× "

sıfırın tarihi

" arama sonuçları
sıfırın tarihçesi

sıfırın tarihçesi

  matematikte bir şeyin yokluğunu temsil eden, kendi başına değeri olmayan bir rakamdır sıfır. sıfır sembolü ile temsil edilir. çarpmaişleminde kendisiyle çarpılan sayı kaç olursa olsun sonuç sıfır olduğundan çarpma işlemi için yutan eleman adını alır. toplamaişleminde ise kendisiyle toplanan sayı kaç olursa olsun toplama etki etmediğinden etkisiz eleman adını alır. sıfır diğer rakamlardan sonra bulunmuştur. m.ö. 700-500 yılları arasında mezopotamyalılar astronomi metinlerinde sıfır anlamına gelen özel bir işaret kullanmışlardır. m.s 2.yüzyılda yunanlılar batlamyos’un astronomi ile ilgili metinlerinde sıfır yerine geçebilecek içi...

matematik tarihi ve buluşların önemi hakkında bilgi

matematiğin tarihi, tarihçesi matematiksel buluşların önemi matematik tarihi ve buluşların önemi hakkında bilgi matematik tarihi ve buluşların önemi bilim dünyasında şüphesiz en önemli yeri matematik tutmaktadır.tıptan teknolojiye kadar her alanda en önemli bilim dalı olan matematik tarih boyunca bu gelişim sürecini sürdürmüştür.büyük matematikçilerin katkıları sonucunda bugünkü teknoloji ve ilmin sınırları zorlanmaktadır. temelleri milattan önceye dayanan matematiğin bugünkü geldiği noktada geçiş süreceine bakılınca ne kadar büyük bir yol katedildiği daha iyi anlaşılmaktadır.  milattan önce matematik buluşları matematik sözcü...

bismil'i tanıyalım (tarihi,coğrafi,kültürel,)

  bismil'i tanıyalım          .en eski mezar taşları 270-350 yıllıktır.1925'i yıllarda nahiye olan bismil' o tarihlerde 74 köy bağlı idi ve nüfusu 889 olup,173 ev bulunuyordu.           1936 yılında diyarbakır'n altıncı ilçesi olan bismil,güneydoğu anadolu bölgesinde diyarbakır iline bağlı en büyük ilçedir. kuruluşu yeni olmakla beraber, son yıllarda yapılan arkeolojik kazılar neticesinde tarihinin çok eskilere dayandığı anlaşılmıştır. ilçenin merkezinde eski kalıntılara rastlanmamakla beraber, ilçe yakınlarında bulunan bazı köylerd...

alaçam tarihi

alaçam’ın tarihi    önsöz   alaçam tarihi üç senelik devamlı bir çalışma mahsulüdür. ve şu esaslar göz önünde tutulmuştur.   1  — kabataş, cilalıtaş ve maden devirlerine ait sivritepe’de gökçeboğaz’da, cintepesi höyüklerinde ve hamam ağzında ve daha bazı yerlerde vesikalar bulunmuş ve buralarda bir medeniyet yaşadığı tespit edilmiştir. ilerde vesikalar çıkacağı ve alaçam tarihinin aydınlatacağı işaret edilmiştir.   2  — eski, orta ve yeni devirlere ait yazılar tarih kurumumuzun ve tarihçilerimizin eserlerinden alınmış alaçam’la ilgileri meydana çıkarılmıştır. iti...

“0″ sıfırın tarihi

özet sıfır, diğer rakamlardan çok sonra bulundu. romalılar onu hiç tanımadılar. babilliler onu hiç kullanmadılar. tek başına hiçbir şey olmayan, ama diğerlerine bir büyüklük kazandıran bu tuhaf rakamın potansiyelini ilk olarak hintliler keşfettiler. sıfır, eğitimli-eğitimsiz her insanın yaşamına girmiş önemli simgelerden birisi olan sıfır, ilginç bir tarihe sahiptir. bugün sayılar dizisinde otomatik olarak konumlandırdığımız sıfır, bu sağlam yerini edinebilmek için birçok süreçten geçmek zorunda kalmıştır. sıfır üzerinde düşününce ve şaşırtıcı geçmişi incelenince, bunları bir yazıya dökmenin ve paylaşmanın iyi olacağını düşündüm. bu derleme...

sıfırın farklı dillerde adlandırılışı

sıfırın farklı dillerde adlandırılışı antik çağda çinliler sıfır rakamını “ling” kelimesiyle çağırıyorlardı. “ling” yağmur yağdıktan sonra herhangi bir nesnenin  üzerinde kalan küçük su parçasına verilen isimdi. bugünkü birçok latin dilinin kökenini oluşturan sankrit  dilinde, sıfırın “gagana (uzay)”, “sunya (boşluk)” ve “bindu     (nokta)” sözcükleriyle adlandırıldığı görülmektedir. hint bilginleri, daire şeklinde gösterdikleri ve bugünkü ifadeyle “0′ olarak adlandırılan kelime için, bir şeyin hiçliği ve boşluğu anlamını ifade eden “sunya” adını...

sıfırın tarihinde dönüm noktası ve sonrası

sıfırın tarihinde dönüm noktası ve sonrası matematikte günümüzün temel sistemi olan “onluk sistem”in bir üstünlüğü, sıfır rakamı için ayrı bir işaretin (sembolün) bulunmasıdır. sıfır işaretinin, gerektiğinde basamaklara (hanelere) yazılması gerekmektedir. bu biçim ı.s. 632 yılında uygulanmaya başlanmıştır ve bu tarihten sonra sıfırın sayılar dizisi içindeki konumunun sağlamlaşmaya başladığı görülmektedir (davenport web p.), (sdu web p.), (matematıkçı web p.). gerçi kaynaklar, sıfır kavramının (fikrinin) ilk olarak hangi uygarlık döneminde ve kim tarafından ortaya konulmuş (kullanılmış) olduğunda hemfikir değildir. ancak yine de, zamanımıza kadar ulaşan belgele...

sıfır’ın tarihi:

sıfır’ın tarihi: kendi başına bir değeri olmayan, başka rakamlarla anlam kazanan bir elaman sıfır sayısı, aritmetikte 0 rakamını simgeler. diğer rakamlardan çok sonra bulunan sıfır, bugünkü sayı sisteminde sıkça kullanılır. bir niteliğin yokluğunu temsil eder. kendi başına bir değeri olmayan, ancak kendinden önce veya sonra gelen rakamlarla anlam kazanan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten bir sayıdır. toplamada toplandığı sayıyı değiştirmeyen yani etkisiz, çarpmada sonucu sıfır yapan yani yutan, bölmede ise böldüğü sayıyı sonsuza yaklaştıran yani  sonuçsuz elemandır. birçok skalada sıfır başlangıç ya da nötr bölgeyi temsil eder. say doğrusunda sıf...

sıfırın tarihi kronolojisi - sıfırın gelişimi

sıfır rakamının tarihsel gelişimi onluk sistemin bir üstünlüğü, sıfır rakamı için ayrı bir işaretin (sembolün) bulunmasıdır. sıfır işaretinin, gerektiğinde basamaklara (hanelere) yazılması gerekmektedir. aksi halde, boş bırakılan basamak (hane) birçok yanlış anlaşılmalara sebep olur. örneğin : bugün, rakamla 407 şeklinde yazdığımız, dört yüz yedi sayısını, sıfır işareti kullanmadan, 4.7 veya 4 7 (4 ve 7 nin arası biraz boş bırakılarak) şeklinde göstermek mümkünse de, anlam bakımından birçok karşılıklara sebep olabilir. sıfır kavramını (fikrini) ilk olarak, hangi medeniyet içerisinde ve kim tarafından ortaya konulmuş (kullanılmış) olduğunda, kaynaklar hemfikir değildi. bununla beraber, eski hintliler'de...

sııfırn icadı - sıfırın bulunması ve tarihi - sıfırı kim buldu

sıfır sayısının birbirinden bağımsız olarak hem hindistan'da hem de maya'lar tarafından icat edildiği sanılıyor. hindistan'da kullandığımıza benzeyen bir kesirli sistem kullanılmaktaydı, ancak i.ö. 3. yüzyıla kadar sıfır yerine boşluk bırakıyorlardı. boşluk, sayıları ayırmak için de kullanıldığından oldukça akıl karıştırıcıydı, dolayısıyla sıfır yerine nokta koymaya başladılar. bizim bildiğimiz sıfırın sıfır olarak kullanılmaya başlaması ise i.s. 7. yüzyıla rastlar. mayaların i.s. 3. yüzyılda takvimleri için sıfırı icat etmişler.sıfırın avrupa uygarlığına gelmesi araplar tarafından i.s. 800'lü yıllarda olmuştur. yunanlı ve romalılar sıfır kullanmıyorlardı çünkü hesaplamalarını abaküs üzerinde yapıyorlardı. sıfır s&oum...

sıfır rakamı sayısı, sıfırın bulunuşu, tarihi-tarihçesi icadı (k

i.s. 630’a kadar olan dönem sıfır rakamının geçmişi incelenirken ı.s. 630 yılının bir dönüm noktası oluşturduğu görülmektedir. bu dönüm noktasına gelinceye kadar da, insanoğlu sıfırın matematiğe dayalı işlemlerde kendisini duyumsatan konumu üzerine kafa yormuştur. bu dönemle ilgili davenport (web p.) şunları yazmaktadır: yeni ufukların açılmasında çok büyük etkileri olan sıfır, kimi zaman lanetli, kimi zaman ise vazgeçilmez bir rakam olarak kitaplarımızda yer almıştır. bir zamanlar şeytanın rakamı olarak suçlanmıştı... ardından barbarların buluşu (icadı) olarak anıldı. 1299 floransa tarihli bir kararnamede, ıtalyan floransa kambiyo loncalarının, arap rakamlarını, özellikle de "sıfır"ı kull...

sıfırın tarihi

bir zamanlar şeytanın rakamı olarak suçlanmıştı... ardından barbarların icadı olarak anıldı. 1299 floransa tarihli bir kararnamede, ıtalyan floransa kambiyo loncalarının, arap rakamlarını, özellikle de "sıfır"ı kullanmayı yasakladığını görüyoruz. kararın altına da küçük bir not düşülmüş: "bu çok yaygın olmayan rakamın, arap ülkeleri dışında kullanımı, ticarette çok büyük kargaşaya yol açabilir..." ne var ki, floransa kambiyo loncasının bu kararına karşılık, o tarihlerde kağıt üzerinde hesap yapmaya başlayan avrupalı tüccarlar yoğun bir biçimde araplar'dan gelen sıfır rakamını kullandılar. çünkü sıfır olmadan, sadece romen rakamlarıyla yazılı hesap yapmak hemen hemen o...

sıfırın tarihi

sıfır rakamının tarihsel gelişimi:onluk sistemin bir üstünlüğü, sıfır rakamı için ayrı bir işaretin (sembolün) bulunmasıdır. sıfır işaretinin, gerektiğinde basamaklara (hanelere) yazılması gerekmektedir. aksi halde, boş bırakılan basamak (hane) birçok yanlış anlaşılmalara sebep olur. örneğin : bugün, rakamla 407 şeklinde yazdığımız, dört yüz yedi sayısını, sıfır işareti kullanmadan, 4.7 veya 4 7 (4 ve 7 nin arası biraz boş bırakılarak) şeklinde göstermek mümkünse de, anlam bakımından birçok karşılıklara sebep olabilir. sıfır kavramını (fikrini) ilk olarak, hangi medeniyet içerisinde ve kim tarafından ortaya konulmuş (kullanılmış) olduğunda, kaynaklar hemfikir değildi. bununla beraber, eski hintliler'de, milattan sonra 632 yılından itibaren sıfır için özel bir işaretin kullanılmış olduğ...

sıfırın tarihi kronolojisi

   m.ö. 3000 yılları :     eski mısırlılar, onluk sistemi bilmediklerinden,  sıfır anlamını ifade eden bir sembol (işaret) kullanmamışlardır.    m.ö. 700-500 yılları :   mezopotamyalılar, sadece astronomi  metinlerinde, sıfır anlamına gelecek, özel bir işareti sürekli olarak kullanmışlardır.    m.s. 2. yüzyıl :    eski yunan’da, batlamyos’un astronomi metinlerinde,  yunan alfabesinde görülen, içi boş anlamını ifade eden "0" şeklinde bir harf kullanmışlardır. ancak,  matematiklerinde,  bu harfi (işareti) kullanmadıklarını, kaynaklar açık olarak belirtmektedir.     m.s. 400 yılları :  eski hint dünyasında, ilk defa, bugünkü ifadeyle  sıfır anlamına gelen...

rakamların tarihi gelişimi

rakamların tarihi gelişimi saymanın tarihisayılar, insanlığın tarihi kadar eskidir. sözlü saymanın ne zaman başladığını bilmiyoruz. insanlar sayıları yazmaya başladıklarında daha konuşmalarını yazamıyorlardı. yani “orada kocaman bir hayvan var” diye yazamadan, 37 sayısını basit simgeler kullanarak belirtebiliyorlardı. mö 30 000 döneminden kalan bazı kalıntılarda böyle gösterimler bulunmuştur. yazının bulunması için 25 000 yılın daha geçmesi gerekti.sayı sistemlerisayı sistemleri çok eskilere uzanır. isadan önce 30 000 - 25 000 döneminde kemiklerin üzerine çentikler yaparak sayılar yazılıyordu. bu döneme ait bir kurt kemiğinde 5′erli gruplara ayrılmış 55 çentik vardır. bu sistemde bir çentiği | ile gösterirsek, | gösterimi 1 sayısına, || gösterimi 2 sayısını karşılık gel...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !