× "

sümerliler

" arama sonuçları
harun yahya'dan <b>sümerliler</b>

harun yahya'dan sümerliler

ileri... ...kaynak : minademiroglu.blogcu.com...

sümer, sümerliler, m.ö. 3500 - m.ö. 2000

sümer, sümerliler, m.ö. 3500 - m.ö. 2000 mezopotamya'da yaşayan birçok farklı kavimden ilk öne çıkan ve daha sonraki medeni oluşumların temelini atan sümerlilerdir. gerek yazı, dil, tıp, astronomi, matematik, gerekse din, fal, büyü ve mitoloji gibi alanlarda ilk öne çıkan ve bilinen toplum sümerlilerdir....

tarih devirleri(sümerliler-akatlar-babiller-elamlar-asurlar-mısı

--tarih devırleri— ilkçağ uygarlıkları sümerliler: asya kökenli bir kavimdirler.aşağı mezopotamyada örgütlenmişlerdir. bölgenin ilk temsilcileridirler.şehir devletleri biçimde örgütlenmişlerdir.her bir şehir devletine site adı verilmiştir. şehir devletlerinin başında patesi adı verilen rahip krallar vardır. kral olmasından dolayı monarşik,kralların aynı zaman da din adamı olmasından dolayı teokratik bir yönetim vardır. şehir devletlerinin ortasında yer alan ziggurat adı verilen tapınaklar vardı. bölgede fazla taş bulunmadığı için yerleşim alanları kerpiçten yapılmış ve bu da bu alanların zamanla yol omasına neden olmuştur. çok tanrılı dinlere inanmışl...

harun yahya'dan <b>sümerliler</b>

harun yahya'dan sümerliler

ileri bir medeniyet: sümerler diye baslık atmıs yazısına sümer'in eskiden daha cok ılgı cekmesı ve ıncelenmesı ne hos... mezopotamya, yunancada "nehirler arasında" anlamına gelir. bu bölge, dünyadaki en verimli topraklardan biridir ve bu özelliğiyle büyük medeniyetlerin geliştiği bir bölge olmuştur. bu toprakların güneyinde bulunan ve bugün kuveyt ve kuzey suudi arabistan olarak bilinen bölgeden çıkan bir grup insan, diğer topluluklardan farklı bir dil konuşuyor, şehirlerde oturuyor, hukuki düzene dayalı bir monarşi ile yönetiliyor ve yazıyı kullanıyorlardı. bu toplum sümerlerdi. mö 3000'den itibaren büyük şehir devletleri kurarak gittikçe genişlemiş, geniş kitlel...

sümerliler hakkında bilgi / sümerliler kimdir ? bilimler kaça

*tarih bilimi: bilimler ikiye ayrılır. tabii bilimler ve beşeri bilimler. –tabii bilimler: tabiatı ve tabii olguları inceler –beşeri bilimler: insan ve insan faaliyetleridir.. -olay: kısa bir sürede olup biten şeylerdir. (istanbul’un fethi, yağmurun yağması, çocuğu doğması… ) olgu:zaman içinde uzun bir sürede oluşur. (anadolu’nun türkleşmesi, insanın büyümesi…) *tarihin tanımı: geçmişte insan toplulukları arasında meydana gelen olayları yer ve zaman bildirerek sebep ve sonuçlarıyla inceleyen bilim dalıdır. (sebep-sonuç-yer-zaman) *tarihi olayların özelliği: -belgelere dayanma -yer-zaman ve sebep-sonuç ilişkisi. -deney ve g...

sümerliler hakkında bilgi / sümerliler kimdir ? bilimler kaça

    *tarih bilimi: bilimler ikiye ayrılır. tabii bilimler ve beşeri bilimler. –tabii bilimler: tabiatı ve tabii olguları inceler –beşeri bilimler: insan ve insan faaliyetleridir.. -olay: kısa bir sürede olup biten şeylerdir. (istanbul’un fethi, yağmurun yağması, çocuğu doğması… ) olgu:zaman içinde uzun bir sürede oluşur. (anadolu’nun türkleşmesi, insanın büyümesi…) *tarihin tanımı: geçmişte insan toplulukları arasında meydana gelen olayları yer ve zaman bildirerek sebep ve sonuçlarıyla inceleyen bilim dalıdır. (sebep-sonuç-yer-zaman) *tarihi olayların özelliği: -belgelere dayanma -yer-zaman ve sebep-sonuç il...

sümerliler neyi bulmuştur |

sümerliler neleri icat etti sumerlilerin buluşları sümerlilerin yaptığı icatlar -astronomi bilimi gelişmiştir. - ilk defa yazıyı kullanarak tarih çağlarını başlattılar (çivi yazısı). - dört işlemi kullanmışlar, sayıları bulmuşlar, ve çemberi 360'a bölmüşlerdir. - ilk yazılı kanunlar sümer kralı urgakina tarafından yapılmıştır. - ay yılı takviminin temellerini atmışlardır. - sümerlerde her erkek asker sayılırdı. - tekerleği icat ettiler. ...

<b>sümerliler</b> türk mü?

sümerliler türk mü?

sümerliler, geride bıraktıkları tabletlere yazdıkları efsanelerinde, 'kuzeyin dağlık ülkesinden' geldiklerini söylerler. zaten ne dilleri, ne kültürleri yöre halkına benzemez. öncelkle şunu söylemeliyim ki, kaynakların hemen tümü, sümerlilerin yerli halktan olmadıklarını ısrarla vurgular. ancak, sümerlilerin yaşadığı çağda tarih bilinci efsanelere dayandığından, tam bir bilgi vermediğinden, sümerlilerin anavatanı konusunda bir ayrılık vardır. bazı kaynaklar anadolu der, bazıları orta asya..şimdi yine kaynakların söylediklerine bakalım.. sümerliler, mezapotamya'nın yerli halklarından değildi. sümerologların okuduğu tabletlere göre, halkın bir bölümünün orta asya'dan, diğer bir bölümünün ise dilmun denilen, doğudaki bir bölgeden geldiği söyleniyor. atatürk'ün 'türk tarih tezi'nde sümerliler...

göz kamaştıran bir uygarlık: <b>sümerliler</b>

göz kamaştıran bir uygarlık: sümerliler

'göz kamaştıran bir uygarlık' başlığını kullandım, çünkü gerçekten sümerliler (ya da sümerler), varlık gösterdikleri çağa göre, çağlarıyla bağdaşmayan gözalıcı bir uygarlık geliştirdiler. her toplumun/ kültürün gelişim çizgisi az-çok izlenebilirken, sümerliler çok dikkat çekici bir şekilde, adeta birden bire ortaya çıkmışlar, çağdaşları toplumlardan çok ileri düzeyde bir uygarlık kurmuşlardır. aynı çağda varlıklarını sürdüren diğer kültürler henüz 'çömlek kültürü' denen, ilk seramik yapımı ile ve basit/ ilkel tarımla uğraşırlarken, sümerliler, yazıyı, tekerleği, aritmetiği, geometriyi, hastalıkların tedavisinde ilaçları kullandılar, astronomik gözlemler yaptılar. sümerliler, yarattıkları şaşkınlıktan ötürü, günümüz bilimadamlarının o kadar ilgisini çekmiştir ki, buraya, derleyebildiğim b...

sosyal bilgiler

sümerler uygarlık tarihinde ilk icatların birçoğunu sümerlilere aittir.sümerliler ilk tekerliği yapanlardır.bunun nedeni ; tarladan kaldırdıkları meyve yada sebze taşımak zor olduğu için. birbirlerinden bağımsız şehir kurmuşlardır.bunlar;erudi,ur ve uruktur..... sümerliler ziggurat adını verdikleri tapınakta aynı zamanda bir gözlem evi gibi kullanırlardı... ülkelerinin bilginleri ay ve güneş tutulmasını , ay yılı takvimini hesaplatıp, güneş sistemindeki beş gezegeni ve burçları ,matematikte dört işlemi buldu. sümerlilerin kültürünü , dillerini ve edebiyatlarıyla ilgili tüm bilgileri de gılgamış destanından öğrenebilirsiniz...   sümerce&nb...

sümerliler

sümerliler, m.ö. 3500 - m.ö. 2000 yılları arasında güney ırak'ta (mezopotamya) yerleşik olan, medeniyetin beşiği olarak bilinen coğrafi bölge ve medeniyet.mezopotamya'da ortaya çıkan sayısız medeniyetin temelini sümerliler atmıştır. ayrıca yazı ve astronomi de ilk kez mezopotamya'da sümerlilerde ortaya çıkmıştır[1]. genel kanı sümerlilerin çağdaşı olan halklarla yakın etkileşimi sonucu benzerliklerin olduğu yönündedir.mezopotamya'da yaşayan birçok farklı kavimden ilk öne çıkan ve daha sonraki medeni oluşumların temelini atan sümerlilerdir. gerek yazı, dil, tıp, astronomi, matematik gerekse din, fal, büyü ve mitoloji gibi alanlarda ilk öne çıkan ve bilinen toplum sümerli...

sümerliler

sulama kanalları yapmışlardır tapınaklardan evlerden şehirler meydana getirmişlerdir bunlar ur ,uruk tapoş kişh ummar lagoş eridu vs isimler almışlardırşehirleri rahip krallar (urugakini) yönetirteokratik yapı hakimdir yazı dil edebiyat astronomi matematik yönünden gelişmişlerdir halk sınıflara ayrılmıştır (rahip asil memur asker tüccar şehirli köylü köle) yazıyı ilk defa tapınaklara gelen ürünlerin kaydını tutarken bulmuşlardırahiret inancı vardır en büyük tanrı enlil ve enkidirekonomileri tarım hayvancılık ve ticarete dayanır destanlar yazmışlardır gılgamış yaratılış tufandili asya kökenlidirrahipler yazılı kanunlar hazırlamişlardır ilk hukuk devleti olmuştur devleti yönetmek içincezaları fıdye ce...

yazı

tarihçiler, yazıyı ilk bulan milletin sümerliler olduğunu söylese de, daha yenilikçi yaklaşımlar yazının mısır’da bulunduğunu savunuyor. belki de dünyada aynı anda iki uygarlık tarafından aynı anda keşfedilmiştir. yazının icadı, insanlık tarihinde bilim adına atılmış ilk ve en büyük gelişmedir....

tarih devirleri(sümerliler-akatlar-babiller-elamlar-asurlar-mısı

--tarih devırleri—ilkçağ uygarlıklarısümerliler:asya kökenli bir kavimdirler.aşağı mezopotamyada örgütlenmişlerdir.bölgenin ilk temsilcileridirler.şehir devletleri biçimde örgütlenmişlerdir.her bir şehir devletine site adı verilmiştir.şehir devletlerinin başında patesi adı verilen rahip krallar vardır.kral olmasından dolayı monarşik,kralların aynı zaman da din adamı olmasından dolayı teokratik bir yönetim vardır.şehir devletlerinin ortasında yer alan ziggurat adı verilen tapınaklar vardı.bölgede fazla taş bulunmadığı için yerleşim alanları kerpiçten yapılmış ve bu da bu alanların zamanla yol omasına neden olmuştur.çok tanrılı dinlere inanmışlardır.lagaş şehir devletinin başkanı urgakina tarafından ilk yaz...

sümerliler

mezopotamya'da yaşayan birçok farklı kavimden ilk öne çıkan ve daha sonraki medeni oluşumların temelini atan sümerlerdir. gerek yazı, dil, tıp, astronomi, matematik gerekse din, fal, büyü ve mitoloji gibi alanlarda ilk öne çıkan ve bilinen toplum sümerlerdir. "yaratılış" ve "tufan"a ilk kez sümerlerde rastlanır. sümer döneminde 21'i büyük olan yaklaşık 35 büyük şehir ve kasaba vardı. bunlara örnek vermek gerekirse kiş, nippur, zabalam, umma, lagaş, eridu, uruk ve ur zikredilebilir. bu dönemde her kent genellikle surlarla çevriliydi. her kentte en az bir tapınak bulunurdu. sümerlerde tarihin belki de ilk kral listeleri ile karşılaşılır. fakat bu listeler genellikle tarihsel gerçeklerin ötesinde mitolojik unsurlara da sahiptirler. örneğin kral listesine göre tufan'dan önce sümer...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !