× "

sıfat

" arama sonuçları

sıfat konu anlatımı

sıfat ders videosu izle sıfat ile ilgili ders videosu en kaliteli anlatım ile sunulmaktadır. sizeders olarak sıfat videosunu daha iyi anlayabilmeniz için ekledik. etiketler: sıfat ders izle , sıfat dersi  , sıfat bedava izle, sıfat izle, sıfat konu anlatımı, sıfat soru çözümü, sıfat soru çözümleri, sıfat öss soruları, sıfat ygs, sıfat kpss, sıfat sbs, sıfat testi, sıfat sınavı, sıfat soruları, sıfat online ders, sıfat dershane, sıfat öğren, sıfat kitabı, sıfat dersi, ekol hoca ...

sıfat (önad)

a.   sıfat (ön ad) nedir?    isimleri renk, biçim, hareket, durum, olarak niteleyen, yerlerini, sayılarını belirten kelimelere “sıfat (ön ad)”denir. örnek   :   “küçük   çocuk  düştü.”                 sıfat       isim    b.   görev ve anlam yönünden sıfatlar       1) niteleme sıfatları       2) belirtme sıfatları          a) işaret sıfatları      ...

sıfat tamlaması

sıfat tamlamaları   annem belediye doktoruydu. penceresinden kavak ağaçları görünen bir sağlık ocağında çalışır, çoğu günler beni de yanında götürürdü. orada tek çocuk olmanın krallığını yaşar, oyalanır; haşarılıklarımın, afacanlıklarımın hoş görüleceğini bilmenin kolaylıklarından fazlaca yararlanır, buna karşılık beni mıncıklamalarına, yanaklarımı pembeleştiren makaslar almalarına ses çıkarmazdım. pencereden uzanır, uçuşan pamukçukları yakalamaya çalışırdım. kavakları silkeleyen rüzgâr oyun arkadaşım olurdu. koca bahçe, önümde mülkümmüş gibi uzanır, bense onu tasasız gözlerle izlerdim. annemin masasında, güzel çer&c...

sıfat tamlaması

  sıfat tamlaması tamlayan bir sıfat unsuru ile tamlanan bir isim unsurunun eksiz olarak birleşmesiyle meydana gelen kelime grubudur. bu tip kelime gruplarında sıfat unsuru önce gelir ,sıfat daima teklik halde bulunur ,sıfat veya isim unsurları tek olabileceği gibi kelime grubu halinde de bulunabilir. biz insanlar:sıfat tamlaması sıfat isim kurşun yüklü bulutlar:sıfat tamlaması sıfat isim kadrini bilmediğim günler:sıfat tamlaması sıfat isim tamlayanı sıfat fiil veya sıfat fiil grubu olan bir sıfat tamlamasında nesne hareket niteliği ile tanımlanır. mavileşen manzara:sıfat tamlaması sıfat isim   uykuya varmış gibi görünen yılan yollar:sıfat tamlaması sıfat isim bir sıfat tamlamasında ismi...

sıfat (önad) konusu

sıfatlar isimleri renk, durum, biçim bakımından niteleyen; sayı, soru belgisizlik, işaret yoluyla belirten sözcüklerdir. sıfatlar a. niteleme sıfatları b. belirtme sıfatları 1. işaret sıfatı 2. sayı sıfatı a. asıl sayı sıfatı b. sıra sayı sıfatı c. üleştirme sayı sıfatı ç. kesirli sayı sıfatı 3. belgisiz sıfat 4. soru sıfatıörnek: yaşlı adam eski tüfeğini alıp yemyeşil tepelerin güzel mekânlarına doğru yola çıktı. yolda iki kişiye rastladı. biri bu yol iyi bir yol değil dedi. a. niteleme sıfatları isme soracağınız nasıl sorusunun karşılığıdır. isimleri renk, durum, biçim bakımından nitelerler.örnek: zaman esrarengiz yüzünün iyi yüzlere yine gösteriyor.saadet dakikaları güzel anılarla süslendi.hastalıklı yüzler yuvarlak masalarda sorgulandı.kara gözlüm beni...

sıfat tamlaması

sıfat tamlamasıbir sıfatın, ismin önüne gelerek, onu nitelemesi yada belirtmesiyle oluşan tamlamalardır.sıfat+isim=> sıfat tamlaması (sıfat=tamlayan, isim=tamlanan)büyük insan, düz saç, üç elma, o adamnot: sıfat mutlaka ismin önünde olmalıdır.adamın burnu epey büyüktü. (�büyük� sözcüğü sıfat olmasına rağmen, sıfat tamlaması kurmamıştır.) not: adlaşmış sıfat, sıfat tamlaması sayılmaz.çalışanlar, belli oluyor.not: adlaşmış sıfat, bir sıfat tarafından nitelenerek yada belirtilerek sıfat tamlaması oluşturabilir.yakışıklı gençleri daha çok severim.not: sıfat tamlamasında tamlayan yada tamlanan isim tamlaması olabilir.sıcak yaz akşamları, el örgüsü ka...

sıfatların özellikleri - sıfat çeşitleri - dil bilgisi konuları

sıfatlarisimlerden önce gelerek onların anlamlarını sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlayan; onları niteleyen ve belirten kelimelere sıfat denir. bu iki kelimenin (sıfat ve isim) oluşturdukları kelime grubuna da sıfat tamlaması denir ki bütün sıfat çeşitleriyle sıfat tamlaması oluşturulabilir.kolay iş, bu sorular, küçük çocuk, hangi ev, iki elma, üçüncü sınıf…a. sıfatların özellikleri1. sıfatlar isimlerden önce gelerek onları sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlar; onları niteler veya belirtir:“o zaman gördü ki, küçük çocuk, memleketlisi, minimini yavru ağlıyor… ...

sıfat-eylemlerin özellikleri :

sıfat-eylemlerin özellikleri : ü       “-acak, -ecak, -r, -maz, -mış, -miş” eklerinin kip eki olduğuna da dikkat edilmeli, sıfat eylemle kip eki karıştırılmamalıdır. örnek : dönülmez akşamın ufkundayım, vakit çok geç. (sıfat-eylem) dönülmez bir daha bu sözden.                           (geniş zaman kipi)   yüklem görür gözüm görmez oldu.                                (sıfat eyle...

sıfat-ı ilahiyye

sıfat-ı ilahiyye sıfat-ı ilahiyye (es-sıfatül-ilahiyye), "allah teâlâ'nın sıfatları" veya "ilahi sıfatlar" demektir.allah teâlâ, kemal sıfatların hepsiyle muttasıf olup, bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve berîdir. mümkin olan şeyleri yaratıp yaratmamak, yüce allah hakkında caizdir. mümkinattan dilediğini yaratır, dilediğini de yaratmaz. hadd-i zatında yüce allah'ın kemal sıfatları sonsuzdur. fakat öğrenip bilmemiz için islam âlimleri bunları başlıca 5 kısımda toplamışlardır.1- sıfat-ı nefsiyye (vücûd),2- sıfat-ı selbiyye (tenzihat),3- sıfat-ı sübûtiyye (sıfat-ı meânî),4- esmaül-hüsna'nın delâlet ettiği manalar ve sıfatlar,5- sıfat-ı ...

dil bilgisi - sıfatlar - sıfat tamlaması

isimleri türlü yönlerden belirten niteleyen sözcüklere sıfat denir. sıfatlar iki gurupta incelenir a)niteleme sıfatları b)belirtme sıfatları:dört gurupta incelenir. 1)işaret sıfatları 2)soru sıfatları 3)belgisiz sıfatlar 4)sayı sıfatları a)niteleme sıfatları: kendinden sonra gelen ismin rengini, kokusunu,biçimini gösteren sıfatlara denir. nasıl sorusunu sorarak buluruz. *büyük adam, kötü iş, iyi insan, derin düşünce, akılı n.s n.s n.s n.s n.s çocuk, güzel yürü durum zarfı b)belirtme sıfatları: 1.işaret sıfatları :nesneleri göstererek belirten sıfatlarlardır. bunlar şunlardır:bu,şu,o *bu araba senin mi? (sıfat) *bu benim (zamir) *şu adamı tanır mısın? (sıfat) *şu bizim sınıfta (zamir) *o şehri hiç görmedim (sıfat) *o,yürüyerek geldi ][/color][/b]) 2.so...

sıfat

sıfatlarisimlerden önce gelerek onların anlamlarını sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlayan; onları niteleyen ve belirten kelimelere sıfat denir. bu iki kelimenin (sıfat ve isim) oluşturdukları kelime grubuna da sıfat tamlaması denir ki bütün sıfat çeşitleriyle sıfat tamlaması oluşturulabilir. kolay iş, bu sorular, küçük çocuk, hangi ev, iki elma, üçüncü sınıf... a. sıfatların özellikleri1. sıfatlar isimlerden önce gelerek onları sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlar; onları niteler veya belirtir:“o zaman gördü ki, küçük çocuk, memleketlisi, minimini yavru ağlıyor... sessizce, titreye titreye ağlıyor. yanaklarından gözyaşları birbiri arkasına, temiz vagon pencerelerindeki yağmur damlaları nasıl acel...

sıfat, zarf,zamir,edat,bağlaç , ünlem

sıfat, zarf,zamir,edat,bağlaç , ünlem [bu yazıyı izle] sıfatlar(önadlar) a. sıfatların özelliklerib. sıfat çeşitleri 1. niteleme sıfatları 2. belirtme sıfatlarıa. işaret sıfatları b. sayı sıfatları        - asıl sayı sıfatları        - sıra sayı sıfatları        -kesir sayı sıfatları        -üleştirme sayı sıfatları        -topluluk sayı sıfatları c. belgisiz sıfatlar d. soru sıfatları c. sıfatlarda anlam1. sıfatlarda anlam kuvvetlendirme2. sıfatlarda anlam daraltma3. sıfatlarda karşılaştırma d. yapı bakımından sıfatlar 1. basit sıfatlar 2. türemiş sıfatlar 3. birleşik sıfatlar     ...

sıfat, zarf,zamir,edat,bağlaç , ünlem

sıfatlar(önadlar) a. sıfatların özelliklerib. sıfat çeşitleri 1. niteleme sıfatları 2. belirtme sıfatlarıa. işaret sıfatları b. sayı sıfatları        - asıl sayı sıfatları        - sıra sayı sıfatları        -kesir sayı sıfatları        -üleştirme sayı sıfatları        -topluluk sayı sıfatları c. belgisiz sıfatlar d. soru sıfatları c. sıfatlarda anlam1. sıfatlarda anlam kuvvetlendirme2. sıfatlarda anlam daraltma3. sıfatlarda karşılaştırma d. yapı bakımından sıfatlar 1. basit sıfatlar 2. türemiş sıfatlar 3. birleşik sıfatlar      a. kaynaşmış birleşik sıfatlar     ...

sıfat (önad)

sıfat (önad)   isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. sıfatlar ancak varlıklarla ortaya çıkar. bu nedenle tek başlarına kullanılamaz. sıfat olarak kullanılan çoğu sözcük bazen bir kavramın karşılığıdır. örneğin “mavi”, bir renk ismidir, “iki”, bir sayı ismidir. ancak bu sözcükler isimlerin özelliklerini bildirecek duruma gelirse sıfat olur. yani; “mavi gözlerine bayıldım.” cümlesinde “mavi” göz isminin rengini bildirdiğinden sıfattır. ya da “iki” sözü; “iki kalemi vardı.” cümlesinde kalemlerin sayısını bildirdiğinden sıfat olmuştur. ancak sıfatın mutlaka isimden önce gelmesi gerekmez. bazen bir ismin niteliğini bildirmesine rağmen isimden önce gelmediği de olur. bu ...

önad (sıfat) soruları

önad (sıfat) (testler - sorular) (yanıtlar, soruların bitimindedir...) 1. aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır? a) kara cahilinden bilginine her insanın bir tarihi görüşü vardır. b) bu küçücük kuşları yakalamak günahtır, demediler mi sana? c) hangi kahramanlığından dolayı resmini bastılar acaba onun? d) çok tutumlu bir insandı, ama evin içinde bolluk olsun isterdi. e) oldukça kalın bir kitaptı oğuz atay’ın tutunamayanlar’ı.       2. aşağıdakilerden hangisinde bir ad, birden çok sıfat almıştır? a) temiz hava, kendisini toparlayıp yürüyüşe çıkma isteği uyandırdı. b) kıvırcık saçlarının lüleleri o yürüdükçe sallanıyor, uçuyordu. c) parlak, renkli renkli yanıp sönen havai fişeklerin altında büyülenmiştik. d...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !