× "

sünneti seniye

" arama sonuçları

türkler ve islamiyet öncesi tevhid inancı

türkler ve islamiyet öncesi tevhid inancı peygamberimizin türklere bakışı türklerin islamiyetteki yeri eshab-ı kiram arasında türkler var mıydı? böyle bir soru, bir türkü belki de en çok heyecanlandıracak sorulardan birisidir. zira genlerine kadar işlemiş olan peygamber sevgisi, bu sorunun cevabını merakla bekletecektir.   hadis-i şerif kaynakları tarandığı zaman, sevgili peygamberimizin, eshabına bazı milletlerin yanısıra türkler hakkında da tavsiyelerde bulunduğunu görürüz. bunlar, asr-ı saadette türklerin varlığının yakından bilindiğini gösterir. hadis-i şerifler detaylı incelendikleri zaman bu bilginin yüzeysel olmadığı, türklerin çok yakından tanındığını göstermektedi...

melamilik

melamilik hakkında kısa bilgi       melami kendi varlığını hakkın varlığında yok edip resulullah efendimizin güzel ahlakı ile ahlaklanmaya denir. melami,nefsini kınamak ve kendi eksikliğini gün ve gün yok etme gayreti içinde olma manasınıda taşır. melamilik müstakil bir tarikat olmayıp,kuranı kerim ahkamı ve sünneti seniye doğrultusunda ,irfaniyet ve kemalatının neşesi içinde, hallenerek bir yaşam biçimidir. gayeye varmak için resulu meslektır. bu meslek ve meşrebin içraatında zikirle birlikte mutlaka fikirde vardır.fikirsiz zikirin vuslat sağlamıyacağı inancında olup, taç,hırka ve tekke,zaviye yoktur. melamilik,tasavvufu bir islam yaşamı ve sohbet yoludur. sohbetlerimizde gizlilik yoktur....

fıkhı kavramlar

fıkhı kavramlar

  fıkhı kavramlar alperen gürbüzer        ıstılah: sözlük anlamının dışında başka anlamda kullanılan bir kelimedir.        fıkıh: sözlük anlamı bilmek olup,  ıstılahı anlamı ise islam hukukuna ait şer’i bilgiler demektir. malum, fıkıh kaidelerini ilk olarak derleyip, toplayıp, bab’lara (bölümlere) ve fasıl’lara ayırıp öğrencilerine sunan imamı azamdır.  bir rivayete göre ebu hanife’nin şer’i hükümlerden çıkardığı fıkhı kaidelerin sayısı seksen üç bindir, bunun otuz sekiz bini ibadet, kırk beş bini de muamelat konularını kapsar.           imamı azamın b...

mehdi(a.r)

mehdi(a.r)

      mehdi(a.r) alperen gürbüzer      mehdi kavramının kelime anlamı kurtarıcı demektir. günü geldiğinde bunalım içerisinde kıvranan insanlığın gün ışığına kavuşması uğruna mücadele edecek zattır o.  mehdi (a.r) sanmayın ki bir hayalet, bir sanal yaratık.  bilakis o da bizim gibi bir insan ve aramızdan çıkacak muştumuz. müminler çağırdıkça o gelecek, bu böyle biline. çorak topraklar yağmura kavuşunca hayat bulur ya, aynen öyle de son evrensel velinin gelişiyle birlikte insanlık kurtuluşa ereceği muhakkak.       allah resulü dar’ül bekaya irtihal ettikten sonra ardından bıraktığı mukaddes emaneti hz. ebubekir sıdd...

hepimiz kardeşiz

hepimiz kardeşiz

  hepimiz kardeşiz         alperen gürbüzer              rasulallah (s.a.v):       yedi sınıf insan var ki allah teâlâ onları hesap gününde özel rahmetiyle gölgelendirecektir. bunlardan birisi de allah için birbirini seven iki arkadaştır. üç şey var ki, onlar kimde bulunursa o kimse imanın tadını bulur; allah ve resulünü her şeyden daha fazla sevmek, sevdiğini allah için sevmek ve imandan sonra küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi kötü görmek (buhari, iman,14, müslim,67, tırmizi, iman 10;) diye buyurmakta.       &nb...

farklı bir nefes

farklı bir nefes

    farklı bir nefes şemsiyesiz yağmurlarda kuru gezermiş..   hoşgelmişsiniz der her gelene gönül atesinden kaynayan semaverinden muhabbet çayından gönüllere birer bardak döker farklı bir nefesle bizim gündemimizdir farklı bir nefes her gelene gönüller acılır (cc) selamını verirler gönülden huzura ermek içindir yapılan duyurular farklı bir nefesle yolumuz adabımızdır sözündendir sünneti seniye ye uymaktır istişareler farklı bir nefesle akaid ilmihalle kur-an'ı kerimin ışığında ve hadis-i şerflerle hayatımıza yönvermek asr-ı saadetten esintilerin günümüzde de yasana bileceğini her zamanın kendi içinde saadetinin old...

farklı bir nefes

farklı bir nefes

    farklı bir nefes şemsiyesiz yağmurlarda kuru gezermiş..   hoşgelmişsiniz der her gelene gönül atesinden kaynayan semaverinden muhabbet çayından gönüllere birer bardak döker farklı bir nefesle bizim gündemimizdir farklı bir nefes her gelene gönüller acılır (cc) selamını verirler gönülden huzura ermek içindir yapılan duyurular farklı bir nefesle yolumuz adabımızdır sözündendir sünneti seniye ye uymaktır istişareler farklı bir nefesle akaid ilmihalle kur-an'ı kerimin ışığında ve hadis-i şerflerle hayatımıza yönvermek asr-ı saadetten esintilerin günümüzde de yasana bileceğini her zamanın kendi içinde saadetinin old...

hikmet damlaları 31-60

  damla 31   rabbinin rahmet tecelilerinin esintisini  taşıyan rüzgar, söyle ne zaman kalbimde eseceksin?....   hz süleymanın a.s  hükmetmesine  izin  verildiği rüzgar söyle beni ne zaman rahmet ülkesine götüreceksin?....   tüm mahlukatın hamdini söyle ne zaman kalbime taşıyacaksın?....   taşları eriten rüzgar söyle bu taşlaşmış kalbimi ne zaman eriteceksin?.....   okyanusların dalgalarını taşıyan rüzgar söyle imanımın dalgalarını ne zaman taşıyacaksın?.....   damla 32   ormanın şarkısı yüreğinle dinlenir....yaprakların hamdi yüreğinle dinlenir ...   ağaçların secde...

farklı bir nefes bilvanis.net

farklı bir nefes bilvanis.net

      farklı bir nefes şemsiyesiz yağmurlarda kuru gezermiş..   hoşgelmişsiniz der her gelene gönül atesinden kaynayan semaverinden muhabbet çayından gönüllere birer bardak döker farklı bir nefesle bizim gündemimizdir farklı bir nefes her gelene gönüller acılır (cc) selamını verirler gönülden huzura ermek içindir yapılan duyurular farklı bir nefesle yolumuz adabımızdır sözündendir sünneti seniye ye uymaktır istişareler farklı bir nefesle akaid ilmihalle kur-an'ı kerimin ışığında ve hadis-i şerflerle hayatımıza yönvermek asr-ı saadetten esintilerin günümüzde de yasana bileceğini her zamanın kendi içinde saadetin...

sünnetullah ve önemi

sünnetullah ve önemi sünnet kelimesinin anlamı; adet, usul, takip edilen yol, önceden kararlaştırılmış ve tekrarlanan fiil veya daha açık bir ifadeyle belirli durumlarda tekrarlanan be¬lirli fiiller demektir. 'sünnet-i seniye' resulullah (s.a.v.)'in sözlerini, emirlerini, hallerini ve hareket düsturlarını içerdiği gibi 'sünnetullah1 kavramı da alemlerin yegane rabbi olan allah (c.c.)'ın yaratılışla ve yaratılmışlarla il¬gili değişmeyen kanunlarını içerir. allah (c.c.)'ın gerek. beşeriyet ve mahlukat aleminde, gerekse kainatın diğer hadiselerinde devam eden adetine sünnetullah denildiği gibi, Âdetullah da denilmektedir. şanı yüce rabbimiz yarattığı herşey için bir yasa, bir kanun koymuştur. yaratılmış herşey bu kanunlara, daha açık bir ifadeyle sünnetullah'a mutlak bağımlıdır. yaratılmı...

tarikat-i Âliye (29. mektup) -2

beşinci telvih: tarîkatın gayet mühim bir meşrebi olan "vahdet-ül vücud" namı altındaki vahdet-üş şuhud, yani vâcib-ül vücud'un vücuduna hasr-ı nazar edip, sair mevcudatı, o vücud-u vâcib'e nisbeten o kadar zaîf ve gölge görür ki, vücud ismine lâyık olmadığını hükmedip, hayal perdesine sarıp, terk-i masiva makamında onları hiç saymak, hattâ madum tasavvur etmek, yalnız cilve-i esma-i ilahiyeye hayalî bir âyine vaziyeti vermek kadar ileri gider.            işte bu meşrebin ehemmiyetli bir hakikatı var ki: vâcib-ül vücud'un vücudu, iman kuvvetiyle ve yüksek bir velayetin hakkalyakîn derec...

dini yazılar

  rabbim bizi kendine dost seçinceye kadar yaşat sünnetullah ve önemi « : 29 şubat 2008, 08:41:55 » sünnet kelimesinin anlamı; adet, usul, takip edilen yol, önceden kararlaştırılmış ve tekrarlanan fiil veya daha açık bir ifadeyle belirli durumlarda tekrarlanan be­lirli fiiller demektir. 'sünnet-i seniye' resulullah (s.a.v.)'in sözlerini, emirlerini, hallerini ve hareket düsturlarını içerdiği gibi 'sünnetullah1 kavramı da alemlerin yegane rabbi olan allah (c.c.)'ın yaratılışla ve yaratılmışlarla il­gili değişmeyen kanunlarını içerir. allah (c.c.)'ın gerek. beşeriyet ve mahlukat aleminde, gerekse kainatın diğer hadiselerinde devam eden adetine sünnetullah denildiği gibi, Âdetullah da denilmektedir.şanı yüc...

inkar ve tekfir mes’eleleri

inkar ve tekfir mes’eleleri   1- “ülema-i islâm ortasında "islâm" ve "iman"ın farkları çok medar-ı bahsolmuş. bir kısmı "ikisi birdir", diğer kısmı "ikisi bir değil, fakat biri birisiz olmaz" demişler ve bunun gibi çok muhtelif fikirler beyan etmişler. ben şöyle bir fark anladım ki: islâmiyet, iltizamdır; iman, iz'andır. tabir-i diğerle: islâmiyet, hakka tarafgirlik ve teslim ve inkıyaddır; iman ise, hakkı kabul ve tasdiktir. eskide bazı dinsizleri gördüm ki: ahkâm-ı kur'aniyeye şiddetli tarafgirlik gösteriyorlardı. demek o dinsiz, bir cihette hakkın iltizamıyla islâmiyete mazhardı; "dinsiz bir müslüman" denilirdi. sonra bazı mü'minleri gördüm ki; ahkâm-ı kur'aniyeye tarafgirlik göstermiyorlar, iltizam etmiyorlar.. "gayr-ı müslim bir mü...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !