× "

sıfatlar

" arama sonuçları

dil ve anlatım dersi sıfatlar (ön adlar) konusu

sıfatlar bir çok grupta incelenebilir aşağıda bütün sıfat çeşitlerinin konu anlatımını bulabilirsiniz. başarılar. sıfatlar - ön adlar b. sıfat çeşitleri 1. niteleme sıfatları 2. belirtme sıfatları a. işaret sıfatları  b. sayı sıfatları         - asıl sayı sıfatları         - sıra sayı sıfatları         -kesir sayı sıfatları         -üleştirme sayı sıfatları         -topluluk sayı sıfatları  c. belgisiz sıfatlar d. soru sıfatları c. sıfatlarda anlam 1. sıfatlarda anlam kuvvetlend...

sıfatlar

  annem belediye doktoruydu. penceresinden kavak ağaçları görünen bir sağlık ocağında çalışır, çoğu günler beni de yanında götürürdü. orada tek çocuk olmanın krallığını yaşar, oyalanır; haşarılıklarımın, afacanlıklarımın hoş görüleceğini bilmenin kolaylıklarından fazlaca yararlanır, buna karşılık beni mıncıklamalarına, yanaklarımı pembeleştiren makaslar almalarına ses çıkarmazdım. pencereden uzanır, uçuşan pamukçukları yakalamaya çalışırdım. kavakları silkeleyen rüzgâr oyun arkadaşım olurdu. koca bahçe, önümde mülkümmüş gibi uzanır, bense onu tasasız gözlerle izlerdim. annemin masasında, güzel çerçeveler i&c...

sıfatlar

sıfatlar (ön adlar) varlıkların durumlarını, biçimlerini, renklerini, sayılarını, sıralarını, yerlerini belirten sözcüklere sıfat denir. sıfatlar, her zaman isimlerle birlikte bulunur; isimlerden önce gelir. örnekler: sarı gül, sivri biber, eski koltuk, kırmızı gömlek, küçük çocuk sıfat çeşitleri ı. niteleme sıfatları: varlıkların durumlarını, biçimlerini, renklerini belirten sıfatlara niteleme sıfatı denir. not: niteleme sıfatları,isimlere ‘’ nasıl ‘’ sorusu sorularak bulunur. örnekler: yorgun çocuk durumunu belirtir. kırık testi durumunu belirtir. yeşil biber rengini belirtir. yuvarlak masa şeklini belirtir. ıı. belirtme sıfatları: v...

sıfatlar, zamirler

sıfatlar (ön adlar) : sıfat : adların önüne gelerek onları çeşitli yönlerden niteleyen ya da belirten sözlerdir. örnek : iyi insan, üç çocuk, bulanık su, bazı kitaplar, hangi ev örneklerde de görüldüğü gibi sıfatlar, bir adın önüne gelerek onu niteleyen, belirten onları çeşitli yönlerden gösterip sınırlayan bir sözcük çeşididir. bir sözcüğün sıfat görevi kazanabilmesi için mutlaka bir adın ya da zamirin önüne gelerek onu nitelemesi ya da belirtmesi gerekir. görevlerine göre sıfatlar : niteleme sıfatları : bir adın önüne gelerek onu durum, renk ve biçim yönünden gö...

adjectıves - sıfatlar

adjectıves - sıfatlar sıfatın tanımı sıfatlar, isimleri tanımlamak, onlar hakkında bilgi vermek, özelliklerini belirtmek için kullanılan sözcüklerdir. long (uzun) this (bu) small (küçük) that (şu) black (siyah) these (bunlar) high (yüksek) those (şunlar) each (her bir) many (birçok) every (her) some (birkaç, biraz) either (her iki) twenty (yirmi) neither (hiçbir) much (çok) which (hangi) my (benim) what (ne) your (senin) whose (kimin) his (onun) our (bizim) sözcükleri birer sıfattır. bunlar cümle içinde ilgili oldukları ismin durumunu açıklar, onunla ilgili tanımlama yaparlar. sıfatların türleri sıfatlar altı çeşittir : 1.descriptive ...

ingilizce ders 24 ingilizcede sıfatlar(adjectives), ingilizce

sıfatlar sıfatlar isimleri niteleyen sözcüklerdir.  1. a tall man : uzun boylu bir adam. take the red pencil : kırmızı kalemi al. an interesting story : ilginç bir öykü.   2. sıfatlar önünde isim olmaksızın öznenin durumunu da niteler. ı am tired : yorgunum.the baby is hungry : bebek acıkmış. (aç) we are happy : mutluyuz. 3. özne bir sıfat/isim bileşkesi olabilir ve yine bir sıfatla nitelenebilir. the old man is tired : yaşlı adam yorgundur.the new students are lazy : yeni öğrenciler tembeldir. five students are sick : beş öğrenci hastadır.  sıfatların çoğul biçimi olmaz. sıfatlı “how” soruları  nitelenen ismin "ne kadar" (küçük, büyük, uzak, yakın vb.) olduğunu sormak için how sözcüğü kullanılır. how big is your room? (odanız ne k...

adjectives /ingilizce sıfatlar, sayı sıfatları ve belgisiz sıfat

adjectıves ın englısh isimleri niteleyen sözcüklere sıfat (adjective) denir. sıfatlar genel olarak isimlerden önce gelir ve ismin rengini tadını kokusunu ve durumunu bildirir. he is an intelligent student. (o, zeki bir öğrencidir.) she is a pretty girl. (o, güzel bir kızdır.) ingilizce'de sıfatlar genellikle sonuna aldıkları eklerle tanınabilir. belli başlı sıfatlar aşağıda verilmiştir: -al: typical (tipik), special (özel), international (uluslararası), industrial (endüstriyel), mental (zihinsel), physical (fiziksel), general (genel) -ant: pleasant (hoş, samimi, memnun), significant (önemli), tolerant (hoşgörülü), variant (varyant, değişiklik gösteren) -ent: different (farklı), patient (sabırlı)...

ingilizce sıfatlar, adjective in english, ingilizcede sıfatlar,

adjectıves ın englısh isimleri niteleyen sözcüklere sıfat (adjective) denir. sıfatlar genel olarak isimlerden önce gelir ve ismin rengini tadını kokusunu ve durumunu bildirir. he is an intelligent student. (o, zeki bir öğrencidir.) she is a pretty girl. (o, güzel bir kızdır.) ingilizce'de sıfatlar genellikle sonuna aldıkları eklerle tanınabilir. belli başlı sıfatlar aşağıda verilmiştir: -al: typical (tipik), special (özel), international (uluslararası), industrial (endüstriyel), mental (zihinsel), physical (fiziksel), general (genel) -ant: pleasant (hoş, samimi, memnun), significant (önemli), tolerant (hoşgörülü), variant (varyant, değişiklik gösteren) ...

ingilizce ders 24 ingilizcede sıfatlar(adjectives), sıfatlı R

sıfatlar sıfatlar isimleri niteleyen sözcüklerdir.  1. a tall man : uzun boylu bir adam.  take the red pencil : kırmızı kalemi al.  an interesting story : ilginç bir öykü.   2. sıfatlar önünde isim olmaksızın öznenin durumunu da niteler. ı am tired : yorgunum.the baby is hungry : bebek acıkmış. (aç) we are happy : mutluyuz. 3. özne bir sıfat/isim bileşkesi olabilir ve yine bir sıfatla nitelenebilir. the old man is tired : yaşlı adam yorgundur.the new students are lazy : yeni öğrenciler tembeldir. five students are sick : beş öğrenci hastadır.  sıfatların çoğul biçimi olmaz. sıfatlı “how” soruları  nitelenen ismin "ne kadar" (küçük, b&u...

sıfatlar

sıfatlar sıfatlar isimleri niteleyen sözcüklerdir. 1. a tall man : uzun boylu bir adam. take the red pencil : kırmızı kalemi al. an interesting story : ilginç bir öykü. 2. sıfatlar önünde isim olmaksızın öznenin durumunu da niteler. ı am tired : yorgunum. the baby is hungry : bebek acıkmış. (aç) we are happy : mutluyuz.   3. özne bir sıfat/isim bileşkesi olabilir ve yine bir sıfatla nitelenebilir. the old man is tired : yaşlı adam yorgundur. the new students are lazy : yeni öğrenciler tembeldir. five students are sick : beş öğrenci hastadır. sıfatların çoğul biçimi olmaz.   sıfatlı "how" soruları nitelenen ismin "ne kadar" (küçük, büyük, uzak, yakın vb...

ingilizce ders 24 ingilizcede sıfatlar(adjectives), sıfatlı 

sıfatlar sıfatlar isimleri niteleyen sözcüklerdir.  1. a tall man : uzun boylu bir adam.  take the red pencil : kırmızı kalemi al.  an interesting story : ilginç bir öykü.   2. sıfatlar önünde isim olmaksızın öznenin durumunu da niteler. ı am tired : yorgunum.the baby is hungry : bebek acıkmış. (aç) we are happy : mutluyuz. 3. özne bir sıfat/isim bileşkesi olabilir ve yine bir sıfatla nitelenebilir. the old man is tired : yaşlı adam yorgundur.the new students are lazy : yeni öğrenciler tembeldir. five students are sick : beş öğrenci hastadır.  sıfatların çoğul biçimi olmaz. sıfatlı “how” soruları  nitelenen ismin "ne kadar" (küçük, b&u...

sıfatlar

sıfatlar isimlerden önce gelerek onların anlamlarını sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlayan; onları niteleyen ve belirten kelimelere sıfat denir. bu iki kelimenin (sıfat ve isim) oluşturdukları kelime grubuna da sıfat tamlaması denir ki bütün sıfat çeşitleriyle sıfat tamlaması oluşturulabilir. kolay iş, bu sorular, küçük çocuk, hangi ev, iki elma, üçüncü sınıf... a. sıfatların özellikleri 1. sıfatlar isimlerden önce gelerek onları sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlar; onları niteler veya belirtir: “o zaman gördü ki, küçük çocuk, memleketlisi, minimini yavru ağlıyor... sessizce, titreye titreye ağlıyor. yanaklarından gözyaşları birbiri arkasına, temiz vagon pencerelerindeki yağm...

türkçe-sıfatlar – ön adlar

a. sıfatların özelliklerib. sıfat çeşitleri 1. niteleme sıfatları 2. belirtme sıfatlarıa. işaret sıfatları b. sayı sıfatları        - asıl sayı sıfatları        - sıra sayı sıfatları        -kesir sayı sıfatları        -üleştirme sayı sıfatları        -topluluk sayı sıfatları c. belgisiz sıfatlar d. soru sıfatları c. sıfatlarda anlam1. sıfatlarda anlam kuvvetlendirme2. sıfatlarda anlam daraltma3. sıfatlarda karşılaştırma d. yapı bakımından sıfatlar 1. basit sıfatlar 2. türemiş sıfatlar 3. birleşik sıfatlar      a. kaynaşmış birleşik sıfatlar       b. kur...

ingilizce ders 24 ingilizcede sıfatlar(adjectives), sıfatlı R

sıfatlar sıfatlar isimleri niteleyen sözcüklerdir.  1. a tall man : uzun boylu bir adam.  take the red pencil : kırmızı kalemi al.  an interesting story : ilginç bir öykü.   2. sıfatlar önünde isim olmaksızın öznenin durumunu da niteler. ı am tired : yorgunum.the baby is hungry : bebek acıkmış. (aç) we are happy : mutluyuz. 3. özne bir sıfat/isim bileşkesi olabilir ve yine bir sıfatla nitelenebilir. the old man is tired : yaşlı adam yorgundur.the new students are lazy : yeni öğrenciler tembeldir. five students are sick : beş öğrenci hastadır.  sıfatların çoğul biçimi olmaz. sıfatlı “how” soruları  nitelenen ismin "ne kadar" (küçük, büyük, uzak, yakın vb.) olduğunu sormak için how sözcüğü kullanılır. how big is your room...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !