........h.alp şen

                türkçülük düşmanlarını tanıyalım türk milletinin dış düşmanlarının çokluğu öteden beri bilinen bir gerçektir. fakat milletimizin düşmanları sadece sınırlarımız dışında değildir. bir de iç düşmanlarımız vardır. türk milletinin, içerideki düşmanları yeterli ölçüde tanıdığı söylenemez. onun içindir ki, iç düşman çok kere kuvvetinin üstünlüğü muhakkak bulunan dış düşmandan bile tehlikeli olmaktadır. atsız beğ’in mükemmel tespitini buraya eklemeliyiz, yılanın bile en tehlikelisi bulunduğu yerle aynı renkte olanıdır.   iç düşmanlarımızın büyük kısmı son imparatorluğumuzdan bugünkü devletimize kalmış olan kötü yadigarlar, bir kısmı da sonradan içimize girmiş tufeylile...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !