× "

sıcaklık ve yağış grafikleri

" arama sonuçları

beşeri ve ekonomik coğr.

  türkiye'nin beşeri coğrafyası nüfus nüfus, belirli bir yerde yaşayan insan sayısını ifade eder. nüfus artışı doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma meydana gelir. genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır. nüfus artış hızı ile kalkınma hızı arasında bir ilişki bulunmaktadır. buna göre; nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise, ülkenin gelişimi yavaşlar veya geriler. nüfus artış h...

akarsular ve özellikleri

akarsular ve özellikleri akarsular ve özellikleri kaynak suları, yağışlar, kar ya da buz erimeleri ile oluşan ve bir yatak boyunca akan sulara akarsu denir. akarsular küçükten büyüğe doğru dere, çay, öz, ırmak ve nehir şeklinde sıralanır. bir  akarsuyun doğduğu yere  akarsu kaynağı, döküldüğü yere akarsu ağzı denir. resim kaynak: www.cografyatutkudur.com        akarsuyun akımının yıl içerisinde gösterdiği değişmelere rejim  denir. bir  akarsuyun rejimini belirleyen en önemli faktör havzasındaki yağış rejimidir. 1-rejimlerine göre akarsular türkiye akarsu haritası için tıklayınızakarsuyun rejimi ikiy...

akarsular ve özellikleri

  akarsular ve özellikleri kaynak suları, yağışlar, kar ya da buz erimeleri ile oluşan ve bir yatak boyunca akansulara akarsu denir. akarsular küçükten büyüğe doğru dere, çay, öz, ırmak ve nehirşeklinde sıralanır. bir  akarsuyun doğduğu yere  akarsu kaynağı, döküldüğü yereakarsu ağzı denir. resim kaynak: www.cografyatutkudur.com        akarsuyun akımının yıl içerisinde gösterdiği değişmelere rejim  denir. bir  akarsuyun rejimini belirleyen en önemli faktör havzasındaki yağış rejimidir. 1-rejimlerine göre akarsular türkiye akarsu haritası için tıklayınız ...

10. sınıf coğrafya kitabı cevapları

  10.sınıf sayfa 15 ölçme değerlendirme cevapları topoğrafya ve kayaçlar ölçme ve değerlendirme (sayfa 15) aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. 1. tor topoğrafyası ...... granit...bloklarından oluşur. 2. tortul kayaçlar .....sıcaklık... ve ...basınç...etkisi ile metamorfik kayaçlara dönüşür. 3. mağma ...soğuma... ve ...katılaşma... sonucu püskürük kayaçlara dönüşür. 4. sıcaklık ve basınç altında formasyona uğrayarak oluşan kayaçlara ....başkalaşım kayaçları...adı verilir. 5. pamukkale travertenleri oluşum bakımından ....kimyasal tortul...kayaçlar grubuna girer. aşağıd...

lise 10 .cı sınıf cografya kitabı cevapları

10.sınıf sayfa 15 ölçme değerlendirme cevapları topoğrafya ve kayaçlar ölçme ve değerlendirme (sayfa 15) aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. 1. tor topoğrafyası ...... granit...bloklarından oluşur. 2. tortul kayaçlar .....sıcaklık... ve ...basınç...etkisi ile metamorfik kayaçlara dönüşür. 3. mağma ...soğuma... ve ...katılaşma... sonucu püskürük kayaçlara dönüşür. 4. sıcaklık ve basınç altında formasyona uğrayarak oluşan kayaçlara ....başkalaşım kayaçları...adı verilir. 5. pamukkale travertenleri oluşum bakımından ....kimyasal tortul...kayaçlar grubuna girer. aşağıdaki ifadelerin doğru veya ...

10.sınıf coğrafya etkinliklerinin cevapları

10.sınıf sayfa 15 ölçme değerlendirme cevapları topoğrafya ve kayaçlar ölçme ve değerlendirme (sayfa 15) aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. 1. tor topoğrafyası ...... granit...bloklarından oluşur. 2. tortul kayaçlar .....sıcaklık... ve ...basınç...etkisi ile metamorfik kayaçlara dönüşür. 3. mağma ...soğuma... ve ...katılaşma... sonucu püskürük kayaçlara dönüşür. 4. sıcaklık ve basınç altında formasyona uğrayarak oluşan kayaçlara ....başkalaşım kayaçları...adı verilir. 5. pamukkale travertenleri oluşum bakımından ....kimyasal tortul...kayaçlar grubuna girer. aşağıdaki ifadelerin doğru ve...

cografya full ders kitap çözümü 10.sınıf

10.sınıf sayfa 15 ölçme değerlendirme cevapları topoğrafya ve kayaçlar ölçme ve değerlendirme (sayfa 15)aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.1. tor topoğrafyası ...... granit...bloklarından oluşur.2. tortul kayaçlar .....sıcaklık... ve ...basınç...etkisi ile metamorfik kayaçlara dönüşür.3. mağma ...soğuma... ve ...katılaşma... sonucu püskürük kayaçlara dönüşür.4. sıcaklık ve basınç altında formasyona uğrayarak oluşan kayaçlara ....başkalaşım kayaçları...adı verilir.5. pamukkale travertenleri oluşum bakımından ....kimyasal tortul...kayaçlar grubuna girer.aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını belirtiniz.1. kalkerli arazide peri bacaları oluşur (y)2. kireç taşlarının çözülmesi ile karstik mağaralar oluşmuştur. (d)3. kömürün metamorfizmaya uğraması so...

öss coğrafya çözümlü soruları

akarsular basınç ve rüzgarlar coğrafi bölgeler coğrafi konum dünya’nın şekli ve hareketleri grafik yorumlama harita bilgisi çözünme, erozyon, heyelan büyük iklim tipleri (makroklima iklim bölgeleri) nem ve yağış nüfus ve yerleşme sıcaklık sıcaklık ve yağış grafikleri türkiye ekonomisi türkiye’nin yerşekilleri türkiye iklimiindir...

coğrafya çözümlü test soruları

coğrafya çözümlü test soruları   konu başlıkları:   harita bilgisi     basınç ve rüzgarlar     akarsular     konum     nem ve yağışlar     grafikler     türkiye’de yerşekilleri ve etkileri     türkiye’nin ekonomisi     dünyanın şeklinin ve hareketlerinin sunuçlarıcoğrafi bölgelerimiz     sıcaklık ve yağış grafikleri     sıcaklık   türkiye’nin iklimi &n...

rüzgÂr çeşitleri, rüzgar, tundra iklimi (kutupaltı iklimi), ste

rüzgÂr çeşitleri 1. sürekli (yıllık) rüzgârlar a. alize rüzgârları: 30° kuzey ve 30° güney enlemlerindeki dinamik yüksek basınç alanlarından, ekvator’daki termik alçak basınç alanına doğru esen rüzgârlardır. özellikleri başlangıçta sıcak ve kurudurlar. ancak, denizler üzerinden geçerken nem kazanırlar. tropikal kuşaktaki karaların doğu kıyılarına bol yağış bırakırlar. bu nedenle doğu rüzgârları da denir. sürekli olmaları ve yönlerinin belli olması nedeniyle, yelkenli gemiler döneminde bu rüzgârlardan faydanılmıştır. bu nedenle bu rüzgârlara ticaret rüzgârları (trade winds) da denilmiştir. ekvatoral bölgede karşılaşan alizeler, 3 - 4 km kadar yükselerek kutuplara doğru hareket ederler. bunlara da ters a...

çöl iklimi ve özellikleri

çöl iklimi ve özellikleri.                                           dönenceler civarında kıta içlerinde etrafı dağlarla çevrili çukur alanlarda görülür. afrika’da b. sahra, ortadoğu’da necef, asya’da gobi, taklamakan, avustralya’da gobbon ve gibson, güney afrika’da kalahari ve namib, güney amerika’da patagonya, atacama ve peru yeryüzündeki başlıca çöl alanlarıdır.      gece ile gündüz arasında sıcaklık farkları çok fazladır. günlük sıcaklık farkının 50°c yi bulduğu zamanlar olmaktadır. çöllerdeki nem yetersizliği, günlük sıcaklık farkının b...

çözümlü coğrafya test soruları

akarsular 1 iklim tipleri 1 akarsular 2 iklim tipleri 2 basınç ve rüzgarlar 1 nem ve yağış 1 basınç ve rüzgarlar 2 nem ve yağış 2 coğrafi bölgelerimiz 1 nüfus, yerleşme ve gelişmişlik 1 coğrafi bölgelerimiz 2 nüfus, yerleşme ve gelişmişlik 2 coğrafi konum 1 sıcaklık 1 coğrafi konum 2 sıcaklık 2 çözülme, erozyon ve heyelan 1 sıcaklık ve yağış grafikleri 1 çözülme, erozyon ve heyelan 2 sıcaklık ve yağış grafikleri 2 dünyanın şekli ve hareketi 1 türkiye'de yer şekilleri ve etkileri 1 dünyanın şekli ve hareketi 2 türkiye'de yer şekilleri ve etkileri 2 grafikler 1 türkiye ekonomisi 1 grafikler 2 türkiye ekonomisi 2 harita bilgisi 1 türkiye iklimi 1 harita bilgisi 2 türkiye iklimi 2      &nbs...

kavram dersaneleri coğrafya çözümlü test soruları

çözümlü coğrafya test soruları akarsular 1 iklim tipleri 1 akarsular 2 iklim tipleri 2 basınç ve rüzgarlar 1 nem ve yağış 1 basınç ve rüzgarlar 2 nem ve yağış 2 coğrafi bölgelerimiz 1 nüfus, yerleşme ve gelişmişlik 1 coğrafi bölgelerimiz 2 nüfus, yerleşme ve gelişmişlik 2 coğrafi konum 1 sıcaklık 1 coğrafi konum 2 sıcaklık 2 çözülme, erozyon ve heyelan 1 sıcaklık ve yağış grafikleri 1 çözülme, erozyon ve heyelan 2 sıcaklık ve yağış grafikleri 2 dünyanın şekli ve hareketi 1 türkiye'de yer şekilleri ve etkileri 1 dünyanın şekli ve hareketi 2 türkiye'de yer şekilleri ve etkileri 2 grafikler 1 türkiye ekonomisi 1 grafikler 2 türkiye ekonomisi 2 harita bilgisi 1 türkiye iklimi 1 harita bilgisi 2 türkiye ikli...

kavram dershanelerinin çözümlü test soruları

çözümlü coğrafya test soruları akarsular 1 iklim tipleri 1 akarsular 2 iklim tipleri 2 basınç ve rüzgarlar 1 nem ve yağış 1 basınç ve rüzgarlar 2 nem ve yağış 2 coğrafi bölgelerimiz 1 nüfus, yerleşme ve gelişmişlik 1 coğrafi bölgelerimiz 2 nüfus, yerleşme ve gelişmişlik 2 coğrafi konum 1 sıcaklık 1 coğrafi konum 2 sıcaklık 2 çözülme, erozyon ve heyelan 1 sıcaklık ve yağış grafikleri 1 çözülme, erozyon ve heyelan 2 sıcaklık ve yağış grafikleri 2 dünyanın şekli ve hareketi 1 türkiye'de yer şekilleri ve etkileri 1 dünyanın şekli ve hareketi 2 türkiye'de yer şekilleri ve etkileri 2 grafikler 1 türkiye ekonomisi 1 grafikler 2 türkiye ekonomisi 2 harita bilgisi 1 türkiye iklimi 1 harita bilgisi 2 türkiye iklimi 2 &nbs...

küresel değil, insan eliyle kuraklık!

doç. dr. yaşar küresel ısınma konusunda bilim dışı açıklamalar yapıldığını öne sürdü 1 ağustos 2007 çarşamba izmir dokuz eylül üniversitesi deniz bilimleri ve teknolojisi enstitüsü deniz teknolojisi anabilim dalı başkanı doç. dr. doğan yaşar, �dünyada insan kaynaklı bir küresel ısınma yok, ama türkiye'de insan kaynaklı bir kuraklık var. küresel ısınma küresel yağış demektir, ama biz kuraklık çekiyorsak bunun suçu iklimler değildir, suyu kullanmasını bilmememizdir� dedi.doç. dr. doğan yaşar, küresel ısınma ve kuraklık konusunda bilim dışı açıklamalar yapıldığını, insanların yanlış yönlendirildiğini öne sürdü. küresel ısınmanın ve kuraklığın tüm dünyada yaşandığını, ancak bir tek türkiye'nin kuraklıktan şikayet...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !